Έκδοση Αντιγράφου Ναυτικού Φυλλαδίου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7d6eb517-bdbf-437f-b7a5-7a1310cbab50 795114

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4 + (
4
)

Κόστος

94,34 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση αντιγράφου ναυτικού φυλλαδίου στους ναυτικούς για λόγους κλοπής, φθοράς ή συμπλήρωσής τους ή λόγω αλλαγής Ναυτικού Φυλλαδίου από περιορισμένης χρήσης σε όλους τους κλάδους και αντίθετα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Υπεύθυνη Δήλωση (αποτελεί την αίτηση) στην οποία ο υποψήφιος αιτείται την έκδοση αντιγράφου ναυτικού φυλλαδίου, προσδιορίζοντας τον λόγο του αιτήματος λόγω κλοπής – απώλειας ή λόγω συμπλήρωσης ή φθοράς ή λόγω αλλαγής ναυτικού φυλλαδίου από περιορισμένης χρήσης σε όλους τους κλάδους και αντίθετα (διαγράφεται αναλόγως).


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση αντιγράφου ναυτικού φυλλαδίου


      Μητρώα που τηρούνται

      ΒΑΣΗ ΠΛΟΙΩΝ-ΝΑΥΤΙΚΩΝ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Εργασιακές Να είναι ο αιτών απογεγραμμένος και ενεργός ναυτικός

       Όχι Όχι

      • 1 ∆ιπλότυπο είσπραξης 31,17€ (για την Αττική) ή μέσω e-παραβόλου. (μόνο για αλλαγή ναυτικού φυλλαδίου από περιορισμένης χρήσης σε όλους τους κλάδους και αντίθετα). 31.17 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3035

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 ∆ιπλότυπο είσπραξης 41,17€ (για την υπόλοιπη Ελλάδα) από ∆ημόσιο Ταμείο ή μέσω e-παραβόλου. (μόνο για αλλαγή ναυτικού φυλλαδίου από περιορισμένης χρήσης σε όλους τους κλάδους και αντίθετα). 41.17 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3036

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 3 Παραπεμπτικό για πληρωμή Τέλους εντύπου αντιγράφου ναυτικού φυλλαδίου (22€) (20 ΝΑΤ-2 ΕΚΟΕΜΝ) . (έκδοση αντιγράφου ναυτικού φυλλαδίου εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει προβεί σε πληρωμή) 22 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό γεννήσεως που αναφέρεται το Μητρώο Αρρένων για τους άνδρες Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό γεννήσεως που αναφέρεται το Μητρώο Αρρένων για τους άνδρες

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 2 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του πατέρα για τις γυναίκες που αναφέρεται ο αριθμός Δημοτολογίου Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του πατέρα για τις γυναίκες που αναφέρεται ο αριθμός Δημοτολογίου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 3964

      • 3 Φωτοτυπία ταυτότητας μαζί με Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοτυπία ταυτότητας μαζί με Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 4 Τρεις (03) όμοιες πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες 4,5 Χ 3,5 (όχι από αυτόματο μηχάνημα). Φωτογραφία

       Τρεις (03) όμοιες πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες 4,5 Χ 3,5 (όχι από αυτόματο μηχάνημα).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 5 Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας ναυτικού (ζητείται υπηρεσιακώς). Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας ναυτικού (ζητείται υπηρεσιακώς).

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4441

      • 6 Εντυπο Αντιγράφου Ν.Φ κατόπιν Παραπεμπτικού για πληρωμή τέλους εντύπου αντιγράφου ναυτικού φυλλαδίου (22€). (έκδοση αντιγράφου ναυτικού φυλλαδίου εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει προβεί σε πληρωμή) Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Εντυπο Αντιγράφου Ν.Φ κατόπιν Παραπεμπτικού για πληρωμή τέλους εντύπου αντιγράφου ναυτικού φυλλαδίου (22€). (έκδοση αντιγράφου ναυτικού φυλλαδίου εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει προβεί σε πληρωμή)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 7 Ένορκη Βεβαίωση από Λιμενική Αρχή (μόνο για απώλεια – κλοπή ναυτικού φυλλαδίου). Βεβαίωση

       Ένορκη Βεβαίωση από Λιμενική Αρχή (μόνο για απώλεια – κλοπή ναυτικού φυλλαδίου).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 8 Γνωμάτευση ΥΕΑΝΕΘ / ΑΝΥΕ, Ακτινογραφία Θώρακος μόνο από ∆ημόσιο Νοσοκομείο (ισχύς 6 μήνες) (μόνο για αλλαγή χρώματος ναυτικού φυλλαδίου). Πιστοποιητικό υγείας

       Γνωμάτευση ΥΕΑΝΕΘ / ΑΝΥΕ, Ακτινογραφία Θώρακος μόνο από ∆ημόσιο Νοσοκομείο (ισχύς 6 μήνες) (μόνο για αλλαγή χρώματος ναυτικού φυλλαδίου).

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Οι εξεταζόμενοι στην Αττική θα περνούν πρώτα από ΙΙας Μεραρχίας 18, 8ος όροφος τις εργάσιμες ημέρες 08.30-13.00 για να παίρνουν παραπεμπτικά για τους γιατρούς. Θα έχουν μαζί τους : (α) Ακτινογραφία θώρακος, (β) παράβολο δημοσίου Ταμείου ή διπλότυπο είσπραξης ή e-παράβολο 31,17 €, (γ) δύο όμοιες πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες 4,5 Χ 3,5 (όχι από αυτόματο μηχάνημα) και (δ) απολυτήριο Στρατού ή πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (υπηρεσιακή αναζήτηση). Οι διαμένοντες στην υπόλοιπη Ελλάδα καταθέτουν τα ανωτέρω α,γ,δ, δικαιολογητικά και παράβολο δημοσίου 41,17€ στην πλησιέστερη του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους απογράφουσας Λιμενικής Αρχής για λήψη παραπεμπτικού σημειώματος και εξέταση από την ΥΕΑΝΕΘ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή διενεργούνται Ιατρικές εξετάσεις για τους διαμένοντες στην Αττική στην οδό Γρ. Λαμπράκη 150 (Υγειονομική Επιτροπή Απογραφομένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης) (ΥΕΑΝΕΘ) ενώ για τους διαμένοντες στην περιφέρεια αρμόδια είναι η ΥΕΑΝΕΘ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • Υπουργική Απόφαση 4 3514 / 8 / 2000 2000 396 Β

       Περιγραφή 3514 / 8 / 2000 Y.A Τύπος έκδοσης φυλλαδίων Ναυτικών που απογράφονται σύμφωνα με το ΠΔ 43/2000 για την Έκδοση αντιγράφου φυλλαδίου λόγω φθοράς απώλειας ή συμπλήρωσης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000200396

      • Υπουργική Απόφαση 5,6,7 70056/15/1981 1981 40 Β

       Περιγραφή Έκδοση νέων φυλλαδίων ναυτικών σε αντικ/ση απωλεσθέντων κλπ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19810200040

      • Νόμος 4 2690 1999 45 Α

       Περιγραφή Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις ν.2690/1999 Άρθρο 4 Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100045

      • Νόμος 6 3242 2004 102 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του άρθρο 4, Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση, του ν. 2690/1999 (Α' 45).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100102

      • 1 Κατάθεση Αιτήσεως και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή O υποψήφιος ναυτικός παραλαμβάνει την προτυποποιημένη αίτηση (Υ.Δ.) για έκδοση αντιγράφου ναυτικού φυλλαδίου, είτε από το Γραφείο Απογραφής, είτε ηλεκτρονικά από τον ιστότοπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

       Όχι Όχι


      • 2 Εκδοση Παραπεμπτικού σημείωματος για την Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ/ΑΝΥΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον πρόκειται για αλλαγή χρώματος Ν.Φ ο υποψήφιος ναυτικός παραπέμπεται και εξετάζεται από την Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. σχετικά με την υγειονομική του καταλληλότητα των κλάδων του ναυτικού επαγγέλματος.

       Σημειώσεις Κάθε Τρίτη και Παρασκευή διενεργούνται Ιατρικές εξετάσεις για τους διαμένοντες στην Αττική στην οδό Γρ. Λαμπράκη 150 (Υγειονομική Επιτροπή Απογραφομένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης) (ΥΕΑΝΕΘ) ενώ για τους διαμένοντες στην περιφέρεια αρμόδια είναι η ΥΕΑΝΕΘ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους.

       Όχι Όχι


      • 3 Προσφυγή για παραπομπή ενώπιον της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Ν.Υ.Ε.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υποψήφιος ναυτικός σε περίπτωση που κριθεί υγειονομικά ακατάλληλος από την Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. (Πρωτοβάθμια Επιτροπή) μπορεί να ασκήσει προσφυγή για παραπομπή ενώπιον της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Ν.Υ.Ε.) εντός τριμήνου από την ημερομηνία που αναγράφεται στην πρωτοβάθμια απόφαση (Γνωμάτευση Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ.)

       Σημειώσεις Η Α.Ν.Υ.Ε. εξετάζει την καταλληλότητα ή την ακαταλληλότητα των κλάδων του ναυτικού επαγγέλματος με βάση την αιτηθείσα προσφυγή.

       Όχι Όχι


      • 4 Ελεγχος Περιεχομένου πληρότητας και ορθότητας δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 5 Εκδοση Αντιγράφου Ναυτικού Φυλλαδίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Γραφείο Απογραφής εκδίδει το αντίγραφο Ναυτικού φυλλαδίου και καταχωρεί στη βάση δεδομένων, Μητρώο Απογραφής Ναυτικών την Διοικητική πράξη .

       Σημειώσεις Το Αντίγραφο ναυτικού φυλλαδίου εκδίδεται μόνο από το Γραφείο Απογραφής του Τμήματος Στελέχωσης Πλοίων της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας του Κλάδου Β’, ενώ μπορεί να παραληφθεί από οποιαδήποτε απογράφουσα Λιμενική Αρχή.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.