Έκδοση Εξουσιοδότησης σε Παρόχους για τη Διενέργεια Επιθεώρησης Μέσων Καθαίρεσης Σωσίβιων Λέμβων και Λέμβων Διάσωσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηcc125326-5cd5-43c2-b1c8-7a1f47ae0a4c 936683

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  4

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  1
  Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην εξουσιοδότηση συγκεκριμένων εταιρειών ώστε να πραγματοποιούν ελέγχους στα μέσα καθαίρεσης, τις σωσίβιες λέμβους και τις λέμβους διάσωσης των πλοίων.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης


  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Τίτλος

  Αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας που αιτείται την έκδοση εξουσιοδότησης με σκοπό η εταιρεία να μπορεί διενεργεί επιθεωρήσεις σε μέσα καθαίρεσης σωστικών μέσων και σε σωσίβιες λέμβους και λέμβους διάσωσης


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Έκδοση Εξουσιοδότησης σε Παρόχους για τη Διενέργεια Επιθεώρησης Μέσων Καθαίρεσης Σωσίβιων Λέμβων και Λέμβων Διάσωσης


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής       • Υπουργική Απόφαση 2070.0/43184 2020 3117 Β

        Περιγραφή Καθορισμός της κατανομής των αρμοδιοτήτων του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8obvBd5I1pcL3U4LPcASlceJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMteDsRrNURj6S-u5finncN3FJdw-BnkHWqv0bbmwQ2Knt

       • Επίσημο έγγραφο 2333.2-14/13767 2020

        Περιγραφή Το Αρ. Πρωτ.: 2333.2-14/13767/2020/26-02-2020 Έγγραφο ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΚΕΠ, Εφαρμογή του Κανονισμού ΙΙΙ/20 της ΔΣ SOLAS όπως τροποποιήθηκε-Πάροχοι υπηρεσιών.

        Νομικές παραπομπές https://www.ynanp.gr/media/documents/2021/07/06/%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3 %CE%95%CE%A6%CE%91%CE%A1%CE%9C%CE%9F%CE%93%CE%97%CE%A3 %CE%91%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D %CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A7%CE%A9%CE%9D %CE%A5%CE%A0%CE%97%CE%A1%CE%95%CE%A3%CE%99%CE%A9%CE%9D signed kkvQdAa.pdf

       • Απόφαση ευρωπαϊκών οργάνων MSC.402(96)

        Περιγραφή Η Απόφαση IMO Resolution MSC.402(96) «Requirements for maintenance, thorough examination, operational testing, overhaul and repair of lifeboats and rescue boats, launching appliances and release gear».

        Νομικές παραπομπές https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/MSCResolutions/MSC.402(96).pdf

       • Υπουργική Απόφαση 2222.1-1.2/27185/2018 2018 1412 Β

        Περιγραφή Κύρωση τροποποίησης της Διεθνούς Σύμβασης «περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση, 1974» (SOLAS), όπως αυτή υιοθετήθηκε την 19 Μαΐου 2016 με την απόφαση MSC.404(96)/19.05.2016 της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL89ciLegIW2m7nMRVjyfnPUeJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtVhmshqjRt-zjnrd44NH3v4QDfQNHOkv1egQDybWVRT3

       • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση Αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Γραμματεία πρωτοκολλεί και χρεώνει την αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στην Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων.

        Όχι Όχι


       • 2 Χρέωση σε τμήμα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων χρεώνει την αίτηση και με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στο Τμήμα Επιθεώρησης Εξοπλισμού.

        Όχι Όχι


       • 3 Χρέωση σε εισηγητή


        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το Τμήμα Επιθεώρησης Εξοπλισμού χρεώνει την αίτηση με το φάκελο της εταιρείας που περιέχει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σε αρμόδιο εισηγητή.

        Όχι Όχι


       • 4 Έλεγχος εταιρείας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο εισηγητής του Τμήματος Επιθεώρησης Εξοπλισμού πραγματοποιεί έλεγχο στην εταιρεία για επιβεβαίωση ότι η αιτούσα εταιρεία είναι κατάλληλα οργανωμένη και επανδρωμένη σύμφωνα με τα υποβληθέντα στοιχεία. Στην περίπτωση που ένα συνεργείο εξουσιοδοτείται για πρώτη φορά καθώς και για τη θεώρηση (2,5 χρόνια) και την ανανέωση (5 χρόνια) της εξουσιοδότησης διενεργείται επιθεώρηση στον χώρο του.

        Όχι Όχι


       • 5 Σύνταξη Εξουσιοδότησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Ο εισηγητής συντάσσει την εξουσιοδότηση και την προωθεί στην ιεραρχία για υπογραφές.

        Σημειώσεις Σε περίπτωση που αλλάζει κάποιο από τα στοιχεία της άδειας κατατίθεται αίτημα για τροποποίηση αυτής. Επιπλέον κατατίθενται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αφορούν στην εκάστοτε τροποποίηση. Στην περίπτωση που έχει αλλάξει ο χώρος της εταιρείας ακολουθεί και έλεγχος του νέου χώρου από αρμόδιο ελεγκτή.

        Όχι Όχι


       • 6 Παραλαβή εξουσιοδότησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αιτούσα εταιρεία παραλαμβάνει τη σχετική εξουσιοδότηση από το Τμήμα Επιθεώρησης Εξοπλισμού. Η παραλαβή γίνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο άτομο.

        Όχι Ναι


       • 1 Πίνακας προσωπικού από κρατικό φορέα (πχ ΣΕΠΕ). Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

        Πίνακας προσωπικού από κρατικό φορέα (πχ ΣΕΠΕ).

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Αντίγραφα εξουσιοδοτήσεων που έχουν χορηγηθεί στον εν λόγω πάροχο από κατασκευαστές εξοπλισμού. Εξουσιοδότηση

        Αντίγραφα εξουσιοδοτήσεων που έχουν χορηγηθεί στον εν λόγω πάροχο από κατασκευαστές εξοπλισμού.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 3 Αντίγραφο σε ισχύ πιστοποιητικού εφαρμογής συστήματος ποιότητας κατά ISO 9001:2015 ή νεώτερο. Πιστοποιητικό

        Αντίγραφο σε ισχύ πιστοποιητικού εφαρμογής συστήματος ποιότητας κατά ISO 9001:2015 ή νεώτερο.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 4 Παραστατικά εκπροσώπησης Εξουσιοδότηση

        Παραστατικά εκπροσώπησης

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.