Έγκριση Κανονισμού Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας Ξενοδοχείου Συνιδιοκτησίας (Condo Hotel)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηfe2d3fed-e31a-43cf-b43f-888a63e6862f 233143

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΥΠΑΤΕ), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

7

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

5 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση του Κανονισμού Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας Ξενοδοχείου Συνιδιοκτησίας (condo hotel) από τον Υπουργό Τουρισμού.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΥΠΑΤΕ)


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Τελευταία ενημέρωση

26/03/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Έγκριση Κανονισμού Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας Ξενοδοχείου Συνιδιοκτησίας (Condo Hotel)


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Υπόδειξη για συμπλήρωση του φακέλουΆλλο

    NACE

    • 55.1 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση Κανονισμού Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας Ξενοδοχείου Συνιδιοκτησίας (Condohotel)

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       ,,,,,,,


      • 1 Κτιριακές Νέα ή υφιστάμενα ξενοδοχειακά καταλύματα, κατηγορίας 3, 4 ή 5 αστέρων, εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και εντός ορίων οικισμών προ έτους 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων.

       Όχι Όχι

      • 2 Πολεοδομικές Το ξενοδοχείο έχει κατασκευαστεί νόμιμα ή έχει υπαχθεί στις ρυθμίσεις των άρθρων 5 έως 7 του ν. 3483/2010 (Α΄62), του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α΄209), στις διατάξεις του ν. 4178/2013 (Α΄174) και στις διατάξεις του ν. 4495/2017 (Α΄ 167).

       Όχι Όχι

      • 3 Πιστοποίησης Το ξενοδοχείο διαθέτει σε ισχύ Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ή Γνωστοποίηση ή διέθετε Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ή Γνωστοποίηση και έχει παύσει η λειτουργία του.

       Όχι Όχι

      • 4 Συμμόρφωσης ή Μη συμμόρφωσης Κανονισμό συνιδιοκτησίας και λειτουργίας, σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας των ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (ΥΑ 7750/2020 - Β΄2303), που καταρτίζεται με συμβολαιογραφική πράξη από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και έχει καταχωρηθεί στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο.

       Όχι Όχι

      • 5 Ιδιοκτησιακές Το ποσοστό των τμημάτων των ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας, που μπορούν να πωληθούν ή εκμισθωθούν μακροχρόνια, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σαράντα τοις εκατό (40%) της συνολικώς δομούμενης ή δομημένης επιφάνειας του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας.

       Όχι Όχι

      • 1 Άδεια δόμησης/οικοδομική άδεια υφιστάμενου ή προς ανέγερση ξενοδοχειακού καταλύματος συνιδιοκτησίας (condohotels), κατηγορίας 3, 4 ή 5 αστέρων, εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και εντός ορίων οικισμών προ έτους 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων. Άδεια δόμησης

       Άδεια δόμησης/οικοδομική άδεια υφιστάμενου ή προς ανέγερση ξενοδοχειακού καταλύματος συνιδιοκτησίας (condohotels), κατηγορίας 3, 4 ή 5 αστέρων, εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και εντός ορίων οικισμών προ έτους 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2243

      • 2 Βεβαίωση υπαγωγής στις ρυθμίσεις των άρθρων 5 έως 7 του ν. 3483/2010 (Α΄62), του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α΄209), στις διατάξεις του ν. 4178/2013 (Α΄174) και στις διατάξεις του ν. 4495/2017 (Α΄ 167). Βεβαίωση

       Βεβαίωση υπαγωγής στις ρυθμίσεις των άρθρων 5 έως 7 του ν. 3483/2010 (Α΄62), του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α΄209), στις διατάξεις του ν. 4178/2013 (Α΄174) και στις διατάξεις του ν. 4495/2017 (Α΄ 167).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Συμβολαιογραφική Πράξη Σύστασης Διαιρεμένων Ιδιοκτησιών ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας. Συμβολαιογραφικό έγγραφο

       Συμβολαιογραφική Πράξη Σύστασης Διαιρεμένων Ιδιοκτησιών ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3139

      • 4 Πιστοποιητικό Καταχώρησης της Συμβολαιογραφικής πράξης Σύστασης Διαιρεμένων Ιδιοκτησιών ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας στο Κτηματολογικό Γραφείο. Πιστοποιητικό κτηματολογικό

       Πιστοποιητικό Καταχώρησης της Συμβολαιογραφικής πράξης Σύστασης Διαιρεμένων Ιδιοκτησιών ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας στο Κτηματολογικό Γραφείο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2535

      • 5 Συμβολαιογραφική πράξη Κανονισμού Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας, που καταρτίζεται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Συμβολαιογραφικό έγγραφο

       Συμβολαιογραφική πράξη Κανονισμού Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας, που καταρτίζεται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατάρτιση του κανονισμού σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (ΥΑ 7750/25-5-2020, Β΄ 2303).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3139

      • 6 Πιστοποιητικό Καταχώρησης της Συμβολαιογραφικής πράξης Κανονισμού Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας στο Κτηματολογικό Γραφείο. Πιστοποιητικό κτηματολογικό

       Πιστοποιητικό Καταχώρησης της Συμβολαιογραφικής πράξης Κανονισμού Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας στο Κτηματολογικό Γραφείο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2535

      • 7 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Βεβαιώνεται από τον φορέα διαχείρισης του ξενοδοχείου ότι θα διατηρεί το σύνολο των κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας, που απαιτούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την εξυπηρέτηση των προς πώληση ή προς μακροχρόνια εκμίσθωση δωματίων και διαμερισμάτων, σε λειτουργική ετοιμότητα σε όλη τη διάρκεια του έτους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νόμος 18 4276 2014 155 Α

       Περιγραφή Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: άρθρο 56 ν. 4964/2022 (Α΄ 150), άρθρο 38 ν. 4759/2020 (Α΄ 245), άρθρο 34 ν. 4688/2020 (Α΄ 101), άρθρο 63 ν. 4582/2018 (Α΄ 208).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100155

      • Νόμος 12 4002 2011 180 Α

       Περιγραφή Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 35 του ν. 5039/2023 (Α΄ 83).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100180

      • Νόμος 3741 1929 4 Α

       Περιγραφή Περί της ιδιοκτησίας κατ΄ ορόφους - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: άρθρο 33 α.ν. 44/1967 (Α΄106).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19290100004

      • Νομοθετικό Διάταγμα 1024 1971 232 Α

       Περιγραφή Περί διηρημένης ιδιοκτησίας επί οικοδομημάτων ανεγειρομένων επί ενιαίου οικοπέδου - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: άρθρο 6 ν.2052/1992 - άρθρο 3 ν.2242/1994 (Α΄162).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19710100232

      • Προεδρικό Διάταγμα 19 127 2017 157 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού - Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.) και αρμοδιότητες Τμημάτων και Γραφείου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100127

      • Αναγκαστικός Νόμος 1002, 1117 ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 1940 91 Α

       Περιγραφή Άρθρο 1002: Κυριότητα χωριστή σε όροφο οικοδομής ή σε διαμέρισμα ορόφου μπορεί να συσταθεί μόνο με δικαιοπραξία του κυρίου του όλου ακινήτου. Όροφοι θεωρούνται και τα υπόγεια καθώς και τα δωμάτια κάτω από τη στέγη. Άρθρο 1117: Όταν πρόκειται για οικοδομή, ο κύριος ορόφου ή διαμερίσματος του είναι αυτοδικαίως συγκύριος εξ αδιαιρέτου κατ ανάλογη μερίδα πάνω στα μέρη του όλου ακινήτου, τα οποία χρησιμεύουν στην κοινή και των λοιπών κυρίων χρήση, όπως είναι ιδίως το έδαφος, τα θεμέλια, οι πρωτότοιχοι, η στέγη, η αυλή.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19400100091

      • Υπουργική Απόφαση 7750 2020 2303 Β

       Περιγραφή Πρότυπος Κανονισμός Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200202303

      • Υπουργική Απόφαση 216 2015 10 Β

       Περιγραφή Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ΥΑ 19102/2016 (Β 3387) - ΥΑ 21654/2017 (Β΄4242) - ΥΑ 17352/2018 (Β 4822) - ΥΑ 1142/2021 (Β 365).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150200010

      • 1 Παραλαβή φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβάλλεται από τον φορέα φάκελος έγκρισης Κανονισμού Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος, ο οποίος πρωτοκολλείται και χρεώνεται στην Ειδική Υπηρεσία προώθησης και αδειοδότησης τουριστικών επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ).

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο φάκελος εξετάζεται ως προς την ορθότητα και την πληρότητά του.

       Όχι Όχι


      • 3 O φάκελος είναι πλήρης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο φάκελος βρέθηκε πλήρης.

       Ναι Όχι


      • 4 Ο φάκελος δεν είναι πλήρης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο φάκελος βρέθηκε ότι δεν είναι πλήρης.

       Ναι Όχι


      • 5 Συμπλήρωση φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Ειδική Υπηρεσία προώθησης και αδειοδότησης τουριστικών επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) ζητά την προσκόμιση συμπληρωματικών δικαιολογητικών.

       Ναι Όχι


      • 6 Έλεγχος των συμπληρωματικών στοιχείων φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο φάκελος συμπληρώνεται, ελέγχεται και διαπιστώνεται ότι είναι πλήρης.

       Ναι Όχι


      • 7 Σύνταξη σχεδίου έγκρισης Κανονισμού Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται σχέδιο έγκρισης Κανονισμού Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας του Ξενοδοχείου Συνιδιοκτησίας.

       Όχι Όχι


      • 8 Υπογραφή εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το σχέδιο έγκρισης κανονισμού συνιδιοκτησίας και λειτουργίας υπογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο, τον τμηματάρχη, τον Διευθυντή της Ειδικής Υπηρεσίας προώθησης και αδειοδότησης τουριστικών επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ), τον Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης και τον Υπουργό Τουρισμού.

       Όχι Όχι


      • 9 Πρωτοκόλληση εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το σχέδιο αποστέλλεται στο τμήμα Πρωτοκόλλου για την πρωτοκόλλησή του.

       Όχι Όχι


      • 10 Ανάρτηση στη Διαύγεια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η έγκριση Κανονισμού Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας του Ξενοδοχείου Συνιδιοκτησίας αναρτάται στη Διαύγεια.

       Όχι Όχι


      • 11 Ενημέρωση φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ενημέρωση του φορέα σχετικά με την έγκριση του Κανονισμού Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας του Ξενοδοχείου Συνιδιοκτησίας, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με ταχυδρομική επιστολή.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.