Έγκριση Προσωρινής Παραχώρησης Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων για Πραγματοποίηση Εκδηλώσεων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2e2b73f5-f67b-4bfe-b3bb-f34fd6efd4d7 304104

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Εφορείες Αρχαιοτήτων, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση προσωρινής παραχώρησης χρήσης μνημείων και αρχαιολογικών χώρων για την πραγματοποίηση πολιτιστικών ή άλλων εκδηλώσεων συμβατών με το χαρακτήρα τους ως μνημείων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ


Παρατηρήσεις

Οι πολιτιστικές ή άλλες εκδηλώσεις πρέπει να είναι συμβατές με το χαρακτήρα των μνημείων όπως ενδεικτικά συναυλίες, παραστάσεις θεάτρου και χορού, καλλιτεχνικά δρώμενα, εκθέσεις, λογοτεχνικές εκδηλώσεις, διαλέξεις, συνέδρια, τιμητικές ή επετειακές εκδηλώσεις, εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα. Οι εκδηλώσεις αυτές πρέπει να διακρίνονται για την ποιότητα, την αισθητική και καλλιτεχνική τους αξία.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Έντυπο της αίτησης.

Σημειώσεις

Στο έντυπο αναφέρονται απαραιτήτως: α) τα πλήρη στοιχεία του

φυσικού ή νομικού προσώπου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το παραστατικό είσπραξης, β) ο τίτλος και το είδος της εκδήλωσης, γ) η ημερομηνία πραγματοποίησης της εκδήλωσης, δ) γενική περιγραφή της εκδήλωσης, ε) το πρόγραμμα-ρεπερτόριο, στ) οι συντελεστές, ζ) ο

τεχνολογικός εξοπλισμός (συμπεριλαμβανομένων και κάθε είδους εφέ), η) οι σκηνικές εγκαταστάσεις (προσαρμοσμένες στο αιτούμενο μνημείο/χώρο). Εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί φωτογράφηση, κινηματογράφηση ή/και περαιτέρω χρήση του υλικού στο διαδίκτυο συμπληρώνει τα αντίστοιχα πεδία του εντύπου της αίτησης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση Προσωρινής Παραχώρησης Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων για Πραγματοποίηση Εκδηλώσεων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Χρονικής προθεσμίας Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν το αίτημα προσωρινής παραχώρησης αρχαιολογικού χώρου ή μνημείου στη αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν την διεξαγωγή της εκδήλωσης.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Οι πολιτιστικές ή άλλες εκδηλώσεις πρέπει να είναι συμβατές με το χαρακτήρα των μνημείων, όπως ενδεικτικά συναυλίες, παραστάσεις θεάτρου και χορού, καλλιτεχνικά δρώμενα, εκθέσεις, λογοτεχνικές εκδηλώσεις, διαλέξεις, συνέδρια, τιμητικές ή επετειακές εκδηλώσεις, εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα. Οι εκδηλώσεις αυτές πρέπει να διακρίνονται για την ποιότητα, την αισθητική και καλλιτεχνική τους αξία.

       Όχι Όχι

      • 1 Υπεύθυνη δήλωση ή ενυπόγραφη επιστολή του καλλιτεχνικού υπευθύνου (ερμηνευτή, σκηνοθέτη, επικεφαλής μουσικού συγκροτήματος, διευθυντή ορχήστρας, χορευτή κλπ) ότι είναι σε γνώση του η προτεινόμενη εκδήλωση για τις προτεινόμενες ημερομηνίες. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση ή ενυπόγραφη επιστολή του καλλιτεχνικού υπευθύνου (ερμηνευτή, σκηνοθέτη, επικεφαλής μουσικού συγκροτήματος, διευθυντή ορχήστρας, χορευτή κλπ) ότι είναι σε γνώση του η προτεινόμενη εκδήλωση για τις προτεινόμενες ημερομηνίες.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Υπεύθυνη δήλωση περί του αναλογούντος Φ.Π.Α. ως προς την καταβολή των τελών. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση περί του αναλογούντος Φ.Π.Α. ως προς την καταβολή των τελών.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση αιτήματος απαλλαγής από την καταβολή τελών επισυνάπτονται στο αίτημα εξαρχής τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Υπεύθυνη δήλωση όπου αναφέρεται ότι θα τηρηθούν οι όροι της απόφασης. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση όπου αναφέρεται ότι θα τηρηθούν οι όροι της απόφασης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ56/357180/256204/7869/3303 2018 4521 Β

       Περιγραφή Έγκριση όρων, διαδικασιών και καθορισμού των οργάνων χορήγησης άδειας για την προσωρινή παραχώρηση χρήσης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μουσείων για την πραγματοποίηση πολιτιστικών ή άλλων εκδηλώσεων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180204521

      • Νόμος 27 4447 2016 241 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του άρθρου 46 του Ν. 3028/02

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100241

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/12569 2012 648 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/126463/ 28−12−2011 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Τέλη φωτογράφησης−κινηματογράφησης και χρήσης οπτικοακουστικών έργων και απεικονίσεων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων, μουσειακών εκθέσεων και συλλογών. Τέλη πραγματοποίησης εκδηλώσεων σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και ακίνητα μνημεία» (ΦΕΚ Β΄ 3046). ..

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120200648

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/126463/ 28-12-2011 2011 3046 Β

       Περιγραφή Τέλη φωτογράφησης-κινηματογράφησης και χρήσης οπτικοακουστικών έργων και απεικονίσεων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων, μουσειακών εκθέσεων και συλλογών. Τέλη πραγματοποίησης εκδηλώσεων σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και ακίνητα μνημεία

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110203046

      • Νόμος 46 3028 2002 153 Α

       Περιγραφή Νόμος για την προστασία των Αρχαιοτήτων και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100153

      • 1 Παραλαβή αιτήματος και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν το αίτημα προσωρινής παραχώρησης αρχαιολογικού χώρου ή μνημείου στη αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν την διεξαγωγή της εκδήλωσης.

       Όχι Όχι


      • 2 Εξέταση αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή H αρμόδια Περιφερειακή/Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία εξετάζει την αίτηση παραχώρησης και αποφασίζει την έγκριση ή την απόρριψή της, βάσει των όρων και των προϋποθέσεων της σχετικής Υπουργικής Απόφασης και όσων άλλων κριθούν απαραίτητοι για λόγους προστασίας του χώρου/μνημείου.

       Όχι Όχι


      • 3 Παραπομπή για εξέταση από το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αίτημα δύναται να παραπεμφθεί στο αρμόδιο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων, μόνο εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι προστασίας του μνημείου/ χώρου, οπότε η αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων διαβιβάζει το αίτημα εντός επτά (7) ημερών στο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων, το οποίο γνωμοδοτεί κατά την προσεχή συνεδρία.

       Όχι Όχι


      • 4 Γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Γνωμοδοτεί σχετικά το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων.

       Ναι Όχι


      • 5 Έκδοση Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά τη γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων η τοπική Εφορεία Αρχαιοτήτων εκδίδει την απόφαση, η οποία περιέχει τους όρους και τα τέλη για την παραχώρηση του αιτούμενου χώρου.

       Ναι Ναι


      • 6 Διαβίβαση στην Κεντρική Υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για την έγκριση προσωρινής παραχώρησης χρήσης που αφορά στα παρακάτω μνημεία/χώρους: α) μνημείο/χώρο/μουσείο εγγεγραμμένο στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, β) Ηρώδειο, γ) Πνύκα, δ) αρχαιολογικός χώρος και μουσείο Αρχαίας Αγοράς Αθηνών, ε) αρχαιολογικός χώρος Σουνίου, στ) θέατρο πόλεως Αρχαίας Επιδαύρου, ζ) αρχαιολογικός χώρος Κνωσού, η αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων διαβιβάζει την αίτηση, με τις απόψεις της και τον υπολογισμό των τελών στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΠΟΑ (Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων).

       Ναι Όχι


      • 7 Διαβίβαση στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο τμήμα της ΔΠΚΑ/ΔΒΜΑ διαβιβάζει το αίτημα με το σχετικό φάκελο στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για εξέταση.

       Ναι Όχι


      • 8 Γνωμοδότηση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο εξετάζει το θέμα της έγκρισης ή μη της παραχώρησης και γνωμοδοτεί σχετικά.

       Ναι Όχι


      • 9 Εκδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα εκδίδει την απόφαση παραχώρησης του χώρου ή του μνημείου με τους όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και τα τέλη τηυς παραχώρησης.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.