Έκδοση Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας των Απασχολούμενων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στα Προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7cb0086e-2ad8-4587-97e4-4b1f70c12f35 732394

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 έως 50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας σε Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής που απασχολήθηκαν στα Προγράμματα Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού ή στα ΠΑγΟ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Α.) και της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (Ε.Ι.Ο.)

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση προς Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας ΠΦΑ που απασχολήθηκαν στα προγράμματα Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού ή στα ΠΑγΟ της ΓΓΑ, της ΕΦΟΑ, της ΕΙΟ, σύμφωνα με το υπόδειγμα που βρίσκεται στα Δημοφιλή θέματα της ιστοσελίδας της ΓΓΑ.

Σημειώσεις

Ο πολίτης μπορεί να υποβάλλει την αίτησή του και στο Email: tgek@gga.gov.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Αίτηση θεραπείας

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24

    του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή, η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή, το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική

    προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έκδοση βεβαίωσης προϋπηρεσίας Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ) περιόδου 1987-2009.

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση βεβαίωσης προϋπηρεσίας Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στα Προγράμματα Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού περιόδου 1987-2009


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       email, Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Να είναι Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋπηρεσίας Να έχει προϋπηρεσία στα Προγράμματα Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού ή στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους από 01/1987 μέχρι 08/2009.

       Όχι Όχι

      • 1 Φωτοαντίγραφα συμβάσεων προϋπηρεσίας αντίστοιχων χρονικών περιόδων που έχουν δηλωθεί στην αίτηση. Σύμβαση

       Φωτοαντίγραφα συμβάσεων προϋπηρεσίας αντίστοιχων χρονικών περιόδων που έχουν δηλωθεί στην αίτηση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9164

      • 2 Φωτοαντίγραφα καρτελών ενσήμων ΙΚΑ αντίστοιχων χρονικών περιόδων που έχουν δηλωθεί στην αίτηση. Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Φωτοαντίγραφα καρτελών ενσήμων ΙΚΑ αντίστοιχων χρονικών περιόδων που έχουν δηλωθεί στην αίτηση.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4441

      • 3 Βεβαίωση Εργοδότη αντίστοιχων χρονικών περιόδων που έχουν δηλωθεί στην αίτηση. Βεβαίωση

       Βεβαίωση Εργοδότη αντίστοιχων χρονικών περιόδων που έχουν δηλωθεί στην αίτηση.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Νόμος 7 4354 2015 176 Α

       Περιγραφή Έκδοση βεβαίωσης προϋπηρεσίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150100176

      • Νόμος 28 4305 2014 237 Α

       Περιγραφή Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100237

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Ψηφιακή υποβολή αίτησης και παραλαβή απο την αρμόδια Διεύθυνση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στην πλατφόρμα της ΓΓΑ και παραλαμβάνεται από το προσωπικό της αρμόδιας Διεύθυνσης.

       Σημειώσεις Η αίτηση πρωτοκολλείται αυτόματα από το σύστημα.

       Ναι Όχι


      • 3 Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 4 Διαβίβαση αίτησης στο αρμόδιο τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 5 Πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 6 Έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διασταύρωση στοιχείων

       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 8 Απόρριψη αιτήματος


       Περιγραφή Κατόπιν από έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι δεν συμπεριλαμβάνετε ο αιτούντος στις μισθολογικές καταστάσεις που τηρούνται στο Αρχείο της Υπηρεσίας.

       Ναι Ναι


      • 9 Υπογραφή βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Ναι Όχι


      • 10 Διεκπεραίωση και αποστολή εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο τμήμα αποστέλλει τη βεβαίωση στον ενδιαφερόμενο ταχυδρομικά.

       Ναι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.