Έγκριση διακριτικού τίτλου σε κύριο τουριστικό κατάλυμα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηbd9a210c-8856-4866-b96f-fbc4bc1bfcba 921885

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

300 €

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση διακριτικού τίτλου σε ξενοδοχεία και τουριστικές κατασκηνώσεις και απευθύνεται στους φορείς εκμετάλλευσης των ως άνω καταλυμάτων. Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.) τηρεί σχετικό Mητρώο διακριτικών τίτλων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Ο φορέας εκμετάλλευσης ξενοδοχείου ή τουριστικής κατασκήνωσης οφείλει να διαθέτει Απόφαση χορήγησης διακριτικού τίτλου, πριν την υποβολή γνωστοποίηση λειτουργίας ξενοδοχείου ή τουριστικής κατασκήνωσης. Τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.4276/2014 (Α 155), ήτοι αα. Ξενοδοχεία, ββ. Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping), γγ. Ξενώνες φιλοξενίας νέων, δδ. Σύνθετα τουριστικά καταλύματα, εε. Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condohotels) και ζζ. Μικτά τουριστικά καταλύματα μικρής κλίμακας, υποχρεούνται να διαθέτουν διακριτικό τίτλο.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86

Σημειώσεις

Στην Αίτηση δηλώνεται από τον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή του καταλύματος τα ακόλουθα: α) ο υπο έγκριση τίτλος, β) ο Δήμος εντός του οποίου βρίσκεται το κατάλυμα, γ) η κατάσταση που βρίσκεται το κατάλυμα (κατασκευή κ.α). Δεν διατίθεται πρότυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Δεν προβλέπεταιΆλλο

    Τα Επιμελητήρια είναι αυτοτελείς, υποχρεωτικές ενώσεις φυσικών και νομικών προσώπων, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Τα Επιμελητήρια είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ως εκ τούτου οποιαδήποτε διαφορά επιλύεται στα αρμόδια δικαστήρια.

    NACE

    • 55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
    • 55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση διακριτικού τίτλου σε κύριο τουριστικό κατάλυμα


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Διακριτικών Τίτλων ΞΕΕ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Καταχώρηση της επιχείρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ). Η επιχείρηση του καταλύματος είναι είτε "Ατομική επιχείρηση" είτε "Νομικό πρόσωπο".

       Σύνδεσμος http://www.businessportal.gr/

       Όχι Όχι

      • 1 Προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 5 στοιχ. Γ’ του ν.3766/2009 (Α 102). Το παράβολο κατατίθεται στο ΞΕΕ 300 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.grhotels.gr/category/epicheirimatiki-enimerosi/diadikasies-gia-ksenodochous/egkrisi-titlou-ksenodocheiou/

       Όχι

      • 1 Πρακτικό ΔΣ, όπου ομόφωνα τα μέλη αποδέχονται τον συγκεκριμένο τίτλο. Απόφαση

       Πρακτικό ΔΣ, όπου ομόφωνα τα μέλη αποδέχονται τον συγκεκριμένο τίτλο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση νομικού προσώπου κατατίθεται επιπλέον και Πρακτικό ΔΣ με βάση το οποίο ομόφωνα τα μέλη αποδέχονται τον συγκεκριμένο τίτλο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 2 Υπευθυνη Δήλωση Μηχανικού Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπευθυνη Δήλωση Μηχανικού

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.grhotels.gr/category/epicheirimatiki-enimerosi/diadikasies-gia-ksenodochous/egkrisi-titlou-ksenodocheiou/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Δηλώνεται ότι τηρούνται οι προδιαγραφές για τα αστέρια που ζητούνται με το σύνολο των δωματίων και κλινών. Δεν διατίθεται πρότυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Άδεια Οικοδομής Άδεια δόμησης

       Άδεια Οικοδομής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά την άδεια οικοδομής του τουριστικού καταλύματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2243

      • 4 Συμβολαιογραφικό τίτλο ιδιοκτησίας ή Έντυπο Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9). Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Συμβολαιογραφικό τίτλο ιδιοκτησίας ή Έντυπο Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εάν το ακίνητο είναι μισθωμένο, τότε υποβάλλεται και μισθωτήριο θεωρημένο από την εφορία ή την καταχώρηση του στη πλατφόρμα TAXISNet, καθώς και η οριστικοποίηση αυτού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • Νόμος 6 4276 2014 155 Α

       Περιγραφή Διαδικασία κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων και έγκρισης διακριτικών τίτλων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100155

      • Βασιλικό Διάταγμα 1937 497 Α

       Περιγραφή Διαδικασία έγκρισης διακριτικού τίτλου ξενοδοχείων στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19370100497

      • 1 Παραλαβή φακέλου και έλεγχος πληρότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Γίνεται έλεγχος πληρότητας φακέλου.

       Όχι Όχι


      • 2 Αναζήτηση ίδιων ή συναφών τίτλων απο τη βάση δεδομένων του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Γίνεται αναζήτηση στη βάση δεδομένων που τηρεί το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο εάν ο τίτλος προς έγκριση είναι διαθέσιμός ή έχει χορηγηθεί σε άλλη επιχείρηση.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη Νομικής Εισήγησης (θετική ή αρνητική)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 4 Θετική νομική εισήγηση (διαθεσιμότητα διακριτικού τίτλου)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Όταν υπάρχει θετική εισήγηση, ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος να προβεί στην έκδοση του προβλεπόμενου παραβόλου και να καταβάλει το χρηματικό ποσό.

       Ναι Όχι


      • 5 Αρνητική νομική εισήγηση (μη διαθεσιμότητα διακριτικού τίτλου)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Όταν υπάρχει αρνητική εισήγηση, καλείται ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει εκ νέου αίτηση έγκρισης διαφορετικού διακριτικού τίτλου.

       Ναι Ναι


      • 6 Έκδοση Απόφασης χορήγησης διακριτικού τίτλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με την ολοκλήρωση του ελέγχου διαθεσιμότητας τίτλου και την καταβολή του παραβόλου, ολοκληρώνεται η διαδικασία χορήγησης διακριτικού τίτλου στα κύρια τουριστικά καταλύματα του αρ. 1 του ν.4276/2014 (Α 155). και εκδίδεται η σχετική Απόφαση.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.