Ένταξη νομικών προσώπων ή ενώσεων ή ομάδων προσώπων στο Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηcc53383a-b47f-44a4-b11e-283cb8df365d 533834

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

6 έως 16

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

186 έως 592 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και φακέλου δικαιολογητικών από νομικά πρόσωπα ή/και ενώσεις ή ομάδες προσώπων με σκοπό το προγραμματισμό των απαιτούμενων εκπαιδεύσεων για την ένταξή τους στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.) του Ενιαίου Μητρώου Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας (Ε.Μ.Ε.Π.Π.).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Σημειώσεις

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και φακέλου δικαιολογητικών από νομικά πρόσωπα ή/και ενώσεις ή ομάδες προσώπων που δεν ανήκαν στο προ της έναρξης ισχύος του ν. 4662/2020 Μητρώο Εθελοντισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ένταξη νομικών προσώπων ή ενώσεων ή ομάδων προσώπων στο Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας.


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας
      Μητρώο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       email

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       E2

       ,,,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Επιτυχής ολοκλήρωση πιστοποιημένης εκπαίδευσης στη Σχολή Εθελοντών και Εθελοντικών Οργανώσεων της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας.

       Όχι Όχι

      • 2 Εταιρικού δικαίου Ελάχιστος αριθμός μελών που επιθυμούν να λάβουν την ιδιότητα του εθελοντή πολιτικής προστασίας και οφείλει το κάθε σωματείο/ένωση/ομάδα να διαθέτει είναι δώδεκα (12).

       Όχι Όχι

      • 3 Ηλικιακές Άνω των 18 ετών έως 65 ετών για επιχειρησιακές δράσεις ή έως 70 ετών για υποστηρικτικές δράσεις πολιτικής προστασίας.

       Όχι Όχι

      • 4 Εταιρικού δικαίου Σωματεία/ενώσεις/ομάδες φυσικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

       Όχι Όχι

      • 5 Εταιρικού δικαίου Ελάχιστος αριθμός μελών που επιθυμούν να λάβουν την ιδιότητα του εθελοντή πολιτικής προστασίας και οφείλει το κάθε σωματείο/ένωση/ομάδα να διαθέτει είναι δώδεκα (12).

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό εκπαίδευσης στην Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας (Α.ΠΟ.Π.). Βεβαίωση

       Πιστοποιητικό εκπαίδευσης στην Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας (Α.ΠΟ.Π.).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 9703

      • 2 Ευκρινές φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου ή ακριβούς αντιγράφου του καταστατικού, από το οποίο να προκύπτει η επιδίωξη δράσεων πολιτικής προστασίας και ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας της Εθελοντικής Οργάνωσης. Καταστατικό εταιρείας / οργανισμού

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου ή ακριβούς αντιγράφου του καταστατικού, από το οποίο να προκύπτει η επιδίωξη δράσεων πολιτικής προστασίας και ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας της Εθελοντικής Οργάνωσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1130

      • 3 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την σύσταση της δημοτικής εθελοντικής ομάδας και ορισμού του επικεφαλής. Πρακτικό

       Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την σύσταση της δημοτικής εθελοντικής ομάδας και ορισμού του επικεφαλής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 8360

      • 4 Σύσταση της ένωσης και των επικεφαλής της Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Σύσταση της ένωσης και των επικεφαλής της

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση ένωσης φυσικών προσώπων εκτός της νομικής μορφής σωματείου ή δημοτικής ομάδας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 9338

      • 5 Ευκρινές φωτοαντίγραφο ή ακριβές αντίγραφο της πράξης συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου με τα στοιχεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο ή ακριβές αντίγραφο της πράξης συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου με τα στοιχεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση που πρόκειται για Σωματεία του Αστικού Κώδικα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 6 Κατάλογος με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, έτος γέννησης, διεύθυνση, τηλέφωνο, επάγγελμα, συγκεκριμένη ειδικότητα του μέλους στην εθελοντική οργάνωση) τουλάχιστον δώδεκα (12) μελών της Εθελοντικής Οργάνωσης, τα οποία επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας. Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Κατάλογος με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, έτος γέννησης, διεύθυνση, τηλέφωνο, επάγγελμα, συγκεκριμένη ειδικότητα του μέλους στην εθελοντική οργάνωση) τουλάχιστον δώδεκα (12) μελών της Εθελοντικής Οργάνωσης, τα οποία επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα μέλη θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος και να μην υπερβαίνουν το εξηκοστό πέμπτο (65ο) έτος της ηλικίας τους. Προκειμένου για υποστηρικτικές δράσεις, το ως άνω όριο ηλικίας παρατείνεται έως το εβδομηκοστό (70ο) έτος. Ο κατάλογος συμπληρώνεται και κατατίθεται σε μορφή excel και pdf.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 7 Γνωμάτευση καλής γενικής ιατρικής κατάστασης από ιατρό ειδικότητας παθολόγου (γενικός ιατρός) για κάθε μέλος του Καταλόγου μελών. Γνωμάτευση

       Γνωμάτευση καλής γενικής ιατρικής κατάστασης από ιατρό ειδικότητας παθολόγου (γενικός ιατρός) για κάθε μέλος του Καταλόγου μελών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 8 Γνωμάτευση καλής καρδιολογικής κατάστασης από ιατρό ειδικότητας καρδιολόγου για κάθε μέλος του Καταλόγου μελών. Γνωμάτευση

       Γνωμάτευση καλής καρδιολογικής κατάστασης από ιατρό ειδικότητας καρδιολόγου για κάθε μέλος του Καταλόγου μελών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 9 Γνωμάτευση καλής ψυχιατρικής κατάστασης από ιατρό ειδικότητας ψυχιάτρου για κάθε μέλος του Καταλόγου μελών. Γνωμάτευση

       Γνωμάτευση καλής ψυχιατρικής κατάστασης από ιατρό ειδικότητας ψυχιάτρου για κάθε μέλος του Καταλόγου μελών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 10 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 κάθε μέλους, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι: α. Δεν έχει ασκηθεί εις βάρος του ποινική δίωξη και δεν έχει καταδικαστεί για εγκλήματα που αποτελούν κωλύματα για την πρόσληψη στο Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007). β. Δεν είναι μέλος σε άλλη, υπό ένταξη, εθελοντική οργάνωση του Μ.Ε.Ο.Π.Π. γ. Συναινεί στην επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 16126 / 20-09-2022 Απόφασης (ΦΕΚ 5087Β΄/2022). Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 κάθε μέλους, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι: α. Δεν έχει ασκηθεί εις βάρος του ποινική δίωξη και δεν έχει καταδικαστεί για εγκλήματα που αποτελούν κωλύματα για την πρόσληψη στο Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007). β. Δεν είναι μέλος σε άλλη, υπό ένταξη, εθελοντική οργάνωση του Μ.Ε.Ο.Π.Π. γ. Συναινεί στην επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 16126 / 20-09-2022 Απόφασης (ΦΕΚ 5087Β΄/2022).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 11 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας. Αστυνομική ταυτότητα

       Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για Έλληνες πολίτες και πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευκρινές φωτοαντίγραφο του ΑΔΤ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι 1860

      • 12 Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου. Διαβατήριο

       Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για υπηκόους τρίτων χωρών, απαιτείται φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, ήτοι αυτές στις οποίες αναγράφονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου, ως ταυτοποιητικό έγγραφο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 11

       Ναι 3971

      • 13 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του διαβατηρίου. Διαβατήριο

       Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του διαβατηρίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτούνται οι κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου, ήτοι αυτές στις οποίες αναγράφονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου. Για Έλληνες πολίτες και πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν δεν είναι διαθέσιμο το ατομικό δελτίο ταυτότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 11

       Ναι 3971

      • 14 Σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής. Βεβαίωση

       Σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για Έλληνες πολίτες, σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας, γίνεται δεκτό φωτοαντίγραφο σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 11

       Ναι 9703

      • 15 Άδεια μόνιμης διαμονής. Άδεια διαμονής

       Άδεια μόνιμης διαμονής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βεβαίωση της αρμόδιας αρχής που να αποδεικνύει ότι έχει μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα επί τουλάχιστον τριετία. Για υπηκόους τρίτων χωρών, άδεια παραμονής επί μακρόν διαμένοντος, που εκδόθηκε από την αρμόδια γι’ αυτό αρχή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι 4178

      • 16 Υπεύθυνη Δήλωση του επικεφαλής της εθελοντικής οργάνωσης ότι τα αλλοδαπά μέλη που επιθυμούν να ενταχθούν μιλούν και γράφουν με επάρκεια στην ελληνική γλώσσα. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του επικεφαλής της εθελοντικής οργάνωσης ότι τα αλλοδαπά μέλη που επιθυμούν να ενταχθούν μιλούν και γράφουν με επάρκεια στην ελληνική γλώσσα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Για τα αλλοδαπά μέλη.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι 7320

      • Νόμος 55-71 4662 2020 27 Α

       Περιγραφή Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100027

      • Απόφαση 16126 2022 5087 Β

       Περιγραφή Δικαιολογητικά και διαδικασία εγγραφής των Εθελοντικών Οργανώσεων και των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας στο Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας (Ε.Μ.Ε.Π.Π.).

       Νομικές παραπομπές https://civilprotection.gov.gr/sites/default/gscp uploads/fek 5087 v 29092022 apofasi 16126.pdf

      • Απόφαση 16285 2022 5849 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αρ. 16126/20.09.2022 απόφασης Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας «Δικαιολογητικά και διαδικασία εγγραφής των Εθελοντικών Οργανώσεων και των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας στο Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας (Ε.Μ.Ε.Π.Π.).

       Νομικές παραπομπές https://civilprotection.gov.gr/sites/default/gscp uploads/katargisi asymvivastoy ethelonti pyrosvesti kai ethelonti politikis prostasias fek apofasis.pdf

      • Άλλο 10529 2023

       Περιγραφή Πρόσκληση υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και φακέλου δικαιολογητικών από νομικά πρόσωπα ή/και ενώσεις ή ομάδες προσώπων με σκοπό τον προγραμματισμό των απαιτούμενων εκπαιδεύσεων για την ένταξή τους στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.) – Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης και φακέλου δικαιολογητικών.

       Νομικές παραπομπές https://civilprotection.gov.gr/sites/default/files/2023-07/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%BC%CE%B5%20%CE%B1%CF%81%2010529.pdf

      • 1 Παραλαβή αίτησης και φακέλου δικαιολογητικών και πρωτοκόλλησή της

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Παραλαβή του email του αιτούντα από την Κεντρική Γραμματεία του Υπουργείου, πρωτοκόλλησή του στο σύστημα ΙΡΙΔΑ και χρέωση του εισερχόμενου στην Διεύθυνση.

       Όχι Όχι


      • 2 Ανάθεση στο Τμήμα Εθελοντισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ανάθεση μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΙΡΙΔΑ του εισερχομένου ως εργασία στο Τμήμα Εθελοντισμού από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης.

       Όχι Όχι


      • 3 Χρέωση σε εισηγητή/τρια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης


       Περιγραφή Χρέωση του εισερχομένου από την Προϊσταμένη του Τμήματος στους εισηγητές μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΙΡΙΔΑ.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας της αίτησης και του φακέλου δικαιολογητικών από εισηγητή/τρια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Γίνεται ο έλεγχος όλων των κατατιθέμενων δικαιολογητικών, τόσο ως προς τον σωστό αριθμό τους, όσο και ως προς την ορθότητα συμπλήρωσής του και τήρησης των προϋποθέσεων.

       Όχι Όχι


      • 5 Διαπίστωση πληρότητας και ορθότητας του φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 6 Διαπίστωση ελλιπών δικαιολογητικών και στοιχείων - ενημέρωση του αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση που διαπιστωθεί από τον/την εισηγητή/εισηγήτρια έλλειψη κάποιων δικαιολογητικών ή λάθος υποβολή τους, ζητείται από τον αιτούντα, μέσω ενημερωτικού εγγράφου που αποστέλλεται από το σύστημα ΙΡΙΔΑ, η κατάθεσή τους ή επανυποβολή τους διορθωμένων.

       Ναι Όχι


      • 7 Κατάθεση συμπληρωματικών ή διορθωμένων δικαιολογητικών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ενέργεια από φυσικό/νομικό πρόσωπο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο/Η νόμιμος/η εκπρόσωπος της Εθελοντικής Οργάνωσης οφείλει να καταθέσει ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που απαιτούνται.

       Ναι Όχι


      • 8 Έλεγχος συμπληρωματικών δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εφόσον κατατεθούν τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά, τα παραλαμβάνει ο/η αρμόδιος/α εισηγητής/-τρια και τα ελέγχει ως προς την πληρότητά τους.

       Ναι Όχι


      • 9 Εισήγηση του Τμήματος Εθελοντισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον έχει διαπιστωθεί η εγκυρότητα και η πληρότητα των κατατιθέμενων δικαιολογητικών, το Τμήμα Εθελοντισμού εισηγείται την έκδοση Κανονιστικής Πράξης για την ένταξη της Εθελοντικής Οργάνωσης στο Μ.Ε.Ο.Π.Π..

       Όχι Όχι


      • 10 Έκδοση απόφασης ένταξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Γραμματέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η έκδοση απόφασης ένταξης των Εθελοντικών Οργανώσεων στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.) και των μελών τους στο Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Π.Π.) εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.