Έναρξη λειτουργίας εφεδρικών σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηab6aebfc-e6ea-407a-88d1-0334879338f8 568854

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία της έναρξης λειτουργίας εφεδρικών σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας με υπεύθυνη δήλωση, βάσει του ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α΄/07-12-2016).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Μόνο για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν εφεδρικά και όχι για κύρια ηλεκτροδότηση.

Τελευταία ενημέρωση

22/04/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Έναρξη λειτουργίας εφεδρικού σταθμού ηλεκτρικής ενέργειας


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και το π.δ.18/1989.

    NACE

    • 35.11 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος

    Εξερχόμενα

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εφεδρικοί σταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας - Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας

      Επίσημος τίτλος

      Έναρξη λειτουργίας εφεδρικών σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Τεχνικές Προϋπόθεση η υπάρξη ενός εφεδρικού σταθμού ηλεκτρικής ενέργειας.

       Όχι Όχι

      • 1 Πρόσθετη Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ του φορέα του εφεδρικού σταθμού και του αρμόδιου Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς ή του Δικτύου Διανομής, κατά περίπτωση. Έγγραφο

       Πρόσθετη Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ του φορέα του εφεδρικού σταθμού και του αρμόδιου Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς ή του Δικτύου Διανομής, κατά περίπτωση.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://ypen.gov.gr/energeia/ilektriki-energeia/paragogi-ilektrikis-energeias-symva/diadikasia-adeiodotisis/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η πρόσθετη συμφωνία αποτελεί το μοναδικό δικαιολογητικό. Αμέσως μετά την υπογραφή της, ο φορέας / ιδιοκτήτης του εφεδρικού σταθμού μπορεί να αποστείλει την υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • Νόμος 3Α και 5 παρ. 1 2244 1994 168 Α

       Περιγραφή ΦΕΚ 168/Α΄/07-10-1994 «Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19940100168

      • Νόμος 5 4442 2016 230 Α

       Περιγραφή Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100230

      • Νόμος 76 παρ. 10 4549 2018 105 Α

       Περιγραφή Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων...

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100105

      • Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/44608/534 2020 1976 Β

       Περιγραφή Διαδικασία και δικαιολογητικά για την έναρξη λειτουργίας των εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200201976

       ΑΔΑ 6ΟΖΗ4653Π8-31Ο

      • 1 Αίτημα υπογραφής πρόσθετης συμφωνίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Σημειώσεις Αίτημα του φορέα / ιδιοκτήτη του εφεδρικού σταθμού προς τον αρμόδιο Διαχειριστή Συστήματος ή Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ ή ΔΕΔΔΗΕ αντίστοιχα), για τη σύναψη πρόσθετης συμφωνίας, που αποτελεί το μοναδικό δικαιολογητικό της διαδικασίας.

       Όχι Όχι


      • 2 Υπογραφή πρόσθετης συμφωνίας σύνδεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Σημειώσεις Σύναψη πρόσθετης συμφωνίας μεταξύ του φορέα / ιδιοκτήτη του εφεδρικoύ σταθμού και του αρμόδιου Διαχειριστή Συστήματος ή Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ ή ΔΕΔΔΗΕ αντίστοιχα), η οποία αποτελεί το μοναδικό δικαιολογητικό της διαδικασίας.

       Όχι Όχι


      • 3 Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας εφεδρικού σταθμού ηλεκτρικής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Σημειώσεις Η Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας εφεδρικού σταθμού ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται από τον ίδιο τον φορέα / ιδιοκτήτη του σταθμού, μετά την υπογραφή της πρόσθετης συμφωνίας του πρώτου βήματος και μπορεί να σταλεί και με email. Με την υπεύθυνη δήλωση, η διαδικασία λήγει και ο εφεδρικός σταθμός μπορεί να λειτουργήσει νόμιμα.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.