Έγκριση πρόσληψης Διευθυντή Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση13e8ad48-1cd9-4aa4-927f-8625bb40e167 352693

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση καλλιτεχνικής εκπαίδευσης / Τμήμα μουσικής εκπαίδευσης, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

8

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

3 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στους όρους και τις προϋποθέσεις που διασφαλίζουν αφενός μεν τη σύννομη και αντικειμενική επιλογή, αφετέρου δε, την επαγγελματική επάρκεια του προσώπου που θα στελεχώσει ως Διευθυντικό στέλεχος ένα Μουσικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΜΕΙ). Απευθύνεται στα αρμόδια νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση καλλιτεχνικής εκπαίδευσης / Τμήμα μουσικής εκπαίδευσης

Παρατηρήσεις

Ο Διευθυντής Ωδείου ή Μουσικής Σχολής, μπορεί να διευθύνει:

α. ένα Ωδείο ή Μουσική Σχολή και δυο Παραρτήματα αυτών, εφόσον εδρεύουν στην ίδια πόλη β. ένα Ωδείο ή Μουσική Σχολή και ένα Παράρτημα, εφόσον εδρεύει σε διαφορετική πόλη

γ. όχι περισσότερα από δυο ανεξάρτητα Μουσικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ΜΕΙ

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ

Τίτλος

Ο ιδιοκτήτης του Μουσικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος καταθέτει αίτημα με συνημμένα τα δικαιολογητικά που ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

Σημειώσεις

Η κατάθεση προς το ΥΠ.ΠΟ.Α., δεν γίνεται από τον αιτούντα , αλλά από τη Γραμματεία του ΜΕΙ

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση πρόσληψης Διευθυντή Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Εκπαιδευτικού Προσωπικού Μ. Ε. Ι.

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Διευθυντής Ωδείου, Μουσικής Σχολής ή Παραρτημάτων αυτών, μπορεί να γίνει κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα: Περίπτωση α΄ α. Δίπλωμα Σύνθεσης β.10ετή τουλάχιστον διδακτική εμπειρία

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Περίπτωση β΄ α. Δίπλωμα Οργάνου Συμφωνικής Ορχήστρας, ή Πιάνου, ή Κιθάρας ή Μονωδίας β. Πτυχίο Φούγκας γ. 10ετή, τουλάχιστον, διδακτική εμπειρία

       Ναι Ναι

      • 3 Εκπαιδευτικές Περίπτωση γ΄ α. Δίπλωμα Οργάνου Συμφωνικής Ορχήστρας ή Πιάνου ή Κιθάρας ή Μονωδίας ή Σύνθεσης β.10ετής τουλάχιστον ευδόκιμο καλλιτεχνική εμπειρία συναφούς αντικειμένου, που αποδεικνύεται με παραστατικά, συμμετοχές ως σολίστ σε παραγωγές, δισκογραφική δουλειά, συνθετικό έργο κλπ

       Ναι Ναι

      • 4 Εκπαιδευτικές Περίπτωση δ΄ Για πρόσληψη Διευθυντή Βυζαντινής Μουσικής Σχολής α. Δίπλωμα Βυζαντινής β. 5ετής τουλάχιστον διδακτική εμπειρία.

       Ναι Ναι

      • 5 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων 1. Να μην έχει καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 2. Να μην είναι υπόδικος λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης. 3. Να μην έχει παραπεμφθεί σε ποινική δίκη για πλημμέλημα ή κακούργημα με απευθείας κλήση ή βούλευμα την τελευταία 5ετία. 4. Να μην έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη από την εισαγγελική αρχή του τόπου κατοικίας του, ούτε από άλλη εισαγγελική αρχή της χώρας. 5. Να μην έχει απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης, ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά του.

       Όχι Όχι

      • 6 Εργασιακές Να μην Διευθύνει περισσότερα από: ένα Ωδείο ή Μουσική Σχολή και δυο παρατήματα αυτών, εφόσον εδρεύουν στην ίδια πόλη

       Ναι Ναι

      • 7 Εργασιακές Να μην Διευθύνει δεύτερο Παράρτημα, του οποίου η έδρα να βρίσκεται σε διαφορετική πόλη από το Κεντρικό Μουσικό Εκπαιδευτήριο (ΜΕΙ)

       Ναι Ναι

      • 8 Εργασιακές Να μη διευθύνει περισσότερα από δυο ανεξάρτητα Μουσικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΜΕΙ)

       Ναι Ναι

      • 1 Υπεύθυνη δήλωση παραίτησης του προηγούμενου Διευθυντή (λήξη συνεργασίας από κοινού). Σε περίπτωση απόλυσης, υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του Μουσικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ότι έληξε η συνεργασία του με τον προηγούμενο Διευθυντή. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση παραίτησης του προηγούμενου Διευθυντή (λήξη συνεργασίας από κοινού). Σε περίπτωση απόλυσης, υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του Μουσικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ότι έληξε η συνεργασία του με τον προηγούμενο Διευθυντή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Υπεύθυνη δήλωση του προτεινόμενου Διευθυντή περί αποδοχής της θέσης Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του προτεινόμενου Διευθυντή περί αποδοχής της θέσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση του προτεινόμενου Διευθυντή ότι επιθυμεί να αναλάβει τη Διεύθυνση του αναφερόμενου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, καθώς και δήλωσή του εάν είναι ήδη Διευθυντής σε άλλο Μουσικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, πρέπει να το προσδιορίζει ποιο ΜΕΙ διευθύνει. Στην Υ.Δ. (Ν.1599/86) ο αιτών, πρέπει να συμπληρώσει τα εξής: "1. Επιθυμώ να εγκριθεί η πρόσληψή μου στo ...MEI ως Διευθυντής. 2. Είμαι Διευθυντής στο MEI...." Eπισημαίνεται ότι η κατάθεση γίνεται από τον αιτούντα στη Γραμματεία του ΜΕΙ και από εκεί διαβιβάζεται στο Τμήμα Μουσικής Εκπαίδευσης. Το κείμενο της Υ.Δ. μπορεί να συγχωνευθεί με το αντίστοιχο κείμενο της ΥΔ περί ποινικού μητρώου (δικαιολογητικό με α/α/4)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Υπεύθυνη δήλωση του προτεινόμενου Διευθυντή περί ποινικού μητρώου Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του προτεινόμενου Διευθυντή περί ποινικού μητρώου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στην Υ.Δ. (Ν.1599/86) ο αιτών, πρέπει να συμπληρώσει τα εξής: "1. Δεν έχω καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 2. Δεν είμαι υπόδικος λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης. 3. Δεν έχω παραπεμφθεί σε ποινική δίκη για πλημμέλημα ή κακούργημα με απευθείας κλήση ή βούλευμα την τελευταία 5ετία. 4. Δεν έχει ασκηθεί σε βάρος μου ποινική δίωξη για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη από την εισαγγελική αρχή του τόπου κατοικίας μου, ούτε από άλλη εισαγγελική αρχή της χώρας. 5. Δεν έχω απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης, ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά μου". Το κείμενο της Υ.Δ. μπορεί να συγχωνευθεί με το αντίστοιχο κείμενο της ΥΔ περί αποδοχής της θέσης (δικαιολογητικό με α/α/3) Η κατάθεση δεν γίνεται από τον αιτούντα, αλλά από τη Γραμματεία του ΜΕΙ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Τίτλοι Σπουδών (Πτυχία και Διπλώματα Μουσικών Σπουδών) Αποδεικτικό σπουδών

       Τίτλοι Σπουδών (Πτυχία και Διπλώματα Μουσικών Σπουδών)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Σε πολλές περιπτώσεις, οι τίτλοι σπουδών μπορούν να αναζητηθούν στο ηλεκτρονικό ή το φυσικό αρχείο του Τμήματος Μουσικής Εκπαίδευσης. Στο εν λόγω αρχείο, περιλαμβάνονται και τα πρακτικά Απολυτηρίων Εξετάσεων Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, βάσει των οποίων διαπιστώνεται η εγκυρότητα των τίτλων σπουδών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 5 Αναγνώριση ή και αντιστοίχιση τίτλου από το ΔΟΑΤΑΠ και επίσημη μετάφραση από το Υπουργείο Εξωτερικών Αποδεικτικό σπουδών

       Αναγνώριση ή και αντιστοίχιση τίτλου από το ΔΟΑΤΑΠ και επίσημη μετάφραση από το Υπουργείο Εξωτερικών       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που τα τυπικά προσόντα προέρχονται από ίδρυμα του εξωτερικού

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 2825

      • 6 Άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα, σε περίπτωση αλλοδαπής ιθαγένειας και υπηκοότητας, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άδεια εργασίας

       Άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα, σε περίπτωση αλλοδαπής ιθαγένειας και υπηκοότητας, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9197

      • 7 Τα Δημοτικά Ωδεία και οι Δημοτικές Μουσικές Σχολές πρέπει να υποβάλουν και απόφαση του ΔΣ αναφερομένη στην ονομαστική πρόσληψη του εκπαιδευτικού προσωπικού. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Τα Δημοτικά Ωδεία και οι Δημοτικές Μουσικές Σχολές πρέπει να υποβάλουν και απόφαση του ΔΣ αναφερομένη στην ονομαστική πρόσληψη του εκπαιδευτικού προσωπικού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 8 Για τα Δημοτικά Μουσικά Εκπαιδευτήρια οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από σχετική απόφαση του Δ.Σ. Απόφαση

       Για τα Δημοτικά Μουσικά Εκπαιδευτήρια οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από σχετική απόφαση του Δ.Σ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Το σχετικό παραστατικό κατατίθεται από τη Γραμματεία του ΜΕΙ

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 9 Βεβαίωση 10ετούς διδακτικής προϋπηρεσίας ή καλλιτεχνικής δραστηριότητας (Παραστατικά βάσει των οποίων τεκμαίρεται τυχόν καλλιτεχνική σταδιοδρομία πχ δελτία τύπου συναυλιών, εκδόσεων, ηχογραφημάτων κτλ) Βεβαίωση

       Βεβαίωση 10ετούς διδακτικής προϋπηρεσίας ή καλλιτεχνικής δραστηριότητας (Παραστατικά βάσει των οποίων τεκμαίρεται τυχόν καλλιτεχνική σταδιοδρομία πχ δελτία τύπου συναυλιών, εκδόσεων, ηχογραφημάτων κτλ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Οι εισηγητές του Τμήματος Μουσικής Εκπαίδευσης προβαίνουν σε ενδελεχή έλεγχο όλων των στοιχείων που αφορούν στην προϋπηρεσία, τόσο σε ό,τι αφορά στα ΜΕΙ, όσο και στα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα που ο εκάστοτε υποψήφιος/φια, διατείνεται ότι έχει εργαστεί.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 10 Βεβαίωση 5ετούς διδακτικής προϋπηρεσίας Αποδεικτικό σπουδών

       Βεβαίωση 5ετούς διδακτικής προϋπηρεσίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Για τους Δ/ντές Σχολών Βυζαντινής Μουσικής απαιτείται 5ετής τουλάχιστον διδακτική εμπειρία Οι εισηγητές του Τμήματος Μουσικής Εκπαίδευσης προβαίνουν σε ενδελεχή έλεγχο όλων των στοιχείων που αφορούν στην προϋπηρεσία, τόσο σε ό,τι αφορά στα ΜΕΙ, όσο και στα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα που ο εκάστοτε υποψήφιος/φια, διατείνεται ότι έχει εργαστεί.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 9

       Ναι 2825

      • Νόμος 10, παρ. 13 α, β 3207 2003 302 Α

       Περιγραφή Ν 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/2003) «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις». Το Α. 10, παρ. 13 τροποποιεί τις περιπτώσεις α` και β` της παρ. 1 του άρθρου 15 του Β.Δ. 16/1966 (ΦΕΚ 7 Α`) ως προς τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά προσόντα του Δ/ντή και τη δυνατότητα απασχόλησής του σε πλέον του ενός ΜΕΙ/ παραρτήματος

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100302

      • Βασιλικό Διάταγμα 15 16 1966 7 Α

       Περιγραφή ΒΔ 16/1966 ΒΔ.16/1966 (ΦΕΚ/7/Α/66). «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» Το άρθρο 15, παρ.1 εδ α΄και β΄αναφέρεται στα προσόντα του Δ/ντή του ΜΕΙ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19660100007

      • 1 Ο εισηγητής/τρια λαμβάνει αίτηση από τον ιδιοκτήτη του Μουσικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΜΕΙ) υπογεγραμμένη, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Σημειώσεις Ο χρόνος υπολογίζεται στην περίπτωση που η αίτηση χρεωθεί στο Τμήμα και όχι στον αρμόδιο εισηγητή, οπότε απαιτείται πρόσθετος χρόνος χρέωσης.

       Όχι Όχι


      • 2 Ο εισηγητής/τρια του ΤΜΕ, ελέγχει τα απαιτούμενα από την κείμενη νομοθεσία δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο εισηγητής ελέγχει ενδελεχώς όλα τα παραστατικά, καθώς και τα στοιχεία που αναγράφονται στις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, δηλαδή εάν πράγματι ο ενδιαφερόμενος δίδαξε στα ΜΕΙ που επικαλείται και σε ποια χρονικά διαστήματα.

       Όχι Όχι


      • 3 Ο εισηγητής/τρια, συντάσσει απόφαση (έγκρισης ή απόρριψης του αιτήματος) με συνημμένα όλα τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Σημειώσεις Συνήθως η διαδικασία είναι πολύ πιο σύντομη. Το συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο δίδεται σε περίπτωση που υπάρχουν ελλείποντα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 4 Η απόφαση υπογράφεται ψηφιακά με τελικό υπογράφοντα τον Προϊστάμενο/η της Δ/νσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής       Όχι Όχι


      • 5 Η απόφαση προωθείται στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο για να γίνει ακριβές αντίγραφο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 6 Η απόφαση αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου του Μουσικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΜΕΙ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 1 Αίτημα Δ/ντη ΜΕΙ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση απόφασης από τον εισηγητή
       Όχι Όχι


      • 3 Ψηφιακή υπογραφή εισηγητή
       Όχι Όχι


      • 4 Ψηφιακή υπογραφή Προϊσταμένου Διεύθυνσης
       Όχι Όχι


      • 5 Ακριβές αντίγραφο απόφασης
       Όχι Όχι


      • 6 Ηλεκτρονική αποστολή απόφασης στο ΜΕΙ
       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.