Έγκριση χωροθέτησης, εγκατάστασης και λειτουργίας έργου ή δραστηριότητας εντός αρχαιολογικού χώρου ή πλησίον μνημείου

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση95a781db-da6b-4925-9034-d6f24f30b3bc 663543

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  3 έως 4

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  3
  Μήνες

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  Από 0 έως 0
  Δευτερόλεπτα

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην έγκριση εγκατάστασης ή λειτουργίας βιομηχανικής, βιοτεχνικής ή εμπορικής επιχείρησης, τοποθέτησης τηλεπικοινωνιακών ή άλλων εγκαταστάσεων, επιχείρησης οποιουδήποτε τεχνικού ή άλλου έργου ή εργασίας οικοδομικής δραστηριότητας, εκμετάλλευσης λατομείου, πορισμού οικοδομικών υλικών, διενέργειας μεταλλευτικών ερευνών, εκμετάλλευσης μεταλλείων και, καθορισμού λατομικών περιοχών εντός κηρυγμένου ή εντοπισμένου αρχαιολογικού χώρου, ή πλησίον μνημείου. Παρέχεται σε πολίτες κι επιχειρήσεις.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση για έγκριση εργασιών συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ιεραρχική Προσφυγή

     Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Έγκριση ή μη εγκατάστασης, λειτουργίας έργου ή δραστηριότητας εντός κηρυγμένου ή εντοπισμένου αρχαιολογικού χώρου ή πλησίον αρχαίου

       Επίσημος τίτλος

       Έγκριση αιτήματος Χωροθέτησης, εγκατάστασης, λειτουργίας έργου ή Δραστηριότας εντός αρχαιολογικού χώρου ή πλησίον μνημείου


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,,,


       • 1 Διοικητικές Απαιτείται η Θετική γνωμοδότηση, με ή χωρίς όρους, ώστε να μην επέρχεται άμεση ή έμμεση βλάβη στον αρχαιολογικό χώρο ή στο μνημείο.

        Όχι Όχι

       • 1 Τεχνική έκθεση Έκθεση

        Τεχνική έκθεση

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Πλήρης αρχιτεκτονική μελέτη Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

        Πλήρης αρχιτεκτονική μελέτη

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Κτιριακές

        Όχι

       • 3 Φωτογραφική τεκμηρίωση Φωτογραφίες

        Φωτογραφική τεκμηρίωση

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 4 Διάγραμμα κάλυψης Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

        Διάγραμμα κάλυψης

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Νόμος 109 4622 2019 133 Α

        Περιγραφή Ανάθεση δικαιώματος υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείων

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8NXGWS3cU8Kt5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRmo9qrjUJMOq2O30kMOMg7ZNfJn86oicoBs0fePDGfg

       • Νόμος 10, 12 πργ. 4, 49 πργ. 2, 50 4858 2021 153 Α

        Περιγραφή Άρθρο 10: Ενέργειες σε ακίνητα μνημεία και στο περιβάλλον τους Άρθρο 12: Οριοθέτηση αρχαιολογικών χώρων Άρθρο 49: Τοπικά Συμβούλια Μνημείων Άρθρο 50: Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο - Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL89eDCOmS-8Ux5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyIq-BTkXB0ftEAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuU5Fqrlt6TsCbXEc3PkKXnIRknKwI30SirE4f-KBaVMu--td6SIuVWSs6h4627i 86 fQ-VAcgRgusWh7 x9eM53OZe9gJI

       • Υπουργική Απόφαση Άρθρο 5 πργ.3 ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136506/3067/15.3.2020 2020 908 Β

        Περιγραφή Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης” του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού) Άρθρο 5: Τελικές Διατάξεις

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Gcj1vCVSWhl5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY392y9WS8sU0E-4LSBrOlwDvMjuBvHRQy3ChLxvPl5r

       • Υπουργική Απόφαση Άρθρο 1 ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15.3.2020 2020 912 Β

        Περιγραφή Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Άρθρο 1: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενι- κής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ.Α., που λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης, εκτός των περιπτώσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Κεντρικών Συμβουλίων (παρ. 5 του άρθρου 50 και παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 3028/2002) και κατά λόγο αρμοδιότητας της κάθε Υπηρεσίας σύμφωνα με τον Οργανισμό του ΥΠ.ΠΟ.Α., ως εξής:

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8s6ZPKA3GxuN5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUs1omlIp4HH0bsfodQiKFpMOrchpUVfpmGTKXt8M7b0

       • Απόφαση 2548 Π.Ε. 2016 1655 Β

        Περιγραφή Απόφαση για την προστασία και τη σύνταξη Κανονισμού λειτουργίας της νήσου "Χρυσής" Δήμου Ιεράπετρας Κρήτης.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp 31M9ESQXdtvSoClrL8q9xsRI7tQcYliYHTRwL0-OJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtTROY70YAEgSQM0EP U1 T c-1NGvabGaGW4FBRTvYdF

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Ε/20071 2003 1580 Β

        Περιγραφή Τροποποίηση της ΔΙΑΔΠ/Α1/16390 (ΦΕΚ 1180/8/11.9.2002) Κ.Υ.Α. διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους, που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFalhF2BrTT7HdtvSoClrL84yO 9F7QSVvNZ8op6Z wSuJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtR9MaHu-ivdXUfNvlmfNdFI Sqbh65GQfECRQMNMgBt

       • Εγκύκλιος ΕΓΚ 570 2017

        Περιγραφή Εγκύκλιος ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΥΠΕΝ-ΥΠ.ΠΟ.Α "Περί χορήγησης άδειας δόμησης σε μουσουλμ/κούς χώρους".


       • 1 Παραλαβή της αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Το αίτημα υποβάλλεται στην αρμόδια Περιφερειακή Εφορεία Αρχαιοτήτων, η οποία σε πρώτο στάδιο ελέγχει την πληρότητα του φακέλου. Στη συνέχεια σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.3γ σε συνδυασμό με το άρθρο 12 παρ. 4γ του ν.30282/2002 διαβιβάζεται στο αρμόδιο Συμβούλιο.

        Όχι Όχι


       • 2 Εξέταση αιτήματος από τα Τοπικά Συμβούλια Μνημείων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Σύμφωνα με το άρθρο 49 πργ.2 του ν.3028/2002 η αίτηση εξετάζεται κατά κανόνα από τα Τοπικά Συμβούλια Μνημείων, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Περιφερειακής Εφορείας Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ.Α.

        Ναι Όχι


       • 3 Εξέταση αιτήματος από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Σύμφωνα με το άρθρο 50 πργ.γ του ν.3028/2002 η αίτηση εξετάζεται κατ΄εξαίρεση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ.Α.

        Ναι Όχι


       • 4 Έκδοση Απόφασης της οικείας Περιφερειακής Εφορείας Αρχαιοτήτων ή της αρμόδιας Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

        Περιγραφή Κατόπιν γνωμοδότησης του Τοπικού Συμβουλίου εκδίδεται σχετική Απόφαση είτε από την αρμόδια Περιφερειακή Εφορεία Αρχαιοτήτων είτε από την αρμόδια Διεύθυνση Αρχαιοτήτων.

        Ναι Όχι


       • 5 Έκδοση Απόφασης της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

        Περιγραφή Κατόπιν γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου εκδίδεται σχετική Απόφαση από τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων.

        Ναι Όχι


       • 6 Ανάρτηση της Απόφασης στη Διαύγεια

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Ναι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.