Έκδοση Ειδικού Σήματος Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηfc3df6ba-17e2-4ac0-8e92-e7ab360076f8 156310

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

293 €

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την έκδοση του Ειδικού Σήματος Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα (Ε.Σ.Π.Ε.Κ.) και απευθύνεται σε επιχειρήσεις εστίασης ή αναψυχής κατόπιν αίτησής τους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Το Μητρώο Ειδικών Σημάτων Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα (Ε.Σ.Π.Ε.Κ.) τηρείται από το Υπουργείο Τουρισμού και στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις χορήγησης του Ε.Σ.Π.Ε.Κ. με τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν. (Άρθρο 6, ΥΑ 7827/2019 ΦΕΚ 1463/Β) Σκοπός του Ειδικού Σήματος για την Ποιότητα της Ελληνικής Κουζίνας (Ε.Σ.Π.Ε.Κ.) είναι η προώθηση του τουρισμού γαστρονομίας, ως αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς. (Άρθρο 14 του Νόμου 4582/2018 ΦΕΚ 208/Α).Το Ε.ΣΠ.Ε.Κ. χορηγείται από το Υπουργείο Τουρισμού μετά από αίτηση της επιχείρησης και εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις, που περιγράφονται στο άρθρο 2 και στους πίνακες 1 & 2 του άρθρου 7 της Υπουργικής Απόφασης 7827/2019 (ΦΕΚ 1463/Β΄).Η απόκτηση του Ε.ΣΠ.Ε.Κ. είναι προαιρετική και χορηγείται για μία τριετία στο όνομα της επιχείρησης εστίασης ή αναψυχής για την οποία υποβλήθηκε η σχετική αίτηση. Η αίτηση για τη χορήγηση του Ε.Σ.Π.Ε.Κ. υποβάλλεται από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις στη Διεύθυνση Ποιοτικών Προτύπων του Υπουργείου Τουρισμού ή στις οικείες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Υπουργείου Τουρισμού, οι οποίες τη διαβιβάζουν στην Κεντρική Υπηρεσία.

Ανάκληση του Ε.Σ.Π.Ε.Κ. μπορεί να παραγματοποιηθεί στις εξής περιπτώσεις: α) σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι επιχειρήσεις που διαθέτουν Ε.Σ.Π.Ε.Κ. δεν τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της 7827/2019 Υπουργικής Απόφασης κατόπιν ελέγχου από ειδικό συλλογικό όργανο ελέγχου β) σε περίπτωση που υπάρξει αλλαγή στην άδεια λειτουργίας της επιχείρησης εστίασης γ) σε περίπτωση μετακόμισης της επιχείρησης

δ) σε περίπτωση αλλαγής του χαρακτήρα της επιχείρησης εστίασης (π.χ. από ελληνική σε κινεζική κουζίνα) ή αλλαγή του συνόλου του καταλόγου εδεσμάτων χωρίς την ενημέρωση της Διεύθυνσης Ποιοτικών Προτύπων του Υπουργείου Τουρισμού (π.χ. από ελληνικό σε διεθνές μενού).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - απλή δήλωση ότι πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του άρθρου 2 και έχουν ληφθεί υπ' όψιν τα κριτήρια του άρθρου 7 της υπ΄αριθ. 7827/2019 (ΦΕΚ 1463/τ. Β')

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Υποβολή νέας αίτησης
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    NACE

    • 56.10 Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
    • 69.10 Νομικές δραστηριότητες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση Ειδικού Σήματος Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα


      Μητρώα που τηρούνται

      ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ (Ε.Σ.Π.Ε.Κ.)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Η χορήγηση του Ε.Σ.Π.Ε.Κ. γίνεται στις επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής που υποβάλλουν σχετική αίτηση εφόσον πληρούν συνδυαστικά: α) τα "υποχρεωτικά κριτήρια" του πίνακα 1 του άρθρου 7 της Υπουργικής Απόφασης 7827/2019 (ΦΕΚ 1463/Β) και β) τα "βαθμολογούμενα κριτήρια" που περιλαμβάνονται στον πίνακα 2 του άρθρου 7 της προαναφερόμενης Απόφασης και λαμβάνουν συνολική βαθμολογία όχι μικρότερη των 25 βαθμών. Αναλυτικά τα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ είναι τα εξής: Κ.1 Προσφορά τουλάχιστον επτά (7) εδεσμάτων ελληνικής ή τοπικής κουζίνας που ακολουθούν ελληνικές παραδοσιακές συνταγές ανάλογα με τον γεωγραφικό χάρτη της επιχείρησης/ περιφέρεια ή βασίζονται σε αυτές. Κ.2 Προσφορά «ελληνικής σαλάτας» κατά τους θερινούς μήνες. Κ.3 Επιπλέον των επτά (7) εδεσμάτων, πρέπει να προσφέρεται ένα τουλάχιστον μενού τριών (3) γευμάτων που ακολουθούν ή βασίζονται σε ελληνικές παραδοσιακές συνταγές και χρησιμοποιούν ελληνικά προϊόντα Κ.4 Προσφορά τουλάχιστον τεσσάρων (4) ελληνικών τυριών, με έμφαση κατά περίπτωση σε τοπικές παραγωγές. Κ.5 Χρησιμοποίηση αποκλειστικά καλής ποιότητας ελαιόλαδου ελληνικής παραγωγής για τα μαγειρευτά και έξτρα παρθένου ελαιόλαδου ελληνικής παραγωγής για τις σαλάτες νωπές ή βραστές. Κ.6 Αν οι υποψήφιες για τη λήψη του Σήματος επιχειρήσεις προσφέρουν πατάτες τηγανητές, πρέπει να προσφέρουν "ελληνική πατάτα τηγανητή" σε ελαιόλαδο ή έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Κ.7 Προσφορά ελληνικού καφέ που θα παρασκευάζεται στη φωτιά ή στη χόβολη Κ.8 Το κουβέρ περιλαμβάνει ελιές, ή/ και πάστα ελιάς, ή/ και τοπικό ορεκτικό. Κ.9 Οι υποψήφιες για τη λήψη του Σήματος επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τουλάχιστον από 3 επιλογές εμφιαλωμένων οίνων και 3 επιλογές εμφιαλωμένων αποσταγμάτων από Έλληνες παραγωγούς. Κ.10 Το Ειδικό Σήμα Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα αναρτάται σε εμφανές σημείο του χώρου, στις ηλεκτρονικές ιστοσελίδες του τουριστικού καταλύματος καθώς και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης όπου έχει παρουσία το κατάλυμα. όπως ενδεικτικά "προσφορά τουλάχιστον 7 εδεσμάτων ελληνικής ή τοπικής κουζίνας που ακολουθούν ελληνικές παραδοσιακές συνταγές", προσφορά ελληνικής σαλάτας", "ένα τουλάχιστον μενού τριών (3) γευμάτων που ακολουθούν ή βασίζονται σε ελληνικές οι παραδοσιακές συνταγές και χρησιμοποιούν ελληνικά προϊόντα, με έμφαση σε τοπικά προϊόντα και σε προϊόντα Π.Ο.Π.", "προσφορά 4 ελληνικών τυριών", κ.α. , ήτοι ενδεικτικά "ποιότητα δομικών υλικών, υλικών διακόσμησης και επίπλωσης", "ποιότητα χώρου εστίασης", "ποικιλία εδεσμάτων Ελληνικής Κουζίνας", κ.α. Κ.11 Ο κατάλογος θα πρέπει να περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή των παραδοσιακών εδεσμάτων για τυχόν αλλεργιογόνα στοιχεία. Κ.12 Η λίστα οίνου και αποσταγμάτων θα πρέπει να περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή των ελληνικών οίνων και αποσταγμάτων. Κ.13 Οι κατά περίπτωση υπεύθυνοι για το σέρβις των πελατών θα πρέπει να είναι ορθά εκπαιδευμένοι και ενημερωμένοι ώστε να είναι ικανοί να παρουσιάζουν και να προωθούν σωστά τα εδέσματα της ελληνικής κουζίνας καθώς και τις επιλογές ελληνικού οίνου και αποσταγμάτων που περιλαμβάνει το μενού του εστιατορίου. Κ.14 Συνθήκες άψογης καθαριότητας στις αίθουσες και υπαίθριους χώρους εστίασης. Κ.15 Συνθήκες άψογης καθαριότητας των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, στους χώρους παρασκευής, αποθήκευσης και διάθεσης τροφίμων. Κ.16 Συνθήκες άψογης καθαριότητας στους χώρους υγιεινής. Κ.17 Οδηγοί ΕΦΕΤ, τήρηση προδιαγραφών ασφάλειας τροφίμων και εκπαίδευση προσωπικού στους όρους υγιεινής όπως περιγράφονται στους οδηγούς. Κ.18 Τήρηση κανόνων υγιεινής από το προσωπικό Κ. 19 Ποιότητα εξοπλισμού Κ.20 Αρτιότητα εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Η χορήγηση του Ε.Σ.Π.Ε.Κ. γίνεται στις επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής που υποβάλλουν σχετική αίτηση εφόσον πληρούν συνδυαστικά: α) τα "υποχρεωτικά κριτήρια" του πίνακα 1 του άρθρου 7 της Υπουργικής Απόφασης 7827/2019 (ΦΕΚ 1463/Β) και β) τα "βαθμολογούμενα κριτήρια" που περιλαμβάνονται στον πίνακα 2 του άρθρου 7 της προαναφερόμενης Απόφασης και λαμβάνουν συνολική βαθμολογία όχι μικρότερη των 25 βαθμών. Συγκεκριμένα τα ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ είναι τα εξής: Κ.21 Ποιότητα δομικών υλικών, υλικών διακόσμησης και επίπλωσης Κ.22 Ποιότητα χώρου εστίασης (Άνεση αίθουσας) Κ.23 Ποικιλία εδεσμάτων Ελληνικής Κουζίνας Κ.24 Ποικιλία οίνου και αποσταγμάτων Κ.25 Ποιότητα και παρουσίαση εδεσμάτων Κ.26 Προσφορά τοπικών προϊόντων Κ.27 Προσφορά καλού ψωμιού Κ.28 Προσφορά καλού ψωμιού (Πρόσθετη αξιολόγηση) Πρόσθετη αξιολόγηση θα έχουν όσες επιχειρήσεις εστίασης παρασκευάζουν μόνα τους καλής ποιότητας ψωμί ή χειροποίητο φύλλο για ελληνικές παραδοσιακές πίτες. Κ.29 Συντήρηση κρασιού Κ.30 Συνολική Ποιότητα

       Όχι Όχι

      • 1 Χορήγηση Ειδικού Σήματος Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα. 293 €

       Κωδικός e-παραβόλου 6298

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Αντίγραφο ενδεικτικού καταλόγου εδεσμάτων και εμφιαλωμένων ελληνικών κρασιών και αποσταγμάτων. Η επιχείρηση ενθαρρύνεται να προσαρμόζει τον κατάλογο στα εποχικά προϊόντα και εδέσματα, εφόσον τηρούνται οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις του άρθρου 2 και τα κριτήρια του άρθρου 7 της υπ. αριθ. 7827/2019 (ΦΕΚ 1463/τ. Β) Υπουργικής Απόφασης και μετά από ενημέρωση της Διεύθυνσης Ποιοτικών Προτύπων του Υπουργείου Τουρισμού. Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Αντίγραφο ενδεικτικού καταλόγου εδεσμάτων και εμφιαλωμένων ελληνικών κρασιών και αποσταγμάτων. Η επιχείρηση ενθαρρύνεται να προσαρμόζει τον κατάλογο στα εποχικά προϊόντα και εδέσματα, εφόσον τηρούνται οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις του άρθρου 2 και τα κριτήρια του άρθρου 7 της υπ. αριθ. 7827/2019 (ΦΕΚ 1463/τ. Β) Υπουργικής Απόφασης και μετά από ενημέρωση της Διεύθυνσης Ποιοτικών Προτύπων του Υπουργείου Τουρισμού.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://mintour.gov.gr/nomothesia/eidiko-sima-poiotitas-gia-tin-elliniki-koyzina-e-s-p-e-k/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 2 Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης εστίασης ή αναψυχής ή του μοναδικού αριθμού γνωστοποίησης Άδεια

       Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης εστίασης ή αναψυχής ή του μοναδικού αριθμού γνωστοποίησης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://mintour.gov.gr/nomothesia/eidiko-sima-poiotitas-gia-tin-elliniki-koyzina-e-s-p-e-k/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • Υπουργική Απόφαση 7827 2019 1463 Β

       Περιγραφή Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης του Ειδικού Σήματος Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190201463

      • 1 Παραλαβή της αίτησης και πρωτοκόλληση


       Περιγραφή Η αίτηση για την έκδοση του Ειδικού Σήματος Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα υποβάλλεται στο Υπουργείο Τουρισμού, πρωτοκολλείται και χρεώνεται στην αρμόδια Διεύθυνση Ποιοτικών Προτύπων.

       Όχι Όχι


      • 2 Εξέταση αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Προκαταρκτικός έλεγχος των απαιτούμενων δικαιολογητικών και του καταλόγου εδεσμάτων και εμφιαλωμένων ελληνικών κρασιών και αποσταγμάτων προκειμένου να διαπιστωθεί ότι πληρούνται τα υποχρεωτικά κριτήρια.

       Όχι Όχι


      • 3 Συγκρότηση συλλογικού οργάνου ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Έκδοση Απόφασης για τη συγκρότηση του τριμελούς συλλογικού οργάνου για την πραγματοποίηση του επιτόπιου ελέγχου. Το Όργανο αποτελείται από 2 υπαλλήλους του Υπουργείου Τουρισμού και 1 εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατόρων Ελλάδας (Π.Ο.Ε.Σ.Ε.) ή, εν αδυναμία τούτου προς άσκηση των καθηκόντων του, από έναν εκπαιδευτικό, μόνιμο ή αορίστου χρόνου, του Υπουργείου Τουρισμού.

       Όχι Όχι


      • 4 Πραγματοποίηση επιτόπιου ελέγχου από το τριμελές συλλογικό όργανο, συμπλήρωση του Φύλλου Ελέγχου και διαβίβασή του στην αρμόδια Διεύθυνση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το τριμελές συλλογικό όργανο ελέγχου πραγματοποιεί επιτόπιο έλεγχο στην επιχείρηση εστίασης, συμπληρώνει το Φύλλο Ελέγχου με τα Υποχρεωτικά και τα Βαθμολογούμενα Κριτήρια και διαβιβάζει το Φύλλο Ελέγχου στην αρμόδια διεύθυνση.

       Όχι Όχι


      • 5 Απόρριψη αίτησης χορήγησης Ε.Σ.Π.Ε.Κ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Ο έλεγχος εκ μέρους των Ειδικών Συλλογικών Οργάνων έγκειται στη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων χορήγησης του Σήματος, ήτοι τα "υποχρεωτικά κριτήρια" του πίνακα 1 καθώς και συνολική βαθμολογία όχι μικρότερη των 25 βαθμών από τα "βαθμολογούμενα κριτήρια" του πίνακα 2 του άρθρου 7 της Υπουργικής Απόφασης 7827/2019 (ΦΕΚ 1463/Β). Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης χορήγησης του Ε.Σ.Π.Ε.Κ., η επιχείρηση μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση για έλεγχο όταν εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις χορήγησς του Ε.ΣΠ.Ε.Κ.. Σε κάθε περίπτωση οι ελεγκτές παρέχουν συμβουλές στην επιχείρηση για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών της.

       Ναι Ναι


      • 6 Έκδοση Απόφασης χορήγησης Ειδικού Σήματος Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.