Έγκριση Φορέα Ελέγχου Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Σύμφωνα με τη Συμφωνία ADR

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7cab2b34-0011-4b09-a5ab-4a1c9255be69 853738 Approval of a Vehicle Inspection body for the Transport of Dangerous Goods in Accordance with the ADR Agreement

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

7 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά στην έγκριση φορέα ελέγχου οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων σύμφωνα με τη συμφωνία ADR. Απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

28/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική προσφυγή / Ένσταση
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προβλεπόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή και η έγκριση έχει χορηγηθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (Α΄ 63). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44).

    NACE

    • 52.29 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση Φορέα Ελέγχου Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 3 Εκπαιδευτικές Ο ενδιαφερόμενος φορέας θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του αρ. 2 της Υπουργικής Απόφασης 32591/3257/2001. (Επιστημονικά εργαστήρια των Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών ή Χημικών Μηχανικών ΑΕΙ ή άλλων παρεμφερούς ειδικότητας τμημάτων ή φορέων ιδρυόμενων από τα παραπάνω τμήματα ή ΝΠ που έχουν πιστοποιηθεί από το Υπ. Ανάπτυξης).

       Όχι Όχι

      • 4 Τεχνικές Να έχει λάβει πιστοποίηση με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020.

       Όχι Όχι

      • 5 Εργασιακές Να διαθέτει συνεργασία με πιστοποιημένο πραγματογνώμονα.

       Όχι Όχι

      • 6 Τεχνικές Να διαθέτει τεχνικά ικανό εργαστήριο (ή να συνεργάζεται με εργαστήριο).

       Όχι Όχι

      • 1 Έγκριση δραστηριοποίησης εταιρείας ως εγκεκριμένου/ κοινοποιημένου φορέα για τον εξοπλισμό υπό πίεση (Απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης). Σε περίπτωση εργαστηρίων ΑΕΙ δεν ζητείται συγκεκριμένο δικαιολογητικό. Έγκριση

       Έγκριση δραστηριοποίησης εταιρείας ως εγκεκριμένου/ κοινοποιημένου φορέα για τον εξοπλισμό υπό πίεση (Απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης). Σε περίπτωση εργαστηρίων ΑΕΙ δεν ζητείται συγκεκριμένο δικαιολογητικό.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8880

      • 2 Πιστοποιητικό του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης ΑΕ ή άλλου φορέα διαπίστευσης κράτους μέλους της ΕΕ και το ΕΠΕΔ, που συνοδεύει αυτό για διαπίστευση του φορέα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020 (αναζητείται υπηρεσιακά). Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης ΑΕ ή άλλου φορέα διαπίστευσης κράτους μέλους της ΕΕ και το ΕΠΕΔ, που συνοδεύει αυτό για διαπίστευση του φορέα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020 (αναζητείται υπηρεσιακά).

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 3 Δήλωση ή συμφωνητικό συνεργασίας του φορέα με πιστοποιημένo πραγματογνώμονα. Δήλωση

       Δήλωση ή συμφωνητικό συνεργασίας του φορέα με πιστοποιημένo πραγματογνώμονα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 4 Σύμβαση (θεωρημένη από Δ.Ο.Υ.) μεταξύ του ιδιοκτήτη του συγκεκριμένου χώρου και του φορέα, στην οποία θα αναφέρεται ότι o συγκεκριμένος και οριοθετημένος χώρος μισθώνεται για την ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίου ελέγχων οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR). Ιδιωτικό συμφωνητικό

       Σύμβαση (θεωρημένη από Δ.Ο.Υ.) μεταξύ του ιδιοκτήτη του συγκεκριμένου χώρου και του φορέα, στην οποία θα αναφέρεται ότι o συγκεκριμένος και οριοθετημένος χώρος μισθώνεται για την ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίου ελέγχων οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τη διάθεση τεχνικά ικανού εργαστηρίου (ή για την απόδειξη της συνεργασίας με εργαστήριο).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8972

      • 5 Σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του εξουσιοδοτημένου και του υπό εξουσιοδότηση φορέα ελέγχου οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων. Ιδιωτικό συμφωνητικό

       Σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του εξουσιοδοτημένου και του υπό εξουσιοδότηση φορέα ελέγχου οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τη διάθεση τεχνικά ικανού εργαστηρίου (ή για την απόδειξη της συνεργασίας με εργαστήριο).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8972

      • 6 Σκαρίφημα του χώρου με διαστάσεις, που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τους στεγασμένους χώρους (χώρους ελιγμών – αναμονής οχημάτων, κυκλοφοριακή σύνδεση με το υπάρχον οδικό δίκτυο). Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Σκαρίφημα του χώρου με διαστάσεις, που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τους στεγασμένους χώρους (χώρους ελιγμών – αναμονής οχημάτων, κυκλοφοριακή σύνδεση με το υπάρχον οδικό δίκτυο).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τη διάθεση τεχνικά ικανού εργαστηρίου (ή για την απόδειξη της συνεργασίας με εργαστήριο).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 7 Οδοιπορικό ή τοπογραφικό διάγραμμα της ευρύτερης περιοχής. Τοπογραφικό διάγραμμα

       Οδοιπορικό ή τοπογραφικό διάγραμμα της ευρύτερης περιοχής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τη διάθεση τεχνικά ικανού εργαστηρίου (ή για την απόδειξη της συνεργασίας με εργαστήριο).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6851

      • 8 Δήλωση ότι το εργαστήριο Ελέγχου Οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων διαθέτει τον εξοπλισμό για τους ελέγχους οχημάτων κατά ADR. Δήλωση

       Δήλωση ότι το εργαστήριο Ελέγχου Οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων διαθέτει τον εξοπλισμό για τους ελέγχους οχημάτων κατά ADR.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τη διάθεση τεχνικά ικανού εργαστηρίου (ή για την απόδειξη της συνεργασίας με εργαστήριο).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • Υπουργική Απόφαση 32591/3257 2001 703 Β

       Περιγραφή Όροι και προϋποθέσεις ορισμού φορέων ελέγχου οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων Ευρωπαϊκής Συμφωνίας ADR. Η παρ. γ’ του άρθρου 2 της ΥΑ 32591/3257/2001 τροποποιήθηκε με την Υπ. Απόφαση Φ.Γ1/15964/1146/2008 (Β΄ 839).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010200703

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 26640/2298 2014 1302 Β

       Περιγραφή Απλούστευση και ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας των τομέων μεταφορών και επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο σύστημα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140201302

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης την αίτηση συνοδευόμενη με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση καθώς και το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο portal eugo.

       Ναι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Πρωτοκόλλου παραλαμβάνει, πρωτοκολλεί την αίτηση και τη διαβιβάζει στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών Επικίνδυνων Εμπορευμάτων και Ευπαθών Τροφίμων.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Τμήματος ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που εντοπιστούν ελλείψεις ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για την ανάγκη προσκόμισης συμπληρωματικών στοιχείων.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της έγκρισης ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει και αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο ενημερωτική επιστολή.

       Όχι Όχι


      • 6 Σύνταξη ενημερωτικής επιστολής για μη πλήρωση προυποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 7 ενημέρωση ενδιαφερόμενου για ελλείψεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα       Ναι Όχι


      • 8 Σύνταξη σχεδίου απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της έγκρισης, συντάσσεται σχέδιο απόφασης και προωθείται προς υπογραφή από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών Επικίνδυνων Εμπορευμάτων και Ευπαθών Τροφίμων.

       Ναι Όχι


      • 9 Υπογραφή έγκρισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η έγκριση υπογράφεται από την ιεραρχία (Τμηματάρχης, Δ/ντής, Γεν. Δ/ντής)

       Όχι Όχι


      • 10 Δημοσίευση απόφασης έγκρισης στο Διαύγεια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του τμήματος Οδικών Μεταφορών Επικίνδυνων Εμπορευμάτων και Ευπαθών Τροφίμων αναρτά στη Διαύγεια για δημοσίευση την απόφαση Έγκρισης.

       Όχι Όχι


      • 11 Αποστολή έγκρισης στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Τμήματος αποστέλλει την έγκριση στον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.