Αίτηση επανεξέτασης για απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση018ebcad-49b5-4928-a487-9b39e2d5f105 727138

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

49,67 €

Εκτιμώμενος χρόνος

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποβολή αίτησης επανεξέτασης για απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη. Απευθύνεται σε υποψηφίους που έχουν επιτύχει στη θεωρητική εκπαίδευση και έχουν αποτύχει στην πρακτική εξέταση ή στις αθλητικές δοκιμασίες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση, μέσω του gov.gr ή του e-ΔΛΑ, επιλέγοντας παράλληλα την ημερομηνία εξετάσεων, από το πρόγραμμα εξετάσεων που έχει αναρτηθεί.

Σημειώσεις

Επιπλέον ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επιλέξει την ημερομηνια των εξετάσεων στις οποίες πέτυχε στη θεωρητική εξέταση, προκειμένου γίνει σύνδεση αυτών αυτόματα, μέσω του συστήματος.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Δείτε επίσης    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Επανεξέταση για χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη

      Επίσημος τίτλος

      Αίτηση επανεξέτασης για απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την ψηφιακή υποβολή αίτησης μέσω της πύλης gov.gr απαιτείται η κατοχή των κωδικών TAXISnet.


       Όχι Όχι

      • 2 Επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις Ο υποψηφίος πρέπει να έχει επιτύχει στη θεωρητική εξέταξη και να έχει αποτύχει στην πρακτική εξέταση ή στις αθλητικές δοκιμασίες.


       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικής προθεσμίας Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα επανεξέτασης στις πρακτικές εξετάσεις και στις αθλητικές δοκιμασίες χωρίς να επανεξετάζεται στην θεωρητική (γραπτή) εξέταση, εφόσον έχει επιτύχει σε αυτή, μέχρι τη συμπλήρωση ενός (01) έτους από την ημερομηνία της πρώτης αποτυχίας του.


       Όχι Όχι

      • 1 Για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας 30 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4832

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Άδεια ναυαγοσώστη 14.67 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3119

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 3 Εισφορά υπέρ Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΕΚΟΕΜΝ) 5 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Πρόσφατη φωτογραφία, τύπου ταυτότητας. Φωτογραφίες

       Πρόσφατη φωτογραφία, τύπου ταυτότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δεν απαιτείται άλλο δικαιολογητικό, καθώς τα λοιπά δικαιολογητικά αντλούνται από την αρχική αίτηση του ενδιαφερόμενου, στις θεωρητικές εξετάσεις της οποίας πέτυχε.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • Προεδρικό Διάταγμα 71 2020 166 Α

       Περιγραφή Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100166

      • Υπουργική Απόφαση 2133.3/9813 2021 695 Β

       Περιγραφή Πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης βεβαιώσεων συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων ναυαγοσωστών και χορήγησης/ ανανέωσης άδειας ναυαγοσώστη.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210200695

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλεται ψηφιακά μέσω της πύλης gov.gr ή μέσω του e-ΔΛΑ.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ελέγχονται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή τα δικαιολογητικά που έχουν επισυναφθεί στην αίτηση.

       Όχι Όχι


      • 3 Αποδοχή αίτησης - Στάδιο εξετάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις η αίτηση του ενδιαφερόμενου γυρίζει στο στάδιο εξετάσεων και αποστέλλεται στον αιτούντα, μέσω του e-ΔΛΑ, ηλεκτρονικό μήνυμα για τη συμμετοχή του στη διαδικασία των εξετάσεων.

       Όχι Όχι


      • 4 Πρακτική εξέταση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Στο Πληροφοριακό Συστήμα Διενέργειας Εξετάσεων Υποψηφίων Ναυαγοσωστών (Π.ΣΥ.Δ.Ε.Υ.Ν.) αναρτάται ηλεκτρονικό εγχειρίδιο πρακτικών εξετάσεων, βάσει του οποίου εξετάζονται οι υποψήφιοι στην πρακτική εξέταση. Η βαθμολογία της πρακτικής εξέτασης εκφράζεται με ακέραιους αριθμούς, από μηδέν (0) έως είκοσι (20). Ως βάση επιτυχίας λαμβάνεται ο αριθμός δώδεκα (12).

       Σημειώσεις Σύνδεσμος για το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο: https://edla.hcg.gr/lifeguards/menu/

       Όχι Όχι


      • 5 Αποτυχία στις πρακτικές εξετάσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


       Περιγραφή Οι υποψήφιοι, που αποτυγχάνουν, κατά την πρακτική εξέταση, στο αντικείμενο έστω και μιας από τις θεματικές ενότητες, θεωρούνται αποτυχόντες.

       Ναι Ναι


      • 6 Επιτυχία στις πρακτικές εξετάσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


       Περιγραφή Όσοι από τους υποψηφίους επιτύχουν στην πρακτική εξέταση, συμμετέχουν και στις αθλητικές δοκιμασίες.

       Ναι Όχι


      • 7 Αθλητικές δοκιμασίες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι συμμετέχουν στις ακόλουθες αθλητικές δοκιμασίες, χωρίς εξοπλισμό κολυμβητή: 1) Κολύμβηση εκατό (100) μ. ελεύθερο, πρόσθιο, ύπτιο, πλάγιο. 2) Κολύμβηση εκατό (100) μ., με οπτική επαφή του κινδυνεύοντος, σε χρόνο μικρότερο των δύο πρώτων λεπτών (2’ 00"). 3) Κολύμβηση τετρακοσίων (400) μ., σε χρόνο μικρότερο των δέκα πρώτων λεπτών (10’). 4) Ανέλκυση αντικειμένου βάρους τουλάχιστον τριών (3) χιλιόγραμμων, από βάθος έξι (6) μ. 5) Υποβρύχια κολύμβηση τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) μ. 6) Έλξη (ρυμούλκηση) κινδυνεύοντος, σε απόσταση τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρων. 7) Κωπηλασία.

       Όχι Όχι


      • 8 Αποτυχία στις αθλητικές δοκιμασίες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


       Περιγραφή Οι υποψήφιοι, που αποτυγχάνουν, έστω και σε μία αθλητική δοκιμασία, θεωρούνται αποτυχόντες.

       Ναι Ναι


      • 9 Επιτυχία στις αθλητικές δοκιμασίες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


       Περιγραφή Σε όσους υποψηφίους κρίθηκαν επιτυχόντες, θα χορηγηθεί από την αρμόδια Λιμενική Αρχή άδεια ναυαγοσώστη.

       Ναι Όχι


      • 10 Συγκεντρωτικός πίνακας βαθμολογίας υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εξετάσεων, δημιουργείται και τηρείται στο Πληροφοριακό Συστήμα Διενέργειας Εξετάσεων Υποψηφίων Ναυαγοσωστών (Π.ΣΥ.Δ.Ε.Υ.Ν.) συγκεντρωτικός πίνακας βαθμολογίας υποψηφίων, ο οποίος περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων και την ένδειξη «Πέτυχε» ή «Απορρίφθηκε».

       Όχι Όχι


      • 11 Ειδικό πρακτικό εξετάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναγράφονται σε ειδικό πρακτικό, το οποίο τηρείται στο Πληροφοριακό Συστήμα Διενέργειας Εξετάσεων Υποψηφίων Ναυαγοσωστών (Π.ΣΥ.Δ.Ε.Υ.Ν).

       Όχι Όχι


      • 12 Χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η Λιμενική Αρχή, αφού ενημερωθεί για τους επιτυχόντες από τον συγκεντρωτικό πίνακα βαθμολογίας υποψηφίων και το ειδικό πρακτικό, τα οποία τηρούνται στο Πληροφοριακό Συστήμα Διενέργειας Εξετάσεων Υποψηφίων Ναυαγοσωστών (Π.ΣΥ.Δ.Ε.Υ.Ν.), χορηγεί την άδεια ναυαγοσώστη.

       Σημειώσεις Η απάντηση στο αίτημα αποστέλλεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) είτε μέσω συστημένης επιστολής. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθούν την κατάσταση της αίτησής τους μέσω της πύλης gov.gr επιλέγοντας "Οι αιτήσεις μου".

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.