Έκδοση διαπιστωτικής πράξης για την κατασκευή οδικών έργων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3b2646fa-4c9f-4f35-ad19-cadad82fbb82 326464

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Δ25), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις ενέργειες που απαιτούνται για την έκδοση Απόφασης του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών περί εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.653/77 (Α 214) όπως ισχύει, στις περιπτώσεις κατασκευής οδικών έργων όπου θα διανοιχθεί νέο οδικό τμήμα εθνικής οδού, θα βελτιωθεί ή θα διαπλατυνθεί υφιστάμενο.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Δ25)


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Έκδοση διαπιστωτικής πράξης περί εφαρμογής του άρθρου 1 του ν. 653/77 (Α 214) σε συγκεκριμένο οδικό έργο.

Σημειώσεις

H αίτηση και ο συνημμένος φάκελος μπορεί να κατατεθεί στη Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων & Γεωπληροφορικής και με mail στο : d12@ggde.gr

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση διαπιστωτικής πράξης περί εφαρμογής του άρθρου 1 του ν. 653/77 (Α' 214) στα οδικά έργα


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Το νομικό πρόσωπο που αιτείται την έκδοση της απόφασης πρέπει να είναι ο φορέας υλοποίησης της μελέτης ή του έργου.

       Όχι Όχι

      • 1 Απόφαση έγκρισης μελέτης οδοποιίας Απόφαση

       Απόφαση έγκρισης μελέτης οδοποιίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 2 Γενική οριζοντιογραφία μελέτης οδοποιίας Μελέτη

       Γενική οριζοντιογραφία μελέτης οδοποιίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8412

      • 3 Τεχνική έκθεση μελέτης και αιτήματος Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Τεχνική έκθεση μελέτης και αιτήματος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 4 Απόφαση χαρακτηρισμού οδικού τμήματος Απόφαση

       Απόφαση χαρακτηρισμού οδικού τμήματος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 5 Απόφαση δέσμευσης ζώνης κατ εφαρμογή του άρθρου 3 του πδ 209/1998 Απόφαση

       Απόφαση δέσμευσης ζώνης κατ εφαρμογή του άρθρου 3 του πδ 209/1998

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • Προεδρικό Διάταγμα 46 123 2017 151 Α

       Περιγραφή Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100151

      • Νόμος 2882 2001 17 Α

       Περιγραφή Κώδικας αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090100151

      • Εγκύκλιος 30 1989

       Περιγραφή Εγκύκλιος Ε.30 (∆12/30945/16-3-1989) µε θέµα :"Οδηγίες για τη σύνταξη των κτηµατολογίων (κτηµατολογικών πινάκων και διαγραµµάτων) που απαιτούνται για την κήρυξη των απαλλοτριώσεων ακινήτων σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης"

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/4%CE%99%CE%9961-5?inline=true

      • Προεδρικό Διάταγμα 929 1979 259 Α

       Περιγραφή Περί της εκτέλεσης του άρθρου 1 του νόμου 653/1977 περί υποχρεώσεως των παρόδιων ιδιοκτητών για τη διάνοιξη οδών κ.λ.π.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/Download Small/?fek pdf=19790100259

      • Νόμος 1 653 1977 214 Α

       Περιγραφή Περί υποχρεώσεως των παροδίων ιδιοκτητών διά την διάνοιξιν εθνικών οδών, αντικαταστάσεως της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 5269/1931 και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770100214

      • 1 Παραλαβή της αίτησης - Πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής (Δ25) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας φακέλλου αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σε περίπτωση έλλειψης στοιχείων συντάσσεται έγγραφο στον αιτούμενο φορέα για προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος τεχνικών στοιχείων φακέλου αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος των υποβληθέντων στοιχείων ως προς την διοικητική κατάταξη των οδικών τμημάτων, την μελέτη και την οριζοντιογραφία.

       Σημειώσεις Αναζητούνται στοιχεία από την Γεωγραφική Βάση Δεδομένων Οδικού Δικτύου ΔΜΕΟ. Σε περίπτωση διαπίστωσης ασαφειών ή σφαλμάτων συντάσσεται έγγραφο για συμπληρωματικές ενέργειες ή πληροφορίες.

       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη απόφασης εφαρμογής του άρθρου 1 του ν.653/77 για συγκεκριμένα οδικά τμήματα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Σύνταξη απόφασης εφαρμογής του άρθρου 1 του ν. 653/77

       Όχι Όχι


      • 5 Υπογραφή απόφασης εφαρμογής του άρθρου 1 του ν.653/77 για συγκεκριμένα οδικά τμήματα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Σημειώσεις Η απόφαση υπογράφεται κατ εντολή του υπουργού ΥΠΟΜΕ από τον/την προϊστάμενο της Διεύθυνσης.

       Όχι Όχι


      • 6 Δημοσίευση της απόφασης εφαρμογής του άρθρου 1 του ν.653/77 για συγκεκριμένα οδικά τμήματα στην εφημερίδα της κυβερνήσεως

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Μετά την υπογραφή της , η απόφαση εφαρμογής του άρθρου 1 του ν.653/77 για συγκεκριμένα οδικά τμήματα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ

       Όχι Όχι


      • 7 Ανάρτηση της απόφασης εφαρμογής του άρθρου 1 του ν.653/77 για συγκεκριμένα οδικά τμήματα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Μετά την δημοσίευση στο ΦΕΚ, η απόφαση εφαρμογής του άρθρου 1 του ν.653/77 για συγκεκριμένα οδικά τμήματα, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.