Έγκριση παροχής εθελοντικού διδακτικού έργου σε Σ.Δ.Ε. εντός Καταστημάτων Κράτησης.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe5c86044-c2d8-4ba0-b0a6-cf8c5ca36e89 586044

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήμα Γ Εκπαιδευτικής Υποστήριξης ειδικών πληθυσμιακών ομάδων, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση εθελοντικού διδακτικού έργου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), στα οποία μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να προσφέρουν διδακτικό έργο εθελοντές εκπαιδευτικοί.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Γ Εκπαιδευτικής Υποστήριξης ειδικών πληθυσμιακών ομάδων

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Τελευταία ενημέρωση

29/03/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση συμμετοχής σε εθελοντικό εκπαιδευτικό έργο

Σημειώσεις

Τμήμα Γ Εκπαιδευτικής Υποστήριξης ειδικών πληθυσμιακών ομάδων: teipo@minedu.gov.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση εθελοντικού διδακτικού έργου σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας εντός Καταστημάτων Κράτησης

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Μακροχρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) που λειτουργούν εντός Καταστημάτων Κράτησης.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Μη αμειβόμενη και μη υπολογιζόμενη ως "προϋπηρεσία" προσφερόμενη υπηρεσία.

       Όχι Όχι

      • 3 Εκπαιδευτικές Μη συμμετοχή σε αξιολόγηση εκπαιδευομένων του Σ.Δ.Ε.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Εισήγηση Διευθυντή/ντριας Σ.Δ.Ε. και σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων.

       Όχι Όχι

      • 1 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Βιογραφικό σημείωμα

       Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 2 Εισήγηση Διεύθυνσης Σ.Δ.Ε. και σύμφωνη γνώμη Συλλόγου Διδασκόντων Υπηρεσιακό έγγραφο

       Εισήγηση Διεύθυνσης Σ.Δ.Ε. και σύμφωνη γνώμη Συλλόγου Διδασκόντων

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • Υπουργική Απόφαση 6 Κ1/192979 2016 3815 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της αριθμ.5953/2014 υπουργικής απόφασης "Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας"

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160203815

      • Υπουργική Απόφαση 6, παρ. 10 5953/Κ1 2014 1861 Β

       Περιγραφή Στα Σ.Δ.Ε. μπορούν να προσφέρουν διδακτικό έργο εθελοντές εκπαιδευτικοί ευαισθητοποιημένοι και ενημερωμένοι στη φιλοσοφία και το πρόγραμμα των Σ.Δ.Ε.. Η ανάθεση εθελοντικού διδακτικού έργου γίνεται μετά από εισήγηση του διευθυντή, σύμφωνη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων και έγκριση του Τμήματος Αλφαβητισμού και Βασικής Παιδείας της ΓΓΔΒΜ. Επισημαίνεται ότι ο εθελοντής δεν αξιολογεί τους εκπαιδευόμενους. Επίσης, εκπαιδευτές διαφόρων ειδικοτήτων, καλλιτέχνες και επιστήμονες μπορούν ομοίως να προσφέρουν έργο ενταγμένο στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Σχολείου (π.χ. εργαστήρια, ημερίδες ενημέρωσης, διαθεματικά σχέδια δράσης κ.ά.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140201861

      • 1 Παραλαβή αιτήματος εκπαιδευτικού για έγκριση εθελοντικού έργου σε Σ.Δ.Ε. εντός Καταστήματος Κράτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Αρμόδιο Τμήμα (Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) παραλαμβάνει από το Σ.Δ.Ε. το αίτημα του εκπαιδευτικού με τα αναγκαία δικαιολογητικά, τα οποία προωθεί στη Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης - Τμήμα Γ Εκπαιδευτικής Υποστήριξης Ειδικών Πληθυσμιακών Ομάδων προς διεκπεραίωση.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Γ Εκπαιδευτικής Υποστήριξης Ειδικών Πληθυσμιακών Ομάδων ελέγχει τα απεσταλμένα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 3 Εισήγηση εγκριτικού εγγράφου και υπογραφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Γ Εκπαιδευτικής Υποστήριξης Ειδικών Πληθυσμιακών Ομάδων διαμορφώνει το εγκριτικό έγγραφο και υπογράφεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος.

       Όχι Όχι


      • 4 Διαβίβαση εγκριτικού εγγράφου στο Σ.Δ.Ε.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Το έγγραφο διαβιβάζεται με mail στο Σ.Δ.Ε.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.