Αδειοδότηση Μεταποιητικών και Συναφών Δραστηριοτήτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc0f31605-36e4-4e2f-a105-fdc19a2bc8c3 902606

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες


Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  19 έως 21

  Κόστος

  100
  -
  5000

  Εκτιμώμενος χρόνος

  1 Μήνας

  Περιγραφή

  Αφορά τις διαδικασίες αδειοδότησης εγκαταστάσεων Μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

  Παρατηρήσεις

  Αρμόδιος Φορέας για την εφαρμογη της νομοθεσίας είναι οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων

  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση για τη

  α. Χορήγηση Έγκρισης Εγκατάστασης ή Λειτουργίας

  β. Υποβολή Γνωστοποίησης Εγκατάστασης ή Λειτουργίας

  Σημειώσεις

  Η Αίτηση συνοδεύεται απο το ερωτηματολόγιο του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 483/35/Φ.15 "Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση." ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. (Β 158 2012)

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ψηφιακή υπογραφή,

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ιεραρχική Προσφυγή του άρθρου 30 του ν 3982/2011. Ακολούθως Δικαστική Προσφυγή. Εάν είναι άνω του 1.000.000 ασκείται Ενδικοφανής Προσφυγή και ακολούθως Δικαστική Προσφυγή.Άλλο

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή έγκριση

     Από την ημερομηνία υποβολής πλήρους φακέλου εντός 30 ημερών θα πρέπει να εκδοθεί η έγκριση εγκατάστασης ή η έγκριση λειτουργίας. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης της Υπηρεσίας θεωρείται εκδοθείσα (Σιωπηρή Έγκριση)

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη, Άλλο

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Αδειοδότηση Βιομηχανικών Βιοτεχνικών Εγκαταστάσεων Αδειοδότηση Επαγγελματικών εργαστηρίων

       Επίσημος τίτλος

       Αδειοδότηση Εγκαταστάσεων Μεταποιητικών και Συναφών Δραστηριοτήτων


       Μητρώα που τηρούνται

       Μητρώο γνωστοποιήσεων εγκατάστασης και λειτουργίας οικονομικών δραστηριοτήτων, άρθρο 14, ν. 4442/2016

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), email

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,,,,,,


       • 1 Παράβολο σύμφωνα με την οικ. 14684/914/Φ.15/2012 ΦΕΚ 3533/B/31-12-2012 ΚΥΑ "Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός αποζημίωσης των επιθεωρητών." 100 € - 5000 €

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης

        Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

        Όχι

       • 1 Βεβαίωση χρήσης γης από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης, Βεβαίωση

        Βεβαίωση χρήσης γης από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης,

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ggb.gr/el/node/1643

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9703

       • 2 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) εφόσον η δραστηριότητα ανήκει στην κατηγορία Α Απόφαση

        Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) εφόσον η δραστηριότητα ανήκει στην κατηγορία Α

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ggb.gr/el/node/1643

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Η Απόφαση αυτή λαμβάνεται απο την αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή σύμφωνα με το ν.4014/2011 (Στάδιο Εγκατάστασης)

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι


        Όχι 1127

       • 3 Απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) εφόσον η δραστηριότητα ανήκει στην Κατηγορία Β Απόφαση

        Απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) εφόσον η δραστηριότητα ανήκει στην Κατηγορία Β

        Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Η Απόφαση αυτή εκδίδεται απο την Αδειοδοτούσα Αρχή της παραγράφου 14 του άρθρου 17 του ν.3982/2011.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι


        Όχι 1127

       • 4 Υπεύθυνη Δήλωση φορέα για συμβατότητα με τον Κανονισμό Πολυκατοικίας Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη Δήλωση φορέα για συμβατότητα με τον Κανονισμό Πολυκατοικίας

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ggb.gr/el/node/1643

        Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Σε περίπτωση λειτουργίας της δραστηριότητας εντός πολυώροφης οικοδομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3741/1929 (Α΄4) «Περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους», υπεύθυνη δήλωση του φορέα της δραστηριότητας ότι υφίσταται κανονισμός συνιδιοκτησίας με μνεία στον αριθμό αυτού και ότι ο κανονισμός δεν απαγορεύει τη δραστηριότητα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανονισμός συνιδιοκτησίας, υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου ότι δεν υφίσταται κανονισμός και ότι ο ίδιος συμφωνεί για την εγκατάσταση της δραστηριότητας. (Στάδιο Εγκατάστασης)

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7320

       • 5 Φάκελος κοινοποίησης ή μελέτη ασφαλείας Άλλο

        Φάκελος κοινοποίησης ή μελέτη ασφαλείας

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ggb.gr/el/node/1643

        Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Σε περίπτωση που η δραστηριότητα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 172058/2016 (Β΄ 354) (SEVESO), απαιτείται φάκελος κοινοποίησης ή μελέτη ασφαλείας, κατά τις διακρίσεις της ως άνω ΚΥΑ. (Στάδιο εγκατάστασης)

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7475

       • 6 Γνώμη Υπηρεσιών Άλλο

        Γνώμη Υπηρεσιών

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ggb.gr/el/node/1643

        Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Γνώμη Υπηρεσιών, εφόσον αυτή απαιτείται στη συγκεκριμένη περιοχή ή για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα απο αυτές που υπάρχουν στο παράρτημα Ι της ΚΥΑ με ΦΕΚ Β 158/2012 και προσδιορίζονται από την υπηρεσία σύμφωνα μετα στοιχεία στο υποβληθές ερωτηματολόγιο (Στάδιο Εγκατάστασης)

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7475

       • 7 Συνοπτική τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης Άλλο

        Συνοπτική τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Συνοπτική τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό (Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνονται οι κτηριακές εγκαταστάσεις και οι κυκλοφοριακές σημάνσεις). Περιγραφή δραστηριότητας με κάτοψη χώρου με ενδεικτική τοποθέτηση των μηχανημάτων εντός αυτού και κατάλογο των μηχανημάτων με την ένδειξη της ισχύος τους (Στάδιο Λειτουργίας)

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7475

       • 8 Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού με την οποία βεβαιώνεται η στατική επάρκεια και η βιομηχανική-βιοτεχνική χρήση του κτηρίου Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού με την οποία βεβαιώνεται η στατική επάρκεια και η βιομηχανική-βιοτεχνική χρήση του κτηρίου

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ggb.gr/el/node/1643

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού με την οποία βεβαιώνεται η στατική επάρκεια και η βιομηχανική-βιοτεχνική χρήση του κτηρίου, ότι δεν απαιτείται έκδοση νέας άδειας δόμησης ή τακτοποίηση ή νομιμοποίηση της κτηριακής εγκατάστασης, ότι η εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού έγινε σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο) και ότι είναι σύμφωνη με την τεχνική περιγραφή του δικαιολογητικού (Στάδιο Λειτουργίας)

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7320

       • 9 Άδεια Δόμησης Άδεια

        Άδεια Δόμησης

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ggb.gr/el/node/1643

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Άδεια Δόμησης, με το σύνολο των συνοδευτικών μελετών και σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν τακτοποιήσεων, ρυθμίσεων ή νομιμοποιήσεων αυθαίρετων κατασκευών, καθώς και των σχετικών βεβαιώσεων πληρωμής προστίμων. (Στάδιο Λειτουργίας)

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 4627

       • 10 Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης-ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρηση Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης-ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρηση

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ggb.gr/el/node/1643

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση


        Σημειώσεις: 5. Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης-ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της μονάδας από τον κάτοχό της και τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό αντίστοιχα, όταν η συνολική κινητήρια ισχύς της μονάδας υπερβαίνει τα 59 kW (80 HP), ή συμβόλαιο συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού από τον κατασκευαστή με ανάληψη ευθύνης αναφορικά με την ορθή λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού (Στάδιο Λειτουργίας)

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7320

       • 11 Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πιστοποιητικό

        Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

        Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση


        Σημειώσεις: Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την ΚΥΑ 136860/1673/Φ15/2018 (Β΄ 6210), εφόσον απαιτείται. Σε περίπτωση ύπαρξης εγκατάστασης πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων) ή υγραερίου για τις λειτουργικές ανάγκες των μονάδων ισχύουν οι διατάξεις της ΚΥΑ της 28-6-1991 με στοιχεία ΦΕΚ 578Β’/1991 και της ΥΑ Δ3/14858/1993 (Β’ 477) αντίστοιχα. (Στάδιο Λειτουργίας)

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8619

       • 12 Πιστοποιητικό ελέγχου για δεξαμενές υγραερίου Πιστοποιητικό

        Πιστοποιητικό ελέγχου για δεξαμενές υγραερίου

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ggb.gr/el/node/1643

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ για τις δεξαμενές υγραερίου της μονάδας, σύμφωνα με την ΥΑ Δ3/14858/1993 (Β΄ 477), άρθρο 3.3.13, εφόσον απαιτείται. (Στάδιο Λειτουργίας)

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8619

       • 13 Πιστοποιητικό παραλαβής και πιστοποιητικό ελέγχου για ατμολέβητες Πιστοποιητικό

        Πιστοποιητικό παραλαβής και πιστοποιητικό ελέγχου για ατμολέβητες

        Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Πιστοποιητικό παραλαβής και πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ για τους ατμολέβητες της μονάδας, βάσει των άρθρων 5 και 9 της ΥΑ 10735/651/2012 (Β΄ 2656), εφόσον απαιτείται. (Στάδιο Λειτουργίας).

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8619

       • 14 Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση ή η είσοδος – έξοδος της εγκατάστασης εκτελέσθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια. Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση ή η είσοδος – έξοδος της εγκατάστασης εκτελέσθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ggb.gr/el/node/1643

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Εφόσον απαιτείται, υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση ή η είσοδος – έξοδος της εγκατάστασης εκτελέσθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια των αντίστοιχων εγκρίσεων απότμησης-υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου ή έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκριση εισόδου – εξόδου από την αρμόδια, για τη συντήρηση της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν της μονάδας

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7320

       • 15 Έγκριση για δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων και άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης, κατ’ εφαρμογή των Κανονισμών 853/2004 (L 139) ή 183/2005 (L 35) ή 1069/2009 (L 300). Άδεια

        Έγκριση για δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων και άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης, κατ’ εφαρμογή των Κανονισμών 853/2004 (L 139) ή 183/2005 (L 35) ή 1069/2009 (L 300).

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ggb.gr/el/node/1643

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Έγκριση για δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων και άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης, κατ’ εφαρμογή των Κανονισμών 853/2004 (L 139) ή 183/2005 (L 35) ή 1069/2009 (L 300) εφόσον απαιτείται.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 4627

       • 16 Άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση, εφόσον απαιτείται. Άδεια

        Άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση, εφόσον απαιτείται.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ggb.gr/el/node/1643

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 4627

       • 17 Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την υπ Αριθμ. ΥΠΕΝ/Δ Η Ε/89003/443 (ΦΕΚ Β 5674 2018) Υπουργική Απόφαση για τα εφεδρικά ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη της μονάδας, εφόσον απαιτείται. Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την υπ Αριθμ. ΥΠΕΝ/Δ Η Ε/89003/443 (ΦΕΚ Β 5674 2018) Υπουργική Απόφαση για τα εφεδρικά ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη της μονάδας, εφόσον απαιτείται.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ggb.gr/el/node/1643

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7320

       • 18 Άδεια κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας, εφόσον απαιτείται. Άδεια

        Άδεια κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας, εφόσον απαιτείται.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ggb.gr/el/node/1643

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 4627

       • 19 Άδεια χρήσης φυσικού αερίου, εφόσον απαιτείται. Άδεια

        Άδεια χρήσης φυσικού αερίου, εφόσον απαιτείται.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ggb.gr/el/node/1643

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 4627

       • 20 Ειδικά δικαιολογητικά Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

        Ειδικά δικαιολογητικά

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ggb.gr/el/node/1643

        Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Στην περίπτωση που ορισμένη δραστηριότητα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής ειδικών διατάξεων ή κανονισμών (π.χ. εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών, εκρηκτικών, εμφιαλωτήρια πεπιεσμένων αερίων, Κέντρα διανομής τσιμέντου της ΚΥΑ 21720/241/17.11.2003-ΦΕΚ 1731 Β’, όπως ισχύει), θα πρέπει να τηρούνται και οι ειδικές αυτές διατάξεις και να υποβάλλονται και τυχόν άλλα δικαιολογητικά που προβλέπονται από αυτές.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9102

       • 21 Παράβολο Εγκατάστασης & Λειτουργίας Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

        Παράβολο Εγκατάστασης & Λειτουργίας

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ggb.gr/el/node/1643

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Για την εγκατάσταση και τη λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων, τον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση, την τροποποίηση ή ανανέωση υφιστάμενων αδειών, καθώς και για την έκδοση απόφασης χορήγησης προθεσμίας για τη μεταφορά ή την τεχνική ανασυγκρότηση των εγκαταστάσεων καταβάλλεται μαζί με τα δικαιολογητικά παράβολο, όπως αυτό ορίζεται στην ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 28παρ.4 του Ν. 3982/2011.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7053

       • Νόμος 17-40 3982 2011 143 Α

        Περιγραφή Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις,

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100143

       • Νόμος 3325 2005 68 Α

        Περιγραφή Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100068

       • Νόμος 4442 2016 230 Α

        Περιγραφή Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100230

       • 1 Παραλαβή ορθά συμπληρωμένου Ερωτηματολογίου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Υποβάλλεται απο τον Φορέα συμπληρωμένο το Ερωτηματολόγιο του παραρτήματος I της Αριθμ. οικ. 483/35/Φ.15 ΚΥΑ "Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση." (ΦΕΚ Β 158 2012), Θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής

        Σημειώσεις Το Ερωτηματολόγιο αποτελεί το βασικό στοιχείο βάσει του οποίου προσδιορίζεται η διαδικασία αδειοδότησης (έγκριση ή γνωστοποίηση) και τα δικαιολογητικα που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη εγκατασταση-δραστηριοτητα

        Όχι Όχι


       • 2 Απάντηση της Υπηρεσίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Βάσει των στοιχείων του Ερωτηματολογίου-Αίτηση προσδιορίζεται: στο Στάδιο της Εγκατάστασης η διαδικασία αδειοδότησης (Έγκριση ή Γνωστοποίηση) με τα αντίστοιχα δικαιολογητικα (γενικά και κατά περίπτωση) και στο Στάδιο της Λειτουργίας η διαδικασία αδειοδότησης (Έγκριση ή Γνωστοποίηση) με τα αντίστοιχα δικαιολογητικα (γενικά και κατά περίπτωση)

        Όχι Όχι


       • 3 Στάδιο Εγκατάστασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο        Όχι Όχι


       • 4 Παραλαβή Δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο Φορέας της Εγκατάστασης υποβάλλει στην αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή τα προσδιορισμένα δικαιολογητικα απο το Βήμα 2

        Ναι Όχι


       • 5 Έλεγχος Δικαιολογητικών και Αυτοψία

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


        Περιγραφή Ελέγχεται η ορθότητα και η πληρότητα των δικαιολογητικών και γίνεται αυτοψία ως προς την τήρηση των προϋποθέσεων που προβλέπει η νομοθεσία

        Ναι Όχι


       • 6 Έγκριση Εγκατάστασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

        Περιγραφή Έκδοση της Απόφασης για την έγκριση Εγκατάστασης

        Ναι Όχι


       • 7 Υποβολή Γνωστοποίησης Εγκατάστασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο διοικούμενος υποβάλλει Γνωστοποίηση Εγκατάστασης εφόσον έχει συγκεντρώσει και τηρεί στην εγκατάσταση τα προσδιορισμένα απο το Βήμα 2 δικαιολογητικα και ξεκινά τις διαδικασίες για την Λειτουργία.

        Ναι Όχι


       • 8 Αυτοψία και Έλεγχος δικαιολογητικών στο χώρο της Εγκατάστασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


        Περιγραφή Συγκροτείται όργανο ελέγχου και πραγματοποιεί αυτοψία στην εγκατάσταση και έλεγχο τήρησης των απαιτούμενων δικαιολογητικών/προϋποθέσεων. Συντάσσεται έκθεση ελέγχου.

        Σημειώσεις Ο χρόνος αφορά στην αυτοψία, έλεγχο φακέλου και σύνταξη έκθεσης ελέγχου

        Ναι Όχι


       • 9 Ολοκλήρωση Σταδίου Εγκατάστασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο        Όχι Ναι


       • 10 Έναρξη Σταδίου Λειτουργίας        Όχι Όχι


       • 11 Παραλαβή Δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο Φορέας υποβάλλει τα δικαιολογητικα στην αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή της παρ. 14 του άρθρου 17 του ν. 3982/2011, όπως αυτα προσδιορίστηκαν με το Βήμα 2.

        Ναι Όχι


       • 12 Έλεγχος Πληρότητας και Ορθότητας Δικαιολογητικών - Αυτοψία

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Ναι Όχι


       • 13 Έκδοση Έγκρισης Λειτουργίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


        Ναι Όχι


       • 14 Συγκέντρωση και Τήρηση των Δικαιολογητικών στο χώρο της Εγκατάστασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Ναι Όχι


       • 15 Υποβολή Γνωστοποίησης Λειτουργίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Ναι Όχι


       • 16 Αυτοψία και Έλεγχος Δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση        Ναι Όχι


       • 17 Ολοκλήρωση Σταδίου Λειτουργίας        Όχι Ναι


       • Υποβολή Γνωστοποίησης Εγκατάστασης - Γνωστοποίηση Λειτουργίας Στο συγκεκριμένο δικτυακό τόπο υποβάλλονται ψηφιακά μόνο οι γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας. Ο διοικούμενος λαμβάνει απο το σύστημα τoν 20ψηφιο κωδικό γνωστοποίησης με το σχετικό αρχείο και ενημερώνεται απο το σύστημα η αδειοδοτούσα αρχή για την διενέργεια ελέγχων. Δεν αφορά την διαδικασία έγκρισης εγκατάστασης και λειτουργίας.


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.