Έγκριση ανακλητικού κτηματολογίου συντελεσμένης απαλλοτρίωσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηea8f600f-34d4-4225-84a6-5e5d8df9e333 860034

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Δ25), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

7

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις ενέργειες για την ανάκληση συντελεσμένης απαλλοτρίωσης μέχρι την έγκριση του κτηματολόγιου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Δ25)


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία αναφέρεται σε απαλλοτριώσεις περιοχών εκτός σχεδίου πόλης.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Αίτηση για την έγκριση κτηματολογίου για την ανάκληση συντελεσμένης απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε υπέρ:

α) του Δημοσίου, β) νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, γ) Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού, δ) επιχειρήσεων που ανήκουν στο Δημόσιο και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και

ε) οργανισμών κοινής ωφέλειας

Σημειώσεις

Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά ο τίτλος και η απόφαση (ΦΕΚ) της απαλλοτρίωσης, ο Α/Α της ανάκλησης (για τα πρόσφατα κτηματολόγια), οι ιδιοκτησίες που ανακαλούνται καθώς και η σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας, που κατασκευάζει ή συντηρεί το έργο, πλήρως αιτιολογημένη.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Εγκύκλιο 24 (ΑΔΑ: 4ΙΙ61-5)

email: d12@ggde.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Κτηματολόγιο για την ανάκληση συντελεσμένης απαλλοτρίωσης

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση απόφασης έγκρισης ανακλητικού κτηματολογίου συντελεσμένης απαλλοτρίωσης


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο απαλλοτριώσεων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Το νομικό πρόσωπο που αιτείται την έκδοση της απόφασης πρέπει να είναι ο φορέας υλοποίησης του έργου (προϊσταμένη αρχή ή διευθύνουσα υπηρεσία), εφόσον βρίσκεται στη φάση κατασκευής ή ο φορέας συντήρησης του έργου, εφόσον βρίσκεται στη φάση συντήρησης.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Το φυσικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα υποβολής για την έκδοση της απόφασης πρέπει να είναι ο αναγνωρισθέντας ιδιοκτήτης του απαλλοτριωθέντος ακινήτου ή ο καθολικός του διάδοχος.

       Όχι Όχι

      • 1 Η μελέτη πρέπει να περιλαμβάνει: 1)Ανακλητικό κτηματολογικό πίνακα 2)Ανακλητικό κτηματολογικό διάγραμμα 3)Τεχνική έκθεση Μελέτη

       Η μελέτη πρέπει να περιλαμβάνει: 1)Ανακλητικό κτηματολογικό πίνακα 2)Ανακλητικό κτηματολογικό διάγραμμα 3)Τεχνική έκθεση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Το τοπογραφικό υπόβαθρο βάσει του οποίου συντάσσονται οι ανακλητικοί κτηματολογικοί πίνακες, θα είναι υποχρεωτικά στο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87. Για τις απαλλοτριώσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, οι υπηρεσίες σύνταξης είναι υποχρεωμένες να επανυποβάλλουν όλα τα εγκεκριμένα κτηματολόγια (αρχικό, διορθωτικό, ανακλητικό) με το κτηματογραφικό τους υπόβαθρο συνταγμένο στο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87, σε περίπτωση που ήταν συνταγμένο σε άλλο γεωδαιτικό σύστημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τον τρόπο σύνταξης της μελέτης ανατρέξτε στην Εγκύκλιο 24 (ΑΔΑ: 4ΙΙ61-5).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8412

      • 2 Αιτήσεις ανάκλησης των ιδιοκτητών (αναγνωρισθέντων ή καθολικών διαδόχων ) Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Εγκύκλιο 24 (ΑΔΑ: 4ΙΙ61-5) Αίτηση

       Αιτήσεις ανάκλησης των ιδιοκτητών (αναγνωρισθέντων ή καθολικών διαδόχων ) Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Εγκύκλιο 24 (ΑΔΑ: 4ΙΙ61-5)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Εγκύκλιο 24 (ΑΔΑ: 4ΙΙ61-5).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6009

      • 3 Δικαστική απόφαση αναγνώρισης των δικαιούχων. Απόφαση

       Δικαστική απόφαση αναγνώρισης των δικαιούχων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 4 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση περί κυριότητας των ιδιοκτητών σε περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες αποφάσεις αναγνώρισης δικαιούχων. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Εγκύκλιο 24 (ΑΔΑ: 4ΙΙ61-5).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 7320

      • 5 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση των ιδιοκτητών περί σύμφωνης γνώμης προς ανάκληση και της επιστροφής του όποιου χρηματικού ποσού που θα προσδιορισθεί από το αρμόδιο όργανο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2882/2001. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Εγκύκλιο 24 (ΑΔΑ: 4ΙΙ61-5).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 6 Λίστα με τις ιδιοκτησίες για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση αναγνώρισης δικαιούχων και οι σχετικές αναγνωριστικές αποφάσεις. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Λίστα με τις ιδιοκτησίες για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση αναγνώρισης δικαιούχων και οι σχετικές αναγνωριστικές αποφάσεις.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Εγκύκλιο 24 (ΑΔΑ: 4ΙΙ61-5).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • 7 Πίνακες παρακατάθεσης (προσωρινής - οριστικής) αποζημίωσης των υπό ανάκληση ιδιοκτησιών. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Πίνακες παρακατάθεσης (προσωρινής - οριστικής) αποζημίωσης των υπό ανάκληση ιδιοκτησιών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Εγκύκλιο 24 (ΑΔΑ: 4ΙΙ61-5).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • 8 Πίνακες στοιχείων μεταγραφής των κτηματολογικών στοιχείων των ιδιοκτησιών που συμμετέχουν στην ανάκληση μετά την υπόψη ανάκληση, προκειμένου να γίνει η μεταγραφή της πράξης στα αρμόδια υποθηκοφυλακεία / κτηματολογικά γραφεία. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Πίνακες στοιχείων μεταγραφής των κτηματολογικών στοιχείων των ιδιοκτησιών που συμμετέχουν στην ανάκληση μετά την υπόψη ανάκληση, προκειμένου να γίνει η μεταγραφή της πράξης στα αρμόδια υποθηκοφυλακεία / κτηματολογικά γραφεία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Εγκύκλιο 24 (ΑΔΑ: 4ΙΙ61-5).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • Νόμος 12 2882 2001 17 Α

       Περιγραφή Ανάκληση συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100017

      • Εγκύκλιος 24 2010

       Περιγραφή Οδηγίες σύνταξης κτηματολογικών πινάκων.

       ΑΔΑ 4ΙΙ61-5

      • Εγκύκλιος 30 1989

       Περιγραφή Αριθμός πρωτοκόλλου Δ12/30945/16-03-1989 Οδηγίες σύνταξης κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων.


      • Νόμος 653 1977 214 Α

       Περιγραφή Περί υποχρεώσεων των παρόδιων ιδιοκτητών για τη διάνοιξη εθνικών οδών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770100214

      • Νόμος 947 1979 169 Α

       Περιγραφή Περί οικιστικών περιοχών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19790100169

      • Νόμος 960 1979 194 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του ν. 653/1977 (αρ. 9).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19790100194

      • Προεδρικό Διάταγμα 929 1979 259 Α

       Περιγραφή Περί της εκτελέσεως του αρ.1 του ν. 653/1977 περί υποχρεώσεως των παρόδιων ιδιοκτητών για τη διάνοιξη οδών κλπ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19790100259

      • Νόμος 14 1349 1983 52 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του ν. 653/1977 περί αύξησης του πλάτους της ζώνης που ορίζεται από τις διατάξεις του αρ. 1 παρ. 1 και του αρ. 2 παρ.1.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19830100052

      • Νόμος 6 2052 1992 94 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση και συμπλήρωση των ν. 653/1977, ν. 960/1979 και ν. 1349/1983.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19920100094

      • Προεδρικό Διάταγμα 46 123 2017 151 Α

       Περιγραφή Οργανισμός υπουργείου υποδομών και μεταφορών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100151

      • Νόμος 168 4412 2016 147 Α

       Περιγραφή Περί μη χρήσης απαλλοτριωθέντων ακινήτων.


      • Νόμος 55 4663 2020 30 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του αρ. 12 του ν. 2882/2001 και του αρ.168 του ν. 4412/2016.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100030

      • Νόμος 19 παρ. 1 και 2 4949 2022 126 Α

       Περιγραφή Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του Ν. 4949/2022 επέφεραν τροποποιήσεις στην διάταξη του άρθρου 12 - Ανάκληση συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του Ν. 2882/2001.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100126

      • 1 Παραλαβή της αίτησης - Πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Το αίτημα για την έκδοση έγκρισης ανακλητικού κτηματολογίου συντελεσμένης απαλλοτρίωσης παραλαμβάνεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής Δ25).

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος αρμοδιότητας της υπηρεσίας για την αιτούμενη ανάκληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Σημειώσεις Σε περίπτωση διαπίστωσης μη αρμοδιότητας διαβίβαση στην αρμόδια υπηρεσία.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος δικαιώματος υποβολής αιτήματος από τον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Σημειώσεις Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος του ελέγχου σύνταξη απαντητικού εγγράφου.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος πληρότητας φακέλου αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Σημειώσεις Σύνταξη εγγράφου σε περίπτωση που παρατηρούνται ελλείψεις.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος κτηματολογίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος κτηματολογίου ως προς το νομότυπο και τους αναλογισμούς.

       Όχι Όχι


      • 6 Διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη εγγράφου προς τον αιτούμενο φορέα με παρατηρήσεις για τη διόρθωση των στοιχείων του κτηματολογίου σε περίπτωση ύπαρξης σφαλμάτων.

       Όχι Όχι


      • 7 Εκτύπωση αντιγράφων κτηματολογίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη εγγράφου προς τον αιτούμενο φορέα για την αποστολή 12 με 15 αντιγράφων κτηματολογίου.

       Όχι Όχι


      • 8 Έκδοση απόφασης έγκρισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης έγκρισης κτηματολογίου.

       Όχι Όχι


      • 9 Ανάρτηση της απόφασης έγκρισης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την έγκριση η απόφαση αναρτάται στον δικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.