Ένσταση επί της διαδικασίας διενέργειας εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση25e33899-2c42-418e-ae0e-7daaa6dd690a 253389

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήμα Γ΄ Εξετάσεων Κρατικών Πιστοποιητικών, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

50 €

Εκτιμώμενος χρόνος

20 έως 50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποβολή ενστάσεων για ζητήματα που άπτονται της διενέργειας και των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) και απευθύνεται σε υποψήφιους που εξετάστηκαν στις εξετάσεις αυτές.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Γ΄ Εξετάσεων Κρατικών Πιστοποιητικών

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

 1. Με εξαίρεση το αίτημα για λεπτομερή ανάλυση λαθών στην Ενότητα 2 "Παραγωγή γραπτού λόγου (& γραπτής διαμεσολάβησης)" που προϋποθέτει την πληρωμή παραβόλου (Kωδικός e-παραβόλου: 8465) ποσού πενήντα ευρώ (50€), η διαδικασία παρέχεται χωρίς κόστος.
 2. Διευκρινίζεται ότι ο εκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης του αιτήματος είναι ενδεικτικός και αναφέρεται σε εργάσιμες ημέρες.

Τελευταία ενημέρωση

16/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αναφορά/Καταγγελία

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ένσταση

Σημειώσεις

1) Oι ενστάσεις υποβάλλονται στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. με εξαίρεση το αίτημα για λεπτομερή ανάλυση λαθών στην Ενότητα 2 "Παραγωγή γραπτού λόγου (& γραπτής διαμεσολάβησης)", η οποία υποβάλλεται στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς προϋποθέτει τη δέσμευση του σχετικού παραβόλου.


2) Για την υπηρεσία ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτήσεων των πολιτών προς το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. "e-Αίτηση" πατήστε παραπάνω τον Σχετικό Σύνδεσμο.


3) Emails για ηλεκτρονική υποβολή αίτησης: protocol@minedu.gov.gr, t13pxg1@minedu.gov.gr.


4) Οι ώρες υποδοχής κοινού στο κτήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. , για την δια ζώσης υποβολή αιτήσων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο, βρίσκονται αναρτημένες στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https:...gov.gr.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Υποβολή ενστάσεων για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Διοικητικές Δικαίωμα υποβολής ένστασης έχει υποψήφιος που εξετάστηκε στις εξετάσεις του ΚΠΓ ή αν είναι ανήλικος ο κηδεμόνας του ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Ένσταση που αφορά σε τεχνικά ζητήματα της διενέργειας των εξετάσεων ή στα θέματα των εξετάσεων μιας συγκεκριμένης γλώσσας πρέπει να υποβάλλεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών μετά την ημέρα της διενέργειας των εξετάσεων. Ένσταση που αφορά στον τρόπο αξιολόγησης και βαθμολόγησης του εξεταζόμενου, καθώς και τα αιτήματα ελέγχου καταχώρισης της βαθμολογίας, πρόσβασης στα γραπτά όλων των ενοτήτων και λεπτομερούς ανάλυσης λαθών στην Ενότητα 2 "Παραγωγή γραπτού λόγου (& γραπτής διαμεσολάβησης)" πρέπει να υποβάλλεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών μετά την ημέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Η υποβολή του αιτήματος της λεπτομερούς ανάλυσης των λαθών του στην Ενότητα 2 "Παραγωγή γραπτού λόγου (& γραπτής διαμεσολάβησης)" προϋποθέτει την πληρωμή του προβλεπόμενου παραβόλου. Το παράβολο δεσμεύει αρμόδιος υπάλληλος που έχει ορισθεί από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι

      • 4 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών/αιτούσα να είναι κάτοχος κωδικών εισόδου στο taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Η ένσταση αφορά α) σε τεχνικά ζητήματα της διενέργειας των εξετάσεων β) στα θέματα των εξετάσεων συγκεκριμένης γλώσσας γ) στον τρόπο αξιολόγησης και βαθμολόγησης δ) αίτημα για έλεγχο ορθής καταχώρισης ε) αίτημα για πρόσβαση στα απαντητικά έντυπα 0 €       Όχι

      • 2 Αίτημα για λεπτομερή ανάλυση λαθών στην Ενότητας 2 "Παραγωγή γραπτού λόγου (& γραπτής διαμεσολάβησης)". 50 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8465

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 1 Ταυτοποιητικό έγγραφο Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για Έλληνες πολίτες: φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (ή σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής) ή φωτοαντίγραφο Διαβατηρίου ή φωτοαντίγραφο της Άδειας Οδήγησης ή Φωτοαντίγραφο Ατομικού Βιβλιαρίου Υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Για τους Έλληνες ένστολους πολίτες αντί Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας κατατίθεται φωτοαντίγραφο του αντίστοιχου Δελτίου Ταυτότητας. Για πολίτες Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης: φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου. Για πολίτες τρίτων χωρών: φωτοαντίγραφο Διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδος τους στη Χώρα, ή φωτοαντίγραφο εγγράφου που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής αποστολής αίτησης επισυνάπτεται το ταυτοποιητικό έγγραφο ψηφιοποιημένο. Η ταυτοποίηση με Κωδικούς TAXISnet αφορά στην περίπτωση υποβολής ψηφιακού αιτήματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Εξουσιοδότηση Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Απαιτείται στην περίπτωση μόνο που η ένσταση υποβάλλεται από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και συνοδεύεται από ταυτοποιητικό έγγραφο του εξουσιοδοτημένου..

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3070

      • 3 Γνωστοποίηση δέσμευσης παραβόλου Γνωστοποίηση / Αναγγελία / Ανακοίνωση

       Γνωστοποίηση δέσμευσης παραβόλου       Σημειώσεις: Στην περίπτωση αιτήματος για λεπτομερή ανάλυση λαθών ο/η Προϊστάμενος/Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υποβλήθηκε αρχικά η ένσταση επιβεβαιώνει εγγράφως την πληρωμή και τη δέσμευση του προβλεπόμενου παραβόλου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5743

      • Νόμος 128 4763 2020 254 Α

       Περιγραφή Το άρθρο 128 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254) αντικατέστησε το άρθρο 4 του ν. 2740/1999 "Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις." (Α΄ 186). Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 128 "3. ο υποψήφιος μπορεί ύστερα από αίτημά του να έχει πρόσβαση στο γραπτό του, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, ενώ χορήγηση αντιγράφων απαγορεύεται. Αν ο υποψήφιος επιθυμεί ανάλυση της αξιολόγησης, συντάσσεται, ύστερα από αίτησή του, αξιολογική έκθεση από τον επιστημονικό υπεύθυνο της συγκεκριμένης γλώσσας ή από τον εκπρόσωπο που εκείνος ορίζει. Για την υποβολή της σχετικής αίτησης καταβάλλεται παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων."

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100254

      • Νόμος 4 2740 1999 186 Α

       Περιγραφή Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις. - Διαδικασία εξετάσεων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100186

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 56210/A5 2018 1355 Β

       Περιγραφή Καθορισμός παράβολου σχετικά με τη σύνταξη αξιολογικής έκθεσης στην Ενότητα 2 (παραγωγή γραπτού λόγου) για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180201355

      • Υπουργική Απόφαση 35536/A5 2019 909 Β

       Περιγραφή Με την με αρ. 35536/Α5/6-3-2019 "Τροποποίηση της με αρ. 14420/ΚΒ/04-02-2008 (ΦΕΚ Β 218) απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Εξετάσεις - όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις με αρ.170141/Α5/11-10-2017 (ΦΕΚ Β 3650) και 49030/Α5/23-03-2018 (ΦΕΚ Β 1140) υπουργικές αποφάσεις." (Β΄ 909) αντικαταστάθηκαν η παράγραφος 1 και το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 27 της με αρ. 14420ΚΒ/04-02-2008 υπουργικής απόφασης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190200909

      • Υπουργική Απόφαση 170141/A5 2017 3650 Β

       Περιγραφή Με την με αρ. 170141/A5/11-10-2017 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προστίθεται νέο άρθρο 27 "Ενστάσεις των εξεταζόμενων" στην με αρ. 14420/4-2-2008 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων "Εξετάσεις − Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας" (Β΄ 218), με το οποίο αναγνωρίζεται στους εξεταζόμενους για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας το δικαίωμα υποβολής ένστασης, καθώς και το είδος των ενστάσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170203650

      • 1 Παραλαβή της ένστασης/αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Υποβολή της ένστασης

       Σημειώσεις 1) Oι ενστάσεις υποβάλλονται στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. με εξαίρεση το αίτημα για λεπτομερή ανάλυση λαθών στην Ενότητα 2 "Παραγωγή γραπτού λόγου (& γραπτής διαμεσολάβησης)", το οποίο υποβάλλεται στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς προϋποθέτει τη δέσμευση του σχετικού παραβόλου. 2) Σύνδεσμος για υποβολή ψηφιακού αιτήματος/ψηφιακής ένστασης: https://mydocs.minedu.gov.gr 3) Emails για ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος/ένστασης: protocol@minedu.gov.gr, t13pxg1@minedu.gov.gr. 4) Οι ώρες υποδοχής κοινού στο κτήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. , για την δια ζώσης υποβολή αιτημάτων/ενστάσεων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο, βρίσκονται αναρτημένες στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https:...gov.gr.Η ένσταση μπορεί να αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: protocol@minedu.gov.gr

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση και δρομολόγηση της ένστασης στο αρμόδιο Τμήμα


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Σημειώσεις Μετά την πρωτοκόλληση της αίτησης παρέχεται στον/στην ενδιαφερόμενο/ενδιαφερόμενη αποδεικτικό υποβολής αίτησης (σε έγχαρτη μορφή στην περίπτωση δια ζώσης υποβολής και με no replay e-mail στην περίπτωση της ηλεκτρονικής).

       Όχι Όχι


      • 3 Ανάθεση της ένστασης σε υπάλληλο του Τμήματος


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 4 Η ένσταση αφορά στη διαδικασία των εξετάσεων       Ναι Όχι


      • 5 Η ένσταση αφορά στα θέματα των εξετάσεων συγκεκριμένης γλώσσας       Ναι Όχι


      • 6 Αποστολή ένστασης στον Επιστημονικά Υπεύθυνο


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Η ένσταση αποστέλλεται από την Υπηρεσία στον Επιστημονικά Υπεύθυνο με κοινοποίηση στον/στην Πρόεδρο ή/και στα μέλη της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.).

       Ναι Όχι


      • 7 Απάντηση από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο       Σημειώσεις Η απάντηση του Επιστημονικά Υπεύθυνου τίθεται υπόψη των υπόλοιπων μελών της Κ.Ε.Ε. πριν αποσταλεί στην Υπηρεσία, ώστε να διαβιβαστεί στον αποστολέα και να συμπεριληφθεί στα πρακτικά της Επιτροπής Έκδοσης Αποτελεσμάτων.

       Ναι Όχι


      • 8 Η ένσταση αφορά σε τεχνικά ζητήματα της διενέργειας των εξετάσεων       Ναι Όχι


      • 9 Αποστολή ένστασης και πρακτικών Ε.Κ. στην Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 10 Απάντηση από την Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 11 Η ένσταση αφορά στη βαθμολογία του εξεταζόμενου       Ναι Όχι


      • 12 Αναζήτηση απαντητικών εντύπων. Έλεγχος ορθής καταχώρισης βαθμολογίας


       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Ναι Όχι


      • 13 Ένσταση για τον τρόπο αξιολόγησης και βαθμολόγησης       Ναι Όχι


      • 14 Αποστολή ένστασης στον Επιστημονικά Υπεύθυνο.


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 15 Απάντηση από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο       Ναι Όχι


      • 16 Αίτημα για λεπτομερή ανάλυση λαθών       Σημειώσεις Στην περίπτωση αιτήματος για λεπτομερή ανάλυση λαθών ο/η Προϊστάμενος/Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υποβλήθηκε αρχικά η ένσταση επιβεβαιώνει εγγράφως την πληρωμή και τη δέσμευση του προβλεπόμενου παραβόλου.

       Ναι Όχι


      • 17 Αποστολή ένστασης στον Επιστημονικά Υπεύθυνο


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 18 Απάντηση από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο       Ναι Όχι


      • 19 Αίτημα για έλεγχο ορθής καταχώρισης


       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Ναι Όχι


      • 20 Σύνταξη απαντητικού εγγράφου για τον ενδιαφερόμενο


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 21 Πρωτοκόλληση και δρομολόγηση απαντητικού εγγράφου στην Υπηρεσία Διεκπεραίωσης       Ναι Όχι


      • 22 Αποστολή απαντητικού εγγράφου στον ενδιαφερόμενο


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Ναι


      • 23 Αίτημα για πρόσβαση στα απαντητικά έντυπα       Ναι Όχι


      • 24 Σύνταξη απαντητικού εγγράφου για τον ενδιαφερόμενο       Ναι Όχι


      • 25 Πρωτοκόλληση και δρομολόγηση απαντητικού εγγράφου στην Υπηρεσία Διεκπεραίωσης       Ναι Όχι


      • 26 Αποστολή απαντητικού εγγράφου στον ενδιαφερόμενο       Ναι Όχι


      • 27 Τηλεφωνική Επικοινωνία για ραντεβού       Ναι Όχι


      • 28 Επίδειξη απαντητικών εντύπων υποψηφίων       Ναι Ναι


      • 29 Σύνταξη απαντητικού εγγράφου για τον ενδιαφερόμενο       Όχι Όχι


      • 30 Πρωτοκόλληση και δρομολόγηση απαντητικού εγγράφου στην Υπηρεσία Διεκπεραίωσης       Ναι Όχι


      • 31 Αποστολή απάντησης στον ενδιαφερόμενο/ενδιαφερόμενη       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.