Έλεγχος περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1a35a432-ec88-49b1-a886-f5110a5dec4d 955987

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

9 έως 10 + (
2
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

18 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αυτή αφορά στη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, μέσω της διενέργειας ελέγχου περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων : α. του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, β. των εποπτευομένων από αυτό φορέων και γ. των Νομικών Προσώπων στους σκοπούς των οποίων υπάγεται και η διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, για τη διαπίστωση της ύπαρξης ή μη παράνομου πλουτισμού τους. Απευθύνεται σε δημοσίους υπαλλήλους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία αυτή ξεκινάει με την υποβολή δικαιολογητικών - στοιχείων από τον ελεγχόμενο υπάλληλο, κατόπιν πρόσκλησης που του έχει επιδοθεί, σε συνέχεια της διαδικασίας έκδοσης εντολής ελέγχου περιουσιακής κατάστασης.

Τελευταία ενημέρωση

27/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Έλεγχος περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά προς την ΜΕΕ/ΥΠΟΙΚ από υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών για Έλεγχο Περιουσιακής Κατάστασης

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Διοικητικές Έκδοση εντολής ελέγχου περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλου από την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου προκειμένου να διερευνηθεί εάν η απόκτηση της παρουσιαζόμενης περιουσιακής κατάστασης, δικαιολογείται από εμφανή εισοδήματα και πόρους του υπαλλήλου και των μελών της οικογένειας του.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Ο ελεγχόμενος υπάλληλος έχει κληθεί από την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών με πρόσκληση να υποβάλλει στοιχεία- έγγραφα, σχετιζόμενα με την περιουσιακή κατάστασή του.

       Όχι Όχι

      • 1 Έντυπο Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης Έντυπο

       Έντυπο Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.minfin.gr/documents/20182/16025809/%CE%A0%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%95%CE%A3+%CE%91 %CE%92...+%CE%98 %CE%99+%CE%A3%CE%A4.xlsx/3d1f0803-ac43-40cc-98d5-3bd7d0eeb45a

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο ελεγχόμενος υπάλληλος συμπληρώνει τους πίνακες (Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ,Ζ,Η,Θ,Ι) του Εντύπου Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3062

      • 2 Υπεύθυνη Δήλωση Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Ο ελεγχόμενος υπάλληλος δηλώνει την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στους πίνακες (Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ,Ζ,Η,Θ,Ι) του Εντύπου Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος -E1, Πράξεις Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου , Αναλυτικές Καταστάσεις Μισθωμάτων Ακίνητης Περιουσίας - Ε2 , Καταστάσεις Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα- Ε3 . Φορολογικά πιστοποιητικά

       Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος -E1, Πράξεις Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου , Αναλυτικές Καταστάσεις Μισθωμάτων Ακίνητης Περιουσίας - Ε2 , Καταστάσεις Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα- Ε3 .

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.aade.gr/polites/eisodima/dilosi-forologias-eisodimatos-fp-e1-e2-e3

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Υποβάλλονται Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος -E1, Πράξεις Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου , Αναλυτικές καταστάσεις Μισθωμάτων Ακίνητης Περιουσίας - Ε2 , Καταστάσεις Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα- Ε3, των ελεγχόμενων ετών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 4 Δηλώσεις Στοιχείων Ακινήτων -Ε9 , Πράξεις Διοικητικού/Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. Φορολογικά πιστοποιητικά

       Δηλώσεις Στοιχείων Ακινήτων -Ε9 , Πράξεις Διοικητικού/Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.aade.gr/polites/akinita/dilosi-e9-enfia

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Υποβάλλονται Δηλώσεις Στοιχείων Ακινήτων -Ε9 , Πράξεις Διοικητικού/Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. ,των ελεγχόμενων ετών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 5 Βεβαίωση / Πιστοποιητικό / Αντίγραφο βιβλιαρίου καταθέσεων Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Βεβαίωση / Πιστοποιητικό / Αντίγραφο βιβλιαρίου καταθέσεων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τα αναφερόμενα στοιχεία στον Πίνακα Ε1 - "Στοιχεία Καταθέσεων" και Πίνακα Ε2 - "Στοιχεία Επαγγελματικών Λογαριασμών" του Εντύπου Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης, υποβάλλεται Βεβαίωση/Πιστοποιητικό /Αντίγραφο βιβλιαρίου καταθέσεων ενημερωμένο με τα διαθέσιμα ποσά κατά την έναρξη -λήξη της ελεγχόμενης περιόδου και τους δικαιούχους των ποσών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 6 Άδεια ανέγερσης οικοδομής και τα συνημμένα σ΄αυτή στοιχεία. Άδεια δόμησης

       Άδεια ανέγερσης οικοδομής και τα συνημμένα σ΄αυτή στοιχεία.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://services.tee.gr/adeiapublic/faces/main

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση ανέγερσης,αποπεράτωσης,βελτίωσης ακινήτων κατά το ελεγχόμενο διάστημα υποβάλλεται άδεια ανέγερσης οικοδομής καθώς και τα συνημμένα σ΄αυτή δικαιολογητικά στοιχεία π.χ. ΕΚΚΟ

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρονικές

       Όχι 2243

      • 7 Συμβολαιογραφικά Έγγραφα - Τίτλοι, Απόκτησης Ακίνητης Περιουσίας. Συμβολαιογραφικό έγγραφο

       Συμβολαιογραφικά Έγγραφα - Τίτλοι, Απόκτησης Ακίνητης Περιουσίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποβάλλονται Συμβολαιογραφικά έγγραφα - Τίτλοι, απόκτησης ακίνητης περιουσίας: α) όπως αυτή παρουσιάζεται στον Πίνακα Γ - "Ακίνητα" του Εντύπου Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης και β) η οποία δεν αναφέρεται στον προαναφερόμενο πίνακα αλλά έχει συμπεριληφθεί στις Δηλώσεις Στοιχείων Ακινήτων Ε9, των ελεγχόμενων ετών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3139

      • 8 Τίτλοι Ιδιοκτησίας, Τιμολόγια Αγοράς, Συμβόλαια, Λοιπά Έγγραφα - Στοιχεία Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Τίτλοι Ιδιοκτησίας, Τιμολόγια Αγοράς, Συμβόλαια, Λοιπά Έγγραφα - Στοιχεία

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποβάλλονται Τίτλοι Ιδιοκτησίας, Τιμολόγια Αγοράς, Συμβόλαια καθώς και Λοιπά Έγγραφα - Στοιχεία σχετικά με την απόκτηση κινητών μέσων, όπως αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα Δ - "Κινητά Μέσα" του Εντύπου Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 9 Τίτλοι Ιδιοκτησίας, Συμβόλαια, Πράξεις Απόκτησης Συμμετοχών - Λοιπών Χρεογράφων-Λοιπών Επενδύσεων Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Τίτλοι Ιδιοκτησίας, Συμβόλαια, Πράξεις Απόκτησης Συμμετοχών - Λοιπών Χρεογράφων-Λοιπών Επενδύσεων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποβάλλονται Τίτλοι Ιδιοκτησίας, Συμβόλαια, Πράξεις και Λοιπά Έγγραφα- Στοιχεία, απόκτησης συμμετοχών -Λοιπών Χρεογράφων - Λοιπών επενδύσεων (όπως έργα τέχνης, συλλογές, τιμαλφή κ.λ.π. στοιχεία) όπως αυτά παρουσιάζονται στους Πίνακες: α) Στ1 -"Στοιχεία επενδύσεων/Συμμετοχών και Λοιπών Χρεογράφων" και Στ2 -"Λοιπών επενδύσεων του Εντύπου Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης"

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 10 Αντίγραφο Σύμβασης Δανείου Ιδιωτικό συμφωνητικό

       Αντίγραφο Σύμβασης Δανείου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τα αναφερόμενα ποσά Δανείων στον Πίνακα Ζ- "Πάσης Φύσεως Δάνεια "του Εντύπου Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης, στην περίπτωση που ο Δανειστής είναι Φυσικό Πρόσωπο, υποβάλλεται αντίγραφο της σύμβασης δανείου που έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. συνοδευόμενο με αντίγραφο τραπεζικού Λογαριασμού Δανειστή απ΄όπου εκταμιεύτηκε το αναφερόμενο ποσό.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8972

      • 11 Αντίγραφο Δήλωσης Άτυπης Δωρεάς Χρημάτων Δήλωση

       Αντίγραφο Δήλωσης Άτυπης Δωρεάς Χρημάτων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τα αναφερόμενα ποσά στον Πίνακα Θ - "Άτυπες Δωρεές Χρηματικών Ποσών" στο Έντυπο Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης, υποβάλλεται αντίγραφο Δήλωσης Άτυπης Δωρεάς Χρημάτων καθώς και αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού Δωρητή απ΄όπου εκταμιεύτηκε το αναφερόμενο ποσό δωρεάς.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 12 Αντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού Δωρητή. Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Αντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού Δωρητή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τα αναφερόμενα ποσά στον Πίνακα Θ - "Άτυπες Δωρεές Χρηματικών Ποσών" στο Έντυπο Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης, υποβάλλεται αντίγραφο Δήλωσης Άτυπης Δωρεάς Χρημάτων καθώς και αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού Δωρητή απ΄όπου εκταμιεύτηκε το αναφερόμενο ποσό δωρεάς.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • Νόμος άρθρο 39 και άρθρο 116 παρ. 13 4622 2019 133 Α

       Περιγραφή Σύσταση Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου, επιπέδου Διεύθυνσης, σε κάθε Υπουργείο, η οποία υπάγεται απευθείας στον οικείο Υπουργό. Οι Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου διαρθρώνονται σε δύο (2) γραφεία, επιπέδου Τμήματος ως εξής: (α) Γραφείο Σχεδιασμού και Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων. (β) Τμήμα Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών. Με αποφάσεις των οικείων Υπουργών που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από γνώμη της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, προσδιορίζεται η έναρξη λειτουργίας των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου του άρθρου 39 του παρόντος σε κάθε Υπουργείο. Με αποφάσεις των οικείων Υπουργών και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν να περιέρχονται σε αυτές πρόσθετες αρμοδιότητες, συναφείς προς την επιχειρησιακή αποστολή τους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100133

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση άρθρο 2 παρ.2 περ.(β) υποπερ. (γγ) 2523 2021

       Περιγραφή Στα Τμήματα Β΄ και Γ΄ - Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών της ΜΕΕ του Υπ. Οικ. κατανεμήθηκε η αρμοδιότητα διενέργειας ελέγχων περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, των εποπτευόμενων από αυτό φορέων και των υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων στους σκοπούς των οποίων υπάγεται και η διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου είναι αρμοδιότητα των Τμημάτων Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών Προσδιορισμός της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A83%CE%95%CE%A6%CE%97-04%CE%9C

       ΑΔΑ Ψ3ΕΦΗ-04Μ

      • Προεδρικό Διάταγμα άρθρο 5 παρ.3 περ.(γ) υποπερ.(ββ) 142 2017 181 Α

       Περιγραφή Αρμοδιότητα της ΜΕΕ του Υπουργείου Οικονομικών για διενέργεια ελέγχων περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, των εποπτευομένων από αυτό φορέων και των υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων στους σκοπούς των οποίων υπάγεται και η διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100181

      • Εγκύκλιος ΜΕΕ 00624 ΕΞ 2015 ΕΜΠ /21-05-2015

       Περιγραφή Καθορισμός εντύπων που χρησιμοποιούνται κατά την διενέργεια Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης (Ε.Π.Κ.) σε υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών πλην ΓΓΔΕ, μετά από έγκριση από τον κ. Υπουργό Οικονομικών

       Νομικές παραπομπές https://www.minfin.gr/documents/20182/16025809/%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3+%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%99%CE%91+%CE%9C%CE%95.pdf/98dfb604-d670-4151-bc53-bd4fb526cc04

      • Εγκύκλιος Γ.Δ.Ο.Ε. 16578 ΕΞ/ΕΜΠ/29-04-2013

       Περιγραφή Επαναπροσδιορισμός της διαδικασίας και του τρόπου ελέγχου περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών.


      • 1 Υποβολή Εντύπου Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης -Υπεύθυνης Δήλωσης -Λοιπών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η συγκεκριμένη διαδικασία ξεκινάει με την υποβολή των δικαιολογητικών-στοιχείων από τον ελεγχόμενο υπάλληλο, στην ΜΕΕ του Υπουργείου Οικονομικών. Η υποβολή των στοιχείων δύναται να πραγματοποιηθεί εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση σχετικής πρόσκλησης με τους εξής τρόπους: α)ταχυδρομικά, β) αποστολή με την μέθοδο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γ) αυτοπροσώπως.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση υποβαλλόμενων δικαιολογητικών-στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Καταχώρηση στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ). Σε περίπτωση υποβολής των δικαιολογητικών -στοιχείων σε έντυπη μορφή αυτά ψηφιοποιούνται και καταχωρίζονται στο ΣΗΔΕ.

       Όχι Όχι


      • 3 Παραλαβή δικαιολογητικών- στοιχείων από ελεγκτή


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά-στοιχεία παραλαμβάνονται ψηφιακά από τον ελεγκτή μέσω ΣΗΔΕ και σε έντυπη μορφή (στην περίπτωση υποβολής σε έντυπη μορφή).

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος υποβαλλόμενων δικαιολογητικών-στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενεργείται έλεγχος των δικαιολογητικών - στοιχείων τα οποία προσκομίστηκαν από τον ελεγχόμενο υπάλληλο.

       Όχι Όχι


      • 5 Ενσωμάτωση δικαιολογητικών - στοιχείων στον φάκελο της υπόθεσης ελέγχου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η συγκεκριμένη διαδικασία ολοκληρώνεται, με την ενσωμάτωση των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών-στοιχείων στο φάκελο της υπόθεσης ελέγχου που έχει δημιουργηθεί με την έκδοση της οικείας εντολής ελέγχου περιουσιακής κατάστασης.Τα δικαιολογητικά- στοιχεία θα αξιολογηθούν κατά τη διαδικασία σύνταξης Έκθεσης ελέγχου περιουσιακής κατάστασης, η οποία έπεται της συγκεκριμένης διαδικασίας.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.