Έγκριση παρεκκλίσεων ωρολογίου προγράμματος σε ξένα σχολεία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6999fe52-f549-43bd-ace8-bfab759dd37d 463226

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση παρέκκλισης σε ξένο σχολείο που ακολουθεί ελληνικό πρόγραμμα σπουδών για χρησιμοποίηση αλλοδαπού προσωπικού και ξένης γλώσσας στη διδασκαλία ξένων γλωσσών και μη φρονηματιστικών μαθημάτων κατόπιν αίτησης του/της Διευθυντή/ντριας ή του/της νόμιμου εκπροσώπου του ξένου σχολείου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Η αίτηση παρέκκλισης κατατίθεται από τον Διευθυντή/ντρια ή τον/τη νόμιμο εκπρόσωπο του ξένου σχολείου πριν την έναρξη του νέου σχολικού έτους στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εποπτεύει τη λειτουργία του ξένου σχολείου. Η έγκριση παρέκκλισης έχει ετήσια διάρκεια.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση έγκρισης παρέκκλισης για χρησιμοποίηση αλλοδαπού προσωπικού.

Σημειώσεις

Στην αίτηση θα πρέπει να καθορίζεται το μάθημα για τη διδασκαλία του οποίου το ξένο σχολείο πρόκειται να χρησιμοποιήσει αλλοδαπό προσωπικό. Η αίτηση κατατίθεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια ή τον/τη νόμιμο/η εκπρόσωπο του ξένου σχολείου στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εποπτεύει τη λειτουργία του ξένου σχολείου. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης γίνεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): adie@minedu.gov.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  αίτηση θεραπείας - ένσταση
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έγκριση παρέκκλισης σε ξένο σχολείο

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση παρεκκλίσεων ωρολογίου προγράμματος σε ξένα σχολεία

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Χρονικής προθεσμίας Η αίτηση έγκρισης παρέκκλισης θα πρέπει να κατατίθεται πριν την έναρξη του σχολικού έτους, το οποίο αφορά. Η απόφαση έγκρισης παρέκκλισης ισχύει για ένα σχολικό έτος, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά στη γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

       Όχι Όχι

      • 1 Έγγραφο του ξένου σχολείου με το αίτημα παρέκκλισης Έγγραφο

       Έγγραφο του ξένου σχολείου με το αίτημα παρέκκλισης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το ξένο σχολείο ακολουθεί ελληνικό πρόγραμμα σπουδών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • Νόμος 71 4830 2021 169 Α

       Περιγραφή Προσθήκη περ. 31 στην παρ. 8 του άρθρου 35 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». Αφορά στη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ξένου σχολείου "Verita international School"

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100169

      • Νόμος 3, παρ. 1 4713 2020 147 Α

       Περιγραφή Τα ιδιωτικά σχολεία έχουν την ίδια οργάνωση με τα αντίστοιχα δημόσια σχολεία και ακολουθούν το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας που ισχύει για αυτά. Αντικατέστησε το άρθρο 4 του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244, τ. Α΄)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100147

      • Νόμος 127 4763 2020 254 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του άρθρου 35, παρ. 8 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» ως προς την ονομασία των ξένων σχολείων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100254

      • Νόμος 90, παρ. 1 4485 2017 114 Α

       Περιγραφή Προσθήκη περ. 30 «30. Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης» στην παρ. 8 του άρθρου 35 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». Συμπλήρωσε το άρθρο 35, παρ. 8 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193, τ. Α΄)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100114

      • Νόμος 35, παρ. 8 4186 2013 193 Α

       Περιγραφή Η παρ. 8 του άρθρου 35 "Θέματα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό" αφορά στα αναγνωρισμένα ξένα σχολεία κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4862/1931 «Περί των ξένων σχολείων» (ΦΕΚ 2, τ. Α΄). Τροποποιήθηκε με το άρθρο 127 του ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254, τ. Α΄) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 90, παρ. 1 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ. Α΄) και το άρθρο 71 του ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169, τ. Α΄)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100193

      • Νόμος 3, 4, παρ. 1 και 41, παρ. 2, εδαφ. ια΄ 682 1977 244 Α

       Περιγραφή Νόμος «Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής, Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οικοτροφείων». Τα άρθρα 3 και 4 αναφέρονται στα είδη σχολείων και την οργάνωσή τους. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4, τα ιδιωτικά σχολεία έχουν την ίδια οργάνωση με τα αντίστοιχα δημόσια σχολεία και ακολουθούν το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας που ισχύει για αυτά. Το άρθρο 41 αναφέρεται στις παραβάσεις εκ μέρους των ιδιοκτητών σχολείων, των διευθυντών και του διδακτικού προσωπικού. Μεταξύ αυτών, το εδαφ. ια΄ της παρ. 2 του άρθρου 41 αναφέρει την "παρέκκλιση εκ του προγράμματος διδασκαλίας άνευ αδείας". Τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4713/2020 (ΦΕΚ 147, τ. Α΄)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770100244

      • Νόμος 5, παρ. 4 4862 1931 2 Α

       Περιγραφή Τα αναγνωρισμένα ξένα σχολεία δύνανται να λάβουν παρεκκλίσεις από το πρόγραμμα των δημοσίων σχολείων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19310100002

      • 1 Παραλαβή της αίτησης από αρμόδια αρχή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση κατατίθεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια ή τον/τη νόμιμο/η εκπρόσωπο του ξένου σχολείου στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εποπτεύει τη λειτουργία του ξένου σχολείου πριν την έναρξη του σχολικού έτους για το οποίο το ξένο σχολείο αιτείται παρέκκλιση.

       Σημειώσεις Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης γίνεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): adie@minedu.gov.gr

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση της αίτησης στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης διαβιβάζει την αίτηση παρέκκλισης στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ.

       Σημειώσεις Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης με σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο αποστέλλει την αίτηση ταχυδρομικά ή/και ηλεκτρονικά στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας (κεντρική Υπηρεσία).

       Όχι Όχι


      • 3 Καταχώριση της αίτησης παρέκκλισης στο Πληροφοριακό Σύστημα ΠΑΠΥΡΟΣ του ΥΠΑΙΘ και διαβίβαση της αίτησης στο αρμόδιο τμήμα της Αυτοτελούς Δ/νσης Ιδιωτικής Εκπ/σης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Σημειώσεις Η αίτηση παρέκκλισης εισάγεται στο ΠΣ ΠΑΠΥΡΟΣ του ΥΠΑΙΘ.

       Όχι Όχι


      • 4 Χρέωση της αίτησης σε χειριστή του θέματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 5 Διαβίβαση της αίτησης από το αρμόδιο τμήμα της Αυτοτελούς Δ/νσης Ιδιωτικής Εκπ/σης του ΥΠΑΙΘ στο ΙΕΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.)

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο/η αρμόδιος/α υπάλληλος διαβιβάζει την αίτηση στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), το οποίο, με γνωμοδότησή του, εγκρίνει ή απορρίπτει το αίτημα παρέκκλισης του ξένου σχολείου.

       Όχι Όχι


      • 6 Παραλαβή της γνωμοδότησης του ΙΕΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) αποστέλλει τη θετική ή αρνητική γνωμοδότησή του ηλεκτρονικά στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας (κεντρική Υπηρεσία).

       Όχι Όχι


      • 7 Σύνταξη, υπογραφή και έκδοση της απόφασης παρέκκλισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υφυπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Μετά τη θετική γνωμοδότηση του ΙΕΠ, ο/η αρμόδιος/α υπάλληλος συντάσσει απόφαση έγκρισης της παρέκκλισης, η οποία υπογράφεται από τον/την Υφυπουργό ΠΑΙΘ.

       Ναι Όχι


      • 8 Σύνταξη και έκδοση αρνητικής απάντησης, εάν δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις έγκρισης της παρέκκλισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σε περίπτωση αρνητικής γνωμοδότησης του ΙΕΠ, ο/η αρμόδιος/α υπάλληλος συντάσσει αρνητική απάντηση όπου αναφέρονται οι λόγοι απόρριψης της αίτησης παρέκκλισης. Η διαβίβαση της αρνητικής απάντησης γίνεται μέσω του ΠΣ ΠΑΠΥΡΟΣ στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, με την υποχρέωση κοινοποιήσεώς της στο ιδιωτικό ή ξένο ιδιωτικό σχολείο.

       Ναι Ναι


      • 9 Διεκπεραίωση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 10 Διαβίβαση της απόφασης στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η διαβίβαση της απόφασης στην Δ/νση Εκπαίδευσης γίνεται μέσω του ΠΣ ΠΑΠΥΡΟΣ. Η Δ/νση Εκπαίδευσης διαβιβάζει την απόφαση, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στο ξένο σχολείο.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.