Αίτηση διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος επί δασικού χάρτη

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση77aa51d1-dddd-487a-8909-fcdfeac5852b 775114

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

21 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποβολή αιτήσεων διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη. Η αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος δεν υποκαθιστά την κατά άρθρο 15 του Ν. 3889/2010 δασική αντίρρηση. Η αίτηση αυτή απευθύνεται σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει έννομο συμφέρον.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΑΣΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αιτήση διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων επί περιεχομένου δασικού χάρτη

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται ψηφιακά, ωστόσο σε ειδικές περιπτώσεις ο πολίτης δύναται να υποβάλει αίτημα διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων επί περιεχομένου δασικού χάρτη στην οικεία Διεύθυνση Δασών της περιοχής που ανήκει το δασοτεμάχιο.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Υποβολή Αιτήσεων διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Διασυνοριακά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), Βιντεοκλήση

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για τη ψηφιακή υποβολή απαιτείται η κατοχή προσωπικών κωδικών taxinet.

       Όχι Όχι

      • 2 Ιδιοκτησιακές Ο δηλών να έχει έννομο συμφέρον επί του ακινήτου.

       Όχι Όχι

      • 3 Ταυτοπροσωπίας Ο δηλών αν πρόκειται για τρίτο πρόσωπο να είναι εξουσιοδοτημένος ή πληρεξούσιος.

       Όχι Όχι

      • 1 Έγγραφο που να αποδεικνύει το έννομο συμφέρον, όπως τίτλος ιδιοκτησίας- συμβολαιογραφικό έγγραφο, έντυπο (Ε9), κλπ. Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Έγγραφο που να αποδεικνύει το έννομο συμφέρον, όπως τίτλος ιδιοκτησίας- συμβολαιογραφικό έγγραφο, έντυπο (Ε9), κλπ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 2 Νομιμοποιητικά έγγραφα για την απόδειξη της πληρεξουσιότητας. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Νομιμοποιητικά έγγραφα για την απόδειξη της πληρεξουσιότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 3 Τοπογραφικό διάγραμμα. Γεωχωρικό διάγραμμα / χάρτης

       Τοπογραφικό διάγραμμα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5476

      • 4 Φωτονατίγραφο ταυτότητας /Διαβατηρίου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτονατίγραφο ταυτότητας /Διαβατηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Είναι υποχρεωτικό έγγραφο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • Υπουργική Απόφαση 153394/919 2017 1366 Β

       Περιγραφή Καθορισμός, προσδιορισμός, τρόπος και διαδι- κασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων στην κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170201366

      • Νόμος 3889 2010 182 Α

       Περιγραφή Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100182

      • 1 Είσοδος στην εφαρμογή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://www.ktimatologio.gr/el/e-services/ypoboli-aitiseon-diorthosis-prodilon-sfalmaton

       Περιγραφή Είσοδος στην εφαρμογή με χρήση κωδικών Taxisnet ή με κωδικούς (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) από την εγγραφή του χρήστη στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Κτηματολογίου.

       Όχι Όχι


      • 2 Στοιχεία ∆ικαιούχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://www.ktimatologio.gr/el/e-services/ypoboli-aitiseon-diorthosis-prodilon-sfalmaton

       Περιγραφή Πριν την υποβολή αίτησης διόρθωσης προδήλων σφαλµάτων (Α∆ΠΣ), θα πρέπει ο δικαιούχος να καταχωρίσει τα προσωπικά του στοιχεία. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έχει ήδη καταχωρίσει τα προσωπικά του στοιχεία, η προβολή (display) των στοιχείων αυτών πραγµατοποιείται από το µενού «Στοιχεία Προσώπου» -> «Προβολή Στοιχείων» και η διαχείριση των στοιχείων αυτών γίνεται από το µενού «Στοιχεία Προσώπου» -> «Εισαγωγή – Μεταβολή Στοιχείων», όπου και προβάλλονται τα ήδη καταχωρισµένα στοιχεία του δικαιούχου.

       Σημειώσεις Τα βασικά στοιχεία δικαιούχου – ονοµατεπώνυµο, όνοµα πατρός και ΑΦΜ, δεν µπορούν να αλλαχθούν πλέον τόσο µετά την πρώτη προσωρινή καταχώρηση οποιασδήποτε αίτησης όσο και µετά την πρώτη επιτυχή υποβολή αίτησης. ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε πρώτη φάση εµφανίζεται ο πίνακας από τον οποίον επιλέγεται το είδος του προσώπου ΦΥΣΙΚΟ ή ΝΟΜΙΚΟ. Ανάλογα µε την επιλογή εµφανίζεται η αντίστοιχη οθόνη για την συµπλήρωση των στοιχείων του δικαιούχου.

       Όχι Όχι


      • 3 Καταχώρηση Αίτησης ∆ιόρθωσης Προδήλου Σφάλµατος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://www.ktimatologio.gr/el/e-services/ypoboli-aitiseon-diorthosis-prodilon-sfalmaton

       Περιγραφή Ο χρήστης επιλέγει από το µενού «Αιτήσεις διόρθωσης προδήλου σφάλµατος» -> «Νέα Αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλµατος» οπότε εµφανίζεται η πρώτη οθόνη καταχώρησης των στοιχείων της αίτησης. Στη συνέχεια ο χρήστης επιλέγει από λίστα όλων των Νοµών, των οποίων οι δασικοί χάρτες είναι αναρτηµένοι και βρίσκονται εντός της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων διόρθωσης προδήλων σφαλµάτων (Α∆ΠΣ) αιτήσεων, τον Νοµό στον οποίο βρίσκεται η έκταση για την οποία πρόκειται να υποβάλει αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλµατος. Τέλος καλείται να επιλέξει τον ΟΤΑ του συγκεκριµένου Νοµού στον οποίο βρίσκεται η έκταση για την οποία πρόκειται να υποβάλει Αίτηση Διόρθωσης Προδήλων Σφαλµάτων (Α∆ΠΣ)

       Όχι Όχι


      • 4 Καταχώρηση χωρικής πληροφορίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://www.ktimatologio.gr/el/e-services/ypoboli-aitiseon-diorthosis-prodilon-sfalmaton

       Περιγραφή Η βασική αρχή λειτουργίας της εφαρμογής είναι ότι αποτυπώνουμε ολόκληρο το γεωτεμάχιο που μας ενδιαφέρει και εν συνεχεία η εφαρμογή αυτόματα διαιρεί το γεωτεμάχιο σε τμήματα ανάλογα με τον χαρακτηρισμό τους σε δασικά ή μη δασικά. Εάν ο χρήστης διαθέτει ένα ψηφιακό αρχείο µε τις συντεταγµένες του πολυγώνου γεωτεµαχίου/έκτασης διόρθωσης προδήλων σφαλµάτων (Α.∆.Π.Σ.), έχει την δυνατότητα να το φορτώσει απευθείας. ∆ιαφορετικά θα χρησιµοποιήσει τα εργαλεία από το µενού της εφαρµογής. Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει όσα τµήµατα από αυτά θέλει προκειµένου να υποβάλλει την αίτηση διόρθωσης προδήλων σφαλµάτων (Α∆ΠΣ) του.

       Σημειώσεις Για να υποβάλλει ο χρήστης την αίτηση διόρθωσης προδήλων σφαλµάτων (Α∆ΠΣ), θα πρέπει να οριοθετηθεί η περιοχή στον χάρτη µε ένα κλειστό πολύγωνο (πολύγωνο γεωτεµαχίου/έκτασης που επιθυµεί να προβεί µέσω της αίτησης σε διόρθωση πρόδηλου σφάλµατος (Α∆ΠΣ).

       Όχι Όχι


      • 5 Καταχώρηση περιγραφικής πληροφορίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://www.ktimatologio.gr/el/e-services/ypoboli-aitiseon-diorthosis-prodilon-sfalmaton

       Περιγραφή Με την αποθήκευση της χωρικής πληροφορίας και τη επιλογή του πολυγώνου, ο χρήστης οδηγείται από την εφαρµογή στην επόµενη οθόνη προκειµένου να καταχωρήσει την περιγραφική πληροφορία που συνοδεύει την αίτησή του. Η πρώτη οθόνη έχει ήδη συµπληρωµένα στοιχεία όπως ο κωδικός της αίτησης το status της αίτησης τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή, η οποία πριν την αποθήκευσή της από το χρήστη είναι «∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ» και το ∆ήµο/∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα στο οποίο ανήκει το πολύγωνο για το οποίο υποβάλλονται αιτήσεις.

       Σημειώσεις Κατα τη συμπλήρωση της περιγραφικής πληροφορίας υπάρχουν ορισμένα βήματα ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία. Βήµα 1ο : καταχώρηση του Προσώπου -Εκπροσώπου υποβολής της αίτησης ∆ιόρθωσης Προδήλου Σφάλµατος. Βήµα 2ο : συµπληρώση τοπωνυµίου της περιοχής. Βήµα 3ο : Θεµελίωση έννοµου συµφέροντος. Επισήµανση: Θα πρέπει να τονίσουµε πως η επιλογή από το χρήστη του έννοµου συµφέροντος που επικαλείται για την αίτηση διόρθωσης πρόδηλων σφαλµάτων (Α.∆.Π.Σ.) που υποβάλει είναι υποχρεωτική. Βήµα 4ο : ∆ιατύπωση και Τεκµηρίωση αίτησης διόρθωσης πρόδηλων σφαλµάτων (Α∆ΠΣ). Βήµα 5ο : Ο χρήστης πρέπει να καταγράψει τα συνυποβαλλόµενα στοιχεία που τεκµηριώνουν την αίτησή του.

       Όχι Όχι


      • 6 Συνολική εικόνα της αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλµατος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://www.ktimatologio.gr/el/e-services/ypoboli-aitiseon-diorthosis-prodilon-sfalmaton

       Περιγραφή Μετά και τη συµπλήρωση του πίνακα των συνηµµένων εγγράφων/στοιχείων είναι εκείνη της συνολικής εµφάνισης των δεδοµένων της αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλµατος, όπως έχουν καταχωριστεί από το χρήστη. Κάθε ένα από τα βήµατα που ακολουθήθηκαν παρουσιάζεται σαν ξεχωριστή «ενότητα» στην τελική σελίδα της αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλµατος οπότε ο χρήστης και σε αυτό το στάδιο υποβολής, όπου η αίτηση είναι ακόµα σε status «∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ», µπορεί να κάνει τις αλλαγές που επιθυµεί.

       Όχι Όχι


      • 7 Υποβολή Αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλµατος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://www.ktimatologio.gr/el/e-services/ypoboli-aitiseon-diorthosis-prodilon-sfalmaton

       Περιγραφή Προκειµένου να υποβάλλει την αίτησή του, ο χρήστης πρέπει να πατήσει το κουµπί «Υποβολή». Αυτό πρέπει να γίνει αφού ο χρήστης βεβαιωθεί ότι έχει καταχωρίσει σωστά και πλήρως όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Έχοντας προχωρήσει στην υποβολή της αίτησης ∆ιόρθωσης Προδήλου Σφάλµατος στην οθόνη των στοιχείων της φαίνεται πως το status της αίτησης είναι πλέον «ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ», ενώ η αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλµατος έχει λάβει και Αριθµό Πρωτοκόλλου και Ηµεροµηνία Πρωτοκόλλησης.

       Όχι Όχι


      • 8 Έκδοση Αποδεικτικού Υποβολής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://www.ktimatologio.gr/el/e-services/ypoboli-aitiseon-diorthosis-prodilon-sfalmaton

       Περιγραφή Ο χρήστης µπορεί να εκτυπώσει είτε το Αποδεικτικό υποβολής της Αίτησης είτε το περιεχόµενο της Αίτησής του. Με την επιλογή «Αποδεικτικό Υποβολής» οδηγείται σε προεπισκόπηση του Αποδεικτικού υποβολής της αίτησης διόρθωσης πρόδηλων σφαλµάτων (Α∆ΠΣ), το οποίο ισχύει πλέον ως επίσηµη βεβαίωση Υποβολής αίτηση διόρθωσης πρόδηλων σφαλµάτων (Α∆ΠΣ).

       Σημειώσεις Το Αποδεικτικό Υποβολής της Αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλµατος περιέχει τις ίδιες πληροφορίες µε την ηλεκτρονική φόρµα αντιρρήσεων και επιπλέον τον αριθµό πρωτοκόλλου και την ηµεροµηνία υποβολής, η οποία είναι η ηµεροµηνία που υποβλήθηκε η αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλµατος. Επίσης, το αποδεικτικό είναι διαθέσιµο προς εκτύπωση από το χρήστη αµέσως µόλις υποβάλει την αίτησή του οπότε και αυτή έχει πλέον το status «ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ». Επιπλέον, ο πολίτης θα µπορεί να εκτυπώσει και το απόσπασµα του δασικού χάρτη που απεικονίζει την έκταση για την οποία έχει υποβάλλει αίτηση διόρθωσης πρόδηλων σφαλµάτων.

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.