Έγκριση Τεχνικής Μελέτης Εκμετάλλευσης Μεταλλείου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf2870e7b-297d-409d-979c-2a8878262a21 287729

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4 + (
2
)

Κόστος

Κυμαινόμενο + (
Κυμαινόμενο
)

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης μεταλλείων μεταλλευτικών και ενεργειακών ορυκτών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση ενδιαφερόμενου

Σημειώσεις

Η αίτηση συνοδεύεται από τουλάχιστον ένα πλήρες τεύχος της τεχνικής μελέτης, σε φυσική ή ψηφιακή μορφή.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    NACE

    • 05.1 Εξόρυξη λιθάνθρακα
    • 05.2 Εξόρυξη λιγνίτη
    • 07.1 Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος
    • 07.21 Εξόρυξη μεταλλευμάτων ουρανίου και θορίου
    • 07.29 Εξόρυξη λοιπών μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων
    • 08.91 Εξόρυξη ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία λιπασμάτων
    • 08.92 Εξόρυξη τύρφης
    • 08.99 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
    • 09.9 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έγκριση Τεχνικής Μελέτης Εκμετάλλευσης Μεταλλείου σύμφωνα με το ΠΔ 132/2017, Άρθρο 50, παρ. 3α, εδάφιο θθ

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση Τεχνικής Μελέτης Εκμετάλλευσης Μεταλλείου

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Ιδιοκτησιακές Δικαίωμα δραστηριοποίησης και εκμετάλλευσης μεταλλείου στο συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο στον οποίο αναφέρεται η Τεχνική Μελέτη Εκμετάλλευσης, είτε μέσω κατοχής μεταλλευτικού δικαιώματος, είτε μέσω μίσθωσης Δημόσιο Μεταλλευτικού Χώρου.

       Όχι Όχι

      • 2 Περιβαλλοντικές Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για την εκμετάλλευση μεταλλείου στο γεωγραφικό χώρο, στον οποίο αναφέρεται η τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης. Χορηγείται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου εκμεταλλευτή στην αρμόδια διεύθυνση του ΥΠΕΝ (Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης) και καθορίζει το ύψος της απαιτούμενης εγγυητικής επιστολής.

       Όχι Όχι

      • 1 Εγγυητική επιστολή για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, το ύψος της οποίας υπολογίζεται βάσει της χορηγηθείσας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), στην οποία προσδιορίζεται το ελάχιστο απαιτούμενο χρηματικό ποσό για την περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου, μετά το πέρας της εκμετάλλευσης. 0 €

       Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης, Ποσοστό, Χρονικής διάρκειας (ετήσιο ή άλλο)

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης

       Είδος κόστους Εγγυητική επιστολή

       Όχι

      • 2 Τ. Μ. 2‰ επί της αμοιβής των μελ.μηχ/κων min 3€ κάθε αντιτυπο 3 € -

       Κωδικός e-παραβόλου 3765

       Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης, Ποσοστό, Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο (κυμαινόμενο)

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 3 Τ. Μ. 2‰ επί του προ/σμού ελαχ.300 - μέγιστο 6000ευρώ 300 € - 6000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2174

       Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης, Ποσοστό

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο (κυμαινόμενο)

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 2

      • 4 Θεώρηση ή Τροποποίηση Τεχνικής Μελέτης 300 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2173

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ, Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 2

      • 1 Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα την έγκριση της τεχνικής μελέτης για την ανάθεση εκπόνησης της τεχνικής μελέτης στους μελετητές. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα την έγκριση της τεχνικής μελέτης για την ανάθεση εκπόνησης της τεχνικής μελέτης στους μελετητές.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Το παρόν δικαιολογητικό δεν είναι απαραίτητο για την εκκίνηση της διαδικασίας αξιολόγησης της τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης. Η υπηρεσία καλεί τον αιτούντα να υποβάλλει το εν λόγω δικαιολογητικό κατά το τελικό στάδιο της αξιολόγησης της τεχνικής μελέτης και πριν την έκδοση της εγκριτικής διοικητικής πράξης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Υπεύθυνες Δηλώσεις ανάληψης εκπόνησης της τεχνικής μελέτης από τους μελετητές. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνες Δηλώσεις ανάληψης εκπόνησης της τεχνικής μελέτης από τους μελετητές.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Το παρόν δικαιολογητικό δεν είναι απαραίτητο για την εκκίνηση της διαδικασίας αξιολόγησης της τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης. Η υπηρεσία καλεί τον αιτούντα να υποβάλλει το εν λόγω δικαιολογητικό κατά το τελικό στάδιο της αξιολόγησης της τεχνικής μελέτης και πριν την έκδοση της εγκριτικής διοικητικής πράξης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Τεύχος Τεχνικής Μελέτης εκμετάλλευσης μεταλλείου, σε τρία (3) αντίγραφα. Μελέτη

       Τεύχος Τεχνικής Μελέτης εκμετάλλευσης μεταλλείου, σε τρία (3) αντίγραφα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι ελάχιστες προϋποθέσεις της μορφής και του περιεχομένου της Τεχνικής Μελέτης εκμετάλλευσης μεταλλείου προβλέπονται στα άρθρα 101 και 103 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τα μεταλλεία. Το παρόν αποτελεί το μοναδικό δικαιολογητικό που ο αιτών οφείλει να υποβάλλει με την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης της τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης. Η υπηρεσία καλεί τον αιτούντα να υποβάλλει τα λοιπά δικαιολογητικά της ενότητας κατά το τελικό στάδιο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8412

      • 4 Παραστατικά αμοιβών μελετητών και δικαιωμάτων Δημοσίου και Ταμείων Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Παραστατικά αμοιβών μελετητών και δικαιωμάτων Δημοσίου και Ταμείων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τον/τους μελετητές πτυχιούχος μηχανικούς: i. Απόδειξη κατάθεσης αμοιβής. ii. Απόδειξη κατάθεσης από την οικεία Δ.Ο.Υ ή ηλεκτρονική δήλωση απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου επί της αμοιβής. iii. Βεβαίωση μέλους ΤΕΕ – Οικονομική Ενημερότητα. iv. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα περί καταβολής των εισφορών (ασφαλιστική ενημερότητα) μέχρι την ημερομηνία υποβολής της τεχνικής μελέτης. Για τον/τους μελετητές πτυχιούχους γεωλόγους: i. Απόδειξη κατάθεσης αμοιβής. ii. Απόδειξη κατάθεσης από την οικεία Δ.Ο.Υ ή ηλεκτρονική δήλωση απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου επί της αμοιβής. iii. Απόδειξη κατάθεσης των δικαιωμάτων του ΓΕΩΤΕΕ επί της αμοιβής σε εξουσιοδοτημένη τράπεζα. iv. Βεβαίωση μέλους ΓΕΩΤΕΕ – Οικονομική Ενημερότητα περί εξόφλησης των συνδρομών του Γεωλόγου μέχρι την ημερομηνία υποβολής της τεχνικής μελέτης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 5 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για την εκμετάλλευση μεταλλείου στο γεωγραφικό χώρο στον οποίο αναφέρεται η τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης. Αποδεικτικό περιβαλλοντικής συμμόρφωσης

       Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για την εκμετάλλευση μεταλλείου στο γεωγραφικό χώρο στον οποίο αναφέρεται η τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9681

      • 6 Σύμβαση παραχώρησης μεταλλείου μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και εκάστοτε μεταλλειοκτήτη, βάσει της οποίας ο συγκεκριμένος μεταλλειοκτήτης δύναται να δραστηριοποιείται και να εκμεταλλεύεται συγκεκριμένο κοίτασμα, σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σύμβαση παραχώρησης

       Σύμβαση παραχώρησης μεταλλείου μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και εκάστοτε μεταλλειοκτήτη, βάσει της οποίας ο συγκεκριμένος μεταλλειοκτήτης δύναται να δραστηριοποιείται και να εκμεταλλεύεται συγκεκριμένο κοίτασμα, σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εναλλακτικά και εφόσον η τεχνική μελέτη αφορά συγκεκριμένο Δημόσιο Μεταλλευτικό Χώρο, αναζητείται αυτεπάγγελτα η σύμβαση μίσθωσης του ΔΜΧ ή τμήματος του ΔΜΧ, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του εκάστοτε διοικούμενου. Η επιβεβαίωση της ύπαρξης των ανωτέρω συμβάσεων πραγματοποιείται κατά το στάδιο του προκαταρκτικού ελέγχου και με βάσει το αρχείο της υπηρεσίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1724

      • Νομοθετικό Διάταγμα 210 1973 277 Α

       Περιγραφή Μεταλλευτικός Κώδικας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19730100277

      • Υπουργική Απόφαση 2223 2011 1227 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110201227

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/71099/67 2018 5018 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των ειδών και των ποσών των παραβόλων που απαιτούνται για τη χορήγηση οποιασδήποτε έγκρισης που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4512/2018 ή γενικότερα τη μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία καθώς και την άσκηση οποιασδήποτε προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180205018

      • Υπουργική Απόφαση Δ7/Α/Φ1.9/17452/734 1994 633 Β

       Περιγραφή Αναπροσαρμογή του ύψους αμοιβής των μελετητών για την σύνταξη των Τεχνικών Μελετών που προβλέπονται από το άρθρο 9 παρ. 4 του Ν.1428/84 και τα άρθρα 4 και 97 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19940200633

      • Υπουργική Απόφαση ΙΙ-5η/Φ6.0/6961 1985 387 Β

       Περιγραφή Καθορισμός του ύψους αμοιβής των μελετητών για σύνταξη των Τεχνικών Μελετών νέων Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών που προβλέπονται από τα άρθρα 9 παρ. 4 του Ν. 1428/84 και τα άρθρα 4 και 97 της κατ επιταγή του άρθρου 26 του ίδιου Νόμου απόφασης Υπουρ. Ενέργειας και Φυσικών Πόρων ΙΙ-5η/Φ17402/1984, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 931/Β/31.12.84

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19850200387

      • Υπουργική Απόφαση ΔΑΠ/A/Φ.4.2/οικ.176641/2214 2018 2909 Β

       Περιγραφή Τρόπος υπολογισμού και διαδικασία κατάθεσης, αντικατάστασης, κατάπτωσης και επιστροφής της εγγυητικής επιστολής για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε λατομικούς και μεταλλευτικούς χώρους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180202909

      • Υπουργική Απόφαση ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171312/427 2018 480 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαδικασίας έγκρισης της άσκησης δραστηριοτήτων ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση κοιτασμάτων μεταλλευτικών ορυκτών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180200480

      • Νόμος 64, 66 - 71 4512 2018 5 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ Β΄: Έρευνα και εκμετάλλευση Λατομικών Ορυκτών και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100005

      • Προεδρικό Διάταγμα 50 132 2017 160 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100160

      • Νόμος 57 - 76 4442 2016 230 Α

       Περιγραφή Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις,.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100230

      • Νόμος 35 4872 2021 247 Α

       Περιγραφή Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης και άλλες επείγουσες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100247

      • Νόμος 25 2873 2000 285 Α

       Περιγραφή Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100285

      • 1 Παραλαβή αιτήματος έγκρισης τεχνικής μελέτης μαζί με το τεύχος αυτής σε 3 αντίτυπα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος νομιμότητας / πληρότητας του αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή 1. α) Έλεγχος αν ο ενδιαφερόμενος έχει το μεταλλευτικό δικαίωμα εκμετάλλευσης του χώρου της μελέτης σύμφωνα με το Ν.Δ/ΜΑ 210/1973 (Α΄77), με τίτλο «Μεταλλευτικός Κώδικας». Για το σκοπό αυτό ελέγχεται το Αρχείο της υπηρεσίας. β) Αν η μελέτη έχει συνταχθεί και υπογράφεται από τους κατά νόμο αρμόδιους μηχανικούς και έχουν προς τούτο υποβληθεί σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις ανάθεσης - ανάληψης.(ΚΜΛΕ, αρ. 101, παρ. 3 και αρ. 103, παρ. 3) γ) Αν έχει εκδοθεί αρμοδίως Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) για την εκμετάλλευση του υπόψη μεταλλείου.(Ν. 4014/11 όπως ισχύει). 2. Ταυτόχρονα, διενεργείται αξιολογικός έλεγχος της Τεχνικής Μελέτης, με τα ακόλουθα επιμέρους βήματα: α) Ελέγχονται τα αποτελέσματα της προηγηθείσας έρευνας που πρέπει να καταδεικνύουν την ύπαρξη εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος. (ΚΜΛΕ, αρ. 101,παρ. 1, εδαφ. εγ), ειγ)) β) Ελέγχεται η συμφωνία του περιεχομένου του εν λόγω τεύχους με το περιεχόμενο της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και της σχετικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, (υποβάλλονται με μεριμνά του ενδιαφερόμενου), στα θέματα κοινού ενδιαφέροντος. γ) Ελέγχεται η συμμόρφωση πληρότητας του περιεχομένου του τεύχους με το άρθρο 101 του ΚΜΛΕ ή/και το άρθρο 103 του ΚΜΛΕ, όπως ισχύουν, (όσον αφορά την εκμετάλλευση του μεταλλείου ή/και την εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αντίστοιχα) δ) Ελέγχεται η συμμόρφωση ορθότητας με τα λοιπά ειδικότερα άρθρα του ΚΜΛΕ που αφορούν επιμέρους εργασίες και σχεδιασμούς που τυχόν περιγράφονται στο υπόψη τεύχος (όπως ενδεικτικά τα άρθρα 36 για τα μηχανήματα εξόρυξης και φόρτωσης, 40 για φόρτωση και μεταφορά με αυτοκινούμενα μηχανήματα, 49 -60 για χρήση εκρηκτικών υλών, 83 -84 για την ασφάλεια των επιφανειακών εκσκαφών, κ.λ.π.), καθώς και η τήρηση των κανόνων τέχνης και επιστήμης. ε) Διενεργείται, εφόσον απαιτείται, αυτοψία της υπηρεσίας για επιτόπιο έλεγχο στοιχείων της Τεχνικής Μελέτης. 3. Εφόσον υπάρχουν ελλείψεις του φακέλου προϋποθέσεων των ανωτέρω στοιχείων 1 και 2, που επιδέχονται θεραπεία μέσω συμπληρώσεων ή διορθώσεων, τότε αποστέλλεται έγγραφο στον ενδιαφερόμενο, με παρατηρήσεις, για τη συμπλήρωση των ελλείψεων του φακέλου. (ΚΜΛΕ, αρ. 102).

       Όχι Όχι


      • 3 Απόρριψη αιτήματος λόγω ελλείψεων που δεν επιδέχονται διορθώσεων/ συμπληρώσεων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Σε περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις του φακέλου που δεν επιδέχονται θεραπεία ή τα παραληφθέντα συμπληρωματικά στοιχεία δεν είναι πλήρη τότε η μελέτη επιστρέφεται και απορρίπτεται το αίτημα.

       Ναι Ναι


      • 4 Παραλαβή συμπληρωματικών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Κατόπιν ενημέρωσης του διοικούμενου από τον αρμόδιο φορέα, σχετικά με την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων, παραλαμβάνονται τα υποβληθέντα, με ευθύνη του διοικούμενου, συμπληρωματικά ή/ και διορθωμένα στοιχεία.

       Ναι Όχι


      • 5 Έλεγχος συμμόρφωσης του διοικούμενου με τις υποδείξεις του αρμόδιου φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Επαναλαμβάνεται ο έλεγχος του Βήματος 2.

       Ναι Όχι


      • 6 Απόρριψη αιτήματος λόγω μη επαρκούς συμπλήρωσης ή διόρθωσης των στοιχείων του φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Σε περίπτωση που οι ελλείψεις του φακέλου δεν διορθώθηκαν ή δεν συμπληρώθηκαν επαρκώς, τότε η μελέτη επιστρέφεται και απορρίπτεται το αίτημα.

       Ναι Ναι


      • 7 Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας υποβληθείσας μελέτης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Εφόσον διαπιστωθεί πληρότητα και ορθότητα της υποβληθείσας μελέτης σύμφωνα με το βήμα 5, γίνεται αποστολή ενημερωτικού εγγράφου στον διοικούμενο για υποβολή των παραστατικών κατάθεσης αμοιβών μελετητών και των δικαιωμάτων Δημοσίου και Ταμείων. (ΥΑ ΙΙ-5η/Φ.6.0/6961/1985 (ΦΕΚ Β΄/387/1985) όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ Δ7/Α/Φ.1.9/17452/734/1994 (ΦΕΚ Β΄/633/1994) και ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/Φ4.2/71099/67/2018 (ΦΕΚ Β΄/5018/2018)).

       Ναι Όχι


      • 8 Παραλαβή των απαραίτητων αποδεικτικών κατάθεσης των δικαιωμάτων Δημοσίου και Ταμείων και των σχετικών ενεργειών ανάθεσης - ανάληψης εκπόνησης τεχνικής μελέτης μεταξύ διοικούμενου και μελετητών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Παραλαβή φακέλου παραστατικών κατάθεσης αμοιβών μελετητών και των δικαιωμάτων Δημοσίου και Ταμείων.

       Ναι Όχι


      • 9 Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας των υποβληθέντων παραστατικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας των παραστατικών κατάθεσης αμοιβών μελετητών και των δικαιωμάτων Δημοσίου και Ταμείων.

       Ναι Όχι


      • 10 Χορήγηση εγκριτικής απόφασης Τεχνικής Μελέτης Εκμετάλλευσης Μεταλλείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Διαπιστώνεται η ορθότητα και πληρότητα του υποβληθέντος φακέλου. Συντάσσεται σχέδιο απόφασης έγκρισης της εν λόγω τεχνικής μελέτης και ακολούθως υπογράφεται ιεραρχικά και αρμοδίως. Η εν λόγω απόφαση αναρτάται στο Δικτυακό τόπο «Διαύγεια», ενώ ταυτόχρονα ψηφιακό αντίγραφό της αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διοικούμενου και διανέμεται εσωτερικά ηλεκτρονικά στην αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων, μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διεκπεραίωσης του ΥΠΕΝ. Έκαστο εκ των τριών τευχών της υποβληθείσας σε αξιολόγηση Τεχνικής Μελέτης Εκμετάλλευσης Μεταλλείου σφραγίζεται. Το μεν πρώτο, παραμένει στο αρχείο του αρμόδιου φορέα, τα δε έτερα δύο συνοδεύουν από ένα ακριβές φυσικό αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης προς τον διοικούμενο και την αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων, αντίστοιχα.

       Ναι Ναι


      • 11 Ενημέρωση για την ανάγκη συμπλήρωσης ή διόρθωσης των υποβληθέντων παραστατικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Αποστέλλεται στον διοικούμενο σχετική ενημέρωση για την ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης των υποβληθέντων παραστατικών.

       Ναι Όχι


      • 12 Παραλαβή των σχετικών συμπληρώσεων ή διορθώσεων των απαιτούμενων παραστατικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Παραλαβή των σχετικών συμπληρώσεων ή διορθώσεων των παραστατικών κατάθεσης αμοιβών μελετητών και των δικαιωμάτων Δημοσίου και Ταμείων.

       Ναι Όχι


      • 13 Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας των συμπληρωματικών στοιχείων των υποβληθέντων παραστατικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας των συμπληρωματικών παραστατικών κατάθεσης αμοιβών μελετητών και των δικαιωμάτων Δημοσίου και Ταμείων.

       Ναι Όχι


      • 14 Χορήγηση εγκριτικής απόφασης Τεχνικής Μελέτης Εκμετάλλευσης Μεταλλείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Διαπιστώνεται η ορθότητα και πληρότητα του υποβληθέντος φακέλου. Συντάσσεται σχέδιο απόφασης έγκρισης της εν λόγω τεχνικής μελέτης και ακολούθως υπογράφεται ιεραρχικά και αρμοδίως. Η εν λόγω απόφαση αναρτάται στο Δικτυακό τόπο «Διαύγεια», ενώ ταυτόχρονα ψηφιακό αντίγραφό της αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διοικούμενου και διανέμεται εσωτερικά ηλεκτρονικά στην αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων, μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διεκπεραίωσης του ΥΠΕΝ. Έκαστο εκ των τριών τευχών της υποβληθείσας σε αξιολόγηση Τεχνικής Μελέτης Εκμετάλλευσης Μεταλλείου σφραγίζεται. Το μεν πρώτο, παραμένει στο αρχείο του αρμόδιου φορέα, τα δε έτερα δύο συνοδεύουν από ένα ακριβές φυσικό αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης προς τον διοικούμενο και την αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων, αντίστοιχα.

       Ναι Ναι


      • 15 Απόρριψη αιτήματος λόγω αδυναμίας του διοικούμενου να υποβάλλει τις απαραίτητες διορθώσεις ή συμπληρώσεις των παραστατικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Διαπιστώνεται η αδυναμία του διοικούμενου να υποβάλλει τις απαραίτητες διορθώσεις των προβλεπόμενων παραστατικών. Η υποβληθείσα μελέτη επιστρέφεται και απορρίπτεται το αίτημα.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.