Έγκριση Προϋπολογισμού της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8f267658-bcfc-4757-9bd2-f72bf91bf8c7 426368

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, κατόπιν του ελέγχου νομιμότητας που ασκείται επί του προϋπολογισμού, του επόμενου οικονομικού έτους, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Η διαδικασία απευθύνεται στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

24/11/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ

Τίτλος

Έγκριση Προϋπολογισμού της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έκδοση Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών περί έγκρισης του προϋπολογισμού της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση Προϋπολογισμού της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Αίτημα της ΚΕΔΕ προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την άσκηση ελέγχου νομιμότητας επί του προϋπολογισμού της, του επόμενου οικονομικού έτους, και την σχετική προς τούτο έκδοση Υπουργικής Απόφασης περί έγκρισής του.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Απόφαση έγκρισης του προϋπολογισμού της ΚΕΔΕ, του επόμενου οικονομικού έτους, από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου φορέα.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Αιτιολογική έκθεση της ΚΕΔΕ που αφορά στα έσοδα και την πηγή αυτών καθώς και στις εγγεγραμμένες δαπάνες που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Γνωστοποίηση, από την καθ ύλην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών, του εκτιμώμενου ύψους της επιχορήγησης που θα λάβει η ΚΕΔΕ, από το οικείο Υπουργείο, μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, για το επόμενο οικονομικό έτος

       Όχι Όχι

      • 1 Υπηρεσιακό έγγραφο - αίτημα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης περί έγκρισης του προϋπολογισμού της, του επόμενου οικονομικού έτους. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Υπηρεσιακό έγγραφο - αίτημα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης περί έγκρισης του προϋπολογισμού της, του επόμενου οικονομικού έτους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 2 Αντίγραφο της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας περί έγκρισης του προϋπολογισμού της, του επόμενου οικονομικού έτους. Απόφαση

       Αντίγραφο της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας περί έγκρισης του προϋπολογισμού της, του επόμενου οικονομικού έτους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 3 Αντίγραφο της αιτιολογικής έκθεσης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας περί των εσόδων και πηγών αυτών καθώς και των εγγεγραμμένων δαπανών στον προϋπολογισμό της. Έκθεση

       Αντίγραφο της αιτιολογικής έκθεσης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας περί των εσόδων και πηγών αυτών καθώς και των εγγεγραμμένων δαπανών στον προϋπολογισμό της.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 4 Υπηρεσιακό έγγραφο από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, περί εκτίμησης του ύψους της επιχορήγησης που η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας θα λάβει από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, εντός του επόμενου οικονομικού έτους. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Υπηρεσιακό έγγραφο από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, περί εκτίμησης του ύψους της επιχορήγησης που η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας θα λάβει από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, εντός του επόμενου οικονομικού έτους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • Προεδρικό Διάταγμα 43 75 2011

       Περιγραφή Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του ανωτέρω άρθρου, προβλέπεται η αποστολή του προϋπολογισμού της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, συνοδευόμενος από τη σχετική αιτιολογική έκθεση, στον Υπουργό Εσωτερικών, προς έλεγχο νομιμότητας.

       Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL8P4476sndBGZ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIud7iQ1RL9QF 2cwTLvGKKffOV8eRHqLf6epuJfjosABe

      • 1 Υποβολή αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο φορέα (ΚΕΔΕ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο


       Περιγραφή Το αίτημα της ΚΕΔΕ, μετά των συνημμένων δικαιολογητικών του, υποβάλλεται, είτε μέσω φυσικής αλληλογραφίας είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@ypes.gr), στο γενικό πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, και χρεώνεται αρμοδίως για περαιτέρω ενέργειες.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος και εξέταση αιτήματος και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Διενεργείται ο αρχικός έλεγχος του αιτήματος καθώς και η πληρότητα των απαραίτητων δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη υπηρεσιακού εγγράφου προς τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Αποστέλλεται υπηρεσιακό έγγραφο προς την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του οικείου Υπουργείου, με το οποίο ζητείται η γνωστοποίηση του ύψους της επιχορήγησης που εκτιμάται ότι θα λάβει η ΚΕΔΕ, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), στο επόμενο οικονομικό έτος.

       Σημειώσεις Η παρούσα ενέργεια κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το ποσό της επιχορήγησης που η ΚΕΔΕ έχει προβλέψει και εγγράψει στο σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού της, συμφωνεί με το εκτιμώμενο ύψος της επιχορήγησης που θα λάβει από το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, στο επόμενο οικονομικό έτος.

       Όχι Όχι


      • 4 Εξέταση της απάντησης της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Εξετάζεται εάν το εκτιμώμενο ποσό επιχορήγησης που θα λάβει η ΚΕΔΕ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, μέσα στο επόμενο οικονομικό έτος, συμφωνεί με το αντίστοιχο ποσό της επιχορήγησης που είναι εγγεγραμμένο στο σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού του ενδιαφερόμενου φορέα.

       Όχι Όχι


      • 5 Ορθή εγγραφή του ποσού της επιχορήγησης


       Περιγραφή Εφόσον διαπιστώνεται ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ του εκτιμώμενου ύψους ποσού της επιχορήγησης που η ΚΕΔΕ θα λάβει εντός του επόμενου οικονομικού έτους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και της αντίστοιχης στον προϋπολογισμό εγγεγραμμένης πίστωσης, ακολουθούν οι περαιτέρω ενέργειες ελέγχου νομιμότητας.

       Ναι Όχι


      • 6 Απόκλιση στο ύψος του ποσού της επιχορήγησης


       Περιγραφή Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση μεταξύ του εκτιμώμενου ύψους ποσού της επιχορήγησης που η ΚΕΔΕ θα λάβει εντός του επόμενου οικονομικού έτους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και της αντίστοιχης στον προϋπολογισμό εγγεγραμμένης πίστωσης, συντάσσεται υπηρεσιακό έγγραφο προς την ΚΕΔΕ με το οποίο ζητείται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και η επανυποβολή αυτού.

       Ναι Όχι


      • 7 Έλεγχος νομιμότητας - Σύνταξη του σχεδίου Υπουργικής Απόφασης


       Περιγραφή Ασκείται ο έλεγχος νομιμότητας στον προϋπολογισμό της ΚΕΔΕ, και εφόσον διαπιστωθεί η ορθότητα και πληρότητα αυτού, συντάσσεται το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 8 Προώθηση σχεδίου Υπουργικής Απόφασης για υπογραφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Το σχέδιο της απόφασης προωθείται για να λάβει υπογραφή από τους υπηρεσιακούς και πολιτικούς προϊσταμένους του Υπουργείου.

       Όχι Όχι


      • 9 Επιστροφή σχεδίου - έκδοση Υπουργικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Μόλις το σχέδιο της απόφασης επιστραφεί υπογεγραμμένο, εκδίδεται η απόφαση, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία.

       Όχι Όχι


      • 10 Ανάρτηση της Υπουργικής Απόφασης στο Πρόγραμμα "Διαύγεια"

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Η Υπουργική Απόφαση αναρτάται στο Πρόγραμμα "Διαύγεια".

       Όχι Όχι


      • 11 Γνωστοποίηση της Υπουργικής Απόφασης στην ΚΕΔΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Συντάσσεται υπηρεσιακό έγγραφο με το οποίο γνωστοποιείται στην ΚΕΔΕ η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης, μετά των σχετικών στοιχείων της (αριθμός πρωτοκόλλου/ημερομηνία απόφασης και ο Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης), για ενημέρωσή της.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.