Έλεγχος τιμολογίων πλοηγικών δικαιωμάτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4b2a812a-df80-46ed-8a9b-1a9ed53ff898 711449

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΟΗΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έτος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον έλεγχο των Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών που προκύπτουν από την παροχή υπηρεσιών πλοήγησης, τόσο για την ορθότητά τους όσο και για την κατάθεση των εσόδων από αυτά στον λογαριασμό που διατηρεί η Πλοηγική Υπηρεσία στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΟΗΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Αποτέλεσμα του ελέγχου είναι είτε η έκδοση συμπληρωματικών τιμολογίων από τις Λιμενικές Αρχές αν διαπιστωθεί ότι δεν έγιναν ορθά οι προβλεπόμενες χρεώσεις, είτε σε επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στα Ναυτικά Πρακτορεία βάσει προβλεπόμενων διαδικασιών.

Τελευταία ενημέρωση

12/09/2023

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έλεγχος τιμολογίων πλοηγικών δικαιωμάτων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • 1 Αντίγραφο βιβλίου ταμείου Πλοηγικού Σταθμού. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Αντίγραφο βιβλίου ταμείου Πλοηγικού Σταθμού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Προκειμένου να διενεργηθεί ο έλεγχος, το αρμόδιο τμήμα κάθε Πλοηγικού Σταθμού αποστέλλει στη Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας μηνιαίως, αντίγραφο βιβλίου ταμείου Πλοηγικού Σταθμού, λογιστικό δελτίο πλοηγικών εισπράξεων, πίνακα καταπλεύσαντων και αποπλεύσαντων πλοίων υπόχρεων σε πλοήγηση, κατάσταση βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων πλοηγικών δικαιωμάτων, φωτοαντίγραφα τραπεζικών καταθέσεων-πληρωμών, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • Νόμος 20, 21, 22 3142 1955 43 Α

       Περιγραφή Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19550100043

      • Προεδρικό Διάταγμα 13 2018 26 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100026

      • Προεδρικό Διάταγμα 287 1991 102 Α

       Περιγραφή Πλοηγικά Δικαιώματα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19910100102

      • Βασιλικό Διάταγμα 1958 44 Α

       Περιγραφή Περί εκτελέσεως του Ν.3142/1955 Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19580100044

      • 1 Έλεγχος τιμολογίου με συνοδευτικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ελέγχεται εάν το τιμολόγιο συνοδεύεται από τις αντίστοιχες βεβαιώσεις πλοηγού και εάν έχουν μεταφερθεί σωστά στο τιμολόγιο τα στοιχεία του πλοίου, του πράκτορα και οι ημερομηνίες / ώρες κατάπλου και απόπλου.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος ορθότητας έκδοσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

       Περιγραφή Ελέγχονται τα τιμολόγια ως προς την ορθότητά τους ως εξής: Περίπτωση Κατάπλου – Απόπλου (συνήθης περίπτωση) Χρεώσεις κατάπλου: • Χρέωση χωρητικότητας: Η βασική χρέωση που καλύπτει τον κατάπλου και τον απόπλου του πλοίου. Η χρέωση περιγράφεται στους πίνακες ύψους πλοηγικών/ χωρητικότητας πλοίου (2 σχετικό) και πρέπει να είναι αυτή που αντιστοιχεί στη χωρητικότητα του πλοίου. • Χρέωση παραβολής: Η παραβολή / πρυμνοδέτηση αναγράφεται στο τιμολόγιο ή υπάρχουν πίνακες που ορίζουν τις θέσεις στις οποίες τα πλοία παραβάλλουν / πρυμνοδετούν. Η χρέωση της είναι ίση με Χρέωση χωρητικότητας * 10%. • Χρέωση υπερωριών: Εάν υπάρχει υπερωρία (η διάρκεια της πλοήγησης υπερβαίνει τα 60 λεπτά) πρέπει να έχει χρεωθεί ποσό ως εξής: πλήθος υπερωριών* χρέωση υπερωρίας. Η χρέωση υπερωρίας ορίζεται στο (2 σχετικό) και είναι στα 52,95€. Σε περιπτώσεις αδικαιολόγητων υπερωριών, πρέπει να αναγράφεται στο δελτίο πλοηγού, η χρέωση τριπλασιάζεται. ΠΡΟΣΟΧΗ κλάσμα υπερωρίας υπολογίζεται ως ολόκληρη υπερωρία. Π.χ. πλοήγηση 2 ωρών και 15 λεπτών υπολογίζεται στις 2 υπερωρίες: Η πρώτη ώρα δεν χρεώνεται. Η δεύτερη ώρα 1 υπερωρία και τα 15 λεπτά δεύτερη υπερωρία. • Χρέωση λύσιμο: Εάν υπάρχει λύσιμο αναγράφεται στο δελτίο πλοηγού. Η χρέωση περιγράφεται στους πίνακες τελών δεσίματος - λυσίματος / χωρητικότητας πλοίου (2 σχετικό) και πρέπει να είναι αυτή που αντιστοιχεί στη χωρητικότητα του πλοίου. • Χρέωση δέσιμο: Εάν υπάρχει δέσιμο αναγράφεται στο δελτίο πλοηγού. Η χρέωση περιγράφεται στους πίνακες τελών δεσίματος - λυσίματος / χωρητικότητας πλοίου (2 σχετικό) και πρέπει να είναι αυτή που αντιστοιχεί στη χωρητικότητα του πλοίου. Προσαυξήσειςκατάπλου: • Εκτός λιμένα: Περιγράφονται οι περιοχές στο 1 σχετικό, άρθρο 9. Επίσης, για τον Πειραιά, υπάρχουν πίνακες που έχουν σταλεί από τον πλοηγικό σταθμό και αναγράφουν τις θέσεις που είναι η όχι εκτός λιμένα. • Νυχτερινά: όταν ο κατάπλους λαμβάνει χώρα στο χρονικό διάστημα από 18:01 έως 06:00. • Αργία: Όταν ο κατάπλους λαμβάνει χώρα σε ημέρα αργίας. • Επικίνδυνα φορτία: Η ύπαρξή τους αναγράφεται στο δελτίο πλοηγού. Υπολογίζουμε τον συντελεστή προσαυξήσεων προσθέτοντας για κάθε μία από τις αιτίες προσαύξησης κατάπλου που αληθεύει 25% (προφανώς με μέγιστο το 100%). Π.χ. εάν υπάρχουν εκτός λιμένα και επικίνδυνα ο συντελεστής είναι 50% (25%+25%) Προσαύξηση κατάπλου: Ο υπολογισμός προσαυξήσεων γίνεται ως εξής: (Χρέωση χωρητικότητας + Χρέωση παραβολής + Χρέωση υπερωριών + Χρέωση δέσιμο +Χρέωση λύσιμο) * συντελεστή προσαυξήσεων. Χρεώσεις απόπλου: • Χρέωση λύσιμο: Όπως και στον κατάπλου. • Χρέωση υπερωριών: Όπως και στον κατάπλου. Προσαυξήσεις απόπλου: • Εκτός λιμένα: Περιγράφονται οι περιοχές στο 1 σχετικό, άρθρο 9. Επίσης, για τον Πειραιά, υπάρχουν πίνακες που έχουν σταλεί από τον πλοηγικό σταθμό και αναγράφουν τις θέσεις που είναι η όχι εκτός λιμένα. • Νυχτερινά: όταν ο απόπλους λαμβάνει χώρα στο χρονικό διάστημα από 18:01 έως 06:00. • Αργία: Όταν ο απόπλους λαμβάνει χώρα σε ημέρα αργίας. • Επικίνδυνα φορτία: Η ύπαρξή τους αναγράφεται στο δελτίο πλοηγού. Στον απόπλου υπάρχουν δύο προσαυξήσεις και δύο συντελεστές προσαυξήσεως. Υπολογίζουμε τον συντελεστή προσαυξήσεων Α προσθέτοντας για κάθε μία από τις αιτίες προσαύξησης κατάπλου που αληθεύει 25% (μέγιστη τιμή του συντελεστή είναι το 100%). Π.χ. εάν υπάρχουν εκτός λιμένα και επικίνδυνα ο συντελεστής είναι 50% (25%+25%). Υπολογίζουμε τον συντελεστή προσαυξήσεων Β όπως τον Α προσθέτοντας μόνο για τις αιτίες κατάπλου: νυχτερινά, αργία και επικίνδυνα). Μέγιστη τιμή του συντελεστή είναι το 75%. Προσαύξηση απόπλου Α: Ο υπολογισμός προσαυξήσεων Α γίνεται ως εξής: (Χρέωση λύσιμο + Χρέωση υπερωριών) * συντελεστή προσαυξήσεων Α. Προσαύξηση απόπλου Β: Ο υπολογισμός προσαυξήσεων Β γίνεται ως εξής: (Χρέωση χωρητικότητας + Χρέωση παραβολής) * συντελεστή προσαυξήσεων Β. Σύνολο Τιμολογίου: Αθροίζουμε τις παραπάνω χρεώσεις και τις προσαυξήσεις. Μείωση SBT: Εφαρμόζεται όταν στο τιμολόγιο αναγράφεται η ένδειξη SBT. Υπολογίζεται μείωση 17% επι του Συνόλου Τιμολογίου. Τελικό Σύνολο: Σύνολο Τιμολογίου - Μείωση SBT. Προσαύξηση καθυστέρησης εξόφλησης: Η ημερομηνία πληρωμής του τιμολογίου πρέπει είναι το πολύ τριάντα μέρες από την ημερομηνία κατάπλου του πλοίου. Για κάθε μήνα καθυστέρησης εξόφλησης του τιμολογίου, μετά τις τριάντα ημέρες, εφαρμόζεται προσαύξηση 10% επί του τελικού συνόλου με ανώτερο τους 11 μήνες (110%) οπού το τιμολόγιο διαβιβάζεται υποχρεωτικά στο Δημόσιο Ταμείο για την είσπραξη της οφειλής σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος συμφωνίας με μηνιαία αναφορά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ελέγχεται εάν υπάρχει συμφωνία στα στοιχεία της μηνιαίας αναφοράς που αποστέλλονται από τα αρμόδια τμήματα καταβολής και είσπραξης Πλοηγικών Δικαιωμάτων που υπάρχουν σε κάθε Πλοηγικό Σταθμό και συγκεκριμένα: • Το πλήθος των τιμολογίων. • Την άθροιση των τιμολογίων. • Τον υπολογισμό κράτησης 3% σε ΕΛΟΑΝ και εάν έχει αποδοθεί στο εν λόγω ταμείο βάσει προσκομισθέντων καταθετηρίων . • Το συνολικό ποσό των καταθετηρίων. • Από τα extrait που τηρεί το Κεφάλαιο Πλοηγικής Υπηρεσίας στην Τράπεζα της Ελλάδος ελέγχουμε εάν έχουν γίνει οι καταθέσεις. • Ενώ τέλος εάν το συνολικό ποσό των καταθέσεων αντιστοιχεί στο συνολικό ποσό των τιμολογίων.

       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή υπηρεσιακών εγγράφων στα αρμόδια τμήματα Λιμενικών Αρχών προκειμένου να γίνουν τυχόν διορθώσεις.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση διαδικασίας ελέγχου ακολουθεί, όπου απαιτείται, η αποστολή υπηρεσιακών εγγράφων στα αρμόδια τμήματα Λιμενικών Αρχών προκειμένου να διενεργηθεί επανέλεγχος αναφορικά με εκδοθέντα Τιμολόγια ή για να αποσταλούν συμπληρωματικά στοιχεία που θα διευκολύνουν την προαναφερθείσα διαδικασία. Ο επανέλεγχος αφορά είτε σε έκδοση συμπληρωματικών τιμολογίων από την στιγμή που θα διαπιστωθεί ότι δεν έγιναν ορθά οι προβλεπόμενες χρεώσεις, είτε σε επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στα Ναυτικά Πρακτορεία βάσει προβλεπόμενων διαδικασιών.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.