Έκδοση διαπιστωτικής απόφασης περί οριστικής παύσης συμβολαιογράφων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0e510f49-53d4-4d85-911e-adb3b81793df 134464

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήμα Συμβολαιογραφείων και Υποθηκοφυλακείων, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αυτή αφορά στην υποχρεωτική για τον αρμόδιο Υπουργό Δικαιοσύνης έκδοση απόφασης για την παύση συμβολαιογράφου από το έργο του, ως συνέπεια της τέλεσης ενός ή περισσοτέρων από τα αδικήματα που περιγράφονται επακριβώς στην κείμενη νομοθεσία.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Συμβολαιογραφείων και Υποθηκοφυλακείων

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου


Σημειώσεις

Έκδοση διαπιστωτικής απόφασης περί οριστικής παύσης συμβολαιογράφων.

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση Ακυρώσεως
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Παύση Συμβολαιογράφου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Δικαστικές Να υφίσταται αμετάκλητη καταδίκη του συμβολαιογράφου για κακούργημα ή σε ποινή φυλάκισης για πλημμέλημα εξ αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 5 του Κώδικα Συμβολαιογράφων.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 32 2830 2000 96 Α

       Περιγραφή Κώδικας Συμβολαιογράφων όπου ορίζεται ότι εκτός από την περίπτωση της επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου, λόγω βαρέος πειθαρχικού παραπτώματος, ο συμβολαιογράφος παύεται, αν καταδικάστηκε αμετάκλητα για κακούργημα ή σε ποινή φυλάκισης για κάποιο πλημμέλημα από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 5 του παρόντος. Σχετικά με την παύση της προηγούμενης παραγράφου, αποφασίζει το δικαστήριο που είναι αρμόδιο για την επιβολή της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης. Η κίνηση της σχετικής διαδικασίας ενώπιον του δικαστηρίου του προηγούμενου εδαφίου είναι υποχρεωτική και ανήκει στον Υπουργό Δικαιοσύνης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100096

      • 1 Αποστολή καταδικαστικής αμετάκλητης απόφασης από το αρμόδιο δικαστήριο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο δικαστήριο αποστέλλει στο αρμόδιο Τμήμα Συμβολαιογραφείων και Υποθηκοφυλακείων του Υπουργείου Δικαιοσύνης την αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κακούργημα ή σε ποινή φυλάκισης για κάποιο πλημμέλημα του αρθ. 23 παρ. 5 του ν. 2830/2000

       Όχι Όχι


      • 2 Διατύπωση ερωτήματος για οριστική παύση συμβολαιογράφου προς το αρμόδιο Δικαστήριο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σχετικά με την παύση συμβολαιογράφου, με τις προϋποθέσεις που θέτει ο Κώδικας Συμβολαιογράφων, αποφασίζει το δικαστήριο που είναι αρμόδιο για την επιβολή της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης. Η κίνηση της σχετικής διαδικασίας ενώπιον του δικαστηρίου του προηγούμενου εδαφίου είναι υποχρεωτική και ανήκει στον Υπουργό Δικαιοσύνης.

       Όχι Όχι


      • 3 Ορισμός εισηγητή από το Δικαστήριο, πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση συμβολαιογράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με την κίνηση της διαδικασίας για την παύση του συμβολαιογράφου, ο πρόεδρος του δικαστηρίου ορίζει ένα από τα μέλη του δικαστηρίου ως εισηγητή, ο οποίος συγκεντρώνει τα αναγκαία στοιχεία για βεβαίωση του λόγου για τον οποίο εισάγεται για παύση ο συμβολαιογράφος και έχει δυνατότητα να εξετάσει μάρτυρες και να παραγγείλει τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. Ο εισηγητής καλεί τον εγκαλούμενο να παράσχει εξηγήσεις και συντάσσει πόρισμα και υποβάλλει στον πρόεδρο του δικαστηρίου εμπεριστατωμένη έκθεση, που περιέχει και τη γνώμη του για την ουσία του θέματος. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου ορίζει δικάσιμο, στην οποία καλείται ο εγκαλούμενος συμβολαιογράφος, με κλήση που περιέχει το λόγο της εισαγωγής του για παύση, καθώς και τα πραγματικά περιστατικά που συνιστούν αυτόν το λόγο, με λεπτομέρειες. Η κλήση επιδίδεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη δικάσιμο. Η συζήτηση γίνεται σε δημόσια συνεδρίαση, κατά την οποία ο εγκαλούμενος μπορεί να παρίσταται και με πληρεξούσιο δικηγόρο.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης Δικαστηρίου και διαβίβαση στον Υπουργό Δικαιοσύνης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Το αρμόδιο δικαστήριο εκδίδει στο τέλος την απόφασή του.

       Όχι Όχι


      • 5 Επίδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση του δικαστηρίου, που δημοσιεύεται σε δημόσια συνεδρίασή του, επιδίδεται στον εισαχθέντα για παύση και αντίγραφό της υποβάλλεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

       Σημειώσεις Υφίσταται δικαίωμα άσκηση ένδικων μέσων από μέρους του εισαχθέντα για παύση.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση διαπιστωτικής απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η έκδοση διαπιστωτικής απόφασης από τον αρμόδιο Υπουργό Δικαιοσύνης, προϋποθέτει το αμετάκλητο της δικαστικής απόφασης (η αρμόδια υπηρεσία αιτείται βεβαίωση του δικαστηρίου περί μη άσκησης ενδίκων μέσων).

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.