Αλλαγή Κατηγορίας Μέλους ΓΕΩΤ.Ε.Ε

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe688f053-5651-45d1-a377-206819607479 733432

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Διοίκησης Υπηρεσιών ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Προσωπικού & Γεωτεχνικών Μητρώων ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (Γ.Ε.Ω.Τ.Ε.Ε.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αλλαγή Κατηγορίας Μέλους ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Η αίτηση αφορά τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που λόγω συνταξιοδότησης επιθυμούν να ενταχθούν στην κατηγορία των ομότιμων ή ομότιμων ενεργών μελών του Επιμελητηρίου. Τα μέλη που εντάσσονται στην κατηγορία των ομότιμων μελών, απαλλάσσονται από τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Επιμελητήριο, ενώ παράλληλα δεν έχουν το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα διάφορα όργανα του Επιμελητηρίου. Αντίθετα, τα μέλη που εντάσσονται στην κατηγορία των ομότιμων ενεργών μελών, διατηρούν πλήρως το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα του Επιμελητηρίου και συμμετοχής στις διοικητικές δραστηριότητές του γενικότερα, συνεχίζουν όμως να εκπληρώνουν κανονικά τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς αυτό, για όσο χρονικό διάστημα το επιθυμούν και μέχρι με νέα αίτησή τους, να ζητήσουν την ένταξή τους στην κατηγορία των ομότιμων μελών. Τέλος, τόσο τα ομότιμα όσο και τα ομότιμα ενεργά μέλη του Επιμελητηρίου δεν έχουν το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του γεωτεχνικού (Γεωπόνου, Δασολόγου, Κτηνιάτρου, Γεωλόγου ή Ιχθυολόγου).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (Γ.Ε.Ω.Τ.Ε.Ε.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Διοίκησης Υπηρεσιών ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Προσωπικού & Γεωτεχνικών Μητρώων ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Το μητρώο μελών ΓΕΩΤ.Ε.Ε. διασυνδέεται με: 1. Το σύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης μελών ΓΕΩΤ.Ε.Ε. www.onlinegeotee.gr, 2. Με το Μητρώο Απασχόλησης Γεωτεχνικών που τηρεί το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην επίσημη ιστοσελίδα του, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 344/2000, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 3. Με τη Βάση Δεδομένων Σήμανσης & Καταγραφής των Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση αλλαγής κατηγορίας μέλους.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αίτηση Αλλαγής Κατηγορίας Μέλους ΓΕΩΤ.Ε.Ε


      Μητρώα που τηρούνται

      ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Εργασιακές Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης αλλαγής κατηγορίας μέλους είναι το μέλος να έχει παύσει την άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού.

       Όχι Όχι

      • 1 Αποδεικτικό συνταξιοδότησης (π.χ. ΦΕΚ Συνταξιοδότησης ή αποδοχή δεύτερης παραίτησης για δημοσίους υπαλλήλους, βεβαίωση διακοπής εργασιών απο Δ.Ο.Υ για ελεύθερους επαγγελματίες κ.λπ.). Αποδεικτικό συνταξιοδότησης

       Αποδεικτικό συνταξιοδότησης (π.χ. ΦΕΚ Συνταξιοδότησης ή αποδοχή δεύτερης παραίτησης για δημοσίους υπαλλήλους, βεβαίωση διακοπής εργασιών απο Δ.Ο.Υ για ελεύθερους επαγγελματίες κ.λπ.).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://apps.ika.gr/eTax/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2435

      • 2 Υπεύθυνη Δήλωση παύσης άσκησης επαγγέλματος γεωτεχνικού. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση παύσης άσκησης επαγγέλματος γεωτεχνικού.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νόμος 3 1474 1984 128 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις ένταξης στην κατηγορία των ομότιμων μελών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (άρθρο 3, παρ. 2).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840100128

      • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Ενημέρωση μέλους για τυχόν εκκρεμότητες και ελλιπή δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 4 Ενημέρωση του συστήματος Μητρώου Μελών για την ένταξη του μέλους στα ομότιμα μέλη του ΓΕΩΤΕΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.