Έκδοση Δελτίου Απόστρατου Αστυνομικού θύματος τρομοκρατίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6c668779-9b4c-4dfc-9cde-2383d9205dfc 710942

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διευθύνσεις Αστυνομίας Χώρας, Διεύθυνση επικοινωνίας /Α.Ε.Α.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Δελτίου Απόστρατου Αστυνομικού θύματος τρομοκρατίας. Σύμφωνα με την υπ αριθ. 6011/2/74-ζ΄ από 28-1-2014 Απόφαση του κ. Υπαρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας και με το άρθρο 4α καθιερώθηκε το Δελτίο Απόστρατου Αστυνομικού −Θύματος Τρομοκρατίας και συγκεκριμένα: 1. Στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, που υπήρξε θύμα τρομοκρατικής ενέργειας και συνταξιοδοτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1897/1990, χορηγείται, κατόπιν αιτήσεως του, ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ− ΘΥΜΑΤΟΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και ο αποστρατευτικός του βαθμός. 2. Αρμόδια για τον καθορισμό του τύπου και την έκδοση του ως άνω Δελτίου, το οποίο δεν έχει ισχύ αστυνομικής ταυτότητας, ορίζεται η Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας/4ο Τμήμα Γραφείο Αποστράτων. Απευθύνεται σε απόστρατους αστυνομικούς που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση επικοινωνίας /Α.Ε.Α.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Άλλο - Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής/Θεσσαλονίκης/Περιφερείας

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Για την έκδοση Δελτίου Απόστρατου Αστυνομικού Θύματος Τρομοκρατίας υποβάλλεται η προκαθορισμένη έντυπη αίτηση (Υπόδειγμα Ε-1 Νέο) στις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής - Θεσσαλονίκης - Περιφερείας ή Διευθύνσεις Χώρας του τόπου κατοικίας τους. Σε περίπτωση αδυναμίας του Απόστρατου να προσέλθει στις έδρες των εν λόγω Υπηρεσιών, αυτές εκδίδουν σχετικές προς τούτο διαταγές στις Υπηρεσίες τους προκειμένου οι δικαιούμενοι του δελτίου Απόστρατοι να εξυπηρετούνται άμεσα στίς έδρες των Υπηρεσιών του τόπου κατοικίας τους. Η αίτηση συμπληρώνεται από τον αιτούντα απόστρατο Απόστρατο Αστυνομικό Θύματος Τρομοκρατίας με κεφαλαίους χαρακτήρες και στυλογράφο (τύπου BIC) υποχρεωτικά μαύρου χρώματος.

Σημειώσεις

Η Επιλογή αίτησης Ε1 (Νέο) έκδοσης δελτίου Απόστρατου Αστυνομικού -Θύματος Τρομοκρατίας, καθιερώθηκε κατόπιν Απόφασης κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εκδοση δελτίου Απόστρατου Αστυνομικού - Θύματος Τρομοκρατίας

      Επίσημος τίτλος

      Εκδοση δελτίου Απόστρατου Αστυνομικού - Θύματος Τρομοκρατίας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Εργασιακές Αποτελεί προϋπόθεση ο αιτών να υπήρξε θύμα τρομοκρατικής ενέργειας και να έχει συνταξιοδοτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1897/1990.

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο της Απόφασης στο οποίο θα εμφαίνεται οτι ο αστυνομικός υπήρξε θύμα τρομοκρατικής ενέργειας και συνταξιοδοτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1987/1990, Περί απονομής συντάξεως και παροχής βοηθείας σε θύματα τρομοκρατίας, τροποποιήσεως διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλων διατάξεων. Απόφαση

       Αντίγραφο της Απόφασης στο οποίο θα εμφαίνεται οτι ο αστυνομικός υπήρξε θύμα τρομοκρατικής ενέργειας και συνταξιοδοτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1987/1990, Περί απονομής συντάξεως και παροχής βοηθείας σε θύματα τρομοκρατίας, τροποποιήσεως διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλων διατάξεων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 2 Φωτογραφία στην παρούσα κατάσταση με στολή (χιτώνιο όχι μπουφάν), χωρίς πηλήκιο των ιδίων τεχνικών προδιαγραφών με αυτές του εν ενεργεία αστυνομικού προσωπικού. Φωτογραφία

       Φωτογραφία στην παρούσα κατάσταση με στολή (χιτώνιο όχι μπουφάν), χωρίς πηλήκιο των ιδίων τεχνικών προδιαγραφών με αυτές του εν ενεργεία αστυνομικού προσωπικού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • Νόμος 1, 4 1897 1990 120 Α
      • Άλλο 6011/2/74-ζ΄ 2014 469 Β

       Περιγραφή Δελτίο Απόστρατου Αστυνομικού Θύματος Τρομοκρατίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140200469

      • 1 Υποβολή αίτησης του δικαιούχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έκδοσης δελτίου Απόστρατου Αστυνομικού - Θύματος Τρομοκρατίας και τ΄απαιτούμενα δικαιολογητικά στις στις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής - Θεσσαλονίκης - Περιφέρειας ή Αστυνομικές Διευθύνσεις Χώρας του τόπου κατοικίας τους.

       Σημειώσεις Οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έκδοσης Δελτίου Απόστρατου Αστυνομικού - Θύματος Τρομοκρατίας (Υπόδειγμα Ε-1 Νέο) στις προαναφερόμενες υπηρεσίες.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών απο την Υπηρεσία κατάθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι υποβληθείσες αιτήσεις με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά παραλαμβάνονται απο το Τμήμα Εξυπηρέτησης Αποστράτων της Διεύθυνσης Επικοινωνίας /Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος των εγγράφων απο το Τμήμα Εξυπηρέτησης Αποστράτων -Έγκριση αυτών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Για την αποφυγή άσκοπης αλληλογραφίας, είναι επιβεβλημένη η ορθή καταχώρηση των απαιτούμενων στοιχείων.

       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή των εγγράφων στη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 5 Παραλαβή του εκτυπωμένου Δελτίου απο την Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας αποστέλλει τα εκτυπωμένα δελτία αποστράτων Αστυνομικών Θυμάτων Τρομοκρατίας στη Διεύθυνση Επικοινωνίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Τμήμα Εξυπηρέτησης Αποστράτων.

       Όχι Όχι


      • 6 Αποστολή του Δελτίου στην Υπηρεσία Υποβολής του αιτήματος για την παράδοση στους δικαιούχους με αποδεικτικό παραλαβής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Επικοινωνίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας διαβιβάζει τα εκτυπωμένα δελτία απότρατων Αστυνομικών Θυμάτων Τρομοκρατίας στις αρμόδιες Υπηρεσίες προκειμένου να επιδοθούν στούς δικαιούχους. Οι εντεταλμένες για την επίδοση υπηρεσίες συντάσσουν αποδεικτικό παραλαβής το οποίο διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Επικοινωνίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Τμήμα Εξυπηρέτησης Αποστράτων προς αρχειοθέτηση.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.