Έκδοση βεβαίωσης επιτυχούς περάτωσης δοκιμών ΔΟΣ πρώτου έτους

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηbeb7e95b-6036-4a56-aa37-88d670652151 519614

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση βεβαίωσης επιτυχούς περάτωσης δοκιμών ΔΟΣ πρώτου έτους του ΤΕΠΚΦ, η οποία αναφέρει ότι έχουν περατωθεί οι απαιτούμενες για την εγγραφή δοκιμές του πρώτου έτους, ότι με βάση τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτών η ποικιλία προκρίνεται για εγγραφή, ότι ο αιτών την εγγραφή και τον αναπολλαπλασιασμό είναι ο διατηρητής της ποικιλίας ή αντιπρόσωπος στην περίπτωση που η διατήρηση της ποικιλίας γίνεται σε άλλο Κράτος Μέλος ή τρίτο κράτος. Η βεβαίωση απευθύνεται στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι θα τη χρησιμοποιήσουν ως δικαιολογητικό, για να χορηγηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, έγκριση αναπαραγωγής της υπο εγγραφής ποικιλίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους, Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για την έκδοση βεβαίωσης επιτυχούς περάτωσης δοκιμών ΔΟΣ πρώτου έτους.

Σημειώσεις

Υπηρεσιακό e-mail για την αποστολή των αιτήσεων: varinst@otenet.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση βεβαίωσης επιτυχούς περάτωσης δοκιμών ΔΟΣ πρώτου έτους


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Χρονικές Θα πρέπει να έχουν περατωθεί οι απαιτούμενες για την εγγραφή δοκιμές του πρώτου έτους και με βάση τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτών η ποικιλία να προκρίνεται για εγγραφή.

       Όχι Όχι

      • 2 Επαγγελματικές Ο αιτών την εγγραφή και τον αναπολλαπλασιασμό θα πρέπει να είναι ο διατηρητής της ποικιλίας.

       Όχι Όχι

      • 3 Επαγγελματικές Ο αιτών την εγγραφή και τον αναπολλαπλασιασμό θα πρέπει να είναι ο αντιπρόσωπος, που έχει ορίσει ο διατηρητής, σε περίπτωση που η διατήρηση της ποικιλίας γίνεται σε άλλο Κράτος Μέλος ή τρίτο κράτος.

       Ναι Ναι

      • Υπουργική Απόφαση 2 258623 2003 1212 Β
      • 1 Κατάθεση αίτησης από τον ενδιαφερόμενο στο ΤΕΠΚΦ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος των αποτελεσμάτων του πρώτου έτους δοκιμών ΔΟΣ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο έλεγχος των αποτελεσμάτων περιγράφεται στην διαδικασία " Έκδοση αποτελεσμάτων πρώτου έτους δοκιμών ΔΟΣ των φυτών μεγάλης καλλιέργειας."

       Όχι Όχι


      • 3 Απόρριψη αιτήματος


       Περιγραφή Σε περίπτωση που δεν ειναι επιτυχή τα αποτελέσματα του πρώτου έτους, δεν εκδίδεται η βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης του πρώτου έτους δοκιμών ΔΟΣ.

       Ναι Ναι


      • 4 Σύνταξη βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που ειναι επιτυχή τα αποτελέσματα του πρώτου έτους, εκδίδεται η βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης του πρώτου έτους δοκιμών ΔΟΣ.

       Ναι Όχι


      • 5 Υπογραφή Προϊσταμένου Τμήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 6 Αποστολή βεβαίωσης στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.