Έκδοση Δελτίου Απόστρατου Ανώτατου Αξιωματικού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση35561596-0ec3-47be-8534-17032df1817b 774124

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην Έκδοση Δελτίου Απόστρατου Ανώτατου Αξιωματικού και απευθύνεται στους απόστρατους ανώτατους αξιωματικούς. Με την υπ΄αριθ 6011/2/74 α΄ από 10/04/2013 Απόφαση κ. Υπαρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας αποφασίσθηκε η έκδοση Δελτίου Απόστρατου Ανώτατου Αξιωματικού (άρθρο 4 κ΄ 5 Φ.Ε.Κ. τ.Β΄-871 10-2013).

Ειδικότερα στους ανώτατους αξιωματικούς που υπηρέτησαν σε οργανικές θέσεις του βαθμού τους, οι οποίοι κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και δεν δικαιούνται τον τίτλο του επιτίμου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 52 του Π.Δ. 24/1997, χορηγείται, ύστερα από αίτηση τους,το Δελτίο απόστρατου Ανώτατου Αξιωματικού, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και ο αποστρατευτικός τους βαθμός. Αρμόδια για τον καθορισμό του τύπου και την διαδικασία της έκδοσης του δελτίου αποστράτου το οποίο δεν έχει ισχύ αστυνομικής ταυτότητας, ορίζεται η Διεύθυνση Επικοινωνίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Τμήμα Εξυπηρέτησης Αποστράτων.

Στους ανώτατους Αξιωματικούς που εμπίπτουν στην ρύθμιση του άρθρου 4 δύναται να χορηγηθεί Δελτίο Αποστράτου Ανώτατου Αξιωματικού, ύστερα από αίτηση τους που υποβάλλεται στη Διεύθυνση Επικοινωνίας/ Α.Ε.Α εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/Α.Ε.Α.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, Θεσσαλονίκης ή Περιφέρειας

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Η διαδικασία αφορά στην Έκδοση Δελτίου Απόστρατου Ανώτατου ΑξιωματικούΓια την έκδοση Δελτίου Απόστρατου Ανώτατου Αξιωματικού απαιτείται υποβολή της προκαθορισμένης αίτησης (Υπόδειγμα Ε-1 Νέο). Οι νέοι δικαιούχοι υποβάλλουν την αίτηση στις Γ.Α.Δ. Αττικής-Θεσσαλονίκης-Περιφερείας ή Διευθύνσεις Χώρας του τόπου κατοικίας τους. Σε περίπτωση αδυναμίας του Απόστρατου να προσέλθει στις έδρες των εν λόγω Υπηρεσιών, αυτές παρακαλούνται να εκδώσουν σχετικές προς τούτο διαταγές στις υφιστάμενες υπηρεσίες τους προκειμένου οι δικαιούμενοι του δελτίου Απόστρατοι να εξυπηρετούνται άμεσα στις έδρες των Υπηρεσιών του τόπου κατοικίας τους. Η αίτηση συμπληρώνεται από τον αιτούντα απόστρατο Ανώτατο Αξιωματικό με κεφαλαίους χαρακτήρες και στυλογράφο (τύπου BIC) υποχρεωτικά μαύρου χρώματος.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εκδοση δελτίου Απόστρατου Ανώτατου Αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας

      Επίσημος τίτλος

      Εκδοση δελτίου Αποστράτου Ανωτάτου Αξιωματικού


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Εργασιακές Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση δελτίου Αποστράτου Ανωτάτου Αξιωματικού είναι οι Ανώτατοι Αξιωματικοί να έχουν υπηρετήσει σε οργανικές θέσεις του βαθμού τους, να έχουν κριθεί ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και να μην δικαιούνται τον τίτλο του επιτίμου.

       Όχι Όχι

      • 1 Φωτογραφία με στολή στην παρούσα κατάσταση (χιτώνιο όχι μπουφάν), χωρίς πηλήκιο των ιδίων τεχνικών προδιαγραφών με αυτή του εν ενεργεία αστυνομικού προσωπικού. Φωτογραφία

       Φωτογραφία με στολή στην παρούσα κατάσταση (χιτώνιο όχι μπουφάν), χωρίς πηλήκιο των ιδίων τεχνικών προδιαγραφών με αυτή του εν ενεργεία αστυνομικού προσωπικού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η Φωτογραφία με τις συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση Δελτίου Απόστρατου Ανώτατου Αξιωματικού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 2 Αντίγραφο απόφασης αποστρατείας ή προαγωγής τους σε ανώτερο αποστρατευτικό βαθμό (Προεδρικό διάταγμα -Φ.Ε.Κ.). Απόφαση

       Αντίγραφο απόφασης αποστρατείας ή προαγωγής τους σε ανώτερο αποστρατευτικό βαθμό (Προεδρικό διάταγμα -Φ.Ε.Κ.).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • Υπουργική Απόφαση 4, 5 6011/2/74 α' 2013 871 Β

       Περιγραφή Καθιέρωση Δελτίου Απόστρατου Ανώτατου Αξιωματικού και καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης του (άρθρο 4) και Μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 5).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200871

      • 1 Υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έκδοσης Δελτίου Απόστρατου Ανώτατου Αξιωματικού με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις Γ.Α.Δ.Α. Αττικής Θεσσαλονίκης -Περιφέρειας ή Αστυνομικές Διευθύνσεις Χώρας του τόπου κατοικίας τους.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών από την υπηρεσία κατάθεσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι υποβληθείσες αιτήσεις με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά παραλαμβάνονται από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Αποστράτων της Διεύθυνσης Επικοινωνίας/Α.Ε.Α..

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος των εγγράφων από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Αποστράτων-Έγκριση αυτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Για την αποφυγή άσκοπης αλληλογραφίας, είναι επιβεβλημένη η ορθή καταχώρηση των απαιτούμενων στοιχείων.

       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή των εγγράφων στη Διεύθυνση Διαβατηρίων κ Εγγράφων Ασφαλείας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 5 Παραλαβή του εκτυπωμένου Δελτίου από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας αποστέλλει τα εκτυπωμένα Δελτία Αποστράτων Ανωτάτων Αξιωματικών, στη Διεύθυνση Επικοινωνίας/Α.Ε.Α. στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Αποστράτων.

       Όχι Όχι


      • 6 Αποστολή του Δελτίου στην υπηρεσία υποβολής του αιτήματος για την παράδοση στους δικαιούχους με αποδεικτικό παραλαβής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Επικοινωνίας/Α.Ε.Α. διαβιβάζει τα εκτυπωμένα δελτία των Αποστράτων Ανωτάτων Αξιωματικών στις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να επιδοθούν στους δικαιούχους. Οι εντεταλμένες για την επίδοση υπηρεσίες συντάσσουν αποδεικτικό παραλαβής το οποίο διαβιβάζεται στην Διεύθυνση Επικοινωνίας/Α.Ε.Α. Τμήμα Εξυπηρέτησης Αποστράτων.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.