Έφεση Κατά Απόφασης Α βαθμιου Π.Σ.Ε.Ν

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5a50ae4b-3c62-42e5-8c02-8a8c47ff854f 554362

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, Λιμενικές Αρχές, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

4 €

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έτος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην άσκηση έφεσης κατά απόφασης επιβολής πειθαρχικής ποινής του πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού (Α΄ Π.Σ.Ε.Ν.) και απευθύνεται σε Έλληνες απογεγραμμένους ναυτικούς.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η έφεση δύναται να κατατεθεί διά ζώσης στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής/Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας Γ΄ (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Ν.ΕΡ. Γ΄) ή και μέσω Λιμενικής Αρχής ή Κ.Ε.Π. από το ναυτικό ή από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Έφεση κατά απόφασης του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού (Α΄ Π.Σ.Ε.Ν.)

Σημειώσεις

Η έφεση ασκείται εντός ενός μηνός από την επίδοση της απόφασης του Α΄ Π.Σ.Ε.Ν. στον πειθαρχικά τιμωρηθέντα Έλληνα απογεγραμμένο ναυτικό.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έφεση κατά απόφασης A΄ Πειθαρχικού Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού (Π.Σ.Ε.Ν.)

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Πειθαρχικό Μητρώο Ναυτικών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Επαγγελματικές Να είναι Έλληνας απογεγραμμένος ναυτικός

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Nα έχει επιβληθεί σε βάρος του από το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Εμπορικού Ναυτικού (Α΄ Π.Σ.Ε.Ν.) πειθαρχική ποινή στέρησης άσκησης του ναυτικού επαγγέλματος.

       Όχι Όχι

      • 1 Ο υπό εξέταση Έλληνας απογεγραμμένος ναυτικός που διώκεται ασκεί έφεση. To Τμήμα Πειθαρχικού Ελέγχου, εκδίδει βεβαίωση υποβολής αίτησης η οποία κοστίζει τέσσερα (4) ευρώ υπέρ του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν) -Χορηγείται από το Π.Σ.Ε.Ν/Γραμματεία) και κατόπιν διαβιβάζει την αίτηση στο Π.Σ.Ε.Ν. Β’ Βαθμού. 4 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Ναυτικό Φυλλάδιο (σελίδες 4 και 5 με τα ατομικά στοιχεία ναυτικού) Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Ναυτικό Φυλλάδιο (σελίδες 4 και 5 με τα ατομικά στοιχεία ναυτικού)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8181

      • 2 Αποδεικτικό επίδοσης απόφασης Α΄ Πειθαρχικού Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού (Π.Σ.Ε.Ν.) Αποδεικτικό

       Αποδεικτικό επίδοσης απόφασης Α΄ Πειθαρχικού Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού (Π.Σ.Ε.Ν.)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • 3 Εξουσιοδότηση (εφόσον η έφεση ασκείται από πληρεξούσιο δικηγόρο του ναυτικού). Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης. Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση (εφόσον η έφεση ασκείται από πληρεξούσιο δικηγόρο του ναυτικού). Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3070

      • Νομοθετικό Διάταγμα 269 187 1973 261 Α

       Περιγραφή Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19730100261

      • 1 Παραλαβή έφεσης κατά απόφασης του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού (Α΄ Π.Σ.Ε.Ν.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή της έφεσης που ασκεί ο ναυτικός κατά απόφασης του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού (Α΄ Π.Σ.Ε.Ν.) από τη Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας Γ΄ (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Ν.ΕΡ. Γ΄)

       Όχι Όχι


      • 2 Επεξεργασία έφεσης κατά απόφασης Α΄ Π.Σ.Ε.Ν.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Επεξεργασία έφεσης που ασκείται από Έλληνα απογεγραμμένο ναυτικό κατά απόφασης επιβολής πειθαρχικής ποινής σε βάρος του από το Α΄ Π.Σ.Ε.Ν.

       Όχι Όχι


      • 3 Διαβίβαση έφεσης στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Εμπορικού Ναυτικού (Β΄ Π.Σ.Ε.Ν.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ/Δ.Ν.ΕΡ. Γ΄ διαβιβάζει την έφεση που άσκησε ο πειθαρχικά τιμωρηθείς Έλληνας απογεγραμμένος ναυτικός

       Όχι Όχι


      • 4 Εξέταση έφεσης από το Β' Π.Σ.Ε.Ν.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εξέτασης της έφεσης από το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Εμπορικού Ναυτικού (Β΄ Π.Σ.Ε.Ν.)

       Όχι Όχι


      • 5 Έγκριση έφεσης από το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Εμπορικού Ναυτικού (Β΄ Π.Σ.Ε.Ν.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποδοχή της έφεσης από το Β Π.Σ.Ε.Ν.

       Ναι Ναι


      • 6 Απόρριψη έφεσης από το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Εμπορικού Ναυτικού (Β΄ Π.Σ.Ε.Ν.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Απόρριψη της έφεσης από το Β΄ Π.Σ.Ε.Ν.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.