Έκδοση δελτίου κοινοποίησης έγκρισης τύπου Ευρωπαϊκής Ένωσης 2-3-4κύκλων του Κανονισμού (ΕΕ) 168/2013

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηede82c52-e631-4217-9c2d-fd35714bd110 341597

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ34), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

192 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση δελτίου κοινοποίησης έγκρισης τύπου Ευρωπαϊκής Ένωσης 2-3-4κύκλων του Κανονισμού (ΕΕ) 168/2013. Η έκδοση Δελτίου Κοινοποίησης αποτελεί προϋπόθεση για την ταξινόμηση κάθε οχήματος που τίθεται το πρώτο σε κυκλοφορία στην Ελλάδα ως καινουργές. Απευθύνεται σε πολίτες και στους αρμόδιους φορείς.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ34)


Παρατηρήσεις

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Τελευταία ενημέρωση

10/10/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση υποβολής

Σημειώσεις

Στοιχεία αιτήσεως: Επωνυμία ενδιαφερόμενου. Στοιχεία επικοινωνίας ενδιαφερόμενου & του εκπροσώπου του. Ταχ. Δ/νση. Τ.Κ. Τηλέφωνο. e-mail. Στοιχεία οχήματος, όπως αναφέρονται στην έγκριση τύπου: Αρ. έγκρισης τύπου συμπεριλαμβανομένου του αύξοντος αριθμού επέκτασης. Επωνυμία κατασκευαστή. Μάρκα. Τύπος. Κατηγορία. Στοιχεία αιτούμενης διαδικασίας: Είδος κοινοποίησης: (1) Αρχικής έγκρισης τύπου. (2) Επέκτασης, διόρθωσης ή αναθεώρησης έγκρισης τύπου ΕΕ. (3) Συμπλήρωσης με νέες παραλλαγές / εκδόσεις ήδη κοινοποιηθείσας εγκρίσεως τύπου. (4) Διόρθωσης σφάλματος Δελτίου Κοινοποίησης. - Αρ. πρωτ. προηγούμενου Δελτίου Κοινοποίησης στις περιπτώσεις (3) & (4) υποχρεωτικά και στην περίπτωση (2) εφόσον υπάρχει. Κατάλογος συνημμένων. Τα συνημμένα που συνοδεύουν την αίτηση περιλαμβάνονται σε χάρτινο ντοσιέ με λάστιχο 25x35cm στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα: «ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ» καθώς και τα στοιχεία του ενδιαφερομένου και του οχήματος όπως αναφέρονται παραπάνω. Τα ηλεκτρονικά αρχεία μπορούν να προσκομίζονται στην Υπηρεσία υπό μορφή οπτικού δίσκου ή με οποιαδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι θα αναγράφεται στον κατάλογο συνημμένων της αιτήσεως. Το απαιτούμενο πλήθος των παραβόλων ισούται με το πλήθος των εγκρίσεων τύπου που κοινοποιούνται από το συγκεκριμένο Δελτίο Κοινοποίησης. Αν μια επέκταση έγκρισης τύπου δεν παρέχει αυτάρκεια ως προς τη συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων και πρέπει να γίνει χρήση στοιχείων από προηγούμενες επεκτάσεις της έγκρισης τύπου, που δεν έχουν κοινοποιηθεί, τότε θα πρέπει και αυτές να συμπεριληφθούν στο Δελτίο Κοινοποίησης και να εκδοθούν τα αντίστοιχα παράβολα.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έκδοση δελτίου κοινοποίησης έγκρισης τύπου ΕΕ οχημάτων κατηγορίας L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e του Κανονισμού (ΕΕ) 168/2013

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση δελτίου κοινοποίησης έγκρισης τύπου Ευρωπαϊκής Ένωσης δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων του Κανονισμού (ΕΕ) 168/2013


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,


      • 1 Δελτίο Κοινοποίησης αρχικής έγκρισης τύπου ΕΕ οχημάτων κατηγορίας L1e,L2e,L3e,L4e,L5e,L6e,L7e 120 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2800

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Δελτίο Κοινοποίησης επέκτασης έγκρισης τύπου ΕΕ οχημάτων κατηγορίας L1e,L2e,L3e,L4e,L5e,L6e,L7e 24 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2812

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 3 Δελτίο Κοινοποίησης διόρθωσης έγκρισης τύπου ΕΕ οχημάτων κατηγορίας L1e,L2e,L3e,L4e,L5e,L6e,L7e 24 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2813

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 4 Δελτίο Κοινοποίησης τροποποίησης έγκρισης τύπου ΕΕ οχημάτων κατηγορίας L1e,L2e,L3e,L4e,L5e,L6e,L7e 24 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2814

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Έγκριση τύπου Έγκριση

       Έγκριση τύπου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αντίγραφο της/των προς κοινοποίηση έγκρισης/εγκρίσεων τύπου, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (αρχείο .pdf ει δυνατόν με ενεργοποιημένη τη δυνατότητα αναζήτησης και απενεργοποιημένη τη δυνατότητα αποθήκευσης τροποποιήσεων).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8880

      • 2 Αρχείο EXCEL Ψηφιακό αρχείο

       Αρχείο EXCEL

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.yme.gov.gr/metafores/texnologia-oximaton/mixanografiko-systima-egkriseon-typou-tao

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών https://www.yme.gov.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή: Μεταφορές > Τεχνολογία Οχημάτων > Μηχανογραφικό Σύστημα Εγκρίσεων Τύπου Οχημάτων βρίσκεται αναρτημένο πρότυπο αρχείο EXCEL, για "ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ ΕΛΑΦΡΑ ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΑ" με καταχωρημένη την αρίθμηση των προς συμπλήρωση στηλών και την περιγραφή του απαιτούμενου τεχνικού χαρακτηριστικού καθώς και αναλυτική επεξήγηση, υπό μορφή πτυσσόμενου σχολίου, με οδηγίες και περιορισμούς καταχώρησης. Ο ενδιαφερόμενος, στο πλαίσιο αιτήματος έκδοσης ενός Δελτίου Κοινοποίησης καλείται, ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος, να συμπληρώσει τις τιμές των απαιτούμενων τεχνικών χαρακτηριστικών σε τόσες γραμμές του λογιστικού φύλλου εργασίας, όσες και οι παραλλαγές / εκδόσεις που επιθυμεί να περιλαμβάνει το Δελτίο Κοινοποίησης· κάθε γραμμή αντιστοιχεί σε μια παραλλαγή / έκδοση του οχήματος και κάθε στήλη σε ένα τεχνικό χαρακτηριστικό. Λόγω του ότι μέσω του ως άνω αρχείου EXCEL τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε παραλλαγής / έκδοσης του οχήματος θα εισαχθούν στο ΤΑΟ, το αρχείο υπόκειται στους κάτωθι τεχνολογικούς περιορισμούς, που επιβάλλονται από το ως άνω σύστημα: (*): Το αρχείο θα πρέπει να είναι αποθηκευμένο ως: «Βιβλίο εργασίας του EXCEL 97 – 2003». (**): Το αρχείο θα πρέπει να περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο ένα – το ενεργό Φύλλο Εργασίας. (***): Το αρχείο δεν θα πρέπει να έχει Κεφαλίδες / Υποσέλιδο. (****): Οι καταχωρήσεις των στοιχείων δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν συναρτήσεις και μακροεντολές. (*****): Τα πεδία που δεν συμπληρώνονται θα πρέπει καταρχήν να μένουν εντελώς κενά, χωρίς τελείες ή παύλες, διασφαλίζοντας αυτήν την απαίτηση με τη χρήση του πλήκτρου (del).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4128

      • 3 Αρχείο WORD Ψηφιακό αρχείο

       Αρχείο WORD

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αρχείο WORD του προηγούμενου Δελτίου Κοινοποίησης, εφόσον έχει εκδοθεί, όπως το παρέλαβε ο ενδιαφερόμενος από την Υπηρεσία, στο πλαίσιο της προηγούμενης διαδικασίας κοινοποίησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4128

      • 4 Συμπληρωματικά στοιχεία Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Συμπληρωματικά στοιχεία

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η κωδικοποίηση της αρίθμησης των τεχνικών χαρακτηριστικών στο αρχείο EXCEL αντιστοιχεί με αυτή του ενιαίου συστήματος κωδικοποίησης που εφαρμόζεται στις εγκρίσεις τύπου, από όπου και αντλούνται. Εάν ωστόσο: (Α): Ορισμένα από τα απαιτούμενα στοιχεία τεχνικών χαρακτηριστικών δεν περιλαμβάνονται στην έγκριση τύπου ή / και: (Β): Ορισμένες από τις τεχνικές προδιαγραφές του οχήματος προσκρούουν σε συγκεκριμένους «Περιορισμούς Ταξινόμησης»: ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία τεκμηρίωσης, που να επιβεβαιώνουν την ορθότητα της καταχωρηθείσας τιμής του συγκεκριμένου τεχνικού χαρακτηριστικού. Τα συμπληρωματικά αυτά στοιχεία κατά σειρά προτεραιότητας μπορεί να είναι: (i) Επιμέρους εγκρίσεις τύπου, στις οποίες βασίζεται η κοινοποιηθείσα έγκριση τύπου. (ii) Βεβαίωση του κατασκευαστή. (iii) Εργοστασιακά εγχειρίδια - prospectus του οχήματος. (iv) Βεβαίωση της ελληνικής αντιπροσωπείας, εφόσον πρόκειται για ελεύθερη επιλογή συγκεκριμένου τεχνικού χαρακτηριστικού μέσω εγκεκριμένων εναλλακτικών επιλογών στο πλαίσιο συγκεκριμένης κοινοποιούμενης παραλλαγής / έκδοσης του οχήματος. (Γ): Πρόκειται για Δελτίο Κοινοποίησης ενός μόνο συγκεκριμένου οχήματος, μη ευρείας κυκλοφορίας, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει και το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (CoC) αυτού. Η κατάθεση των συμπληρωματικών στοιχείων γίνεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (αρχείο .pdf ει δυνατόν με ενεργοποιημένη τη δυνατότητα αναζήτησης και απενεργοποιημένη τη δυνατότητα αποθήκευσης τροποποιήσεων). Οι περιορισμοί στις ταξινομήσεις οχημάτων, που προκύπτουν από διατάξεις κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνοψίζονται σε Εγκυκλίους οι οποίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών https://www.yme.gov.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή: Μεταφορές > Τεχνολογία Οχημάτων > Οδηγίες για το κοινό που σχετίζονται με την Ασφάλεια των Προϊόντων > Περιορισμοί Ταξινόμησης Οχημάτων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • Υπουργική Απόφαση 29900 1977 1318 Β

       Περιγραφή ΥΑ ΣΤ/29900/77 (ΦΕΚ 1318Β) : Περί της διαδικασίας εκδόσεως των εγκρίσεων για την κυκλοφορία στην Ελλάδα αυτοκινήτων οχημάτων κλ.π.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770201318

      • Υπουργική Απόφαση 1 18585 2000 490 Β

       Περιγραφή ΥΑ 18585/697/00 (ΦΕΚ 490Β) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, Άρθρο 1

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000200490

      • Υπουργική Απόφαση 3 10375 2007 303 Β

       Περιγραφή ΥΑ 10375/829/07 (ΦΕΚ 303Β), Άρθρο 3

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070200303

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 168 2013

       Περιγραφή Για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 3 2014

       Περιγραφή ΚΑΤΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 3/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Οκτωβρίου 2013 που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 168/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις λειτουργικής ασφάλειας των οχημάτων για την έγκριση δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 44 2014

       Περιγραφή ΚΑΤΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 44/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Νοεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κατασκευή οχημάτων και τις γενικές απαιτήσεις για την έγκριση δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 134 2014

       Περιγραφή ΚΑΤΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 134/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και τις επιδόσεις μονάδας πρόωσης και για την τροποποίηση του παραρτήματος V

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 901 2014

       Περιγραφή ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 901/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Ιουλίου 2014 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις διοικητικές απαιτήσεις για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3 8913 2013 501 Β

       Περιγραφή ΚΥΑ 8913/1089/13 (ΦΕΚ 501Β), Άρθρο 3: Τέλη έκδοσης εθνικών εγκρίσεων τύπου και δελτίων κοινοποίησης κοινοτικών εγκρίσεων τύπου των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200501

      • 1 Υποβολή αιτήσεως μετά των συνημμένων της

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 3 Χρέωση αιτήματος σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος πληρότητας φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 5 Δέσμευση παράβολου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 6 Σύνταξη σχεδίου Δελτίου Κοινοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 7 Ιεραρχική υπογραφή σχεδίου Δελτίου Κοινοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 8 Πρωτοκόλληση σχεδίου Δελτίου Κοινοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 9 Δημιουργία ψηφιακού ακριβούς αντιγράφου Δελτίου Κοινοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 10 Ανάρτηση αρχείου EXCEL και ψηφιακού ακριβούς αντιγράφου Δελτίου Κοινοποίησης σε ΤΑΟ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 11 Ανάκτηση αρχείων από ΤΑΟ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 12 Αποστολή αρχείων σε ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Σημειώσεις Στα συνημμένα αρχεία περιλαμβάνονται: - Τα ανακτημένα αρχεία από το ΤΑΟ προς ενημέρωση. - Το αρχείο EXCEL με τις μικροδιορθώσεις, όπως αναρτήθηκε στο ΤΑΟ καθώς και - Το αρχείο WORD του Δελτίου Κοινοποίησης, για μελλοντική χρήση από τον ενδιαφερόμενο ως δικαιολογητικό σε επόμενη υποβολή.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.