Άδεια (τρίμηνη) σε πυροσβεστικό προσωπικό με τέκνο ηλικίας κάτω των έξι (6) ετών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf0618902-9e67-4965-b61f-f76958e981b8 061890

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  10 Ημέρες

  Περιγραφή

  Αφορά στη χορήγηση άπαξ τρίμηνης άδειας με πλήρεις αποδοχές σε πυροσβεστικό προσωπικό, λόγω γέννησης τρίτου τέκνου, εφόσον το εν λόγω τέκνο δεν έχει συμπληρώσει τα έξι (6) έτη μέχρι και τη λήξη της αιτούμενης άδειας. Η ως άνω τρίμηνη άδεια χορηγείται συνεχόμενα ή τμηματικά, όχι όμως για διάστημα μικρότερο του ενός (1) μηνός.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Την εν λόγω άδεια δύναται να αιτηθεί ο/η ενδιαφερόμενος και σε περίπτωση που αποκτήσει και άλλο τέκνο πέρα του τρίτου, πριν όμως αυτό συμπληρώσει τα έξι (6) έτη, μέχρι και τη λήξη της αιτούμενης άδειας. Συνήθως η άδεια αυτή δεν δύναται να χορηγηθεί κατά την αντιπυρική περίοδο και ως εκ τούτου μπορεί να χορηγηθεί τμηματικά πριν και μετά το πέρας αυτής, όχι όμως για διάστημα μικρότερο του ενός (1) μηνός.

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα, Δημόσιους υπαλλήλους

  Τίτλος

  Υποβολή Αίτησης ή Αναφοράς για χορήγηση άδειας και προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης

  Σημειώσεις

  Ο ενδιαφερόμενος/νη υποβάλει αίτηση ή αναφορά στην Υπηρεσία όπου υπηρετεί με την οποία αιτείται την χορήγηση της εν λόγω άδειας, προσκομίζοντας και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Παραγωγή εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Άδεια σε πυροσβεστικό προσωπικό με τρίτο τέκνο, ηλικίας κάτω των έξι (6) ετών, διάρκειας τριών (3) μηνών, Άδεια με πλήρεις αποδοχές σε πυροσβεστικό προσωπικό διάρκειας τριών (3) μηνών, λόγω τρίτου τέκνου και άνω, που δεν έχει συμπληρώσει τα έξι (6) έτη.

       Επίσημος τίτλος

       Άδεια σε πυροσβεστικό προσωπικό λόγω γέννησης τρίτου τέκνου, διάρκειας τριών (3) μηνών


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Εσωστρεφής


       • 1 Οικογενειακές Το τρίτο τέκνο να μην έχει συμπληρώσει τα έξι (6) έτη μέχρι και τη λήξη της αιτούμενης άδειας, ή το επόμενο τέκνο (π.χ. τέταρτο, πέμπτο) για το οποίο αιτείται την άδεια να μην έχει συμπληρώσει τα έξι (6) έτη μέχρι και τη λήξη της αιτούμενης άδειας.


        Όχι Όχι

       • 1 Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

        Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 3964

       • Προεδρικό Διάταγμα 102Α 3 2014

        Περιγραφή π.δ. 3/2014 "Αντικατάσταση του Κεφαλαίου Δ΄ του Π.Δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄ 99) περί αδειών του Πυροσβεστικού Προσωπικού" - άρθρο 102Α παρ. 2"Άδεια χωρίς αποδοχές"

        ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20140100006

       • Νόμος 76 4662 2020 27 Α

        Περιγραφή ν.4662/2020 "Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις"- άρθρο 76 "Πυροσβεστικό Σώμα και πυροσβεστικό προσωπικό".

        ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20200100027

       • 1 Παραλαβή της αίτησης ή αναφοράς του/της ενδιαφερόμενου/νης στην Υπηρεσία του/της.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος/νη υποβάλει αίτηση ή αναφορά στην Υπηρεσία όπου υπηρετεί με την οποία αιτείται την εν λόγω άδεια προσκομίζοντας και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασής του.

        Όχι Όχι


       • 2 Διαβίβαση αίτησης/αναφοράς στο Αρμόδιο Τμήμα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αίτηση ή αναφορά υποβάλλεται ιεραρχικά στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος.

        Όχι Όχι


       • 3 Έλεγχος και Έγκριση του αιτήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Έλεγχος της εγκυρότητας και της ορθότητας της αίτησης.

        Ναι Όχι


       • 4 Έλεγχος και Απόρριψη του αιτήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Έλεγχος της εγκυρότητας και της ορθότητας της αίτησης.

        Σημειώσεις Συνήθως η άδεια αυτή δεν δύναται να χορηγηθεί κατά την αντιπυρική περίοδο και ως εκ τούτου μπορεί να χορηγηθεί τμηματικά πριν και μετά το πέρας αυτής, όχι όμως για διάστημα μικρότερο του ενός (1) μηνός.

        Ναι Ναι


       • 5 Χορήγηση της άδειας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Χορήγηση της εν λόγω άδειας στον/στην ενδιαφερόμενο/νη, εφόσον έχει εγκριθεί το αίτημά του/της.

        Σημειώσεις Ειδάλλως ενημερώνεται ο υπάλληλος με αιτιολογημένη αρνητική απάντηση στο αίτημά του, η οποία αποστέλλεται στην υπηρεσία του από το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων.

        Ναι Ναι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.