Αλλαγή Σύνθεσης Μελών ΚΟΙΝΣΕΠ / Συνεταιρισμοί Εργαζομένων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc07f83a6-f2c6-4962-8ced-11a3b1c39109 125134

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

1 μήνας

Περιγραφή

Η Κοιν.Σ.Επ ή ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων οφείλει να δηλώνει τις αλλαγές στην σύνθεση των μελών τουστο Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο, μέσω ηλεκτρονικής αίτησης στην πλατφόρμα kalo.yeka.gr

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ

Τίτλος

Αίτηση τροποποίηση στοιχείων φορεα Κ.ΑΛ.Ο-Αλλαγή Σύνθεσης Μελών.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αλλαγή μελών Φορεα, είσοδος μελών, αποχώρηση μελών, διαγραφή μελών

      Επίσημος τίτλος

      Αλλαγή σύνθεσης μελών Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης/Συνεταιρισμού Εργαζομένων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Ένταξης σε Μητρώο Να υποβάλεται από Κοιν.Σ.Επ ή Συνεταιρισμό Εργαζομένων που έχουν εγγραφεί στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικές Να αφορά αλλαγή στη σύνθεση μελών του Φορέα που έχει συντελεστεί έως και 30 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης.

       Όχι Όχι

      • 1 Αίτηση αποχώρησης του μέλους της Κοιν.Σ.Επ ή Συν.Εργαζομένων Υπεύθυνη Δήλωση

       Αίτηση αποχώρησης του μέλους της Κοιν.Σ.Επ ή Συν.Εργαζομένων

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υποβάλεται μόνο σε περίπτωση αποχώρησης μέλους

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Ακριβές αντίγραφο Βιβλίου Μητρώου Μελών Βιβλία

       Ακριβές αντίγραφο Βιβλίου Μητρώου Μελών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποβάλεται σε περίπτωση εισόδου νέου μέλους στην επιχείρηση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9676

      • 3 Πρακτικό ΓΣ για έγκριση εισόδου νέου μέλους ή για διαγραφή μέλους Πρακτικό

       Πρακτικό ΓΣ για έγκριση εισόδου νέου μέλους ή για διαγραφή μέλους

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποβάλεται σε περίπτωση εισόδου νέου μέλους ή σε περίπτωση αποβολής μέλους με απόφαση ΓΣ

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8360

      • Εγκύκλιος 5 2021
      • Νόμος 16,26 4430 2016 205 Α

       Περιγραφή Η Κοιν.Σ.Επ ή ο Συν.Εργαζομένων δηλώνει στο Μητρώο κάθε μεταβολή Καταστατικού και λοιπων στοιχειών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100205

      • Υπουργική Απόφαση 13 61621/Δ5.2643 2017 56 Β

       Περιγραφή Τα στοιχεία του Φορέα που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο τροποποιούνται με ευθύνη του εγγεγραμμένου Φορέα και μετά από έγκριση του Τμήματος Μητρώου στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) τροποποίηση στοιχείων του καταστατικού, και β) αλλαγή της σύνθεσης της Διοικούσας Επιτροπής (Κοιν.Σ.Επ.) ή του Διοικητικού Συμβουλίου (Συν.Εργ.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170200056

      • Υπουργική Απόφαση 61986/3269 2017 4757 Β

       Περιγραφή Έναρξη λειτουργίας της ειδικής διαδικτυακής πύλης για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ν. 4430/2016.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170204757

      • 1 Ταυτοποίηση χρήστη μέσω ΓΓΠΣ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο εκπρόσωπος της υπό σύσταση επιχείρησης εισάγει τους κωδικούς taxisnet του ΑΦΜ του στην αρχική οθόνη της πλατφόρμας kalo.yeka.gr προκειμένου να ταυτοποιηθεί και να του επιτραπεί η εισοδος.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης αλλαγής μελών Φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η επιχείρηση υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση τροποποίησης στοιχείων φορέα, επιλέγοντας το πεδίο αλλαγή σύνθεσης μελών Φορέα και επισυνάπτοντας στην καρτέλα Αρχεία Αίτησης τα απαραίτητα δικαιολογητικά

       Όχι Όχι


      • 3 Εξέταση αίτησης από το Τμήμα Μητρώου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Τμήμα Μητρώου εξετάζει την αίτηση βάσει του ν.4430/2016 και της ΥΑ 61621/2643.

       Όχι Όχι


      • 4 Έγκριση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Το Τμήμα Μητρώου εγκρίνει την αίτηση και χορηγεί μέσω της πλατφόρμας kalo.yeka.gr Βεβαίωση καταχώρησης Οργάνου Διοίκησης

       Ναι Όχι


      • 5 Υποβολή παρατηρήσεων/διορθώσεων από το Τμήμα Μητρώου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Σε περίπτωση ελλείψεων, το Τμήμα Μητρώου αποστέλλει παρατηρήσεις/διορθώσεις στον αιτούντα και τον καλεί να υποβάλει συμπληρωματική/διορθωτική αίτηση.

       Ναι Όχι


      • 6 Υποβολή συμπληρωματικής/διορθωτικής αίτησης


       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η επιχείρηση υποβάλει μέσω της πλατφόρμας kalo.yeka.gr συμπληρωματική/διορθωτική αίτηση τροποποιήσης στοιχείων Φορέα, με βάση τις παρατηρήσεις που της έχουν αποσταλει από το Τμήμα Μητρώου

       Ναι Όχι


      • 7 Εξέταση συμπληρωματικής/διορθωτικής αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Τμήμα Μητρώου εξετάζει την συμπληρωματική/διορθωτική αίτηση

       Ναι Όχι


      • 8 Έγκριση ή οριστική απόρριψη αίτησης αλλαγής σύνθεσης Οργάνου Διοίκησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Το Τμήμα Μητρώου εγκρίνει την συμπληρωματική/διορθωτική αίτηση και αποστέλλει στην επιχείρηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την βεβαίωση Σύνθεσης Μελών Φορέα ή απορρίπτει οριστικά την αίτηση και ενημερώνει σχετικά την επιχείρηση.

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.