Έγκριση διεξαγωγής πρακτικής άσκησης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηffab0403-f91d-4efc-93a7-2c0beee94f35 683008

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση διεξαγωγής πρακτικής άσκησης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες που υποχρεούνται σε πρακτική άσκηση, οι οποίοι δύναται να την υλοποιήσουν στα ΣΔΕ ύστερα από σχετική έγκριση που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης - Τμήμα Α΄ του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η σχετική διαδικασία δεν περιγράφεται σε πράξη κανονιστικού περιεχομένου(νόμο, υπουργική απόφαση κ.λ.π.).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση έγκρισης πρακτικής άσκησης

Σημειώσεις

Στην αίτηση του ενδιαφερομένου προσδιορίζονται: α) πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση), β) δομή ΣΔΕ που έχει εξασφαλιστεί η πρακτική άσκηση ύστερα από σχετική διερεύνηση γ) χρονικό διάστημα πρακτικής άσκησης σε ώρες δ) ειδικότητα ενδιαφερομένου

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση διεξαγωγής πρακτικής άσκησης φοιτητών/τριων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       email, Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Να έχει προσδιοριστεί εκ μέρους του Πανεπιστημίου και αποσταλεί πλήρες ενημερωτικό σημείωμα περί πρακτικής άσκησης κατά περίπτωση προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τμήματος (στόχοι, περιεχόμενο, ώρες πρακτικής, έντυπα πρακτικής, υποχρεώσεις ΣΔΕ, διοικητικά θέματα)

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Ο/Η πρακτικά ασκούμενος/η να είναι φοιτητής/τρια σε ειδικότητα από τις αξιοποιούμενες στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Να γίνεται αποδεκτή η πρακτική άσκηση του φοιτητή/τριας εκ μέρους της Διεύθυνσης του ΣΔΕ. ύστερα από σχετική διερεύνηση του ενδιαφερομένου.

       Όχι Όχι

      • 4 Χρονικής προθεσμίας Να προσδιορίζεται επακριβώς ο χρόνος πρακτικής άσκησης σε ώρες.

       Όχι Όχι

      • 5 Οικονομικές Να αποσαφηνίζεται ότι δεν υφίσταται οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση του ΣΔΕ (αμοιβές, ασφαλιστικές εισφορές, υλικά κ.α.)

       Όχι Όχι

      • 1 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα φοιτητή/φοιτήτριας Βιογραφικό σημείωμα

       Σύντομο βιογραφικό σημείωμα φοιτητή/φοιτήτριας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 2 Βεβαίωση Πανεπιστημίου για πρακτική άσκηση φοιτητή/τριας. Βεβαίωση

       Βεβαίωση Πανεπιστημίου για πρακτική άσκηση φοιτητή/τριας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Προϋπόθεση: Να έχει προσδιοριστεί και αποσταλεί στην υπηρεσία έγκρισης της πρακτικής άσκησης στα ΣΔΕ φοιτητών/τριων εκ μέρους του Πανεπιστημίου πλήρες ενημερωτικό σημείωμα περί πρακτικής άσκησης κατά περίπτωση πτυχιακού ή μεταπτυχιακού τμήματος (στόχοι, περιεχόμενο, ώρες πρακτικής, έντυπα πρακτικής, υποχρεώσεις ΣΔΕ, διοικητικά θέματα)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 9703

      • 1 Παραλαβή και προώθηση αίτησης φοιτητή/τριας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αρμόδιο τμήμα (πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) διαβιβάζει την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης - Τμήμα Α΄ Οργάνωσης και Εφαρμογής Εκπαίδευσης Ενηλίκων για την εξέτασή της.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος υποβληθέντων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Α΄ Οργάνωσης και Εφαρμογής Εκπαίδευσης Ενηλίκων αναλαμβάνει τον έλεγχο της πληρότητας και της ορθότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με την αίτηση του φοιτητή/τριας.

       Σημειώσεις Προϋπόθεση προώθησης του θέματος είναι η εκ μέρους του Πανεπιστημίου αποτύπωση σε πλήρες ενημερωτικό σημείωμα περί πρακτικής άσκησης κατά περίπτωση πτυχιακού ή μεταπτυχιακού τμήματος (στόχοι, περιεχόμενο, ώρες πρακτικής, έντυπα πρακτικής, υποχρεώσεις ΣΔΕ, διοικητικά θέματα)

       Όχι Όχι


      • 3 Επικοινωνία με τον αιτούντα για τυχόν ελλείψεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Α΄ Οργάνωσης και Εφαρμογής Εκπαίδευσης Ενηλίκων επικοινωνεί με τον αιτούντα φοιτητή/τρια μόνον σε περίπτωση ελλείψεων, λαθών ή ανάγκης διόρθωσης στοιχείων.

       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη εγκριτικού εγγράφου και υπογραφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το εγκριτικό έγγραφο ετοιμάζεται και υπογράφεται από τον προϊστάμενο του Τμήματος Α Οργάνωσης και Εφαρμογής Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

       Όχι Όχι


      • 5 Διαβίβαση εγκριτικού εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Το εγκριτικό έγγραφο αποστέλλεται με mail ψηφιακά υπογεγραμμένο στο φοιτητή/τρια και κοινοποιείται στη Διεύθυνση του σχετικού με την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης ΣΔΕ.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.