Αίτηση για εξέταση καταγγελιών θεμάτων Κοινωνικής Επιθεώρησης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηef3669ba-f091-4928-a0d3-02f4a320ae67 328540

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποβολή και εξέταση καταγγελιών για θέματα Εργασιακών Σχέσεων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν κατά προτεραιότητα όλες τις καταγγελίες εργαζομένων που αφορούν ζητήματα κοινής εργατικής νομοθεσίας, ανεξάρτητα από τη πηγή ή τον τρόπο αναγγελίας τους: ανώνυμα ή επώνυμα, από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο εργαζόμενο ή τρίτο πρόσωπο που τον εκπροσωπεί πχ. Επιχειρησιακό/Κλαδικό σωματείο ή το Εργατικό Κέντρο.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Οι υπηρεσίες δεν εξετάζουν καταγγελίες αν το αίτημα-καταγγελία είναι εμφανές παράλογο, αόριστο, ακατάληπτο ή επαναλαμβάνεται κατά τρόπο καταχρηστικό. Η Επιθεώρηση Εργασίας τηρεί απόρρητες τις πληροφορίες και τις πηγές από τις οποίες περιήλθαν στη γνώση της οι καταγγελίες. Στην περίπτωση που δεν ορίζεται διαφορετικά οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται εντός ευλόγου χρόνου, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβεί τις 50 ημέρες. Το αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων διεκπεραιώνει τα αιτήματα-καταγγελίες το συντομότερο δυνατόν (αυθημερόν έως και 10 μέρες ανάλογα με την φύση της καταγγελίας) και εξαντλείται η προθεσμία των πενήντα (50) ημερών μόνο στις απολύτως αναγκαίες περιπτώσεις.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αναφορά/Καταγγελία

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Καταγγελία η οποία εξετάζεται από την Επιθεώρηση Εργασίας αναφορικά με παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας

Σημειώσεις

Τα αιτήματα καταγγελίων, ανώνυμα ή επώνυμα, εξετάζονται από το αρμόδιο τοπικό Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων. Ως τοπικό αρμόδιο Τμήμα νοείται εκείνο του τόπου εργασίας του εργαζομένου, ανεξαρτήτως της έδρας του εργοδότη. Η υποβολή καταγγελίας δύναται να υποβληθεί και μέσω της ενιαίας γραμμής εξυπηρέτησης πολιτών 1555.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς ΣΕΠΕ, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Επώνυμη Καταγγελία, Ανώνυμη Καταγγελία, Καταγγελία κατά της Επιχείρησης, Καταγγελία Εργαζομένων-Συνδικάτων

      Επίσημος τίτλος

      Καταγγελία για θέματα Εργασιακών Σχέσεων

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,


      • 1 Εργασιακές Η ύπαρξη εργασιακής σχέσης. Ο καταγγέλων πρέπει με ακρίβεια να παράσχει τα εξής στοιχεία: 1. Επωνυμία και ΑΦΜ επιχείρησης ή εργοδότη 2. Διεύθυνση του τόπου ελέγχου 3. Θέματα/προβλήματα προς διερεύνηση κατά τον έλεγχο

       Όχι Όχι

      • Νόμος 4 2690 1999 45 Α

       Περιγραφή Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100045

      • Νόμος 11 3230 2004 44 Α

       Περιγραφή Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100044

      • Νόμος 6 3242 2004 102 Α

       Περιγραφή Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100102

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή της καταγγελίας μέσω της ενιαίας γραμμής εξυπηρέτησης πολιτών 1555.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Όταν η καταγγελία υποβάλλεται μέσω της ενιαίας γραμμής εξυπηρέτησης πολιτών 1555, η κλήση διαβιβάζεται στο τηλεφωνικό κέντρο της Επιθεώρησης Εργασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 9:00 έως τις 15:00, όπου αρμόδιοι υπάλληλοι καταγράφουν τα καταγγελλόμενα και τυχόν επιπρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες. Όλες οι καταγγελίες καταχωρούνται σε ηλεκτρονικό σύστημα και διαβιβάζονται στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων.

       Ναι Όχι


      • 3 Παραλαβή καταγγελίας μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με την υποβολή επώνυμης ή ανώνυμης καταγγελίας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της πλατφόρμας www.sepe.gov.gr η καταγελία λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και αυτόματα διαβιβάζεται στο αρμόδιο Τμήμα για περαιτέρω ενέργειες.

       Ναι Όχι


      • 4 Αξιολόγηση της καταγγελίας για προγραμματισμό έκτακτου ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η υπηρεσία διερευνά τη βιωσιμότητα της καταγγελίας ή των πληροφοριών και προγραμματίζει την διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου άμεσα και κατά προτεραιότητα. Ο Προϊστάμενος συγκροτεί συνεργείο ελέγχου.

       Όχι Όχι


      • 5 Διενέργεια επιτόπιου ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Οι Επιθεωρητές Εργασίας κατόπιν σχετικής προετοιμασίας επισκέπτονται την επιχείρηση και προβαίνουν σε γενικό έλεγχο προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο αποκάλυψης της ταυτότητας του καταγγέλοντος.

       Όχι Όχι


      • 6 Αποστολή γραπτής απάντησης για τις ενέργειες της Υπηρεσίας προς τον καταγγέλοντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Στην περίπτωση που ο καταγγέλων ζητά έγγραφο ενεργειών, το αρμόδιο Τμήμα οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο για τις ενέργειες του.

       Σημειώσεις Πρόδηλα ο εργαζόμενος που έχει υποβάλει την καταγγελία αντιλαμβάνεται ότι έγιναν ενέργειες από την Υπηρεσίας με τον επιτόπιο έλεγχο και την παρουσία των Επιθεωρητών στον χώρο εργασίας.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.