Έρευνα ιδιοκτησιακού καθεστώτος από το δημόσιο σε ακίνητα

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2456c347-1838-479f-8717-58ddb2ffb498 799284

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  6
  Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην έρευνα ιδιοκτησιακού καθεστώτος ακινήτων που ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο και η διαχείρισή τους ασκείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τις Περιφέρειες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις διαχείριση σε τμήματα ακινήτων, μπορεί να ασκούν και οι Δήμοι. Η διαδικασία απευθύνεται σε δημόσιους φορείς που αναζητούν να αποσαφηνιστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς επί των ακινήτων αυτών, ενώ το Υπουργείο ερευνά το θέμα με σκοπό να δοθεί απάντηση, κατόπιν έρευνας των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης


  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή εγγράφου

     Xρήσεις

     Είσοδος σε άλλη διαδικασία

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Έρευνα Ιδιοκτησιακού Καθεστώτος Ακινήτων που Διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Και Τροφίμων


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

        Τύπος

        Εξωστρεφής


       • 1 Υπηρεσιακό έγγραφο ενδιαφερόμενου φορέα που αιτείται την έρευνα ιδιοκτησιακού καθεστώτος σε ακίνητο/α. Υπηρεσιακό έγγραφο

        Υπηρεσιακό έγγραφο ενδιαφερόμενου φορέα που αιτείται την έρευνα ιδιοκτησιακού καθεστώτος σε ακίνητο/α.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Νόμος 1 4061 2012 66 Α

        Περιγραφή Ο Νόμος εξειδικεύει το πεδίο εφαρμογής του ως προς τα ακίνητα που ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο και η διαχείρισή τους ασκείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τις Περιφέρειες και ορίζει ποιά είναι αυτά.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA BZxkczbHdtvSoClrL8ZgJn3pl6MeDtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijOcyXHsVQm5lTzHvk3t0s3jCxQE9I7OPcjybz61rpDFf

       • Νόμος 37 4235 2014 32 Α
       • Νόμος 49 4280 2014 159 Α
       • Νόμος 44 4384 2016 78 Α

        Περιγραφή Το άρθρο 44 περιλαμβάνει αρκετές τροποποιήσεις τόσο του ν. 4061/2012 (Α΄ 66) όσο και άλλων διατάξεων ρυθμίζοντας το καθεστώς διαχείρισης των Δήμων, τις υποχρεώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τήρηση βάσης δεδομένων κ.ά.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp 31M9ESQXdtvSoClrL8I8z79QigGevtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijO9GBZRARhO3e7rBZWXYmTLOw3B 7WKFMZ4ScMpXvVjS

       • 1 Παραλαβή του έγγραφου αιτήματος δημόσιου φορέα και Πρωτοκόλληση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Όχι


       • 2 Χρέωση του αιτήματος σε αρμόδιο εισηγητή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 3 Εξέταση της υπόθεσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


        Όχι Όχι


       • 4 Έγγραφο στην Περιφέρεια για έλεγχο ιδιοκτησιακού καθεστώτος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Κατά την έρευνα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, μπορεί να απαιτείται η αποστολή εγγράφων στην Διεύθυνση Πολιτικής Γης (ΔΑΟΚ) της αρμόδιας Περιφέρειας, στο αρμόδιο Δασαρχείο, στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, ή/και στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, προκειμένου να ελέγξουν κατά την καθ ύλην αρμοδιότητά τους το ιδιοκτησιακό καθεστώς, προκειμένου να δοθεί απάντηση στον ενδιαφερόμενο φορέα.

        Ναι Όχι


       • 5 Έγγραφο στα Γενικά Αρχεία του Κράτους για έρευνα ιδιοκτησιακού καθεστώτος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Κατά την έρευνα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, μπορεί να απαιτείται η αποστολή εγγράφων στην Διεύθυνση Πολιτικής Γης (ΔΑΟΚ) της αρμόδιας Περιφέρειας, στο αρμόδιο Δασαρχείο, στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, ή/και στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, προκειμένου να ελέγξουν κατά την καθ ύλην αρμοδιότητά τους το ιδιοκτησιακό καθεστώς, προκειμένου να δοθεί απάντηση στον ενδιαφερόμενο φορέα.

        Ναι Όχι


       • 6 Έγγραφο σε κατά τόπους Κτηματικές Υπηρεσίες για έρευνα ιδιοκτησιακού καθεστώτος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Κατά την έρευνα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, μπορεί να απαιτείται η αποστολή εγγράφων στην Διεύθυνση Πολιτικής Γης (ΔΑΟΚ) της αρμόδιας Περιφέρειας, στο αρμόδιο Δασαρχείο, στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, ή/και στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, προκειμένου να ελέγξουν κατά την καθ ύλην αρμοδιότητά τους το ιδιοκτησιακό καθεστώς, προκειμένου να δοθεί απάντηση στον ενδιαφερόμενο φορέα.

        Ναι Όχι


       • 7 Έγγραφο σε κατά τόπους Δασαρχεία για έρευνα ιδιοκτησιακού καθεστώτος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Κατά την έρευνα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, μπορεί να απαιτείται η αποστολή εγγράφων στην Διεύθυνση Πολιτικής Γης (ΔΑΟΚ) της αρμόδιας Περιφέρειας, στο αρμόδιο Δασαρχείο, στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, ή/και στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, προκειμένου να ελέγξουν κατά την καθ ύλην αρμοδιότητά τους το ιδιοκτησιακό καθεστώς, προκειμένου να δοθεί απάντηση στον ενδιαφερόμενο φορέα.

        Ναι Όχι


       • 8 Απάντηση στον ενδιαφερόμενο δημόσιο φορέα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

        Σημειώσεις Αναλόγως του ακινήτου επί του οποίου γίνεται έρευνα ιδιοκτησιακού καθεστώτος την απάντηση μπορεί να την δώσει είτε η Διεύθυνση Πολιτικής Γης (ΔΑΟΚ) της Περιφέρειας, είτε το αρμόδιο Δασαρχείο, είτε η αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, είτε τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, είτε τέλος το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

        Όχι Ναι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.