Ένταξη εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας και των μελών τους στο Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας (Ε.Μ.Ε.Π.Π.)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb3e58763-0acb-4e20-9614-a5520ab77074 358763 Inclusion of civil protection volunteer organisations and their members in the Single Register of Civil Protection Volunteering (EMEPP)

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

9 έως 16

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ένταξη των εθελοντικών οργανώσεων, που ήταν ενταγμένες στο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας πριν την δημοσίευση του ν. 4662/2020, και μελών τους στο Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας (Ε.Μ.Ε.Π.Π.) και ήδη έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής τους σε αυτό.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

6 έτη

Τελευταία ενημέρωση

27/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Ένταξη εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας και των μελών τους στο Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας (Ε.Μ.Ε.Π.Π.)


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ένταξη εθελοντικών οργανώσεων στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.) και των μελών τους στο Μητρώο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Π.Π.) του Ενιαίου Μητρώου Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας (Ε.Μ.Ε.Π.Π.).

      Επίσημος τίτλος

      Ένταξη εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας και των μελών τους στο Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας (Ε.Μ.Ε.Π.Π.)

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας
      Μητρώο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       email

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       E2

       ,,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Επιτυχής ολοκλήρωση πιστοποιημένης εκπαίδευσης στη Σχολή Εθελοντών και Εθελοντικών Οργανώσεων της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Ήδη εγγεγραμμένες εθελοντικές οργανώσεις στο Μητρώο εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.) και μελών τους στο Μητρώο εθελοντών πολιτικής προστασίας (Μ.Ε.Π.Π.).

       Όχι Όχι

      • 3 Εταιρικού δικαίου Ελάχιστος αριθμός μελών που επιθυμούν να λάβουν την ιδιότητα του εθελοντή πολιτικής προστασίας και οφείλει το κάθε σωματείο/ένωση/ομάδα να διαθέτει είναι δώδεκα (12).

       Όχι Όχι

      • 4 Ηλικιακές Άνω των 18 ετών έως 65 ετών για επιχειρησιακές δράσεις ή έως 70 ετών για υποστηρικτικές δράσεις πολιτικής προστασίας.

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό εκπαίδευσης στην Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας (Α.ΠΟ.Π.). Βεβαίωση

       Πιστοποιητικό εκπαίδευσης στην Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας (Α.ΠΟ.Π.).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://civilprotection.gov.gr/akadimia-politikis-prostasias-apop

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Κατάλογος με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, έτος γέννησης, διεύθυνση, τηλέφωνο, επάγγελμα, συγκεκριμένη ειδικότητα του μέλους στην εθελοντική οργάνωση) τουλάχιστον δώδεκα (12) μελών της Εθελοντικής Οργάνωσης, τα οποία επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Κατάλογος με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, έτος γέννησης, διεύθυνση, τηλέφωνο, επάγγελμα, συγκεκριμένη ειδικότητα του μέλους στην εθελοντική οργάνωση) τουλάχιστον δώδεκα (12) μελών της Εθελοντικής Οργάνωσης, τα οποία επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://civilprotection.gov.gr/ethelontismos/entaxi-ethelontikon-organoseon

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα μέλη θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος και να μην υπερβαίνουν το εξηκοστό πέμπτο (65ο) έτος της ηλικίας τους. Προκειμένου για υποστηρικτικές δράσεις, το ως άνω όριο ηλικίας παρατείνεται έως το εβδομηκοστό (70ο) έτος. Ο κατάλογος συμπληρώνεται και κατατίθεται σε μορφή excel και pdf.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 3 Κατάλογος παραγράφου Η της αίτησης - Αριθμός Μελών που επιθυμούν να λάβουν την ιδιότητα του εθελοντή Πολιτικής Προστασίας ανά είδος δράσης. Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Κατάλογος παραγράφου Η της αίτησης - Αριθμός Μελών που επιθυμούν να λάβουν την ιδιότητα του εθελοντή Πολιτικής Προστασίας ανά είδος δράσης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://civilprotection.gov.gr/ethelontismos/entaxi-ethelontikon-organoseon

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στον κατάλογο αυτό δηλώνεται το πλήθος των μελών που επιθυμούν να εγγραφούν στην κάθε δράση αντίστοιχα, έστω και εάν δεν έχουν λάβει σχετική εκπαίδευση έως σήμερα. Οι δράσεις προσδιορίζονται στο άρθρο 57 του ν. 4662/2020. Ο κατάλογος συμπληρώνεται και κατατίθεται σε μορφή excel και pdf.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 4 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για Έλληνες πολίτες και πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευκρινές φωτοαντίγραφο του ΑΔΤ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 5 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του διαβατηρίου. Διαβατήριο

       Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του διαβατηρίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για Έλληνες πολίτες, πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν δεν είναι διαθέσιμο το ατομικό δελτίο ταυτότητας, απαιτούνται οι κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου, ήτοι αυτές στις οποίες αναγράφονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 3971

      • 6 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του διαβατηρίου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του διαβατηρίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για υπηκόους τρίτων χωρών, απαιτείται φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, ήτοι αυτές στις οποίες αναγράφονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου, ως ταυτοποιητικό έγγραφο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 7 Σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής. Βεβαίωση

       Σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για Έλληνες πολίτες, σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας, γίνεται δεκτό φωτοαντίγραφο σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 9703

      • 8 Πιστοποιητικό γέννησης Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό γέννησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αν δεν προκύπτει από τα ως άνω έγγραφα η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και βεβαίωση γέννησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ηλικιακές

       Όχι 8619

      • 9 Άδεια μόνιμης διαμονής

       Άδεια μόνιμης διαμονής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βεβαίωση της αρμόδιας αρχής που να αποδεικνύει ότι έχει μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα επί τουλάχιστον τριετία. Για υπηκόους τρίτων χωρών, άδεια παραμονής επί μακρόν διαμένοντος, που εκδόθηκε από την αρμόδια γι’ αυτό αρχή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι

      • 10 Υπεύθυνη Δήλωση του επικεφαλής της εθελοντικής οργάνωσης ότι τα αλλοδαπά μέλη που επιθυμούν να ενταχθούν μιλούν και γράφουν με επάρκεια στην ελληνική γλώσσα.

       Υπεύθυνη Δήλωση του επικεφαλής της εθελοντικής οργάνωσης ότι τα αλλοδαπά μέλη που επιθυμούν να ενταχθούν μιλούν και γράφουν με επάρκεια στην ελληνική γλώσσα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τα αλλοδαπά μέλη.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι

      • 11 Ιατρική γνωμάτευση παθολόγου/γενικού ιατρού Γνωμάτευση

       Ιατρική γνωμάτευση παθολόγου/γενικού ιατρού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Γνωμάτευση καλής γενικής ιατρικής κατάστασης από ιατρό ειδικότητας παθολόγου (γενικός ιατρός) για κάθε μέλος της εθελοντικής ομάδας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 12 Ιατρική γνωμάτευση καρδιολόγου Γνωμάτευση

       Ιατρική γνωμάτευση καρδιολόγου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Γνωμάτευση καλής καρδιολογικής κατάστασης από ιατρό ειδικότητας καρδιολόγου για κάθε μέλος της εθελοντικής ομάδας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 13 Ιατρική γνωμάτευση ψυχιάτρου Γνωμάτευση

       Ιατρική γνωμάτευση ψυχιάτρου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Γνωμάτευση καλής ψυχιατρικής κατάστασης από ιατρό ειδικότητας ψυχιάτρου για κάθε μέλος της εθελοντικής ομάδας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 14 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 κάθε μέλους, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι: α. Δεν έχει ασκηθεί εις βάρος του ποινική δίωξη και δεν έχει καταδικαστεί για εγκλήματα που αποτελούν κωλύματα για την πρόσληψη στο Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007). β. Δεν είναι μέλος σε άλλη, υπό ένταξη, εθελοντική οργάνωση του Μ.Ε.Ο.Π.Π. γ. Συναινεί στην επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 16126 / 20-09-2022 Απόφασης (ΦΕΚ 5087Β΄/2022). Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 κάθε μέλους, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι: α. Δεν έχει ασκηθεί εις βάρος του ποινική δίωξη και δεν έχει καταδικαστεί για εγκλήματα που αποτελούν κωλύματα για την πρόσληψη στο Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007). β. Δεν είναι μέλος σε άλλη, υπό ένταξη, εθελοντική οργάνωση του Μ.Ε.Ο.Π.Π. γ. Συναινεί στην επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 16126 / 20-09-2022 Απόφασης (ΦΕΚ 5087Β΄/2022).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 15 Ευκρινές φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου ή ακριβούς αντιγράφου του καταστατικού, από το οποίο να προκύπτει η επιδίωξη δράσεων πολιτικής προστασίας και ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας της Εθελοντικής Οργάνωσης. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου ή ακριβούς αντιγράφου του καταστατικού, από το οποίο να προκύπτει η επιδίωξη δράσεων πολιτικής προστασίας και ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας της Εθελοντικής Οργάνωσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση που πρόκειται για Σωματεία του Αστικού Κώδικα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 16 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την σύσταση της δημοτικής εθελοντικής ομάδας και ορισμού του επικεφαλής. Πρακτικό

       Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την σύσταση της δημοτικής εθελοντικής ομάδας και ορισμού του επικεφαλής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά δημοτικές εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 15

       Ναι 8360

      • 17 Σύσταση της ένωσης και των επικεφαλής της. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Σύσταση της ένωσης και των επικεφαλής της.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση ένωσης φυσικών προσώπων εκτός της νομικής μορφής σωματείου ή δημοτικής ομάδας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 15

       Ναι 9338

      • 18 Yπεύθυνη Δήλωση του επικεφαλής της εθελοντικής οργάνωσης ότι ισχύουν όπως είχαν κατατεθεί τα δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 1, πλην της περ. δ, της Απόφασης με αρ. 16126/20.09.2022. Υπεύθυνη Δήλωση

       Yπεύθυνη Δήλωση του επικεφαλής της εθελοντικής οργάνωσης ότι ισχύουν όπως είχαν κατατεθεί τα δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 1, πλην της περ. δ, της Απόφασης με αρ. 16126/20.09.2022.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 15

       Ναι 7320

      • 19 Ευκρινές φωτοαντίγραφο ή ακριβές αντίγραφο της πράξης συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου με τα στοιχεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο ή ακριβές αντίγραφο της πράξης συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου με τα στοιχεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση που πρόκειται για Σωματεία του Αστικού Κώδικα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • Νόμος 71 4662 2020 27 Α

       Περιγραφή Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100027

      • Απόφαση 3 16126 2022 5087 Β

       Περιγραφή Δικαιολογητικά και διαδικασία εγγραφής των Εθελοντικών Οργανώσεων και των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας στο Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας (Ε.Μ.Ε.Π.Π.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220205087

      • Εγκύκλιος 10963 2022

       Περιγραφή Πρόσκληση κατάθεσης αίτησης ένταξης στο Μ.Ε.Ο.Π.Π. – Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης και φακέλου δικαιολογητικών.

       Νομικές παραπομπές https://civilprotection.gov.gr/sites/default/gscp uploads/eggrafo 10963 proskisis katathesis aitisis meopp odigies 0.pdf

      • 1 Παραλαβή του email του αιτούντα από την Κεντρική Γραμματεία του Υπουργείου, πρωτοκόλλησή του στο σύστημα ΙΡΙΔΑ και χρέωση του εισερχόμενου στην Διεύθυνση.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Παραλαβή του email του αιτούντα από την Κεντρική Γραμματεία του Υπουργείου, πρωτοκόλλησή του στο σύστημα ΙΡΙΔΑ και χρέωση του εισερχόμενου στην Διεύθυνση.

       Όχι Όχι


      • 2 Ανάθεση μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΙΡΙΔΑ του εισερχομένου ως εργασία στο Τμήμα Εθελοντισμού από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ανάθεση μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΙΡΙΔΑ του εισερχομένου ως εργασία στο Τμήμα Εθελοντισμού από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης.

       Όχι Όχι


      • 3 Χρέωση του εισερχομένου από την Προϊσταμένη του Τμήματος στους εισηγητές μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΙΡΙΔΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Χρέωση του εισερχομένου από την Προϊσταμένη του Τμήματος στους εισηγητές μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΙΡΙΔΑ.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος των κατατιθέμενων δικαιολογητικών τόσο ως προς τον σωστό αριθμό τους όσο και ως προς την ορθότητα συμπλήρωσής του και τήρησης των προύποθέσεων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Γίνεται ο έλεγχος όλων των κατατιθέμενων δικαιολογητικών τόσο ως προς τον σωστό αριθμό τους όσο και ως προς την ορθότητα συμπλήρωσής του και τήρησης των προύποθέσεων.

       Όχι Όχι


      • 5 Κατάρτιση σχεδίου απόφασης ένταξης της εθελοντικής οργάνωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κατάρτιση σχεδίου απόφασης ένταξης της εθελοντικής οργάνωσης

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση Απόφασης ένταξης εθελοντικής οργάνωσης στο Μ.Ε.Ο.Π.Π. και των μελών της στο Μ.Ε.Π.Π.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Γραμματέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση Απόφασης ένταξης εθελοντικής οργάνωσης στο Μ.Ε.Ο.Π.Π. και των μελών της στο Μ.Ε.Π.Π.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.