Έγκριση εγκαταστάσεων παραγωγής τροφίμων ζωικής προέλευσης που ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 79/07

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηefd6d41b-6c9b-4129-97f1-3fd549a18930 881541

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Κυμαινόμενο

Προθεσμία διεκπεραίωσης

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση έγκρισης εγκαταστάσεων επιχειρήσεων τροφίμων για τις οποίες είναι αρμόδια η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συγκεκριμένα:
 • ιχθυοσκαλών
 • τεμαχισμού νωπών αλιευτικών προϊόντων, παρασκευασμάτων αλιευτικών προϊόντων, συσκευασίας και κατάψυξης αυτών, καθώς και μηχανικώς διαχωρισμένων αλιευτικών προϊόντων,
 • κέντρων αποστολής και κέντρων καθαρισμού ζώντων δίθυρων μαλακίων,
 • εγκαταστάσεων αποκελύφωσης δίθυρων μαλακίων,
 • πλοίων ψυγείων

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης έγκρισης


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Εγγεγραμμένος στο ΓΕΜΗ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Αν παρέλθουν οι 60 ημέρες τεκμαίρεται ότι η έγκριση χορηγήθηκε.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έγκριση εγκαταστάσεων τροφίμων ζωικής προέλευσης - εκτός των σφαγείων

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση εγκαταστάσεων παραγωγής τροφίμων ζωικής προέλευσης που ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 79/07


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Εγκαταστάσεων και Εμπόρων Ζωικών Προιόντων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,


      • 1 Φορολογικές Φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγγεγραμμένο στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

       Σύνδεσμος https://www.aade.gr/

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης για την οποία αιτείται έγκριση πρέπει να έχει εγγραφεί στο ΓΕΜΗ

       Σύνδεσμος http://www.businessportal.gr/

       Όχι Όχι

      • 3 Υγειονομικές Θα πρέπει να τηρούνται οι όροι σχετικά με την κατασκευή, διαρρύθμιση και εξοπλισμό σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο (Κανονισμοί: 852/2004, 853/2004)

       Όχι Όχι

      • 1 500€ για εγκαταστάσεις παραγωγής τροφίμων με παραγωγική δύναμη πάνω από 2 τ./ημ. 500 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4914

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ, Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 250€ για εγκαταστάσεις παραγωγής τροφίμων με παραγωγική δύναμη έως 2τ/ημ. 250 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4915

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ, Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 3 50€ επιχ/σεις τροφίμων που βρίσκονται σε νησιά-ορεινές περιοχές 50 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4916

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ, Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 4 e-Παράβολο 50 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4917

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ, Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 1 Αποδεικτικό πληρωμής ηλεκτρονικού παραβόλου Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Αποδεικτικό πληρωμής ηλεκτρονικού παραβόλου

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Παράβολο € 500 για δυναμικότητα >2 tn/ημέρα, (κωδικός παράβολου 4914) • Παράβολο € 250 για δυναμικότητα μέχρι 2 tn/ημέρα (κωδικός παράβολου 4915) • Παράβολο €50 για δυναμικότητα < 2 tn/ημέρα σε νησιά και ορεινές περιοχές (κωδικός παράβολου 4916) • Παράβολο €50 για δυναμικότητα < 2 tn/ημέρα για επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής (κωδικός παράβολου 4917)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 2 Συνοπτική τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Συνοπτική τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: • Γενικό σχεδιάγραμμα, κάτοψη των εγκαταστάσεων με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων καθώς και τοποθέτηση του βασικού εξοπλισμού στο χώρο • Ακριβής περιγραφή της δραστηριότητας με ιδιαίτερη μνεία στην δυναμικότητα • μελέτη συστήματος HACCP • το εμπορικό σήμα της επιχείρησης τροφίμων, αν υπάρχει,

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 627 2019

       Περιγραφή Περί καθορισμού ενιαίων πρακτικών ρυθμίσεων για τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 της Επιτροπής όσον αφορά τους επίσημους ελέγχους

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0627&from=HU

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 624 2019

       Περιγραφή Σχετικά με ειδικούς κανόνες για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων στην παραγωγή κρέατος και για τις περιοχές παραγωγής και μετεγκατάστασης ζώντων δίθυρων μαλακίων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0624&from=GA

      • Νόμος 16 4587 2018 218 Α

       Περιγραφή Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις Άρθρο 16 -Τροποποίηση του άρθρου 2 του Π.Δ. 79/2007 (ορισμοί) - Τροποποίηση του άρθρου 3 του Π.Δ. 79/2007 (Κτηνιατρικές Αρχές) - Τροποποίηση του άρθρου 12 του Π.Δ. 79/2007 (Επίσημοι Έλεγχoι)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100218

      • Υπουργική Απόφαση 64618/856/Φ15 2018 2278 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας οικ. 483/35/Φ.15/2012 (Β’ 158) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180202278

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 625 2017

       Περιγραφή Για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/ 2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/ 119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/ 662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους)

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0625&from=EN

      • Νόμος 122 4472 2017 74 Α

       Περιγραφή Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις. Άρθρο 122, - Τροποποίηση του π.δ. 79/2007 (Α΄95) και κατάργηση του π.δ. 8/2012 (Α΄ 11) - Τροποποίηση του άρθρου 3 του Π.Δ. 79/2007 (Κτηνιατρικές Αρχές) - Τροποποίηση του άρθρου 5 του Π.Δ. 79/2007 (Καταχώριση Εγκαταστάσεων) -Τροποποίηση του άρθρου 6 του Π.Δ. 79/2007 (Έγκριση Εγκαταστά-σεων)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100074

      • Νόμος 11 3955 2011 89 Α

       Περιγραφή Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις Άρθρο 11 - Μεταφορά αρμοδιοτήτων του άρθρου 3 του Π.Δ. 79/2007 από τον ΕΦΕΤ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100089

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 289667 2008 1158 Β

       Περιγραφή Τέλη επισήμων ελέγχων ζώντων ζώων και τροφίμων ζωικής προέλευσης από τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080201158

      • Προεδρικό Διάταγμα 79 2007 95 Α

       Περιγραφή Αναγκαία μέτρα εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 ΚΑΙ 882/2004 του Ευρωπαίκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης,

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100095

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2073 2005

       Περιγραφή Περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005R2073-20140601&from=DA

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 852 2004

       Περιγραφή Για την υγιεινή των τροφίμων

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0852-20090420&from=EL

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 853 2004

       Περιγραφή Για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0853

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 178 2002

       Περιγραφή Για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002R0178-20090807&from=IT

      • 1 Υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτηση για έγκριση συνοδευόμενη με αποδεικτικό πληρωμής παράβολου και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Π.Ε.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση αίτησης και έλεγχος πληρότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια ΔΑΟΚ φού πρωτοκολλήσει την αίτηση διενεργεί έλεγχο πληρότητας των στοιχείων και των δικαιολογητικών της υποβληθείσας αίτησης.

       Όχι Όχι


      • 3 Απόρριψη αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Σε περίπτωση που τα στοιχεία είναι ελλιπή ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος από τη ΔΑΟΚ και τίθεται προθεσμία 10 ημερών για την προσκόμιση των δικαιολογητικών που εκκρεμούν. Αν η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη η αίτηση του ενδιαφερόμενου απορρίπτεται.

       Ναι Ναι


      • 4 Αποδοχή αίτησης και προγραμματισμός επιτοπίου ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι πλήρη ή ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει στην υπηρεσία εντός 10 ημερών τα δικαιολογητικά που ήταν σε εκκρεμότητα, προγραμματίζεται και πραγματοποιείται από τη ΔΑΟΚ (κλιμάκιο δύο κτηνιάτρων) η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στην εγκατάσταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι απαιτήσεις της κείμενης εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας και εισηγείται στον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΑΟΚ για την έγκριση ή μη της εγκατάστασης.

       Ναι Όχι


      • 5 Διενέργεια επιτόπιου ελέγχου με θετική εισήγηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί η τήρηση των απαιτήσεων του θεσμικού πλαισίου συντάσσεται από το κλιμάκιο της ΔΑΟΚ θετική εισήγηση για την έγκριση της εγκατάστασης, η οποία προωθείται στον Προϊστάμενο της ΔΑΟΚ, ο οποίος στη συνέχεια θα διαβιβάσει την εισήγηση με την έκθεση ελέγχου και τα σχετικά έντυπα ελέγχου στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του ενδιαφερομένου.

       Ναι Όχι


      • 6 Διενέργεια επιτόπιου ελέγχου με αρνητική εισήγηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Σε περιπτώσεις που κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από το θεσμικό πλαίσιο, συντάσσεται αρνητική εισήγηση από τη ΔΑΟΚ και ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για τους λόγους απόρριψης.

       Ναι Ναι


      • 7 Διαβίβαση θετικής εισήγησης στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχοντας παραλάβει τη θετική εισήγηση από τη ΔΑΟΚ και λαμβάνοντας υπόψη: α) τη θετική εισήγηση του κλιμακίου επισήμων κτηνιάτρων και τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια (έντυπα ελέγχου υγιεινής εγκατάστασης, έντυπο ελέγχου HACCP), και β) τα αποτελέσματα του ελέγχου, σε περιπτώσεις που κριθεί απαραίτητο να διενεργηθεί επιτόπιος έλεγχος από τους κτηνιάτρους της Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζει για τις περαιτέρω ενέργειές της δηλαδή εάν θα χορηγήσει τον αριθμό της έγκρισης των εγκαταστάσεων, ή της έγκρισης υπό όρους ή την παράταση της υπό όρους έγκρισης ή την απόρριψη της έγκρισης

       Ναι Όχι


      • 8 Χορήγηση αριθμού έγκρισης από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων λαμβάνοντας υπόψη: α) τη θετική εισήγηση του κλιμακίου επισήμων κτηνιάτρων και τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια (έντυπα ελέγχου υγιεινής εγκατάστασης, έντυπο ελέγχου HACCP), και β) τα αποτελέσματα του ελέγχου, σε περιπτώσεις που κριθεί απαραίτητο να διενεργηθεί επιτόπιος έλεγχος από τους κτηνιάτρους της Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, χορηγεί τον αριθμό της έγκρισης των εγκαταστάσεων, ή της έγκρισης υπό όρους ή την παράταση της υπό όρους έγκρισης

       Ναι Όχι


      • 9 Χορήγηση αριθμού πλήρους έγκρισης από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας λαμβάνοντας υπόψη α. τη θετική εισήγηση του κλιμακίου, τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια (έντυπα ελέγχου υγιεινής της εγκατάστασης και έντυπο ελέγχου HACCP), και β. τα αποτελέσματα ελέγχου, σε περιπτώσεις που κριθεί απαραίτητο να διενεργηθεί επιτόπιος έλεγχος από τους κτηνιάτρους της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, χορηγεί τον αριθμό έγκρισης της εγκατάστασης και προωθεί την απόφαση της προς υπογραφή από τον Γενικό Διευθυντή. Μετά την υπογραφή του Γενικού Δ/ντη Κτηνιατρικής ενημερώνεται ο κατάλογος εγκεκριμένων εγκαταστάσεων από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας και οι ΔΑΟΚ της επικράτειας. Η χορήγηση του αριθμού έγκρισης πραγματοποιείται εντός 30 ημερών από την παραλαβή της θετικής εισήγησης της αρμόδιας ΔΑΟΚ από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η ΔΑΟΚ κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης στον ενδιαφερόμενο.

       Ναι Ναι


      • 10 Χορήγηση αριθμού για την υπό έγκριση υπό όρους από την Διευθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας λαμβάνοντας υπόψη α. τη θετική εισήγηση του κλιμακίου, τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια (έντυπα ελέγχου υγιεινής της εγκατάστασης και έντυπο ελέγχου HACCP), και β. τα αποτελέσματα ελέγχου, σε περιπτώσεις που κριθεί απαραίτητο να διενεργηθεί επιτόπιος έλεγχος από τους κτηνιάτρους της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, χορηγεί την υπό όρους έγκριση της εγκατάστασης εφόσον προκύπτει ότι η εγκατάσταση πληροί όλες τις απαιτήσεις υποδομής και εξοπλισμού. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας προωθεί την απόφαση της προς υπογραφή από τον Γενικό Διευθυντή. Μετά την υπογραφή του Γενικού Δ/ντη Κτηνιατρικής ενημερώνεται η αρμόδια ΔΑΟΚ η οποία κοινοποιεί την απόφαση στον ενδιαφερόμενο. Η αρμόδια αρχή χορηγεί πλήρη έγκριση μόνον εφόσον από νέο επίσημο έλεγχο της εγκατάστασης που πραγματοποιείται εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της υπό όρους έγκρισης προκύπτει ότι η εγκατάσταση πληροί τις άλλες σχετικές απαιτήσεις της νομοθεσίας περί τροφίμων. Σε περίπτωση που έχει μεν σημειωθεί σαφής πρόοδος, αλλά η εγκατάσταση εξακολουθεί να μην πληροί όλες τις σχετικές απαιτήσεις, η αρμόδια αρχή δύναται να παρατείνει την υπό όρους έγκριση. Ωστόσο, η υπό όρους έγκριση δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες συνολικά.

       Ναι Ναι


      • 11 Μη χορήγηση πλήρους έγκρισης από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας λαμβάνοντας υπόψη τη θετική εισήγηση του κλιμακίου, τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια (έντυπα ελέγχου υγιεινής της εγκατάστασης και έντυπο ελέγχου HACCP), και τα αποτελέσματα ελέγχου και αφού αξιολογήσει της παρατηρήσεις του ελέγχου, δεν χορηγεί τον αριθμό έγκρισης της εγκατάστασης και ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια ΔΑΟΚ για τους λόγους απόρριψης, η οποία εν συνεχεία θα ενημερώσει την ενδιαφερόμενη εγκατάσταση.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.