Έξοδα μετακίνησης νεφροπαθών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe08c79ec-83d1-4d0c-ad17-f09bb76c5b08 693533

Με μια ματιά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 6 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην καταβολή αποζημίωσης μετακίνησης νεφροπαθών, όπως προβλέπεται από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ), εφόσον μετακινηθούν εκτός του τόπου κατοικίας τους, λόγω έλλειψης αρμόδιων υγειονομικών δομών, καθώς και μηνιαίας τακτικής αποζημίωσης σε ορισμένες κατηγορίες ασθενών. Οι όροι και οι προϋποθέσεις απόδοσης των αποζημιώσεων αυτών είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό, όπως ισχύει κάθε φορά.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για τα έξοδα μετακίνησης νεφροπαθών

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται είτε στα ΚΕΠ είτε στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ είτε ψηφιακά μέσω της πύλης gov.gr.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Επίδομα μετακίνησης νεφροπαθών

      Επίσημος τίτλος

      Έξοδα μετακίνησης νεφροπαθών

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Οικονομικές Για την μετακίνηση των νεφροπαθών, ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει έξοδα μετακίνησης ως ακολούθως: • Σε Αθήνα, Πειραιά: 230 ευρώ/μήνα, • Στην Θεσσαλονίκη: 220 ευρώ/μήνα, • Σε Ηράκλειο, Πάτρα: 140 ευρώ/μήνα, • Λοιπά αστικά κέντρα: -115 ευρώ/μήνα, • Εκτός Αστικών Κέντρων: Για απόσταση έως 8 χλμ. από τον τόπο κατοικίας του προς το πλησιέστερο κέντρο αιμοκάθαρσης αποδίδεται το ποσό που ισχύει για το αστικό κέντρο του εκάστοτε νομού. Για απόσταση μεγαλύτερη των 8 χλμ και έως 50 χλμ από τον τόπο κατοικίας του ασφαλισμένου προς το πλησιέστερο κέντρο αιμοκάθαρσης: 400 ευρώ/μήνα. για απόσταση 50-80 χλμ: 550 ευρώ/μήνα, για απόσταση πάνω από 80 χλμ: 800 ευρώ/μήνα. Τα ανωτέρω ποσά αντιστοιχούν σε 13 ή και περισσότερες συνεδρίες αιμοκάθαρσης/μήνα. Σε περιπτώσεις που λόγω ημερολογιακής κατανομής διενεργούνται 12 αιμοκαθάρσεις, τον μήνα, οι νεφροπαθείς θα αποζημιώνονται εξ ολοκλήρου με τα προβλεπόμενα πάγια ποσά. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, διενεργηθούν λιγότερες από 12, τότε τα ποσά θα αναπροσαρμόζονται ανάλογα. Αν ασθενής, για άλλους λόγους υγείας απαιτείται να μετακινηθεί σε υγειονομική μονάδα πέρα από την πλησιέστερη στον τόπο κατοικίας του, τότε προκειμένου να αποζημιωθεί για την μετακίνηση, απαιτείται γνωμοδότηση του Α.Υ.Σ. και έγκριση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ.

       Όχι Όχι

      • 1 Γνωμάτευση ιατρού Διευθυντή ή Επιστημονικού Υπεύθυνου, της υγειονομικής δομής που θα βεβαιώνει την πάθηση και τις ημερομηνίες διενέργειας αιμοκαθάρσεων Γνωμάτευση

       Γνωμάτευση ιατρού Διευθυντή ή Επιστημονικού Υπεύθυνου, της υγειονομικής δομής που θα βεβαιώνει την πάθηση και τις ημερομηνίες διενέργειας αιμοκαθάρσεων

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Προσκόμιση γνωμάτευσης ιατρού Διευθυντή ή Επιστημονικού Υπεύθυνου, της υγειονομικής δομής που θα βεβαιώνει την πάθηση και τις ημερομηνίες διενέργειας αιμοκαθάρσεων και μέχρι την υλοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής μέσω της οποίας η υποβολή και η απόδοση των δαπανών θα διενεργείται ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία του δικαιούχου στις υπηρεσίες του οργανισμού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 2 Βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης Βεβαίωση

       Βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βεβαίωση της χιλιομετρικής απόστασης της μόνιμης κατοικίας από τη μονάδα μετάβασης (απαιτείται μόνο για κατοίκους εκτός αστικών κέντρων μόνο την πρώτη φορά και σε κάθε μεταβολή του τόπου κατοικίας)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Ιατρική γνωμάτευση για τη διενέργεια αιμοκάθαρσης σε μονάδα εκτός του τόπου κατοικίας Γνωμάτευση

       Ιατρική γνωμάτευση για τη διενέργεια αιμοκάθαρσης σε μονάδα εκτός του τόπου κατοικίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μονο για τις περιπτώσεις που για άλλους λόγους υγείας η αιμοκάθαρση διενεργείται σε μονάδα εκτός του τόπου κατοικίας του δικαιούχου - ιατρική γνωμάτευση συντονιστή διευθυντή νεφρολογικής κλινικής νοσοκομείου ή αναπληρωτή του ότι χρίζει νοσηλείας σε συγκεκριμένη κλινική

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υγειονομικές

       Όχι 8520

      • 4 Βεβαίωση της κοντινότερης στον τόπο κατοικίας μονάδας Βεβαίωση

       Βεβαίωση της κοντινότερης στον τόπο κατοικίας μονάδας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μόνο για τις περιπτώσεις που για άλλους λόγους υγείας η αιμοκάθαρση διενεργείται σε μονάδα εκτός του τόπου κατοικίας του δικαιούχου - βεβαίωση της κοντινότερης στον τόπο κατοικίας του μονάδας από την οποία να προκύπτει η αδυναμία εξυπηρέτησης του σε αυτή (δεν απαιτείται όταν η κοντινότερη μονάδα είναι Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές, Υγειονομικές

       Όχι 9703

      • 5 Βεβαίωση της κοντινότερης μονάδας αιμοκάθαρσης λόγω πληρότητας Βεβαίωση

       Βεβαίωση της κοντινότερης μονάδας αιμοκάθαρσης λόγω πληρότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μόνο για περιπτώσεις διενέργειας αιμοκάθαρσης σε μονάδα εκτός της κοντινότερης στον τόπο κατοικίας του δικαιούχου – βεβαίωση της κοντινότερης μονάδας αιμοκάθαρσης ότι αδυνατεί να δεχθεί το περιστατικό λόγω πληρότητας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιατρικές, Υγειονομικές

       Όχι 9703

      • 6 Φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού που να προκύπτει ο IBAN

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 7 Υπεύθυνη δήλωση προσωρινής κατοικίας Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση προσωρινής κατοικίας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Μόνο για τους τρεις καλοκαιρινούς μήνες - υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ο προσωρινός τόπος κατοικίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές, Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης

       Όχι 7320

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 56 ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157 2018 4898 Β

       Περιγραφή Έκδοση οδηγιών σχετικά με απόδοση αποζημιώσεων για μετακινήσεις ασθενών δικαιούχων του οργανισμού ,καθώς και των συνοδών αυτών, σύμφωνα με τον ενιαίο κανονισμό παροχών υγείας (ΦΕΚ/Β/4898/2018).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180204898

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή της αίτησης ψηφιακά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το άιτημά του μέσω της ενιαίας πύλης δημόσιας διοίκησης gov.gr.

       Ναι Όχι


      • 3 Παραλαβή της αίτησης με φυσικό τρόπο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει την αίτηση με την επίσκεψή του στο κατάστημα ΚΕΠ ή στην υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ.

       Ναι Όχι


      • 4 Εισαγωγή στοιχείων πολίτη στη πλατφόρμα αιτημάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 5 Επισύναψη δικαιολογητικών στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 6 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 7 Απόρριψη αιτήματος λόγω μη πληρότητας δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Ναι Ναι


      • 8 Έκδοση Απόφασης χορήγησης χρηματικού ποσού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Ναι Όχι


      • 9 Πίστωση χρηματικού ποσού στον δικαιούχο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.