Έκδοση απόφασης καθορισμού επιστρεπτέας προς το Δημόσιο αποζημίωσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση756b1cd7-c429-409b-9ff0-c4059c77bfdd 756174

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Δ25), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση απόφασης για τον καθορισμό επιστρεπτέας προς το Δημόσιο αποζημίωσης που προσδιορίζεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2882/2001 (Α 17), με σκοπό την επιστροφή αυτής στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 2882/2001 , προκειμένου στη συνέχεια η υπηρεσία να προχωρήσει στην έκδοση απόφασης μερικής ή ολικής ανάκλησης συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Δ25)


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών εάν η δαπάνη της απαλλοτρίωσης δεν βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού και είναι ο εκ του σκοπού αρμόδιος φορέας της απαλλοτρίωσης το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (παρ. 3 του άρθρου 12 το ν. 2882/2001). Σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133) η αρμοδιότητα υπογραφής ανατέθηκε στον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών Μητρώων και Απαλλοτριώσεων.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για μερική ή ολική ανάκληση συντελεσμένης απαλλοτρίωσης.

Σημειώσεις

Το αίτημα υποβάλλεται ως αίτημα για μερική ή ολική ανάκληση συντελεσμένης απαλλοτρίωσης σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2882/2001 (Α 17) και η διαδικασία της έκδοσης απόφασης καθορισμού επιστρεπτέας αποζημίωσης πραγματοποιείται από την Υπηρεσία.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      'Εκδοση απόφασης καθορισμού επιστρεπτέας προς το Δημόσιο αποζημίωσης

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,


      • 1 Άλλο Αίτηση του καθ ού η απαλλοτρίωση ιδιοκτήτη ή Δημόσιου Φορέα για ανάκληση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.

       Όχι Όχι

      • 2 Άλλο Εκτίμηση των απαλλοτριωμένων ακινήτων και τυχόν επικειμένων που βρίσκονται σε αυτό.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Συντέλεση της κηρυχθείσας αναγκαστικής απαλλοτρίωσης με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ανακοίνωσης ειδοποίησης παρακατάθεσης των αποζημιώσεων σε εκτέλεση της απόφασης προσδιορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημιώσεων.

       Όχι Όχι

      • 4 Άλλο Ανακλητική κτηματολογική μελέτη (κτηματολογικός πίνακας, κτηματολογικό διάγραμμα και σχετική Τεχνική Έκθεση).

       Όχι Όχι

      • 1 Απόφαση κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων (ΦΕΚ). Απόφαση

       Απόφαση κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων (ΦΕΚ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 2 Ανακλητικό κτηματολογικό διάγραμμα. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Ανακλητικό κτηματολογικό διάγραμμα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 24/2010 του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΑΔΑ: 4ΙΙ61-5).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 3 Ανακλητικός κτηματολογικός πίνακας. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Ανακλητικός κτηματολογικός πίνακας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 24/2010 του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΑΔΑ: 4ΙΙ61-5).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 4 Ειδοποίηση παρακατάθεσης των αποζημιώσεων για τα απαλλοτριωμένα ακίνητα (ΦΕΚ συντέλεσης, ΑΔΑ) σε εκτέλεση της απόφασης προσδιορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημιώσεων. Άλλο

       Ειδοποίηση παρακατάθεσης των αποζημιώσεων για τα απαλλοτριωμένα ακίνητα (ΦΕΚ συντέλεσης, ΑΔΑ) σε εκτέλεση της απόφασης προσδιορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημιώσεων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7475

      • 5 Έκθεση εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου 15 του ν. 2882/2001 (Α’ 17) ή Ανεξάρτητου Πιστοποιημένου Εκτιμητή κατά τη κρίση του αρμόδιου φορέα. Έκθεση

       Έκθεση εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου 15 του ν. 2882/2001 (Α’ 17) ή Ανεξάρτητου Πιστοποιημένου Εκτιμητή κατά τη κρίση του αρμόδιου φορέα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2882/2001.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • Νόμος 19 4949 2022 126 Α

       Περιγραφή Τροποποιήσεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ν. 2882/2001).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100126

      • Νόμος 55 4663 2020 30 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 2882/2001 (Α΄ 107) και του άρθρου 168 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100030

      • Νόμος 12 και 15 2882 2001 17 Α

       Περιγραφή Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων


      • Προεδρικό Διάταγμα 46 123 2017 151 Α

       Περιγραφή Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100151

      • 1 Παραλαβή αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Το αίτημα συνοδεύεται από φυσικό φάκελο απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών (αίτημα ενδιαφερομένου, έγκριση ανακλητικής κτηματολογικής μελέτης, υπεύθυνες δηλώσεις κ.λ.π.)

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος / επεξεργασία στοιχείων και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Σημειώσεις Σε περίπτωση έλλειψης στοιχείων συντάσσεται έγγραφο προσκόμισης στοιχείων και δικαιολογητικών προς τον αιτούντα.

       Όχι Όχι


      • 3 Διαβίβαση στοιχείων φακέλου προς την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία με αίτημα τη συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 15 του ν.2882/2001 για εκτίμηση της αξίας των απαλλοτριωμένων ακινήτων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη και υπογραφή απόφασης καθορισμού επιτρεπτέας προς το Δημόσιο αποζημίωσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Σημειώσεις Η απόφαση καθορισμού επιστρεπτέας προς το Δημόσιο αποζημίωσης συντάσσεται αφού αποσταλεί από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία η Έκθεση Εκτίμησης, των απαλλοτριωμένων ακινήτων και των επικειμένων τους, της Επιτροπής του άρθρου 15 του ν.2882/2001 και κοινοποιείται με αποδεικτικό επίδοσης στους εμπλεκόμενους ιδιοκτήτες. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 2882/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, από την κοινοποίηση της απόφασης καθορισμού επιστρεπτέας αποζημίωσης, ο αιτών την ανάκληση προβαίνει στην εφάπαξ παρακατάθεση ποσού ίσου με το τριάντα τοις εκατό (30%) της αξίας του ακινήτου εντός τριών (3) μηνών. Το υπόλοιπο ποσοστό της επιστρεπτέας αποζημίωσης παρακατατίθεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε τέσσερις τριμηνιαίες δόσεις . Αν οι δόσεις δεν παρακατατεθούν εντός του προβλεπόμενου χρόνου, η ανάκληση θεωρείται αυτοδικαίως ματαιωθείσα και τα ποσά που κατέβαλε ο αιτών την ανάκληση θεωρούνται επιστρεπτέα, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Νέα αίτηση για ανάκληση της συντελεσμένης απαλλοτρίωσης δεν δύναται να κατατεθεί πριν την παρέλευση πενταετίας από την κοινοποίηση της απόφασης καθορισμού της επιστρεπτέας αποζημίωσης.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.