Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηea94b571-dc2f-45f7-bd6b-7fae41dae717 837184

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, ΚΕΠ

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

(
2
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη δημιουργία νέας οικογενειακής μερίδας μετά τον γάμο ή το σύμφωνο συμβίωσης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για άνοιγμα οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου ή συμφώνου συμβίωσης

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται στον Δήμο ή σε ΚΕΠ ή μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης δημόσιας διοίκησης gov.gr.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999.
    
    Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου ή συμφώνου συμβίωσης

      Επίσημος τίτλος

      Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Βιντεοκλήση

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       G1


      • 1 Υπηκοότητας Τουλάχιστον ο ένας από τους δύο συζύγους/συμβιούντες πρέπει να είναι Έλληνας πολίτης.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Να υφίσταται κανονική εγγραφή ενός εκ των δύο συζύγων/συμβιούντων στον Δήμο, που υποβάλλεται η αίτηση.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Να έχει δηλωθεί ο γάμος ή το σύμφωνο συμβίωσης στο αρμόδιο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης ή σύναψης αντίστοιχα.

       Όχι Όχι

      • 4 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την υποβολή της αίτησης μέσω τηλεδιάσκεψης, απαιτείται η κατοχή προσωπικών κωδικών taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση της Ληξιαρχικής Πράξης γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώριση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976. Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση της Ληξιαρχικής Πράξης γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώριση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9665

      • 2 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος ληξιαρχικής πράξης Συμφώνου Συμβίωσης. Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος ληξιαρχικής πράξης Συμφώνου Συμβίωσης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-sumphonou-sumbioses

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 3531

      • Νόμος 15 3463 2006 114 Α

       Περιγραφή Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Για την κτήση δημοτικότητας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100114

      • Νόμος 344 1976 143 Α

       Περιγραφή Περί ληξιαρχικών πράξεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19760100143

      • Προεδρικό Διάταγμα 497 1991 180 Α

       Περιγραφή Κώδικας Διαταγμάτων για τα Δημοτολόγια.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19910100180

      • Υπουργική Απόφαση ΤΑΔΚ 638 2016 1825 Β

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για τη δημοτολογική τακτοποίηση των πολιτών σε περίπτωση σύναψης Συμφώνου Συμβίωσης, που διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4356/2016.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160201825

       ΑΔΑ 7ΘΦ7465ΦΘΕ-ΘΞΚ

      • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση αιτήματος.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παραλαμβάνονται και ο φάκελος πρωτοκολλείται από τον αρμόδιο υπάλληλο.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος ταυτοπροσωπίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει το ταυτοποιητικό έγγραφο του πολίτη.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος λοιπών δικαιολογητικών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει τα δικαιολογητικά που καταθέτει ο πολίτης και όσα έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώσει αυτεπάγγελτα.

       Όχι Όχι


      • 4 Τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις. Σύνταξη, υπογραφή και πρωτοκόλληση ενημερωτικού εγγράφου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, συντάσσεται, υπογράφεται και πρωτοκολείται ενημερωτικό έγγραφο.

       Ναι Όχι


      • 5 Το έγγραφο κοινοποιείται στον πολίτη ή στο ΚΕΠ υποβολής της αίτησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το ενημερωτικό έγγραφο με τους λόγους απόρριψης κοινοποιείται στον πολίτη ή στο ΚΕΠ υποβολής της αίτησης, προκειμένου να το παραλάβει ο ενδιαφερόμενος.

       Ναι Ναι


      • 6 Τα δικαιολογητικά είναι ορθά και πληρούνται οι προϋποθέσεις. Συντάσσεται η σχετική απόφαση Δημάρχου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αν τα δικαιολογητικά είναι ορθά και πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, συντάσσεται η σχετική απόφαση Δημάρχου.

       Ναι Όχι


      • 7 Έκδοση απόφασης Δημάρχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Υπογράφεται και πρωτοκολλείται η απόφαση Δημάρχου για το άνοιγμα της οικογενειακής μερίδας.

       Ναι Όχι


      • 8 Ενημέρωση Μητρώου Πολιτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος δημιουργεί νέα οικογενειακή μερίδα στο Μητρώο Πολιτών λόγω γάμου ή συμφώνου συμβίωσης.

       Ναι Όχι


      • 9 Κοινοποίηση της απόφασης Δημάρχου στον/στην ενδιαφερόμενο/η.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η σχετική απόφαση Δημάρχου κοινοποιείται στον/στην ενδιαφερόμενο/η ή στο ΚΕΠ υποβολής της αίτησης, προκειμένου να την παραλάβει ο/η ενδιαφερόμενος/η.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.