Αίτηση αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας αλλοδαπών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηde819823-2c9a-4edb-8d27-efd0f2142bdc 819823

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου, Αυτοτελή κλιμάκια Ασύλου, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

1 λεπτό

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αλλαγή στοιχείων επικοινωνίας αλλοδαπού προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Οι αιτούντες αλλοδαποί μπορεί να θελήσουν να διορθώσουν ή να τροποποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας που είχαν δηλώσει με την αρχική τους αίτηση. Αυτό μπορεί να συμβεί γιατί τα στοιχεία αυτά καταγράφηκαν εσφαλμένα ή γιατί δόθηκαν μη ορθά στοιχεία από τον/την αιτούντα/αιτούσα κατά την καταγραφή του/της. Θα χρειαστεί να επισυναφθεί ένα από τα παρακάτω έγγραφα: διαβατήριο ή ταυτότητα ή ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Τα στοιχεία που είναι δυνατόν να μεταβληθούν είναι το τηλέφωνο και η διεύθυνση κατοικίας.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αλλαγή στοιχείων επικοινωνίας

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αίτηση αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας

      Επίσημος τίτλος

      Αίτηση αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο αιτούντων διεθνούς προστασίας
      Μητρώο Προσφυγών
      Μητρώο Πολιτών Τρίτων Χωρών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Υπηκοότητας Οι αιτούντες / συναλλασσόμενοι με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου είναι αλλοδαποί, οι οποίοι έχουν ενεργό αίτημα και είναι ήδη κάτοχοι κάποιας άδειας παραμονής ή κάτοχοι προσωρινής βεβαίωσης, μέχρι την έκδοση οριστικού τίτλου.

       Όχι Όχι

      • 1 Αριθμός υπόθεσης Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αριθμός υπόθεσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον αριθμό της υπόθεσης στην οποία επιθυμείτε να μεταβάλλετε τα στοιχεία επικοινωνίας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Αριθμός ατομικού φακέλου υπό τη μορφή (ΧΧ/999999999) Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αριθμός ατομικού φακέλου υπό τη μορφή (ΧΧ/999999999)       Σημειώσεις: Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον αριθμό ατομικού φακέλου στον οποίο επιθυμείτε να μεταβάλλετε τα στοιχεία επικοινωνίας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 3 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης. Εξουσιοδότηση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Δεν είναι υποχρεωτική η εξουσιοδότηση σε δικηγόρο, ωστόσο όταν η διαδικασία δεν διενεργείται από τον/την αιτούντα/αιτούσα, είναι απαραίτητη η παροχή εξουσιοδότησης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ταυτοπροσωπίας

       Όχι 3070

      • 4 Μισθωτήριο συμβόλαιο ή Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ ή Βεβαίωση δομής φιλοξενίας ή Βεβαίωση υπεύθυνου φορέα προγράμματος στέγασης ή Άλλο Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

       Μισθωτήριο συμβόλαιο ή Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ ή Βεβαίωση δομής φιλοξενίας ή Βεβαίωση υπεύθυνου φορέα προγράμματος στέγασης ή Άλλο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9347

      • Νόμος 4251 2014 80 Α

       Περιγραφή Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20140100080

      • 1 Είσοδος στην υπηρεσία


       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-metanasteuses-kai-asulou/metanasteuses-kai-asulou/aitese-allages-stoikheion-epikoinonias

       Περιγραφή Επισκέπτεστε το σχετικό σύνδεσμο και επιλέγετε "Είσοδος στην υπηρεσία"

       Σημειώσεις Στην αρχική οθόνη, στο δεξί μέρος, δίπλα από τον τίτλο της διαδικασίας, υπάρχει η επιλογή "Χρήσιμοι σύνδεσμοι". Μπορείτε να επιλέξετε το "Επικοινωνία" αν επιθυμείτε να λάβετε κάποια συγκεκριμένη πληροφορία ή διευκρίνηση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

       Όχι Όχι


      • 2 Συμπλήρωση πεδίων


       Σύνδεσμος https://applications.migration.gov.gr/apps/type-5-applications/create

       Περιγραφή Συμπληρώνετε τα πεδία: - Αρ. Υπόθεσης - Αρ. Ατομικού Φακέλου (ΧΧ/999999999) - Επώνυμο - Όνομα - Τηλέφωνο - Email

       Όχι Όχι


      • 3 Επιλογή Περιφερειακού Γραφείου/Αυτοτελές Κλιμάκιου Ασύλου       Περιγραφή Επιλέγετε το αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο/Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου από την αναδυόμενη λίστα

       Όχι Όχι


      • 4 Στοιχεία εξουσιοδοτημένου δικηγόρου       Περιγραφή Συμπληρώνετε όνομα & επώνυμο πληρεξούσιου δικηγόρου/εξουσιοδοτημένου συμβούλου. Επισυνάπτετε τη δικηγορική του ταυτότητα και την εξουσιοδότηση με γνήσιο της υπογραφής

       Ναι Όχι


      • 5 Συμπλήρωση στοιχείου/ων επικοινωνίας που αλλάζει       Περιγραφή Συμπληρώνετε ένα από τα πεδία: - Προβείτε σε αλλαγή του τηλεφωνικού μου αριθμού σε .... - Προβείτε σε αλλαγή της διεύθυνσης κατοικίας μου ή και τα δύο σε περίπτωση που μεταβάλλονται και τα δύο.

       Σημειώσεις Εάν συμπληρώνετε την αίτηση χωρίς δικηγόρο, πηγαίνετε απευθείας από το βήμα 3 στο βήμα 5

       Ναι Όχι


      • 6 Συμλήρωση στοιχείου/ων επικοινωνίας που αλλάζει       Περιγραφή Συμπληρώνετε ένα από τα πεδία: - Προβείτε σε αλλαγή του τηλεφωνικού μου αριθμού σε .... - Προβείτε σε αλλαγή της διεύθυνσης κατοικίας μου ή και τα δύο σε περίπτωση που μεταβάλλονται και τα δύο.

       Ναι Όχι


      • 7 Επιλογή δικαιολογητικού προς επισύναψη       Περιγραφή Επιλέγετε το δικαιολογητικό που θα επισυνάψετε από τη λίστα που ακολουθεί: -Μισθωτήριο συμβόλαιο -Λογαριασμός ΔΕΚΟ -Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ -Βεβαίωση δομής φιλοξενίας -Βεβαίωση υπεύθυνου φορέα προγράμματος στέγασης -Άλλο

       Όχι Όχι


      • 8 Επισύναψη δικαιολογητικού/ών       Περιγραφή Επιλέγετε "Περιήγηση" ώστε να επισυνάψετε το δικαιολογητικό που επιθυμείτε

       Όχι Όχι


      • 9 Συμπλήρωση λοιπών πεδίων       Περιγραφή Συμπληρώνετε το πεδίο "Σημειώσεις" σε περίπτωση που θέλετε να προσθέσετε κάποια επιπλέον πληροφορία και στη συνέχεια το πεδίο "Τόπος"

       Σημειώσεις Η ημερομηνία συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα

       Όχι Όχι


      • 10 Επιλογή αποδοχής πολιτικής απορρήτου       Περιγραφή Επιλέγετε " Αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου"

       Σημειώσεις Έχετε προηγουμένως επιλέξει "Δεν είμαι ρομπότ" σε περίπτωση που εμφανίζεται αυτό το μήνυμα στον υπολογιστή σας

       Όχι Όχι


      • 11 Ολοκλήρωση διαδικασίας       Περιγραφή Επιλέγετε "Αποστολή" ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να υποβληθεί η αίτηση αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.