Έγκριση Τύπου Μηχανημάτων Έργου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση60af3229-0bfb-47db-a9f2-9e140fc0cf35 989656

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (Δ22), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

7 έως 13

Κόστος

259 €

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση έγκρισης τύπου που σύμφωνα με τον νόμο είναι προϋπόθεση για τη χορήγηση πινακίδων κυκλοφορίας στα μηχανήματα έργων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (Δ22)


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του Κυρίου ή Κατόχου του μηχανήματος έργου.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Δεν υφίσταται περίπτωση έλλειψης απάντησης. Όλες οι αιτήσεις διεκπεραιώνονται, άλλως επιστρέφεται ο φάκελος δικαιολογητικών.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση Τύπου Μηχανημάτων Έργου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Ιδιοκτησιακές Νόμιμη κατοχή του Μηχανήματος Έργου.

       Όχι Όχι

      • 1 Τέλος Έγκρισης Τύπου και Βεβαίωσης Καταλληλότητας Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε.) (Εισπράττεται υπέρ του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.) και αποδίδεται μέσω Κ.Ε.Π.Υ.Ο. στον λογαριασμό Νομικού Προσώπου «Τ.Ε.Ο. – ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΗΧ. ΕΡΓΩΝ» με κωδικό αριθμό 83931). 259 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Υπηρεσιακό σημείωμα για την καταβολή του τέλους έγκρισης τύπου του μηχανήματος έργου. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Υπηρεσιακό σημείωμα για την καταβολή του τέλους έγκρισης τύπου του μηχανήματος έργου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 2 Απόδειξη τέλους πληρωμής του τέλους έγκρισης τύπου. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Απόδειξη τέλους πληρωμής του τέλους έγκρισης τύπου.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 3 Εικονογραφημένο έντυπο του μηχανήματος. Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Εικονογραφημένο έντυπο του μηχανήματος.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον απαιτείται.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 8689

      • 4 Τεχνική έκθεση Μηχανικού και υπεύθυνη δήλωσή του (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) Έκθεση

       Τεχνική έκθεση Μηχανικού και υπεύθυνη δήλωσή του (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον απαιτείται.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 6631

      • 5 Καταλληλότητα για την ασφάλεια, τον θόρυβο και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Πιστοποιητικό

       Καταλληλότητα για την ασφάλεια, τον θόρυβο και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 6 Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου κινητήρα. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου κινητήρα.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον απαιτείται.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 8619

      • 7 Έγγραφο διάθεσης του μηχανήματος στην αγορά. Έγγραφο

       Έγγραφο διάθεσης του μηχανήματος στην αγορά.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον απαιτείται.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 4084

      • 8 Πρωτότυπο πιστοποιητικό καταλληλότητσς ανυψωτικού. Πιστοποιητικό

       Πρωτότυπο πιστοποιητικό καταλληλότητσς ανυψωτικού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον απαιτείται.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 8619

      • 9 Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες του μηχανήματος έργου, με κείμενο, ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα στο πίσω μέρος αυτών. Φωτογραφία

       Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες του μηχανήματος έργου, με κείμενο, ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα στο πίσω μέρος αυτών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 10 Υπεύθυνη δήλωση για τη νόμιμη κατοχή του μηχανήματος έργου (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση για τη νόμιμη κατοχή του μηχανήματος έργου (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 11 Έκθεση αυτοψίας αρμοδίου υπαλλήλου δημόσιας υπηρεσίας για το μηχάνημα έργου και αποτύπωμα πλαισίου. Έκθεση

       Έκθεση αυτοψίας αρμοδίου υπαλλήλου δημόσιας υπηρεσίας για το μηχάνημα έργου και αποτύπωμα πλαισίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 12 Έγγραφο εκπροσώπησης αιτούντα. Εξουσιοδότηση

       Έγγραφο εκπροσώπησης αιτούντα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • 13 Τιμολόγιο -CMR - Πιστοποιητικό τελωνείου. Πιστοποιητικό

       Τιμολόγιο -CMR - Πιστοποιητικό τελωνείου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2018/989 2018

       Περιγραφή Κατ εξουσιοδότηση κανονισμός για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/654 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1628 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις τεχνικές και γενικές απαιτήσεις που αφορούν τα όρια εκπομπών και την έγκριση τύπου για κινητήρες εσωτερικής καύσης για μη οδικά κινητά μηχανήματα.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0989&qid=1637664428711&from=EL

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2018/988 2018

       Περιγραφή Εκτελεστικός κανονισμός για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/656 της Επιτροπής για τον καθορισμό των διοικητικών απαιτήσεων σχετικά με τα όρια εκπομπών και την έγκριση τύπου κινητήρων εσωτερικής καύσης για μη οδικά κινητά μηχανήματα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1628 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0988&qid=1637664373316&from=EL

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2018/987 2018

       Περιγραφή Κατ εξουσιοδότηση κανονισμός για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/655 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1628 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την παρακολούθηση των εκπομπών αέριων ρύπων από εν χρήσει κινητήρες εσωτερικής καύσης εγκατεστημένους σε μη οδικά κινητά μηχανήματα.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0987&qid=1637664308912&from=EL

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2017/656 2017

       Περιγραφή Εκτελεστικός κανονισμός για τον καθορισμό των διοικητικών απαιτήσεων σχετικά με τα όρια εκπομπών και την έγκριση τύπου κινητήρων εσωτερικής καύσης για μη οδικά κινητά μηχανήματα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1628 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02017R0656-20180807&qid=1637664231922&from=EL

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2017/655 2017

       Περιγραφή Κατ εξουσιοδότηση κανονισμός για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1628 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την παρακολούθηση των εκπομπών αέριων ρύπων από εν χρήσει κινητήρες εσωτερικής καύσης εγκατεστημένους σε μη οδικά κινητά μηχανήματα.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02017R0655-20180807&qid=1637664150828&from=EL

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2017/654 2017

       Περιγραφή Κατ εξουσιοδότηση Κανονισμός για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1628 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις τεχνικές και γενικές απαιτήσεις που αφορούν τα όρια εκπομπών και την έγκριση τύπου για κινητήρες εσωτερικής καύσης για μη οδικά κινητά μηχανήματα.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02017R0654-20210913&qid=1637664010699&from=EL

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/1628 2016

       Περιγραφή Σχετικά με τις απαιτήσεις που αφορούν τα όρια εκπομπών για τους αέριους και σωματιδιακούς ρύπους και την έγκριση τύπου για κινητήρες εσωτερικής καύσης για μη οδικά κινητά μηχανήματα, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 και (ΕΕ) αριθ. 167/2013 και για την τροποποίηση και κατάργηση της οδηγίας 97/68/ΕΚ.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R1628-20210630&qid=1637663901559&from=EL

      • Νόμος 3481 2006 162 Α

       Περιγραφή Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100162

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 21867 2016 3276 Β

       Περιγραφή Όροι , προϋποθέσεις και διαδικασίες εγκρίσεων τύπου και αδειών κυκλοφορίας που αφορούν τα Μηχανήματα Έργων (Μ.Ε.) και τα οχήματα ειδικής κατηγορίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160203276

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 37393/2028 2003 1418 Β

       Περιγραφή Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση στους εξωτερικούς χώρους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030201418

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 9272/471 2007 286 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. 37393/2028/2003 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1418), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2005/88/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/14/ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2005.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070200286

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ.37764/873/Φ342 2016 1602 Β

       Περιγραφή Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα. Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/30/ΕΕ του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ και του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160201602

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ 15085/593 2003 1186 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030201186

      • Προεδρικό Διάταγμα 57 2010 97 Α

       Περιγραφή Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.Δ. 18/96 και 377/93.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100097

      • Προεδρικό Διάταγμα 291 1999 262 Α

       Περιγραφή Καθορισμός μεγίστων ορίων διαστάσεων και βαρών Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100262

      • 1 Παραλαβή αίτησης έγκρισης τύπου μηχανημάτων έργου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση των συνημμένων δικαιολογητικών της αίτησης έγκρισης τύπου Μ.Ε.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος της αίτησης έγκρισης τύπου Μ.Ε.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 3 Πλήρη Δικαιολογητικά.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Τα δικαιολογητικά είναι πλήρη και ορθά.

       Ναι Όχι


      • 4 Ζητούνται συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση που τα δικαιολογητικά της αίτησης είναι ελλιπή, συντάσσεται σχετικό έγγραφο προς τον αιτούντα για την ενημέρωσή του.

       Ναι Όχι


      • 5 Αποστολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αιτών αποστέλλει τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

       Ναι Όχι


      • 6 Λήψη απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση λαμβάνει απόφαση και εισηγείται σχετικά στον Υπουργό.

       Όχι Όχι


      • 7 Απόφαση Έγκρισης Τύπου Μ.Ε.


       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης έγκρισης τύπου Μ.Ε.

       Ναι Ναι


      • 8 Απόρριψη αίτησης - Επιστροφή δικαιολογητικών στον αιτούντα.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Επιστροφή των δικαιολογητικών της αίτησης, σε περίπτωση μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή σε περίπτωση προσκόμισης μη αποδεκτών δικαιολογητικών ως προς τη διαδικασία έγκρισης τύπου Μ.Ε..

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.