Άδεια ναυαγοσώστη

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση73783795-82dd-4324-94e9-bec177a40201 737837 Lifeguard licence

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Λιμενικές Αρχές, Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας

Αριθμός δικαιολογητικών

6

Κόστος

49,67 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την έκδοση άδειας ναυαγοσώστη και αφορά τους απόφοιτους των σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, καθώς και του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης της Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Οι απόφοιτοι των σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης καθώς και του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης της Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού επιτρέπεται να εργάζονται ως ναυαγοσώστες, εφόσον, προηγουμένως, εφοδιαστούν με άδεια ναυαγοσώστη από Λιμενική Αρχή. Αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέχρι και πέντε ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία της διενέργειας των εξετάσεων.

Τελευταία ενημέρωση

01/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε στην αρμόδια Λιμενική Αρχή είτε ηλεκτρονικά μέσω της πύλης gov.gr.

Σημειώσεις

Κάθε άδεια ναυαγοσώστη, μέχρι ο κάτοχός της να συμπληρώσει τα σαράντα πέντε (45) έτη, είναι τετραετούς διάρκειας και ανανεώνεται εντός του τελευταίου, πριν την λήξη της ισχύος της, εξαμήνου. Μετά τη συμπλήρωση των σαράντα πέντε (45) ετών έως και τη συμπλήρωση των πενήντα πέντε (55) ετών, κάθε άδεια ναυαγοσώστη είναι διετούς διάρκειας και ανανεώνεται εντός του τελευταίου, πριν την λήξη της ισχύος της, εξαμήνου. Μετά τη συμπλήρωση των πενήντα πέντε (55) ετών έως και τη συμπλήρωση των εξήντα (60) ετών, κάθε άδεια ναυαγοσώστη είναι ετήσιας διάρκειας και ανανεώνεται εντός του τελευταίου, πριν την λήξη της ισχύος της, εξαμήνου.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άσκηση επαγγέλματος ναυαγοσώστη

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια ναυαγοσώστη


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1


      • 1 Ηλικιακές Ο ενδιαφερόμενος να είναι από δεκαοκτώ (18) έως εξήντα (60) ετών.

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Ο ενδιαφερόμενος να είναι απόφοιτος σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης ή του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης της Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού.

       Όχι Όχι

      • 3 Υγειονομικές Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι ψυχικά υγιής και να μην πάσχει από μεταδοτική ασθένεια.

       Όχι Όχι

      • 4 Ικανότητας Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι ικανός, από ιατρικής άποψης, να ασκήσει το επάγγελμα του ναυαγοσώστη.

       Όχι Όχι

      • 5 Επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις Ο ενδιαφερόμενος να κριθεί επιτυχών σε θεωρητικές (γραπτές) και πρακτικές εξετάσεις, καθώς και σε αθλητικές δοκιμασίες.

       Όχι Όχι

      • 6 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την ψηφιακή υποβολή αίτησης μέσω της πύλης gov.gr απαιτείται η κατοχή των κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας 30 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4832

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 2 Άδεια ναυαγοσώστη 14.67 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3119

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 3 Εισφορά υπέρ Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΕΚΟΕΜΝ). 5 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Ευκρινές αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου όπως διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.2690/1999 (Α΄45), όπως ισχύει. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ευκρινές αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου όπως διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.2690/1999 (Α΄45), όπως ισχύει.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Ευκρινές αντίγραφο άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους. Άδεια οδήγησης οχήματος

       Ευκρινές αντίγραφο άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-nautilias-kai-nesiotikes-politikes/nautilias-kai-nesiotikes-politikes/adeia-nauagososte

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους Άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους (άνευ εξετάσεων)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1158

      • 3 Πιστοποιητικό σπουδών από νομίμως λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης ή πιστοποιητικό σπουδών ειδικότητας ναυαγοσώστη, εκδοθέν από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού, ανεξαρτήτως χρόνου έκδοσης αυτού. Αποδεικτικό σπουδών

       Πιστοποιητικό σπουδών από νομίμως λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης ή πιστοποιητικό σπουδών ειδικότητας ναυαγοσώστη, εκδοθέν από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού, ανεξαρτήτως χρόνου έκδοσης αυτού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το πιστοποιητικό σπουδών από νομίμως λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης επισυνάπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A 74), όπως ισχύει ή ψηφιακά υπογεγραμμένο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 4 Αφορά υποψήφιους άνω των 45 έως και 60 ετών. Πρόσφατα (εντός τελευταίου μηνός) ιατρικά πιστοποιητικά-βεβαιώσεις από ιατρούς ειδικότητας Παθολογίας ή ιατρού γενικής ιατρικής ή ιατρικής εργασίας, Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας, Ψυχιατρικής, Οφθαλμολογίας και Δερματολογίας, που βεβαιώνουν - πιστοποιούν, στο πλαίσιο της ειδικότητας κάθε ιατρού, ότι ο ενδιαφερόμενος α) δεν πάσχει από μεταδοτική ασθένεια και β) είναι ικανός, από ιατρικής άποψης, να ασκήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα. Επιπλέον, προσκομίζεται και πιστοποιητικό - βεβαίωση υγείας από ιατρό Καρδιολόγο, που να βεβαιώνει - πιστοποιεί ότι δεν πάσχει από καρδιαγγειακή νόσο. Πιστοποιητικό υγείας

       Αφορά υποψήφιους άνω των 45 έως και 60 ετών. Πρόσφατα (εντός τελευταίου μηνός) ιατρικά πιστοποιητικά-βεβαιώσεις από ιατρούς ειδικότητας Παθολογίας ή ιατρού γενικής ιατρικής ή ιατρικής εργασίας, Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας, Ψυχιατρικής, Οφθαλμολογίας και Δερματολογίας, που βεβαιώνουν - πιστοποιούν, στο πλαίσιο της ειδικότητας κάθε ιατρού, ότι ο ενδιαφερόμενος α) δεν πάσχει από μεταδοτική ασθένεια και β) είναι ικανός, από ιατρικής άποψης, να ασκήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα. Επιπλέον, προσκομίζεται και πιστοποιητικό - βεβαίωση υγείας από ιατρό Καρδιολόγο, που να βεβαιώνει - πιστοποιεί ότι δεν πάσχει από καρδιαγγειακή νόσο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όταν το πιστοποιητικό υγείας / ιατρική βεβαίωση χορηγείται από δημόσιο νοσοκομείο, τότε υποβάλλεται ευκρινές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου. Όταν το πιστοποιητικό υγείας / ιατρική βεβαίωση χορηγείται από ιδιώτη γιατρό, τότε υποβάλλεται ευκρινές αντίγραφο από αντίγραφο που έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • 5 Αφορά υποψήφιους από 18 έως και 45 ετών. Πρόσφατα (εντός τελευταίου εξαμήνου) πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ιατρών ειδικότητας ψυχιάτρου, δερματολόγου, παθολόγου ή ιατρού γενικής ιατρικής ή ιατρικής εργασίας και καρδιολόγου, ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία, από τα οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ψυχικά υγιής, δεν πάσχει από μεταδοτική ασθένεια και είναι ικανός, από ιατρικής άποψης, να ασκήσει το επάγγελμα του ναυαγοσώστη. Πιστοποιητικό υγείας

       Αφορά υποψήφιους από 18 έως και 45 ετών. Πρόσφατα (εντός τελευταίου εξαμήνου) πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ιατρών ειδικότητας ψυχιάτρου, δερματολόγου, παθολόγου ή ιατρού γενικής ιατρικής ή ιατρικής εργασίας και καρδιολόγου, ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία, από τα οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ψυχικά υγιής, δεν πάσχει από μεταδοτική ασθένεια και είναι ικανός, από ιατρικής άποψης, να ασκήσει το επάγγελμα του ναυαγοσώστη.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όταν το πιστοποιητικό υγείας / ιατρική βεβαίωση χορηγείται από δημόσιο νοσοκομείο, τότε υποβάλλεται ευκρινές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου. Όταν το πιστοποιητικό υγείας / ιατρική βεβαίωση χορηγείται από ιδιώτη γιατρό, τότε υποβάλλεται ευκρινές αντίγραφο από αντίγραφο που έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 5511

      • 6 Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία δηλώνει ότι: 1. Δεν διώκομαι ως φυγόδικος ή φυγόποινος. 2. Δεν έχω καταδικασθεί αμετάκλητα ή τελεσίδικα για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών ή συσκευών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του ν. 192/1936 και σε οποιαδήποτε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ή έχω καταδικαστεί και έχει παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία δηλώνει ότι: 1. Δεν διώκομαι ως φυγόδικος ή φυγόποινος. 2. Δεν έχω καταδικασθεί αμετάκλητα ή τελεσίδικα για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών ή συσκευών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του ν. 192/1936 και σε οποιαδήποτε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ή έχω καταδικαστεί και έχει παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 7 Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες, τύπου ταυτότητας. Φωτογραφία προσώπου

       Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες, τύπου ταυτότητας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/myphoto-gia-polites

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: MyPhoto για πολίτες

       Σημειώσεις: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Η φωτογραφία που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να έχει πλάτος τουλάχιστον 450 pixels και ύψος από 513 έως 531 pixels. Μικρότερα μεγέθη από αυτά δε θα γίνονται αποδεκτά, αλλά μεγαλύτερα θα γίνονται με τον κατάλληλο λόγο ύψος / πλάτος (από 1,14 ως 1,18). Για παράδειγμα μια φωτογραφία πλάτους 1000 pixels θα επιτρέπεται να έχει ύψος από 1140 έως και 1180 pixels. Αν οι φωτογραφίες που επισυνάπτονται δεν πληρούν τα ως άνω, δεν θα γίνονται αποδεκτές.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • Προεδρικό Διάταγμα 71 2020 166 Α

       Περιγραφή Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100166

      • Υπουργική Απόφαση 2133.3/9813 2021 695 Β

       Περιγραφή Πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης βεβαιώσεων συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων ναυαγοσωστών και χορήγησης/ ανανέωσης άδειας ναυαγοσώστη.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210200695

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή της Αίτησης με φυσικό τρόπο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο


       Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές.

       Ναι Όχι


      • 3 Ψηφιακή παραλαβή της Αίτησης μέσω gov.gr

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλεται ψηφιακά μέσω της πύλης gov.gr.

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία τα δικαιολογητικά που έχουν επισυναφθεί στην αίτηση.

       Όχι Όχι


      • 5 Απόρριψη αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις η αίτηση του ενδιαφερόμενου απορρίπτεται.

       Ναι Ναι


      • 6 Αποδοχή αίτησης - Στάδιο εξετάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις η αίτηση του ενδιαφερόμενου γυρίζει στο στάδιο εξετάσεων και αποστέλλεται στον αιτούντα, μέσω του e-ΔΛΑ, ηλεκτρονικό μήνυμα για τη συμμετοχή του στη διαδικασία των εξετάσεων.

       Ναι Όχι


      • 7 Θεωρητική εξέταση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η θεωρητική (γραπτή) εξέταση γίνεται, εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διενέργειας Εξετάσεων Υποψηφίων Ναυαγοσωστών (Π.ΣΥ.Δ.Ε.Υ.Ν.) στην ελληνική γλώσσα, σε αίθουσα που έχει προκαθορισθεί, κατά τις ορισμένες ημερομηνίες και ώρες, χωρίς να επιτρέπεται η είσοδος σε άτομα που δεν έχουν σχέση με τις εξετάσεις. Η θεωρητική (γραπτή) εξέταση περιλαμβάνει την εξέταση των υποψηφίων σε ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών απαντήσεων. Ο αριθμός των ερωτήσεων ανέρχεται στις πενήντα. Επιτυχών/ούσα στη θεωρητική (γραπτή) εξέταση θεωρείται ο/η υποψήφιος/α που έχει απαντήσει σωστά σε σαράντα επτά τουλάχιστον από τις πενήντα ερωτήσεις. Μετά το πέρας της προβλεπόμενης διάρκειας της εξέτασης, τα ερωτηματολόγια διορθώνονται αυτόματα από το Πληροφοριακό Συστήμα Διενέργειας Εξετάσεων Υποψηφίων Ναυαγοσωστών (Π.ΣΥ.Δ.Ε.Υ.Ν).

       Σημειώσεις Ο σύνδεσμος για το Πληροφοριακό Συστήμα Διενέργειας Εξετάσεων Υποψηφίων Ναυαγοσωστών (ΠΣΥΔΕΥΝ) είναι: https://lifeguards.hcg.gr/

       Ναι Όχι


      • 8 Αποτυχία στις θεωρητικές εξετάσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι που δεν έχουν απαντήσει σωστά σε σαράντα επτά τουλάχιστον από τις πενήντα ερωτήσεις, δεν συνεχίζουν στις εξετάσεις. Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται προς εξέταση, την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται αποτυχόντες.

       Ναι Ναι


      • 9 Επιτυχία στις θεωρητικές εξετάσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Όσοι από τους υποψηφίους επιτύχουν στην θεωρητική (γραπτή) εξέταση συμμετέχουν στην πρακτική εξέταση.

       Ναι Όχι


      • 10 Πρακτική εξέταση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Στο Πληροφοριακό Συστήμα Διενέργειας Εξετάσεων Υποψηφίων Ναυαγοσωστών (Π.ΣΥ.Δ.Ε.Υ.Ν.) αναρτάται ηλεκτρονικό εγχειρίδιο πρακτικών εξετάσεων, βάσει του οποίου εξετάζονται οι υποψήφιοι στην πρακτική εξέταση. Η βαθμολογία της πρακτικής εξέτασης εκφράζεται με ακέραιους αριθμούς, από μηδέν (0) έως είκοσι (20). Ως βάση επιτυχίας λαμβάνεται ο αριθμός δώδεκα (12).

       Σημειώσεις Σύνδεσμος για το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο: https://edla.hcg.gr/lifeguards/menu/

       Ναι Όχι


      • 11 Αποτυχία στις πρακτικές εξετάσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι, που αποτυγχάνουν, κατά την πρακτική εξέταση, στο αντικείμενο έστω και μιας από τις θεματικές ενότητες, θεωρούνται αποτυχόντες.

       Ναι Ναι


      • 12 Επιτυχία στις πρακτικές εξετάσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Όσοι από τους υποψηφίους επιτύχουν στην πρακτική εξέταση, συμμετέχουν και στις αθλητικές δοκιμασίες.

       Ναι Όχι


      • 13 Αθλητικές δοκιμασίες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι συμμετέχουν στις ακόλουθες αθλητικές δοκιμασίες, χωρίς εξοπλισμό κολυμβητή: 1) Κολύμβηση εκατό (100) μ. ελεύθερο, πρόσθιο, ύπτιο, πλάγιο. 2) Κολύμβηση εκατό (100) μ., με οπτική επαφή του κινδυνεύοντος, σε χρόνο μικρότερο των δύο πρώτων λεπτών (2’ 00"). 3) Κολύμβηση τετρακοσίων (400) μ., σε χρόνο μικρότερο των δέκα πρώτων λεπτών (10’). 4) Ανέλκυση αντικειμένου βάρους τουλάχιστον τριών (3) χιλιόγραμμων, από βάθος έξι (6) μ. 5) Υποβρύχια κολύμβηση τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) μ. 6) Έλξη (ρυμούλκηση) κινδυνεύοντος, σε απόσταση τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρων. 7) Κωπηλασία.

       Ναι Όχι


      • 14 Αποτυχία στις αθλητικές δοκιμασίες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι, που αποτυγχάνουν, έστω και σε μία αθλητική δοκιμασία, θεωρούνται αποτυχόντες.

       Ναι Ναι


      • 15 Επιτυχία στις αθλητικές δοκιμασίες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Σε όσους υποψηφίους κρίθηκαν επιτυχόντες, θα χορηγηθεί από την αρμόδια Λιμενική Αρχή άδεια ναυαγοσώστη.

       Ναι Όχι


      • 16 Συγκεντρωτικός πίνακας βαθμολογίας υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εξετάσεων, δημιουργείται και τηρείται στο Πληροφοριακό Συστήμα Διενέργειας Εξετάσεων Υποψηφίων Ναυαγοσωστών (Π.ΣΥ.Δ.Ε.Υ.Ν.) συγκεντρωτικός πίνακας βαθμολογίας υποψηφίων, ο οποίος περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων και την ένδειξη «Πέτυχε» ή «Απορρίφθηκε».

       Ναι Όχι


      • 17 Ειδικό πρακτικό εξετάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναγράφονται σε ειδικό πρακτικό, το οποίο τηρείται στο Πληροφοριακό Συστήμα Διενέργειας Εξετάσεων Υποψηφίων Ναυαγοσωστών (Π.ΣΥ.Δ.Ε.Υ.Ν).

       Ναι Όχι


      • 18 Χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Λιμενική Αρχή, αφού ενημερωθεί για τους επιτυχόντες από τον συγκεντρωτικό πίνακα βαθμολογίας υποψηφίων και το ειδικό πρακτικό, τα οποία τηρούνται στο Πληροφοριακό Συστήμα Διενέργειας Εξετάσεων Υποψηφίων Ναυαγοσωστών (Π.ΣΥ.Δ.Ε.Υ.Ν.), χορηγεί την άδεια ναυαγοσώστη.

       Σημειώσεις Η απάντηση στο αίτημα αποστέλλεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή μέσω συστημένης επιστολής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθούν την κατάσταση της αίτησής τους, μέσω της πύλης gov.gr, επιλέγοντας "Οι αιτήσεις μου".

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.