Έγκριση διαγραφής πλοίων λόγω πώλησης σε αλλοδαπούς

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση



687cefaa-0892-4157-b79c-526eff0b3903 958336

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση ποντοπόρου ναυτιλίας., ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 9

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση διαγραφής πλοίου από το ελληνικό νηολόγιο, λόγω πώλησης σε αλλοδαπούς (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), η οποία παρέχεται από το Τμήμα Μητρώων Πλοίων της Διεύθυνσης Ποντοπόρου Ναυτιλίας/ΥΝΑΝΠ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση ποντοπόρου ναυτιλίας.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του ενδιαφερόμενου προς ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠΝ δ΄, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά




    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση διαγραφής πλοίων λόγω πώλησης σε αλλοδαπούς

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Ευρετήριο σηματολογημένων ελληνικών πλοίων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Η έγκριση διαγραφής πλοίου από το ελληνικό νηολόγιο, εκδίδεται εφόσον συντρέχει κάποια από τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (261 Α`/73).

       Όχι Όχι

      • 1 Φωτοαντίγραφο του τίτλου κυριότητας (Bill of sale) ή του προσυμφώνου αγοράς πλοίου (Μ.Ο.Α.) ή φωτ/φο της περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης πλειστηριασμού. Ιδιωτικό συμφωνητικό

       Φωτοαντίγραφο του τίτλου κυριότητας (Bill of sale) ή του προσυμφώνου αγοράς πλοίου (Μ.Ο.Α.) ή φωτ/φο της περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης πλειστηριασμού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο τίτλος κυριότητας (Bill of Sale) θα φέρει γνήσια υπογραφής των συμβαλλόμενων που το έχουν υπογράψει.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8972

      • 2 Φωτοαντίγραφο του Εγγράφου Εθνικότητας του πλοίου. Έγγραφο εθνικότητας

       Φωτοαντίγραφο του Εγγράφου Εθνικότητας του πλοίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9368

      • 3 Φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου του αλλοδαπού όταν ο αγοραστής είναι φυσικό πρόσωπο Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου του αλλοδαπού όταν ο αγοραστής είναι φυσικό πρόσωπο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 2244

      • 4 Βεβαίωση σύστασης και καλώς έχειν εταιρείας (Good Standing) όταν ο αγοραστής είναι νομικό πρόσωπο. Βεβαίωση

       Βεβαίωση σύστασης και καλώς έχειν εταιρείας (Good Standing) όταν ο αγοραστής είναι νομικό πρόσωπο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η ανωτέρω Βεβαιωση σύστασης (Good Standing) θα φέρει γνήσιο υπογραφής του εκδότη (Θεώρηση Σύμβασης Χάγης `61 - Apostille ή από Προξενική Αρχή)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 9703

      • 5 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της αλλοδαπής εταιρείας για την αγορά. (θεωρημένα από Προξενική Αρχή ή σύμφωνα με επισημείωση/ Apostille της Δ.Σ. Χάγης 1961.) Πρακτικό

       Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της αλλοδαπής εταιρείας για την αγορά. (θεωρημένα από Προξενική Αρχή ή σύμφωνα με επισημείωση/ Apostille της Δ.Σ. Χάγης 1961.)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 8360

      • 6 Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου της αλλοδαπής εταιρείας, για την αγορά πλοίου, θεωρημένα από Προξενική Αρχή ή σύμφωνα με επισημείωση/ Apostille της Δ.Σ. Χάγης 1961. Πρακτικό

       Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου της αλλοδαπής εταιρείας, για την αγορά πλοίου, θεωρημένα από Προξενική Αρχή ή σύμφωνα με επισημείωση/ Apostille της Δ.Σ. Χάγης 1961.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 8360

      • 7 Πιστοποιητικό Αξιωματούχων (CERTIFICATE OF INCUMBENCY). θεωρημένο από Προξενική Αρχή ή σύμφωνα με επισημείωση/ Αpostille της Δ.Σ. Χάγης 1961. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Αξιωματούχων (CERTIFICATE OF INCUMBENCY). θεωρημένο από Προξενική Αρχή ή σύμφωνα με επισημείωση/ Αpostille της Δ.Σ. Χάγης 1961.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα και αφορά τις εταιρείες με καταστατική έδρα σε χώρα όπου δεν αναφέρονται οι Αξιωματούχοι στο Πιστοποιητικό ‘’Good Standing’’ (όπως Λιβερία, Marshal Islands, British Virgin Islands)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης, Άλλο

       Όχι 8619

      • 8 Βεβαίωση σύστασης, ισχύος και εκπροσώπησης πωλήτριας εταιρείας, (με θεώρηση γνησίου υπογραφής του εκδότη). Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Βεβαίωση σύστασης, ισχύος και εκπροσώπησης πωλήτριας εταιρείας, (με θεώρηση γνησίου υπογραφής του εκδότη).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται εφόσον η πωλήτρια είναι νομικό πρόσωπο. Για τις ελληνικές εταιρείες οι Βεβαιώσεις παρέχονται από: α) Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμες Εταιρείες, Ετερόρρυθμες Εταιρείες, Ανώνυμες Εταιρείες, Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες, β) ΥΝΑΝΠ/ Υπηρεσία Μητρώου Ναυτικών Εταιρειών για τις Ναυτικές Εταιρείες του Ν. 959/79, γ) ΥΝΑΝΠ/ Τμήμα Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών και Ν.Ε.Π.Α. για τις Ν.Ε.Π.Α.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 9 Πρακτικό εταίρων ή Διοικητικού Συμβουλίου για την πώληση πλοίου, με θεώρηση γνησίου υπογραφής από τον εκδίδοντα το αντίγραφο Πρακτικό

       Πρακτικό εταίρων ή Διοικητικού Συμβουλίου για την πώληση πλοίου, με θεώρηση γνησίου υπογραφής από τον εκδίδοντα το αντίγραφο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται εφόσον η πωλήτρια είναι νομικό πρόσωπο. α) Πρακτικό εταίρων για Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης - Ομόρρυθμες Εταιρείες- Ετερόρρυθμες Εταιρείες- Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες ή β) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου, όταν πρόκειται για Ανώνυμες Εταιρείες, Ναυτικές Εταιρείες και Ν.Ε.Π.Α.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 8360

      • 10 Υπεύθυνη Δήλωση του πωλητή, με θεώρηση γνησίου υπογραφής. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του πωλητή, με θεώρηση γνησίου υπογραφής.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Το κείμενο της Υ.Δ. θα αναγράφει: το πλοίο...............νηολογίου................ δεν έχει υπαχθεί σε διατάξεις οποιουδήποτε νόμου, με σκοπό την αγορά του με κρατική επιχορήγηση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νομοθετικό Διάταγμα 18 187/1973 1973 261 Α

       Περιγραφή Άρθρο 18 ΚΔΝΔ - Διαγραφή πλοίου από το ελληνικό νηολόγιο.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19730100261

      • 1 Έλεγχος αίτησης και συνημμένων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Προετοιμασία σχεδίου έγκρισης διαγραφής πλοίου και υποβολή στον Διευθυντή για υπογραφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Προετοιμασία σχεδίου έγκρισης, έλεγχος και υποβολή προς υπογραφή

       Όχι Όχι


      • 3 Υπογραφή σχεδίου έγκρισης και διεκπεραίωση ηλεκτρονικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.