Ίδρυση δημόσιου Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση15d13c78-b650-442a-8cc3-bdd7e89a7537 151378

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

6 έως 9

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 έως 6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του ν. 4763/2020 από Υπουργεία που το επιθυμούν.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Ίδρυση δημοσίου Κ.Δ.Β.Μ.

Σημειώσεις

Στο αίτημα αποτυπώνεται η βούληση του (συναρμόδιου) Υπουργείου για την ίδρυση Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ίδρυση Δημόσιου Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο φορέων Κ.Δ.Β.Μ. – ΥΠΑΙΘΑ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,


      • 1 Εργασιακές Tα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον το ακόλουθο στελεχιακό δυναμικό (άρθρο 53 παρ.4 και 5 ν.4763/2020): α) Διευθυντή κατάρτισης, β) Συντονιστικό / εκπαιδευτικό υπεύθυνο, γ) Διοικητικό προσωπικό, δ) Υπεύθυνο Συμβουλευτικής και εποπτείας και οργάνωσης της πρακτικής άσκησης για τα Κ.Δ.Β.Μ. που παρέχουν υπηρεσίες Συμβουλευτικής, ε) Υπεύθυνο διαχειριστή Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.ΤΚ), εφόσον το Κ.Δ.Β.Μ. υλοποιεί προγράμματα εξ αποστάσεως κατάρτισης ή μικτής κατάρτισης.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Το στελεχιακό δυναμικό των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης. να ανέρχεται συνολικά κατ’ ελάχιστον σε τρεις (3) ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) αν υπάρχει μία (1) δομή κατάρτισης και μία (1) Ε.Μ.Ε. για κάθε επιπλέον δομή, καθώς και επιπλέον μία (1) Ε.Μ.Ε. αν τα Κ.Δ.Β.Μ. παρέχουν υπηρεσίες Συμβουλευτικής.

       Όχι Όχι

      • 3 Κτιριακές Κατά την αρχική αδειοδότηση, την ανανέωση άδειας λειτουργίας των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, καθώς και σε κάθε ενδιάμεσο έλεγχο που διενεργείται σε αυτά, τα Κ.Δ.Β.Μ. υποχρεούνται να διαθέτουν και να συντηρούν τον βασικό εκπαιδευτικό εξοπλισμό και υποδομές ψηφιακής τεχνολογίας για την υποστήριξη του συνόλου των λειτουργιών τους και ειδικότερα να διαθέτουν(άρθρο 53 παρ.3 ν.4763/2020): α) αίθουσα πληροφορικής, για τα προγράμματα που παρέχονται και που υλοποιούνται διά ζώσης, με μέριμνα για έναν Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ) ανά συμμετέχοντα, λογισμικό με νόμιμη άδεια χρήσης, ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο, καθώς και αναβαθμισμένες ψηφιακές υπηρεσίες, και β) ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα, σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως κατάρτισης και υποστήριξης των συμμετεχόντων, εφόσον υλοποιούνται προγράμματα εξ αποστάσεως ή μικτής κατάρτισης.

       Όχι Όχι

      • 1 Πίνακας εξοπλισμού αιθουσών πληροφορικής. Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Πίνακας εξοπλισμού αιθουσών πληροφορικής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Πίνακας εξοπλισμού της αίθουσας πληροφορικής με αναφορά στα εξής στοιχεία: Τύπος Η/Υ, Επεξεργαστής, Μνήμη, Οθόνη, Λειτουργικό Σύστημα, Εφαρμογές, Σε περίπτωση αλλαγών σε μέρος ή στο σύνολο του εκπαιδευτικού εξοπλισμού των αιθουσών πληροφορικής, υποβάλλεται νέος επικαιροποιημένος Πίνακας, εξοπλισμού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 2 Υπεύθυνη δήλωση του φορέα περί του εξοπλισμού της αίθουσας πληροφορικής Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του φορέα περί του εξοπλισμού της αίθουσας πληροφορικής

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Ο Πίνακας εξοπλισμού της αίθουσας πληροφορικής συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου που βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στον Πίνακα. Σε περίπτωση αλλαγών σε μέρος ή στο σύνολο του εκπαιδευτικού εξοπλισμού των αιθουσών πληροφορικής, υποβάλλεται εκ νέου Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης (ΟΣΤΚ) Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης (ΟΣΤΚ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Απαιτείται εφόσον υλοποιούνται προγράμματα εξ αποστάσεως ή μικτής κατάρτισης. α)Για την απόδειξη κατοχής και συντήρησης Ο.Σ.Τ.Κ., που έχει αναπτυχθεί από το ίδιο το Κ.Δ.Β.Μ., σε συνεργασία με ειδικούς της Πληροφορικής απαιτούνται Δελτία Παροχής Υπηρεσιών, τιμολόγια ή Τίτλοι Κτήσης και σχετικές Συμβάσεις έργου τρίτων, καθώς και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά συντήρησης Ο.Σ.Τ.Κ. Για την απόδειξη κατοχής και συντήρησης Ο.Σ.Τ.Κ. με αγορά, δικαιολογητικά αποτελούν η Σύμβαση και το Τιμολόγιο πώλησης, καθώς και η Σύμβαση και τα Τιμολόγια Συντήρησης του συστήματος. β)Στην περίπτωση σύμβασης μίσθωσης χρήσης Ο.Σ.Κ.Τ., ο πάροχος κατάρτισης αποδεικνύει τη διαθεσιμότητά του για χρήση Ο.Σ.Τ.Κ. διαμέσου σχετικού συμφωνητικού μίσθωσης με ιδιοκτήτη Ο.Σ.Τ.Κ. Για την απόδειξη μίσθωσης Ο.Σ.Τ.Κ. απαιτούνται Σύμβαση Μίσθωσης και Υποστήριξης του συστήματος διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και τιμολόγιο μίσθωσης ή εναλλακτικά Τιμολόγιο μίσθωσης δώδεκα (12) μηνών, με σαφή αναφορά στο χρονικό διάστημα μίσθωσης/υποστήριξης. γ) Σύμβαση του data center για το Ο.Σ.Τ.Κ. σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως κατάρτισης, για τις περιπτώσεις που το Ο.Σ.Τ.Κ. δεν είναι εφαρμογή Τεχνολογίας Cloud.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 9102

      • 4 Δικαιολογητικά που αφορούν τον Διευθυντή Κατάρτισης. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Δικαιολογητικά που αφορούν τον Διευθυντή Κατάρτισης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Ο Διευθυντής κατάρτισης θα πρέπει να να διαθέτει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο, με τριετή επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση έργων κατάρτισης ή συμβουλευτικής ή πιστοποίησης ή εκπαίδευσης ενηλίκων. Ο Διευθυντής κατάρτισης, αν δεν διαθέτει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο, πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον επταετή σχετική επαγγελματική εμπειρία και δεν δύναται να απασχολείται σε άλλο Κ.Δ.Β.Μ. Για την τεκμηρίωση της εκπαιδευτικής, επαγγελματικής εμπειρίας και της απασχόλησης του Διευθυντή Κατάρτισης απαιτείται να προσκομισθούν : α) Τίτλοι σπουδών β) Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας στο σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση έργων κατάρτισης ή/και συμβουλευτικής ή/και πιστοποίηση (ιδίως, πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, βεβαιώσεις δημόσιων/ιδιωτικών φορέων/εργοδοτών, επίσημα έγγραφα σχετικά με την επαγγελματική εμπειρία), στα οποία θα πρέπει να περιγράφονται απαραιτήτως ο τίτλος, η ημερομηνία έναρξης και λήξης και η διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του έργου στο οποίο απασχολήθηκε, καθώς επίσης τα καθήκοντα του συγκεκριμένου στελέχους και η διάρκεια απασχόλησής του στο έργο αυτό. Η διάρκεια επαγγελματικής εμπειρίας ενός στελέχους στην υλοποίηση ενός έργου κατάρτισης ορίζεται ίση με το χρονικό διάστημα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου στο οποίο το στέλεχος συμμετείχε. Σε περίπτωση εμπειρίας ενός στελέχους, τόσο στην υλοποίηση όσο και στον σχεδιασμό και στην αξιολόγηση ενός έργου κατάρτισης, η διάρκεια της επαγγελματικής του εμπειρίας ορίζεται ίση με το χρονικό διάστημα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου και επιπλέον δύο μήνες πριν και δύο μήνες μετά, εφόσον αφορά σε πρόγραμμα κατάρτισης τουλάχιστον εκατό (100) διδακτικών ωρών. γ) Για την τεκμηρίωση της απασχόλησης με έμμισθη σχέση, απαιτείται να υποβληθούν : γα) Έντυπο Ε3 αναγγελίας πρόσληψης από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, ή από τον ΟΑΕΔ για παλαιές προσλήψεις. γβ) Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον e-ΕΦΚΑ ή Λογαριασμός Ασφάλισης από τον e-ΕΦΚΑ ή αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (ΑΠΔ). Τα ανωτέρω δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν μεμονωμένα ή και σε συνδυασμό προκειμένου να καλύπτουν το αιτούμενο χρονικό διάστημα (όπως πενταετία, επταετία κ.ο.κ.). Στην περίπτωση που ο Διευθυντής Κατάρτισης δεν συμπεριλαμβάνεται στις τρεις (3) Ε.Μ.Ε. θα πρέπει να υποβληθούν τα εξής : α) Έντυπο Ε3 αναγγελίας πρόσληψης από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, ή από τον ΟΑΕΔ για παλαιές προσλήψεις, β) Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον e-ΕΦΚΑ ή Λογαριασμός Ασφάλισης από τον e-ΕΦΚΑ ή ΑΠΔ του τελευταίου μήνα για κάθε απασχολούμενο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • 5 Δικαιολογητικά Συντονιστικού / εκπαιδευτικού υπεύθυνου Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Δικαιολογητικά Συντονιστικού / εκπαιδευτικού υπεύθυνου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Ο Συντονιστικός / εκπαιδευτικός υπεύθυνος να διαθέτει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο, με διετή επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση έργων κατάρτισης ή συμβουλευτικής ή πιστοποίησης ή εκπαίδευσης ενηλίκων. Αν ο συντονιστικός / εκπαιδευτικός υπεύθυνος, δεν διαθέτει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο, πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πενταετή σχετική επαγγελματική εμπειρία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • 6 Δικαιολογητικά του Υπεύθυνου Συμβουλευτικής και εποπτείας και οργάνωσης της πρακτικής άσκησης Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Δικαιολογητικά του Υπεύθυνου Συμβουλευτικής και εποπτείας και οργάνωσης της πρακτικής άσκησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικά για τα προσόντα του Υπεύθυνου Συμβουλευτικής και εποπτείας και οργάνωσης της πρακτικής άσκησης αποτελούν τα αποδεικτικά τίτλου σπουδών και για την τεκμηρίωση της επαγγελματικής εμπειρίας, σε περίπτωση μη ύπαρξης μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου, προσκομίζονται υποχρεωτικά βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας στον ιδιωτικό ή/και Δημόσιο τομέα στην υλοποίηση τουλάχιστον τριακοσίων (300) συνεδριών συμβουλευτικής υποστήριξης. Για την τεκμηρίωση της απασχόλησης του Υπεύθυνου Συμβουλευτικής και εποπτείας και οργάνωσης της πρακτικής άσκησης, απαιτείται να υποβληθούν: α) Έντυπο Ε3 αναγγελίας πρόσληψης από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, ή από τον ΟΑΕΔ για παλαιές προσλήψεις, β) Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον e-ΕΦΚΑ ή Λογαριασμός Ασφάλισης από τον e-ΕΦΚΑ ή αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (ΑΠΔ). Τα ανωτέρω δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν μεμονωμένα ή και σε συνδυασμό προκειμένου να καλύπτουν το αιτούμενο χρονικό διάστημα (όπως πενταετία, επταετία κ.ο.κ.). Στην περίπτωση που ο Υπεύθυνος Συμβουλευτικής και εποπτείας και οργάνωσης της πρακτικής άσκησης δεν συμπεριλαμβάνεται στις τρεις (3) Ε.Μ.Ε. θα πρέπει να υποβληθούν τα εξής : α) Έντυπο Ε3 αναγγελίας πρόσληψης από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, ή από τον ΟΑΕΔ για παλαιές προσλήψεις, β) Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον e-ΕΦΚΑ ή Λογαριασμός Ασφάλισης από τον e-ΕΦΚΑ ή ΑΠΔ του τελευταίου μήνα για κάθε απασχολούμενο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 9102

      • 7 Δικαιολογητικά διοικητικού προσωπικού Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Δικαιολογητικά διοικητικού προσωπικού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Το διοικητικό προσωπικό, το οποίο ανέρχεται σε τουλάχιστον έναν (1) υπάλληλο για τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη των Κ.Δ.Β.Μ.. Στην περίπτωση που το διοικητικό προσωπικό δεν συμπεριλαμβάνεται στις τρεις (3) Ε.Μ.Ε. θα πρέπει να υποβληθούν τα εξής : α) Έντυπο Ε3 αναγγελίας πρόσληψης από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, ή από τον ΟΑΕΔ για παλαιές προσλήψεις, β) Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον e-ΕΦΚΑ ή Λογαριασμός Ασφάλισης από τον e-ΕΦΚΑ ή ΑΠΔ του τελευταίου μήνα για κάθε απασχολούμενο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • 8 Διαχειριστής Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.ΤΚ) Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Διαχειριστής Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.ΤΚ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Για την υλοποίηση προγραμμάτων εξ’ αποστάσεως κατάρτισης ή μικτής κατάρτισης, απαιτείται να οριστεί ένας (1) υπεύθυνος διαχειριστής Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.ΤΚ). Στην περίπτωση που ο υπεύθυνος διαχείρισης Ο.Σ.ΤΚ. δεν συμπεριλαμβάνονται στις τρεις (3) Ε.Μ.Ε. θα πρέπει να υποβληθούν τα εξής : α) Έντυπο Ε3 αναγγελίας πρόσληψης από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, ή από τον ΟΑΕΔ για παλαιές προσλήψεις, β) Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον e-ΕΦΚΑ ή Λογαριασμός Ασφάλισης από τον e-ΕΦΚΑ ή ΑΠΔ του τελευταίου μήνα για κάθε απασχολούμενο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 9102

      • 9 Δικαιολογητικά για την απόδειξη των ετήσιων Μονάδων Εργασίας (Ε.Μ.Ε.). Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Δικαιολογητικά για την απόδειξη των ετήσιων Μονάδων Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Το στελεχιακό δυναμικό των Κ.Δ.Β.Μ. ανέρχεται συνολικά κατ’ ελάχιστον σε τρεις (3) ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) αν υπάρχει μία (1) δομή κατάρτισης και μία (1) Ε.Μ.Ε. για κάθε επιπλέον δομή, καθώς και επιπλέον μία (1) Ε.Μ.Ε. αν τα Κ.Δ.Β.Μ. παρέχουν υπηρεσίες Συμβουλευτικής. Στις τρεις (3) Ε.Μ.Ε. δύναται να συμπεριλαμβάνεται ο Διευθυντής κατάρτισης και ο Συντονιστικός/εκπαιδευτικός υπεύθυνος. Στις Ε.Μ.Ε. δεν θα προσμετρούνται οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτές/σύμβουλοι οι οποίοι απασχολούνται adhoc στον πάροχο κατάρτισης με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για την υλοποίηση εκπαιδευτικού έργου/συνεδριών συμβουλευτικής. Δικαιολογητικά για την απόδειξη των Ε.Μ.Ε. αποτελούν : α) Συνοπτικός πίνακας στον οποίο θα αναγράφονται για τον κάθε απασχολούμενο, το ονοματεπώνυμο, η ιδιότητα (π.χ. Διευθυντής Κατάρτισης, Συντονιστικός Υπεύθυνος, διοικητικό στέλεχος κ.α.) και ο αριθμός των Ε.Μ.Ε. β) Ετήσιος πίνακας προσωπικού (έντυπο Ε4 από το Πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για το έτος αναφοράς). γ) Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον e-ΕΦΚΑ, ή Λογαριασμός Ασφάλισης από τον e-ΕΦΚΑ για κάθε απασχολούμενο. Για τους μήνες που δεν περιλαμβάνονται στα εν λόγω έντυπα, θα πρέπει να υποβληθούν οι αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (ΑΠΔ). δ) Σε περίπτωση νέων προσλήψεων, μετά την υποβολή του εντύπου Ε4 του έτους αναφοράς, απαιτείται να υποβληθούν τα αντίστοιχα έντυπα αναγγελίας πρόσληψης (Ε3). ε) Ο Διευθυντής Κατάρτισης, ο Συντονιστικός/εκπαιδευτικός υπεύθυνος και ο Υπεύθυνος συμβουλευτικής υποστήριξης και εποπτείας και οργάνωσης της πρακτικής άσκησης, θα μπορούν να εργάζονται είτε στην έδρα είτε στα παραρτήματα του Κ.Δ.Β.Μ. Η απαραίτητη μία (1) Ε.Μ.Ε. του προσωπικό των παραρτημάτων των Κ.Δ.Β.Μ., θα πρέπει να προκύψει από τα έντυπα Ε4 ή Ε3 των αντίστοιχων παραρτημάτων. Εφόσον όμως, ένα παράρτημα του Κ.Δ.Β.Μ. λειτουργεί λιγότερο από ένα (1) έτος, τότε είναι δυνατόν η απαραίτητη μία (1) Ε.Μ.Ε. για το συγκεκριμένο παράρτημα, να προκύπτει από το προσωπικό της έδρας ή άλλου παραρτήματος του Κ.Δ.Β.Μ.. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει επιπρόσθετα να κατατεθεί το έντυπο Ε3 για το στέλεχος που θα εργάζεται στο παράρτημα αυτό. στ) Το στελεχιακό δυναμικό που βρισκόταν σε αναστολή συμβάσεων εργασίας, κατά το τελευταίο έτος αναφοράς, προσμετράται στις Ε.Μ.Ε..

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • Νόμος 53 , 63 παρ.1 4763 2020 254 Α
      • Απόφαση 141267/Κ1 2021 5159 Β

       Περιγραφή Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για τη χορήγηση, την τροποποίηση, τη μεταβίβαση και την ανανέωση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σε φυσικά, νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210205159

       ΑΔΑ Ω54146ΜΤΛΗ-3ΦΦ

      • 1 Παραλαβή σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το ενδιαφερόμενο Υπουργείο που επιθυμεί να ιδρύσει Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), ως επισπεύδων φορέας, διαμορφώνει την ΚΥΑ και την αποστέλλει προς έλεγχο στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

       Σημειώσεις Η ΚΥΑ υπογράφεται από το ενδιαφερόμενο Υπουργείο να ιδρύσει ΚΔΒΜ, το Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και το Υπουργείο Οικονομικών. Με την Κ.Υ.Α. προσδιορίζονται επιμέρους διαδικασίες, όροι και λεπτομέρειες που αφορούν: τον διακριτικό τίτλο του Κ.Δ.Β.Μ. , χωροταξικές λεπτομέρειες, το σύστημα διοίκησής του, τον τύπο των παρεχόμενων υπηρεσιών του, τον τρόπο λειτουργίας του, κ.ά.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος της συμμόρφωσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) προς τις απαιτούμενες στις διατάξεις του ν.4763/2020 προϋποθέσεις.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΙΘΑ παραλαμβάνει και ελέγχει το σχέδιο κ.υ.α. ίδρυσης Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του ενδιαφερόμενου Υπουργείου.

       Όχι Όχι


      • 3 Υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η ΚΥΑ υπογράφεται από τον Υπουργό ΠΑΙ.Θ.Α. και διαβιβάζεται στο επισπεύδον Υπουργείο για περαιτέρω ενέργειες (συνυπογραφή από το Υπουργείο Οικονομικών-δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ).

       Όχι Όχι


      • 4 Επιστροφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) στο επισπεύδον Υπουργείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Η Κ.Υ.Α. επιστρέφεται στο επισπεύδον Υπουργείο για περαιτέρω ενέργειες (συνυπογραφή από το Υπουργείο Οικονομικών -Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης).

       Όχι Όχι


      • 5 Δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Υπουργείο που ιδρύει Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) αποστέλλει την υπογεγραμμένη και από τον Υπουργό Οικονομικών κ.υ.α. προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

       Όχι Όχι


      • 6 Παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά τη δημοσίευση της κ.υ.α. στην ΕτΚ αποστέλλονται τα δικαιολογητικά που αφορούν στο Κ.Δ.Β.Μ. προς έλεγχο.

       Όχι Όχι


      • 7 Ένταξη του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) στο Μητρώο Κ.Δ.Β.Μ. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών που αφορούν το Κ.Δ.Β.Μ. και τυχόν αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων η αρμόδια Διεύθυνση εντάσσει το νεοϊδρυθέν δημόσιο Κ.Δ.Β.Μ. στο Μητρώο Κ.Δ.Β.Μ. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ).

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.