Έκδοση αποτελεσμάτων πρώτου έτους δοκιμών ΔΟΣ των φυτών μεγάλης καλλιέργειας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση722554a3-4f05-45dd-bbf7-2131226c9951 691549

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Τμήμα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

11 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση των αποτελεσμάτων του πρώτου έτους δοκιμών ΔΟΣ των φυτών μεγάλης καλλιέργειας και απευθύνεται στους ενδιαφερόμενους που έχουν καταθέσει αίτηση στο Τμήμα Έλεγχου Ποικιλιών Καλλιεργουμένων Φυτών για την εγγραφή ποικιλίας στον Εθνικό Κατάλογο. Η αποδοχή ποικιλιών καλλιεργουμένων ειδών είναι το αποτέλεσμα επίσημων δοκιμών Διακριτότητας, Ομοιομορφίας και Σταθερότητας, ΔΟΣ, που διαρκούν κανονικά για δυο συνεχόμενα χρόνια. Στο τέλος της πρώτης καλλιεργητικής περιόδου των φυτών μεγάλης καλλιέργειας τα αποτελέσματα ανακοινώνονται αυτεπάγγελτα στους ενδιαφερόμενους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση αποτελεσμάτων πρώτου έτους δοκιμών ΔΟΣ των φυτών μεγάλης καλλιέργειας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Διοικητικές Όπως προβλέπεται στην διαδικασία "Εγγραφή /ανανέωση εγγραφής / διαγραφή ποικίλας από τον Εθνικό Κατάλογο" ο αιτών έχει ήδη καταθέση στο Τμήμα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών στις προβλεπόμενες για κάθε είδος ημερομηνίες αίτηση εγγραφής νέας ποικιλίας στον Εθνικό Κατάλογο, η οποία να μην έχει ελλείψεις δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι

      • Υπουργική Απόφαση 7 341561/2645 2000 443 Β

       Περιγραφή Γενικός Τεχνικός Κανονισμός Αποδοχής Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Γεωργικών Ειδών. Η Υπουργική Απόφαση αναφέρει ότι στο τέλος της πρώτης καλλιεργητικής περιόδου τα αποτελέσματα συγκεντρώνονται, αναλύονται και ανακοινώνονται στους ενδιαφερόμενους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000200443

      • 1 Διενέργεια των δοκιμών ΔΟΣ και ΚΑΧ της αίτησης εγγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Τμήμα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών (ΤΕΠΚΦ) διεξάγει τις δοκιμές ΔΟΣ (Διακριτότητας, Ομοιομορφίας και. Σταθερότητας) και ΚΑΧ (Καλλιεργητικής αξίας και Χρήσης) για μια καλλιεργητική περίοδο που μπορει να διαρκέσει από 8 έως 10 μήνες ανάλογα με το φυτικό είδος και συλλέγει τα δεδομένα.

       Όχι Όχι


      • 2 Επεξεργασία Δεδομένων των Πειραματικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το ΤΕΠΚΦ επεξεργάζεται τα συλλεχθέντα δεδομένα για την έκδοση των αποτελεσμάτων του πρώτου έτους δοκιμών ΔΟΣ και ΚΑΧ των φυτών μεγάλης καλλιέργειας.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη εγγράφου κοινοποίησης αποτελεσμάτων του πρώτου έτους δοκιμών ΔΟΣ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Αρμόδιος Υπάλληλος έχοντας επεξεργαστεί τα αποτελέσματα των δοκιμών του πρώτου έτους συντάσσει το έγγραφο για την κοινοποίησή τους.

       Όχι Όχι


      • 4 Υπογραφή Προϊσταμένου Τμήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος Τμήματος υπογράφει το έγγραφο κοινοποίησης των αποτελεσμάτων.

       Όχι Όχι


      • 5 Κοινοποίηση Αποτελεσμάτων Πρώτου Έτους Δοκιμών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Αρμόδιος Υπάλληλος κοινοποιεί τα αποτελέσματα στους ενδιαφερόμενους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

       Σημειώσεις Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται αυτεπάγγελτα βάση της νομοθεσίας χωρίς να απαιτείται αίτηση απο τους άμεσα ενδιαφερόμενους.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.