Έγκριση υλοποίησης προγραμμάτων δημιουργικής αξιοποίησης ελεύθερου χρόνου σε δομές της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. εντός Καταστημάτων Κράτησης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση308f85dd-78ab-4c6f-b14d-88d8f4106ea7 308857

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 έως 3 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση υλοποίησης προγραμμάτων δημιουργικής αξιοποίησης ελεύθερου χρόνου (π.χ. θέατρο, εικαστικά, μουσική κ.ά.) εκπαιδευομένων σε δομές της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας που λειτουργούν μέσα σε Καταστήματα Κράτησης (π.χ. Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση έγκρισης υλοποίησης προγράμματος


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση υλοποίησης προγραμμάτων δημιουργικής αξιοποίησης ελεύθερου χρόνου σε δομές της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. εντός Καταστημάτων Κράτησης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Ο αιτών να είναι μέλος της Πανεπιστημιακής Κοινότητας ή μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του προγράμματος προς υλοποίηση.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Ο αιτών να είναι μέλος φορέα που δραστηριοποιείται σύμφωνα με το καταστατικό του στο αντικείμενο του προγράμματος προς υλοποίηση.

       Ναι Ναι

      • 3 Χρονικής προθεσμίας Να προσδιορίζεται επακριβώς η συνολική χρονική διάρκεια του προγράμματος και το ωρολόγιο πρόγραμμα υλοποίησής του.

       Όχι Όχι

      • 4 Οικονομικές Να αποσαφηνίζεται ότι δεν υφίσταται οικονομική επιβάρυνση της εκπαιδευτικής δομής για την υλοποίηση του προγράμματος (π.χ. αμοιβές εκπαιδευτών/τριών, ασφαλιστικές εισφορές κτλ.).

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Εισήγηση της Διεύθυνσης της εκπαιδευτικής δομής σχετικά με τη δυνατότητα υλοποίησης του προγράμματος και τα οφέλη για τους συμμετέχοντες.

       Όχι Όχι

      • 1 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα αιτούντος. Βιογραφικό σημείωμα

       Σύντομο βιογραφικό σημείωμα αιτούντος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 2 Στη βεβαίωση περιγράφεται αναλυτικά ο σκοπός του προγράμματος, η χρονική του διάρκεια, η μεθοδολογία υλοποίησής του και η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή. Εκτός των περιπτώσεων των πανεπιστημίων, για τις περιπτώσεις άλλων φορέων απαιτείται κατάθεση καταστατικού που αποδεικνύει τη συνάφεια των δραστηριοτήτων τους με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος προς υλοποίηση. Βεβαίωση

       Στη βεβαίωση περιγράφεται αναλυτικά ο σκοπός του προγράμματος, η χρονική του διάρκεια, η μεθοδολογία υλοποίησής του και η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή. Εκτός των περιπτώσεων των πανεπιστημίων, για τις περιπτώσεις άλλων φορέων απαιτείται κατάθεση καταστατικού που αποδεικνύει τη συνάφεια των δραστηριοτήτων τους με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος προς υλοποίηση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Νόμος 84 4763 2020 254 Α

       Περιγραφή Προσθήκη άρθρου 68Β στο π.δ. 18/2018.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100254

      • Προεδρικό Διάταγμα 68Β 18 2018 31 Α

       Περιγραφή Περιγραφή αρμοδιοτήτων (παρ. 5, εδάφιο βγ) του Τμήματος Γ Εκπαιδευτικής Υποστήριξης Ειδικών Πληθυσμιακών Ομάδων της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία εκπαιδευτικών προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, δημιουργικών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών και αθλητικών δραστηριοτήτων που διοργανώνονται σε δομές εκπαίδευσης των Καταστημάτων Κράτησης). Καταστήματα Κράτησης/θέματα σπουδών και οργάνωσης της εκπαίδευσης των κρατουμένων κ.λ.π.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100031

      • 1 Παραλαβή και προώθηση αίτησης υλοποίησης προγράμματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Αρμόδιο Τμήμα (Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) παραλαμβάνει από την εκπαιδευτική δομή (π.χ. Σ.Δ.Ε., Δ.Ι.Ε.Κ.) το αίτημα της υλοποίησης του προγράμματος με τα αναγκαία δικαιολογητικά, τα οποία προωθεί στη Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης - Τμήμα Γ Εκπαιδευτικής Υποστήριξης Ειδικών Πληθυσμιακών Ομάδων προς διεκπεραίωση.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος υποβληθέντων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Γ΄ Εκπαιδευτικής Υποστήριξης Ειδικών Πληθυσμιακών Ομάδων αναλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με την αίτηση για έγκριση υλοποίησης του προγράμματος.

       Όχι Όχι


      • 3 Εισήγηση εγκριτικού εγγράφου και υπογραφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Γ Εκπαιδευτικής Υποστήριξης Ειδικών Πληθυσμιακών Ομάδων, διαμορφώνει το εγκριτικό έγγραφο και υπογράφεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος.

       Όχι Όχι


      • 4 Διαβίβαση εγκριτικού εγγράφου προς την εκπαιδευτική δομή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Το έγγραφο διαβιβάζεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στην εκπαιδευτική δομή (π.χ. στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε) ή στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.).

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.