Έκθεση προσθήκης συζυγικού επωνύμου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηeb7935ba-c0c2-4deb-adf1-042d8bf9a3c5 793502

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ληξιαρχεία, Προξενεία

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη δυνατότητα που έχει ο κάθε σύζυγος να προσθέσει στο επώνυμό του το επώνυμο του άλλου, σύμφωνα με το άρθρο 1388 του Αστικού Κώδικα, ενώπιον ληξιαρχείου το οποίο δεν έχει συντάξει το ίδιο τη ληξιαρχική πράξη γάμου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Έκθεση προσθήκης συζυγικού επωνύμου συντάσσεται από το Ληξιαρχείο του τόπου διαμονής των συζύγων.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Προσθήκη συζυγικού επωνύμου

Σημειώσεις

Η έκθεση προσθήκης συζυγικού επωνύμου συντάσσεται κατόπιν αυτοπρόσωπης εμφάνισης του πολίτη ενώπιον του Ληξιαρχείου. Η προσθήκη γίνεται με κοινή δήλωση ενώπιον του ληξιάρχου και ισχύει μέχρι να ανακληθεί ενώπιον του ληξιάρχου με κοινή δήλωση των συζύγων ή με μονομερή δήλωση οποιουδήποτε των συζύγων, η οποία κοινοποιείται στον άλλο σύζυγο (άρθρο 1388 του Αστικού Κώδικα)

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Προσθήκη συζυγικού επωνύμου

      Επίσημος τίτλος

      Έκθεση προσθήκης συζυγικού επωνύμου

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Οικογενειακές Να υφίσταται ελληνική ληξιαρχική πράξη γάμου.

       Όχι Όχι

      • 2 Άλλο Οι σχέσεις των συζύγων να διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Η προσθήκη γίνεται με κοινή δήλωση ενώπιον του Ληξιάρχου, άρα σε περίπτωση που παραστούν αμφότεροι οι σύζυγοι αρκεί η αίτησή τους, η οποία περιλαμβάνει τη συμφωνία, ενώπιον του Ληξιάρχου.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Σε περίπτωση που παραστεί ο ένας εκ των συζύγων ο οποίος επιθυμεί να προσθέσει το επώνυμο του συζύγου του στο δικό του, τότε εκτός από την δική του δήλωση, την οποία θα υποβάλλει ενώπιον του Ληξιάρχου, πρέπει να προσκομίσει και επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση του έτερου συζύγου που συναινεί σε αυτήν την προσθήκη.

       Ναι Ναι

      • 1 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αντιγράφου ή αποσπάσματος της Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώριση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976. Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αντιγράφου ή αποσπάσματος της Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώριση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou


       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9665

      • Νόμος 28 3719 2008 241 Α

       Περιγραφή Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100241

      • Προεδρικό Διάταγμα 17 850 1976 311 Α
      • 1 Φυσική ταυτοποίηση πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του Ληξιαρχείου ελέγχει την πληρότητα των ταυτοποιητικών εγγράφων του πολίτη για να προχωρήσει στην φυσική ταυτοποίηση του.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει τη προσκομισθείσα ληξιαρχική πράξη γάμου καθώς και εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω.

       Όχι Όχι


      • 3 Αδυναμία εξυπηρέτησης πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο πολίτης δεν πληρεί τι απαιτούμενες προϋποθέσεις - έξοδος από τη διαδικασία

       Ναι Ναι


      • 4 Σύνταξη έκθεσης προσθήκης συζυγικού επωνύμου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει την έκθεση προσθήκης συζυγικού επωνύμου.

       Ναι Όχι


      • 5 Αποστολή εκκρεμότητας προσθήκης συζυγικού επωνύμου στο ληξιαρχείο που έχει συντάξει τη ληξιαρχική πράξη γάμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Ληξιαρχείου που έχει συντάξει τη ληξιαρχική πράξη γάμου, ενσωματώνει την έκθεση προσθήκης συζυγικού επωνύμου.

       Ναι Όχι


      • 6 Δημιουργία πλήρους ληξιαρχικής πράξης γάμου που περιλαμβάνει και την προσθήκη συζυγικού επωνύμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Σημειώσεις Για να λάβει ο πολίτης πλήρες αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου (που να περιλαμβάνει και την προσθήκη συζυγικού επωνύμου) πρέπει να απευθυνθεί στο Ληξιαρχείο στο οποίο έχει καταχωρισθεί η ληξιαρχική πράξη γάμου ή στο ΚΕΠ ή να την αντλήσει μέσω gov.gr.

       Ναι Ναι


      • 7 Χορήγηση αντιγράφου της έκθεσης προσθήκης συζυγικού επωνύμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος χορηγεί μόνο αντίγραφο της έκθεσης. Για να λάβει ο πολίτης πλήρες αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου (που να περιλαμβάνει και την προσθήκη συζυγικού επωνύμου) πρέπει να απευθυνθεί στο Ληξιαρχείο στο οποίο έχει καταχωρισθεί η ληξιαρχική πράξη γάμου ή στο ΚΕΠ ή να την αντλήσει μέσω gov.gr.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.