Αιτήσεις επιστροφής απαχθέντων τέκνων ή επικοινωνίας με απαχθέντα τέκνα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση



15442e28-5563-4ad0-8499-a92530be4b66 374282 Applications for the return of abducted children or access to abducted children

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 8

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

70 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε διασυνοριακές αιτήσεις επιστροφής απαχθέντων τέκνων ή επικοινωνίας με απαχθέντα τέκνα. Ειδικότερα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ως Κεντρική Αρχή παραλαμβάνει ή αποστέλλει, σε αντίστοιχες Αρχές του εξωτερικού, αιτήσεις επιστροφής τέκνων ή επικοινωνίας με τέκνα, που φέρεται να μετακινήθηκαν ή να κατακρατούνται παράνομα σε άλλο κράτος από αυτό όπου είχαν τη συνήθη διαμονή τους. Στόχος είναι η ασφαλής επιστροφή του ανήλικου τέκνου ή η προστασία του δικαιώματος επικοινωνίας με τον γονέα που έχει υποβάλει την αίτηση.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση επιστροφής παιδιού, όπως προβλέπεται από τη Διεθνή Σύμβαση της Χάγης του 1980.

Σημειώσεις

Στον δικτυακό τόπο της Συνδιάσκεψης της Χάγης είναι αναρτημένο το πρότυπο της αίτησης επιστροφής απαχθέντος τέκνου.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά




    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αιτήσεις Χάγης 1980, διεθνείς απαγωγές παιδιών, μέτρα προστασίας παιδιών, δικαίωμα επικοινωνίας

      Επίσημος τίτλος

      Αιτήσεις επιστροφής απαχθέντων τέκνων ή επικοινωνίας με απαχθέντα τέκνα

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       G1

       ,


      • 1 Πιστοποιητικό γέννησης παιδιού. Πιστοποιητικό γέννησης

       Πιστοποιητικό γέννησης παιδιού.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/pistopoietiko-genneses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό γέννησης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9439

      • 2 Φωτογραφία παιδιού και γονέα που φέρεται να το έχει παρανόμως μετακινήσει ή να το κατακρατά. Φωτογραφία

       Φωτογραφία παιδιού και γονέα που φέρεται να το έχει παρανόμως μετακινήσει ή να το κατακρατά.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 3 Πιστοποιητικό γάμου (όπου υπάρχει). Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Πιστοποιητικό γάμου (όπου υπάρχει).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 9665

      • 4 Αντίγραφο απόφασης διαζυγίου (όπου ισχύει). Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Αντίγραφο απόφασης διαζυγίου (όπου ισχύει).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/dikaiosunes/pistopoietika-dikasterion

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 8289

      • 5 Αντίγραφο δικαστικών αποφάσεων σχετικά με το δικαίωμα επιμέλειας (όπου ισχύει). Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Αντίγραφο δικαστικών αποφάσεων σχετικά με το δικαίωμα επιμέλειας (όπου ισχύει).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/dikaiosunes/pistopoietika-dikasterion

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 8289

      • 6 Έγγραφα που αποδεικνύουν τη συνήθη διαμονή του παιδιού πριν την παράνομη μετακίνηση ή κατακράτηση (π.χ. βεβαίωση φοίτησης σε σχολείο, βεβαίωση γιατρού που το παρακολουθεί). Βεβαίωση

       Έγγραφα που αποδεικνύουν τη συνήθη διαμονή του παιδιού πριν την παράνομη μετακίνηση ή κατακράτηση (π.χ. βεβαίωση φοίτησης σε σχολείο, βεβαίωση γιατρού που το παρακολουθεί).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 7 Αποδεικτικό Ταυτότητας του παιδιού (π.χ. διαβατήριο) Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αποδεικτικό Ταυτότητας του παιδιού (π.χ. διαβατήριο)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 8 Εξουσιοδότηση προς την Κεντρική Αρχή του κράτους παραλαβής της αίτησης να ενεργεί για λογαριασμό του αιτούντος προσώπου. Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση προς την Κεντρική Αρχή του κράτους παραλαβής της αίτησης να ενεργεί για λογαριασμό του αιτούντος προσώπου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3070

      • Νόμος 2102 1992 193 Α

       Περιγραφή Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης της Χάγης του 1980 για τα Αστικά Θέματα της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19920100193

      • Νόμος 4020 2011 217 Α

       Περιγραφή Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία ως προς τη γονική ευθύνη και τα μέτρα προστασίας των παιδιών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100217

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2201 2003

       Περιγραφή Για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003R2201-20050301&qid=1622390635632&from=EL

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας



       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αιτήσεων από πολίτες που διαμένουν στη χώρα μας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Υπουργείο Δικαιοσύνης παραλαμβάνει από πολίτες που διαμένουν στη χώρα μας αιτήσεις για την επιστροφή τέκνων, που φέρονται να έχουν μετακινηθεί και να παρακρατούνται παράνομα στο εξωτερικό.

       Ναι Όχι


      • 3 Έλεγχος δικαιολογητικών και προώθηση αιτήσεων στις Κεντρικές Αρχές του εξωτερικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ελέγχει εάν η αίτηση είναι δεόντως συμπληρωμένη και συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ειδάλλως ζητά συμπληρωματικά όσα λείπουν) και προωθεί την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά στην Κεντρική Αρχή του εξωτερικού.

       Ναι Ναι


      • 4 Παραλαβή αιτήσεων από Κεντρικές Αρχές του εξωτερικού και ενημέρωση παραλαβής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ως ορισμένη Κεντρική Αρχή (ΚΑ) για την εφαρμογή της Σύμβασης της Χάγης του 1980, παραλαμβάνει από αντίστοιχες ΚΑ του εξωτερικού τις αιτήσεις πολιτών για την επιστροφή των ανήλικων τέκνων τους, που φέρεται να μετακινήθηκαν και να κατακρατούνται παράνομα στη χώρα μας, σε τόπο άλλο από αυτόν της μέχρι πρότινος συνήθους διαμονής τους. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενημερώνει το συντομότερο δυνατόν την ξένη Κεντρική Αρχή για την παραλαβή των σχετικών αιτήσεων.

       Ναι Όχι


      • 5 Έλεγχος Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος, που έχει χρεωθεί την υπόθεση, ελέγχει εάν η αίτηση έχει συμπληρωθεί δεόντως, καθώς και τα συνημμένα δικιολογητικά, όπως αυτά αναγράφονται στη θεματική ενότητα "Δικαιολογητικά". Εάν διαπιστωθεί κάποια έλλειψη, ενημερώνει την Κεντρική Αρχή του εξωτερικού αρμοδίως και ζητά τα επιπρόσθετα δικαιολογητικά.

       Ναι Όχι


      • 6 Έρευνα εντοπισμού παιδιού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον η αίτηση, δεόντως συμπληρωμένη και με τα απαιτούμενα συνημμένα δικαιολογητικά γίνει δεκτή, το Υπουργείο Δικαιοσύνης προωθεί στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας έγγραφο αίτημα εντοπισμού του ανήλικου τέκνου και του γονέα στη χώρα μας.

       Ναι Όχι


      • 7 Περαιτέρω προώθηση ή επιστροφή αίτησης


       Περιγραφή Αν από την έρευνα της Αστυνομίας προκύψει ότι το τέκνο δεν ευρίσκεται πλέον στη χώρα μας, αλλά σε κάποια άλλη, το Υπουργείο Δικαιοσύνης προωθεί την αίτηση στην Κεντρική Αρχή της χώρας όπου το παιδί ευρίσκεται. Αν η έρευνα δεν φέρει αποτέλεσμα, επιστρέφει την αίτηση στην αιτούσα Κεντρική Αρχή.

       Ναι Ναι


      • 8 Επιπρόσθετες ενέργειες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Υπουργείο Δικαιοσύνης μπορεί να προβεί σε επιπρόσθετες ενέργειες με στόχο την πραγματοποίηση των σκοπών της Διεθνούς Σύμβασης της Χάγης του 1980, όπως: στη διευκόλυνση μιας συμβιβαστικής λύσης ή της εκούσιας απόδοσης του παιδιού, στην ανταλλαγή πληροφοριών με την Κεντρική Αρχή του εξωτερικού για την κοινωνική κατάσταση του παιδιού, στην ενημέρωση των Δικαστηρίων της χώρας για την αναστολή των δικαστικών διαδικασιών επιμέλειας, που προβλέπει η Σύμβαση, μέχρι να αποφασισθεί η επιστροφή ή μη του παιδιού.

       Ναι Όχι


      • 9 Ενημέρωση Κεντρικής Αρχής εξωτερικού για δικαστική απόφαση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενημερώνει την Κεντρική Αρχή του εξωτερικού για τυχόν έκδοση δικαστικής υπόθεσης από Δικαστήριο της χώρας μας και για το δικαίωμα άσκησης έφεσης εκ μέρους του αιτούντος.

       Ναι Ναι





      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.